Cr2O3 + 6HCl(đặc) → 2CrCl3 + 3H2O | Cr2O3 ra CrCl3 | HCl ra CrCl3

Phản ứng Cr2O3 + HCl(đặc) hay Cr2O3 ra CrCl3 hoặc HCl ra CrCl3 thuộc loại phản ứng trao đổi đã được thăng bằng xác thực và chi tiết nhất. Ngoài ra là một số bài tập sở hữu liên quan về Cr2O3 sở hữu lời giải, mời những bạn đón xem:

Phản ứng hóa học:

   Cr2O3 + 6HCl(đặc) → 2CrCl3 + 3H2O

Điều kiện phản ứng

- Ko sở hữu.

Cách thực hiện phản ứng

- Cho oxit Cr2O3 vào ống thử sau đó nhỏ vài giọt dung dịch HCl đặc vào .

Hiện tượng nhận diện phản ứng

- Chất rắn màu lục thẫm Dicromtrioxit (Cr2O3) tan dần trong dung dịch

Bạn sở hữu biết

- Cr2O3 là oxit lưỡng tính sở hữu thể tác dụng được với axit và kiềm đặc.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Đốt cháy kim loại X trong oxi thu được oxit Y. Hòa tan Y trong dung dịch HCl loãng dư, thu được dung dịch Z chứa hai muối. Kim loại X là.

A. Mg

B. Cr

C. Fe

D. Al

Hướng dẫn giải

Đáp án C

A. Quá trình phản ứng:

Mg + O2 → MgO + HCl → MgCl2

B. Quá trình phản ứng: O2 HCl

Cr + O2 → Cr2O3 + HCl → CrCl3

C. Quá trình phản ứng:

Fe + O2 → Fe3O4 + HCl → FeCl2, FeCl3

D. Quá trình phản ứng:

Al + O2 → Al2O3 + HCl → AlCl3

Ví dụ 2: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. CrO3 là oxit axit, tác dụng với nước tạo dung dịch chứa H2CrO4 và H2Cr2O7.

B. Trong những hợp chất, crom sở hữu số oxi hóa đặc trưng là +2, +3 và +6.

C. Cr2O3 là oxit lưỡng lính, tác dụng được với dung dịch NaOH loãng và dung dịch HCl loãng.

D. Đốt cháy crom trong lượng oxi dư, thu được oxit crom (III).

Hướng dẫn giải

Đáp án C

A. Đúng, CrO3 là oxit axit lúc tác dụng với nước tạo dung dịch chứa Hai axit H2CrO4 và H2Cr2O7.

B. Đúng, Trong những hợp chất, crom sở hữu số oxi hóa đặc trưng là +2, +3 và +6.

C. Sai, Cr2O3 là oxit lưỡng lính, tác dụng được với dung dịch HCl loãng nhưng ko tan trong NaOH loãng, chỉ tác dụng với NaOH đặc nóng hoặc nóng chảy.

D. Đúng, Đốt cháy crom trong lượng oxi dư, thu được Cr2O3.

Ví dụ 3: Phát biểu ko đúng

A. Những hợp chất Cr2O3, Cr(OH)3, CrO đều sở hữu tính chất lưỡng tính.

B. Hợp chất CrO sở hữu tính khử đặc trưng còn hợp chất CrO3 sở hữu tính oxi hóa mạnh.

C. CrO tác dụng được với dung dịch HCl còn CrO3 tác dụng được với dung dịch KOH.

D. Thêm dung dịch kiềm vào muối đicromat, muối này sẽ chuyển thành muối cromat.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

CrO sở hữu tính bazo.

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán sở hữu đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa sở hữu đáp án chi tiết
  • Sắp 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý sở hữu đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh sở hữu đáp án
  • Kho trắc nghiệm những môn khác

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *