Tiến hành các thí nghiệm sau:     (a) Cho Cu dư vào dung dịch Fe(NO3)3.

Thắc mắc này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Khởi đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Dãy kim loại sắp xếp theo tính khử tăng dần là (trái sang phải):
 • Mì chính là muối của:
 • Những hợp chất peptit kém bền trong môi trường bazơ nhưng bền trong môi trường axit.
 • Dãy gồm những kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường thu được dung dịch với môi trường kiềm là:
 • Một trong những chất liệu làm nên vẻ đẹp kì ảo của tranh sơn mài là những mảnh vàng nhấp nhánh cực mỏng.
 • Polime nào sau đây trong thành phần với chứa nitơ ?
 • Amino axit là hợp chất hữu cơ trong phân tử với chứa ?
 • Đồng phân của glucozơ là:
 • Chất nào dưới đây là etyl axetat ?
 • Đun nóng 5,18 gam metyl axetat với 100ml dung dich NaOH 1M tới phản ứng hoàn toàn.
 • Chất nào sau đây còn được gọi là đường mật ong ?
 • Lên men hoàn toàn a gam glucozơ, thu được C2H5OH và CO2.
 • Một phân tử polieilen với khối lượng phân tử bằng 56000u. Hệ số polime hóa của phân tử polietylen này là: 
 • Polime với cấu trúc mạng lưới ko gian là:
 • Cho dãy những dung dịch sau: C6H5NH2, NH2CH2COOH, HOOC[CH2]2CH(NH2)COOH C2H5NH2
 • Cho những chất sau: CH3COOCH3, HCOOCH3, HCOOC6H5, CH3COOC2H5. Chất với nhiệt độ sôi thấp nhất là:
 • Đun nóng tinh bột với dung dịch axit thì xảy ra phản ứng khâu mạch polime.
 • Dãy nào sau đây chỉ gồm những chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dd AgNO3 
 • Chất A với công thức phân tử là C4H9O2N, biết:Biết B là muối cùa α-amino axit, công thức cấu tạo của A, C
 • Đốt cháy hoàn toàn m gam một chất béo X cần 1,106 mol O2, sinh ra 0,798 mol CO2 và 0,7 mol H2O.
 • Tiến hành những thí nghiệm sau:     (a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư       &nbs
 • Tiến hành những thí nghiệm sau:     (a) Cho Cu dư vào dung dịch Fe(NO3)3.
 • Đốt cháy hoàn toàn Một lượng hỗn hợp Hai este.
 • Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Hai este đồng phân cần tiêu dùng 4,704 lít khí O2 , thu được 4,032 lít CO2
 • Trong thành phần của dầu gội đầu thường với một số este. Vai trò của những este này là:
 • Cho dung dịch chứa 14,6 gam Lysin (H2N-[CH2]4-CH(NH2)COOH) tác dụng với lượng dư dung dịch HCl
 • Đốt cháy hoàn toàn một lượng etyl axetat thu được 0,54 gam H2O và V lít (đktc) khí CO2. Trị giá của V là:
 • Trùng hợp 224 lít etilen (đktc), thu được bao nhiêu gam PE với hiệu suất 70% ?
 • Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc, xúc tác axit sunfuric đặc, nóng.
 • Cho những phát biểu sua :     (a) Hidro hoá hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic
 • Chất X với công thức phân tử C2H7O3N.
 • Hòa tan hết hỗn hợp gồm Mg, Al và Al(NO3)3 trong dung dịch chứa NaHSO4 và 0,06 mol NaNO3 kết thúc
 • Cho những chất sau đây: H2, AgNO3/NH3 dư, Cu(OH)2, NaOH và O2. Với điều kiện thích hợp
 • Hòa tan 13,68 gam muối MSO4 vào nước được dung dịch X.
 • Dầu mỡ qua sử dụng ở nhiệt độ cao (rán, quay) nếu tái sử dụng với nguy cơ gây ung thư.
 • Trộn 2,43 gam Al với 9,28 gam Fe3O4 rồi nung nóng sau một thời kì thu được hỗn hợp X gồm Al, Fe, Al2O3
 • Dung dịch CuSO4 tiêu dùng trong nông nghiệp dể chữa mốc sương cho cà chua.
 • Kim loại nào dưới đây được tiêu dùng để làm tế bào quang đãng điện ?
 • Cho 8,64 gam Al vào dung dịch X (được tạo thành bằng cách hòa tan 74,7 gam hỗn hợp Y gồm CuCl2 và FeCl­3
 • Những đồng phân đơn chức, mạch hở, với cùng công thức phân tử C2H4O2 tuần tự tác dụng với: Na

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *