Cu + 2Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2 | Cu ra Cu(NO3)2 | Fe(NO3)3 ra Fe(NO3)2

Phản ứng Cu + Fe(NO3)3 hay Cu ra Cu(NO3)2 hoặc Fe(NO3)3 ra Fe(NO3)2 thuộc loại phản ứng oxi hóa khử đã được thăng bằng xác thực và chi tiết nhất. Tuy nhiên là một số bài tập với liên quan về Cu với lời giải, mời những bạn đón xem:

Phản ứng hóa học:

    Cu + 2Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2

Điều kiện phản ứng

- Nhiệt độ phòng.

Cách thực hiện phản ứng

Cho mảnh Cu vào ống thử chứa dung dịch Fe(NO3)3.

Hiện tượng nhận mặt phản ứng

- Cu tan dần và dung dịch chuyển sang ko màu.

Bạn với biết

- Đồng khử được ion của những kim loại xếp sau nó ở trong dãy điện hóa ở trong muối.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Một lượng Ag dạng bột với lẫn Fe, Cu. Để loại bỏ tạp chất mà ko làm thay đổi lượng Ag ban sơ, với thể ngâm lượng Ag trên vào dung dịch gì?

A. HNO3      B. Fe(NO3)3

C. AgNO3      D. HCl

Đáp án B

Hướng dẫn giải:

Để loại bỏ tạp chất ta với thể sử dụng AgNO3 hoặc Fe(NO3)3 nhưng do đề bài yêu cầu loại bỏ tạp chất làm thay đổi lượng Ag ban sơ do đó loại AgNO3.

Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2.

Cu + 2Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2.

Ví dụ 2: Tiến hành những thí nghiệm sau:

(a) Cho Cu dư vào dung dịch Fe(NO3)3.

(b) Sục khí CO2 dư vào dung dịch NaOH.

(c) Cho Na2CO3 dư vào dung dịch Ca(HCO3)2.

(d) Cho bột Fe vào dung dịch FeCl3 dư.

Số thí nghiệm cuối cùng còn lại dung dịch chứa Một muối tan là:

A. 2      B. 1

C. 3      D. 4

Đáp án A

Hướng dẫn giải:

(a) Cu(dư) + 2Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2

(b) CO2 (dư) + NaOH → NaHCO3

(c) Na2CO3 (dư) + Ca(HCO3)2 → CaCO3 + 2NaHCO3 (ngoài ra còn Na2CO3 dư)

(d) Fe dư + 2FeCl3 → 3FeCl2

Vậy với Hai thí nghiệm dung dịch thu được chỉ chứa Một muối tan là (b), (d).

Ví dụ 3: Cho những dung dịch loãng: (1) Fe(NO3)3, (2) Fe(NO3)2, (3) HNO3, (4) AgNO3, (5) hỗn hợp gồm NaNO3 và HCl. Số dung dịch phản ứng được với Cu là.

A. 2      B. 5

C. 3      D. 4

Đáp án D

Hướng dẫn giải:

- Sở hữu 4 chất thỏa mãn là: (1) Fe(NO3)3, (3) HNO3, (4) AgNO3, (5) hỗn hợp gồm NaNO3 và HCl

- Phương trình:

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag;

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O;

Cu + 2Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2;

3Cu + 8HCl + 2NaNO3 → 3CuCl2 + 2NO + 4H2O + 2NaCl.

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán với đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa với đáp án chi tiết
  • Sắp 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý với đáp án
  • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Tiếng Anh với đáp án
  • Kho trắc nghiệm những môn khác

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *