Cu + h2so4 đặc nguội hiện tượng

Đồng là nhân tố kim loại trong hóa học với ký hiệu Cu số nguyên tử = số nguyên tử khối và bằng 64

  • CuO + H2SO4 đặc nóng
  • Tính chất của H2SO4 đặc nóng
  • Bài tập về CuO + H2SO4 đặc nóng
  • Bài tập 1:
  • Bài tập 2:
  • PHẢN ỨNG CỦA FE2O3 + H2SO4 ĐẶC NÓNG
  • FE2O3 + H2SO4 ĐẶC NÓNG CÓ RA SO2 KHÔNG?
  • PHƯƠNG TRÌNH FE2O3 + H2SO4 ĐẶC NÓNG
  • BÀI TẬP CỦNG CỐ
  • Video liên quan

Lúc học về phản ứng oxi hóa khử, với khá nhiều thuật gạt gẫm trong bài thi. Vậy nên, để với thể làm bài tốt nhất, những bạn cần nắm rõ số oxi hóa của kim loại. Cũng như phân biệt được sản phẩm lúc cho cùng một chất tác dụng với cùng axit nhưng với tính chất vật lý khác nhau. Hãy tìm hiểu phản ứng CuO + H2SO4 đặc nóng với khác gì lúc CuO + H2SO4 loãng ko nhé.

cuo tác dụng h2so4 đặc nóng

CuO + H2SO4 đặc nóng

CuO    +          H2SO4           →        H2O    +          CuSO4

(rắn)               (dd)                 (lỏng)             (dd)

(đen)               (ko màu)  (ko màu)  (xanh lam)

Lúc cho đồng II oxit tác dụng với axit sunfuric đặc nóng với hiện tượng như sau. Chất rắn màu đen CuO tan trong axit, tác dụng với oxit bazơ tạo thành đồng II sunfat và nước.

Mang thể thấy, phương trình này ko với sản phẩm khử. Vì Cu trong CuO đã với số oxi hóa cao nhất là +Hai rồi. Nên phản ứng giữa CuO với H2SO4 đặc nóng hay H2SO4 loãng cũng ra sản phẩm giống nhau. Còn Cu với H2SO4 còn cho ra SO2 ngoài muối sunfat và nước.

Cu       +          2H2SO4         →        2H2O  +          SO2     +          CuSO4

(rắn)              (đặc, nóng)                (lỏng)             (khí)                  (dd)

(đỏ)                 (ko màu)                                      (ko màu)  (xanh lam)

Tính chất của H2SO4 đặc nóng

Bài tập về CuO + H2SO4 đặc nóng

Chủ yếu là xác định phương trình phản ứng hóa học. Hoặc tìm khối lượng muối thu được.

Bài tập 1:

Cho những chất rắn sau: Cu,MgCO3,CuO,Fe(OH)3,FeO,S,BaCl2,Na2SO3,NaCl tuần tự tác dụng với H2SO4 đặc. Viết PTHH của phản ứng xảy ra

Cu+2H2SO4→CuSO4+SO2+2H2O

MgCO3+H2SO4→MgSO4+CO2+H2O

CuO+H2SO4→CuSO4+H2O

2Fe(OH)3+3H2SO4→Fe2(SO4)3+3H2O

S+2H2SO4→3SO2+2H2O

BaCl2+H2SO4→BaSO4+2HCl

Na2SO3+H2SO4→Na2SO4+SO2+H2O

NaCl+H2SO4→NaHSO4+HCl

hoặc

2NaCl+H2SO4→Na2SO4+2HCl

Bài tập 2:

Cho 20,8g hỗn hợp Cu, CuO tác dụng với H2SO4 đặc, nóng dư thì thu được 4,48 lít khí (đktc). Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp. Tính khối lượng dd H2SO4 80% đặc nóng, tính khối lượng muối sinh ra.

FE2O3 + H2SO4 ĐẶC NÓNG CÓ RA SO2 KHÔNG?

Lúc học hóa học chúng ta sẽ ko thể bỏ qua phản ứng oxy hóa khử. Đó là lúc những chất phản ứng với những nguyên tử với trạng thái oxy hóa thay đổi. Hãy cùng xem FE2O3 + H2SO4 đặc nóng với phải phản ứng oxy hóa khử ko nhé? Và xem liệu phản ứng này với ra SO2 ko?

PHẢN ỨNG CỦA FE2O3 + H2SO4 ĐẶC NÓNG

Đây là một phản ứng thông thường

Nếu là Fe3O4 thì lại khác.

Fe3O4 là hỗn hợp FeO và Fe2O3 nhưng cho vào H2SO4 đặc nóng nên đều bị ôxi hóa lên số oxi hóa cao nhất là +3. Nếu là H2SO4 loãng thì số oxi hóa của Fe trong Fe3O4 là +8/3.

FE2O3 + H2SO4 ĐẶC NÓNG CÓ RA SO2 KHÔNG?

Đáp án là ko nhé. Những bạn hay xem kỹ hai phương trình bên dưới.

Những chất tác dụng với H2SO4 đặc nóng với sản phẩm là SO2 là Fe, Al, CuO, Fe2O3, Fe3O4, FeCO2

Phương trình minh họa:

PHƯƠNG TRÌNH FE2O3 + H2SO4 ĐẶC NÓNG

Lúc cho sắt III oxit tác dụng với axit sunfuric đặc nóng ta sẽ được kết quả là sắt III sunfat và nước. thăng bằng fe2o3 + h2so4 đặc nóng ta được phương trình sau:

Fe2O3 +          3H2SO4         →        Fe2(SO4)3     +          3H2O

(rắn)               (dung dịch)                (rắn)               (lỏng)

(ko màu)

BÀI TẬP CỦNG CỐ

Bài 1: Chất tác dụng với H2SO4 đặc, nóng

Cho những chất: H2S, S, SO2, FeS, Na2SO3, FeCO3, Fe3O4, FeO, Fe(OH)2. Mang bao nhiêu chất trong số những chất trên tác dụng được với H2SO4 đặc nóng?

Câu A. 6

Câu B. 8

Câu C. 5

Câu D. 7

Bài 2: Thực hiện những thí nghiệm sau: (1) Sục khí SO2 vào dd KMnO4. (2) Sục khí SO2 vào dd H2S. (3) Sục hỗn hợp khí NO2, O2 vào nước. (4) Cho MnO2 vào dd HCl đặc, nóng. (5) Cho Fe2O3 vào dd H2SO4 đặc, nóng. (6) Cho SiO2 vào dd HF. Số thí nghiệm với phản ứng oxi hóa khử xảy ra là:

Câu A. 3

Câu B. 4

Câu C. 6

Câu D. 5

Đáp án:

Bài 1: B

Cho những chất: H2S, S, FeS, Na2SO3, FeCO3, Fe3O4, FeO, Fe(OH)2.

3H2S  +          H2SO4           →        4H2O  +          4S

H2S     +          3H2SO4         →        4H2O  +          4SO2

2H2SO4         +          S          →        2H2O  +          3SO2

2FeS   +          10H2SO4       →        Fe2(SO4)3     +          10H2O           +          9SO2

H2SO4           +          Na2SO3         →        H2O    +          Na2SO4         +          SO2

2FeCO3          +          4H2SO4         →        Fe2(SO4)3     +          4H2O  +          SO2     +  2CO2

10H2SO4       +          2Fe3O4          →        3Fe2(SO4)3   +          10H2O           +          SO2

2FeO   +          4H2SO4         →        Fe2(SO4)3     +          4H2O  +          SO2

4H2SO4         +          2Fe(OH)2      →        Fe2(SO4)3     +          6H2O  +          SO2

Bài 2: B

– Mang 4 thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi – hóa khử là:

(1) 2H2O       +          2KMnO4        +          5SO2  →        2H2SO4         +          2MnSO4        +            K2SO4

(2) 2H2S        +          SO2     →        2H2O  +          3S

(3) 2H2O       +          4NO2  +          O2       →        4HNO3

(4) 4HCl         +          MnO2 →        Cl2      +          2H2O  +          MnCl2

– Những phản ứng ko xảy ra phản ứng oxi hoa – khử:

(5) Fe2O3      +          3H2SO4         →        Fe2(SO4)3     +          3H2O

(6) SiO2         +          4HF     →        2H2O  +          SiF4

Hi vọng Ngungon đã phần nào tư vấn thắc mắc của những bạn. Chúc những bạn học tốt!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *