Hiện tượng quan sát được trong phương trình cu + hno3 loãng là

Đáp án: D

 • Đáp án: D
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • Cu HNO3 đặc: Cu HNO3 Cu(NO3)Hai NO2 H2O
 • 1. Phương trình phản ứng Cu tác dụng HNO3 đặc
 • Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O
 • 2. Điều kiện phản ứng Cu tác dụng với dung dịch HNO3 đặc
 • 3. Thăng bằng phản ứng Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O
 • 4. Cách tiến hành phản ứng cho Cu tác dụng với dung dịch HNO3 đặc
 • 5. Cu tác dụng với HNO3 đặc hiện tượng
 • 6. Tính chất của đồng và hợp chất của đồng kim loại
 • Tính chất vật lí
 • Tính chất hóa học của đồng
 • 7. Bài tập vận dụng liên quan
 • Video liên quan

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cặp chất ko phản ứng với nhau là:

Xem đáp án » 19/06/2021 3,220

Phản ứng hóa học nào sau đây xảy ra?

Xem đáp án » 19/06/2021 1,794

Đồng thau là hợp kim 

Xem đáp án » 19/06/2021 169

Trong ko khí ẩm, những vật dụng bằng đồng bị bao phủ lớp gỉ màu xanh. Lớp gỉ đồng là:

Xem đáp án » 19/06/2021 129

Chọn câu sai

Xem đáp án » 19/06/2021 119

Một dung dịch chứa 0,02 mol Cu2+, 0,03 mol K+, x mol Cl- và y mol SO42-. Tổng khối lượng những muối tan sở hữu trong dung dịch là 5,435 gam. Trị giá của x và y tuần tự là:

Xem đáp án » 19/06/2021 111

Cho hỗn hợp Cu, Fe phản ứng với dung dịch HNO3 loãng , sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và kim loại dư. Chất tan đó là:

Xem đáp án » 19/06/2021 99

Cho sơ đồ phản ứng : Cu+ HNO3→ Cu(NO3)2 + NO +H2O

Sau lúc lập phương trình hóa học của phản ứng , ta sở hữu số nguyên tử Cu bị oxi hóa và số phân tử HNO3 bị khử là:

Xem đáp án » 19/06/2021 94

Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9,Một gam hỗn hợp gồm CuO và Al2O3 nung nóng tới lúc phản ứng hoàn toàn, thu được 8,3 gam chất rắn. Khối lượng CuO sở hữu trong hỗn hợp ban sơ là:

Xem đáp án » 19/06/2021 94

Để khử Fe3+ trong dung dịch thành ion Fe2+ sở hữu thể sử dụng lượng dư:

Xem đáp án » 19/06/2021 91

Cho m gam hỗn hợp gồm Al và Cu vào dung dịch HCl dư, sinh ra 3,36 lít khí(đktc). Nếu cho m gam hỗn hợp trên vào lượng dư HNO3 đặc, nguội sinh ra 6,72 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Giá  trị m là:

Xem đáp án » 19/06/2021 77

Hợp kim của Cu-Ni được gọi là 

Xem đáp án » 19/06/2021 56

Cu(Z=29) sở hữu cấu hình electron nguyên tử là:

Xem đáp án » 19/06/2021 50

Cho Cu tác dụng với những dung dịch sau: HNO3, HCl, AgNO3, Fe(NO3)2,Fe(NO3)3, Na2S. Số dung dịch Cu phản ứng được là:

Xem đáp án » 19/06/2021 50

Hiện tượng quan sát được lúc cho Cu vào dung dịch HNO3 đặc là

A. dung dịch ko đổi màu và sở hữu khí màu nâu đỏ thoát ra.

B.dung dịch chuyển sang màu nâu đỏ, sở hữu khí màu xanh thoát ra.

C.dung dịch chuyển sang màu xanh và sở hữu khí ko màu thoát ra.

D.dung dịch chuyển sang màu xanh và sở hữu khí màu nâu đỏ thoát ra.

Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O là phản ứng oxi hóa khử, được VnDoc soạn, phương trình này sẽ xuất hiện trong nội dung những bài học: Thăng bằng phản ứng oxi hóa khử Hóa học 10, Hóa 11 Bài 9: Axit nitric và muối nitrat.... cũng như những dạng bài tập.

Cu HNO3 đặc: Cu HNO3 Cu(NO3)Hai NO2 H2O

 • 1. Phương trình phản ứng Cu tác dụng HNO3 đặc
  • Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O
 • 2. Điều kiện phản ứng Cu tác dụng với dung dịch HNO3 đặc
 • 3. Thăng bằng phản ứng Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O
 • 4. Cách tiến hành phản ứng cho Cu tác dụng với dung dịch HNO3 đặc
 • 5. Cu tác dụng với HNO3 đặc hiện tượng
 • 6. Bài tập vận dụng liên quan

Kỳ vọng tài liệu này sở hữu thể giúp những bạn viết và thăng bằng phương trình một cách nhanh và chuẩn xác hơn, cũng như vận dụng tốt vào giải những dạng bài tập liên quan. Mời những bạn tham khảo.

1. Phương trình phản ứng Cu tác dụng HNO3 đặc

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

2. Điều kiện phản ứng Cu tác dụng với dung dịch HNO3 đặc

Cu tác dụng với dung dịch HNO3 đặc ở nhiệt độ thường

3. Thăng bằng phản ứng Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O

Bước 1. Xác định số oxi hóa thay đổi thế nào.

Cu0 + HN+5O3 → Cu+2(NO3)2 + N+4O2 + H2O

Bước 2. Lập thăng bằng electron.

1x

2x

Cu → Cu+2 + 2e

N+5 + 1e → N+4

Bước 3. Đặt những hệ số tìm được vào phương trình phản ứng và tính những hệ số còn lại.

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

4. Cách tiến hành phản ứng cho Cu tác dụng với dung dịch HNO3 đặc

Cho vào ống thử 1,Hai lá đồng, nhỏ từ từ vừa đủ dung dịch HNO3 loãng

5. Cu tác dụng với HNO3 đặc hiện tượng

Lá đồng màu đỏ Đồng (Cu) tan dần trong dung dịch axit HNO3đặcvà sinh ra khí nito đioxit NO2 nâu đỏ.

Mở rộng: Axit nitric HNO3 oxi hoá được hầu hết những kim loại, kể cả kim loại sở hữu tính khử yếu như Cu. Lúc đó, kim loại bị oxi hoá tới mức oxi hoá cao và tạo ra muối nitrat.

Thông thường, nếu tiêu dùng dung dịch HNO3 đặc thì sản phẩm là NO2, còn dung dịch loãng thì tạo thành NO.

6. Tính chất của đồng và hợp chất của đồng kim loại

Tính chất vật lí

Đồng là một kim loại sở hữu màu đỏ, dẻo, và dễ kéo sợi, dễ dát mỏng, là kim loại dẻo nhất, kim loại đồng thường dẫn điện và dẫn nhiệt cao (sau bạc). đồng sở hữu khối lượng riêng là 8,98 g/cm3 và nhiệt độ nóng chảy 10830C.

Lúc sở hữu tạp chất thì độ giảm điện của đồng sẽ giảm dần, Những loại hợp kim của đồng khá ổn.

Tính chất hóa học của đồng

Đồng là loại kim loại sở hữu tính khử yếu hơn so với những kim loại khác. Đồng sở hữu thể tác dụng được với phi kim, tác dụng với những axit và tác dụng với những dung dịch muối

a. Tác dụng với phi kim

Lúc (Cu) phản ứng với Oxi đun nóng sẽ tạo thành CuO bảo vệ do đó (Cu) sẽ ko bị oxi hoá.

2Cu + O2 → CuO

Lúc ta đun nóng tới nhiệt độ từ (800-1000oC)

CuO + Cu → Cu2O (đỏ)

Lúc tác dụng trực tiếp với khí Cl2, Br2, S…

Cu + Cl2 → CuCl2

Cu + S → CuS

Tác dụng với những axit

(Cu) ko thể tác dụng với dung dịch HCl và H2SO4 loãng.

Lúc sở hữu oxi, (Cu) sở hữu thể tác dụng với dung dịch HCl, sở hữu xúc tiếp giữa axit và ko khí.

2Cu + 4HCl + O2 → 2CuCl2 + 2H2O

Đối với HNO3, H2SO4 đặc thì:

Cu + 2H2SO4 đặc → CuSO4 + SO2 + H2O

Cu + 4HNO3 (đặc) → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

c. Tác dụng với những dung dịch muối

Đồng sở hữu thể khử được những ion kim loại xếp sau nó trong dung dịch muối.

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

7. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1.Phát biểu nào sau đây ko chuẩn xác?

A.Cu phản ứng với HNO3 loãng phóng thích N2.

B. Cu phản ứng với oxi (ở 800 – 1000oC) tạo ra Cu2O.

C. Lúc sở hữu mặt oxi, Cu phản ứng được với dung dịch HCl.

D. CuCl2 phản ứng với khí hiđro sulfua tạo kết tủa màu đen CuS.

Xem đáp án

Đáp án A

A. Đồng phản ứng với HNO3 loãng phóng thích nitơ.

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

Câu 2. Để nhận mặt ion nitrat, thường tiêu dùng Cu và dung dịch axit sulfuric loãng đun nóng là vì

A. Phản ứng tạo ra kết tủa màu vàng và dung dịch sở hữu màu xanh.

B. Phản ứng tạo ra dung dịch sở hữu màu xanh và khí ko mùi làm xanh giấy quỳ ẩm.

C. Phản ứng tạo ra kết tủa màu xanh.

D. Phản ứng tạo dung dịch sở hữu màu xanh và khí ko màu hóa nâu trong ko khí.

Xem đáp án

Đáp án

Câu 3. Nhiệt phân hoàn toàn 34,65 gam hỗn hợp gồm KNO3 và Cu(NO3)2, thu được hỗn hợp khí X sở hữu tỉ khối so với khí hiđro bằng 18,8. Khối lượng Cu(NO3)Hai trong hỗn hợp ban sơ là

A. 9,40 gam.

B. 11,28 gam.

C. 8,60 gam.

D. 47,00 gam.

Xem đáp án

Đáp án A

2KNO3 → 2KNO2 + O2

x → 0,5x

2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2

y → 2y → 0,5y

MX = 18,8.2 = 37,6 = 46.2y + 32.(0,5x + 0,5y)/(0,5x + 2,5y)

mmuối = 101x + 188y= 34,65 (2)

Câu 4. Cho những dung dịch: HCl, NaOH đặc, NH3, KCl. Số dung dịch phản ứng được với Cu(OH)Hai là

A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

Xem đáp án

Đáp án C

Những dung dịch phản ứng được với Cu(OH)Hai là HCl, NH3

Cu(OH)2 + HCl → CuCl2 + H2O

Zn(OH)2 + 4NH3 → (Zn(NH3)4)(OH)2

Câu 5. Thành phần chính của quặng cancopirit (pirit đồng) là

A. CuS.

B. CuS2.

C. Cu2S.

D. CuFeS2.

Xem đáp án

Đáp án D: CuFeS2

Câu 6. Hợp kim Cu – Zn (45% Zn) được gọi là

A. đồng thau.

B. đồng thanh.

C. đồng bạch.

D. đuy ra.

Xem đáp án

Đáp án A

Câu 7. Nhúng một thanh Cu vào dung dịch AgNO3, sau một thời kì lấy ra, rửa sạch, sấy khô, đem cân thì khối lượng thanh đồng thay đổi thế nào ?

A. Tăng.

B. Giảm.

C. Ko thay đổi.

D. ko xác định được.

Xem đáp án

Đáp án A

Gọi khối lượng thanh đồng ban sơ là a

Cu + 2AgNO3→ Cu(NO3)2+ 2Ag

x mol → 2x mol

Khối lượng thanh đồng sau phản ứng là

a + mAg- aCu phản ứng = a + 2x.108 - 64x = a + 152 x (gam)

Tức là khối lượng thanh đồng tăng.

Câu 8. Cho m gam hỗn hợp A gồm Al, Cu vào dung dịch HCl (dư), sau lúc kết thúc phản ứng sinh ra 1,68 lít khí (ở đktc). Nếu cho a gam hỗn hợp R trên vào một lượng dư axit nitric (đặc, nguội), sau lúc kết thúc phản ứng sinh ra 3,36 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Trị giá của a là:

A. 10,5

B. 11,5

C. 12,3

D. 6,15

Xem đáp án

Đáp án D

nH2 = 0,125 mol

Bảo toàn electron:

nNO2 = 0,315 mol

Câu 9. Tổng hệ số là những số nguyên, tối giản của tất cả những chất trong phương trình phản ứng giữa Cu với dung dịch HNO3 đặc, nóng là

A. 8.

B. 10.

C. 11.

D. 9.

Xem đáp án

Đáp án B
Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

Câu 10. Phát biểu nào ko đúng?

A. đồng phản ứng với HNO3 loãng phóng thích N2

B. đồng phản ứng với oxi (800-10000C) tạo ra Cu2O.

C. Lúc sở hữu mặt oxi, Cu phản ứng với dung dịch HCl.

D. Cu phản ứng với lưu huỳnh tạo CuS.

Xem đáp án

Đáp án A

Phương trình phản ứng Cu tác dụng HNO3 loãng sinh ra khí NO

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

Câu 11. Trong phân tử HNO3 sở hữu những loại liên kết là

A. liên kết cùng hoá trị và liên kết ion.

B. liên kết ion và liên kết phối trí.

C. liên kết phối trí và liên kết cùng hoá trị.

D. liên kết cùng hoá trị và liên kết

Xem đáp án

Đáp án C

Câu 12. Hoà tan hoàn toàn m gam Cu trong dung dịch HNO3 thu được 1,12 lít hỗn hợp khí NO và NO2 (đktc) sở hữu tỉ khối tương đối đối với H2 là 16,6. Trị giá của m là

A. 8,32.

B. 3,90.

C. 4,16.

D. 6,40.

Xem đáp án

Đáp án C

M (trung bình NO và NO2) = 16,6.2 = 33.Hai gam.

n (NO và NO2) = 0.05 (mol)

Gọi x = số mol NO, y = số mol NO2.

Ta sở hữu hệ phương trình:

x + y = 0.05

( 30x + 46y )/ (x + y) = 33.2

Cu0 →Cu+2 + 2e

x → 2x

N+5 + 3e → N +2 (NO)

0,12 0,04

N+5 + 1e → N+4 (NO2)

0,01 0,01

Câu 13. HNO3 chỉ thể hiện tính oxi hóa lúc tác dụng với những chất thuộc dãy nào dưới đây?

A. Mg, H2S, S, Fe3O4, Fe(OH)2.

B. Al, FeCO3, HI, CaO, FeO.

C. Cu, C, Fe2O3, Fe(OH)2, SO2.

D. Na2SO3, P, CuO, CaCO3, Ag.

Xem đáp án

Đáp án A

A. Mg, H2S, S, Fe3O4, Fe(OH)2.

3Mg + 8HNO3 → 3Mg(NO3)2 + 2NO + 4H2O

H2S + 8HNO3 → H2SO4 + 8NO2 + 4H2O

S + 6HNO3 → H2SO4 + 6NO2 + 2H2O

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO↑ + 14H2O

3Fe(OH)2 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 8H2O

D loại CuO, CaCO3

B loại CaO

C loại Fe2O3

Câu 14.Axit nitric tinh khiết là chất lỏng ko màu nhưng lọ Axit nitric đặc trong phòng thí nghiệm sở hữu màu nâu vàng hoặc nâu là do.

A. HNO3 oxi hóa bụi bẩn trong ko khí tạo hợp chất sở hữu màu

B. HNO3 tự oxi hóa thành hợp chất sở hữu màu

C. HNO3 bị phân hủy Một ít tạo NO2 tan lại trong HNO3 lỏng

D. HNO3 hút nước mạnh tạo dung dịch sở hữu màu.

Xem đáp án

Đáp án C: HNO3 bị phân hủy Một ít tạo NO2 tan lại trong HNO3 lỏng

...............................

Mời những bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan:

 • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + N2O + H2O
 • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO+ H2O
 • Cu+ H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O
 • Cu + AgNO3 → Cu(NO3)2 + Ag
 • CuSO4 + NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4
 • Lý thuyết hóa 12 học kì Một đầy đủ chi tiết nhất
 • Bộ đề thi thử THPT quốc gia năm 2020 môn Hóa học Với đáp án
 • Bài tập về đồng và hợp chất của đồng

VnDoc đã gửi tới bạn phương trình hóa học Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O được VnDoc soạn là phản ứng oxi hóa khử, đối phản ứng lúc cho đồng tác dụng với dung dịch axit nitric loãng sản phẩm thu được là muối đồng nitrat và thoát ra khí sở hữu màu nâu đỏ NO2.

Những bạn sở hữu thể những em cùng tham khảo thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12,....

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group san sớt tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Quyết tâm đỗ Đại Học Mời những bạn học trò tham gia nhóm, để sở hữu thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *