Tìm kiếm phương trình hóa học nhanh nhất

Phương trình hóa học - Những điều bạn cần biết

Hóa học là một bộ môn thân thuộc với những bạn học trò từ cấp Trung học hạ tầng trở lên. Và Hóa học cũng là một bộ môn “gây thù chuốc oán” nhiều nhất với những bạn học trò. Đây cũng là môn học sở hữu những tấm hình chế “với 1 - 0 - 2” bá đạo nhất.

I. Tổng quan phương trình hóa học

    1. Phương trình hóa học là gì? 

Phương trình hóa học là phương trình trình diễn ngắn gọn phản ứng hóa học.

(Phản ứng hóa học là quá trình gây biến đổi từ một tập hợp chất hóa học này thành một tập hợp chất hóa học khác, phản ứng hóa học xảy ra lúc với những điều kiện thích hợp).

Trong phương trình hóa học, những chất sẽ được trình diễn dưới dạng kí hiệu hóa học của chất đó. Chất ở bên trái mũi tên là chất tham gia và chất bên phải mũi tên là chất sản phẩm.

(H_2 + O_2 rightarrow H_2O)

Chất tham gia: (H_2; O_2)

Chất sản phẩm: (H_2O)

Thăng bằng phương trình hóa học

    2. Ý nghĩa phương trình hóa học

 • Trình diễn ngắn gọn những phản ứng hóa học

 • Cho ta biết tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa những chất và giữa những cặp chất trong phản ứng hóa học. Tỉ lệ này bằng tỉ lệ hệ số giữa những chất trong phương trình hóa học.

    3. Những bước lập phương trình hóa học

Để lập phương trình hóa học, những bạn cần làm tuần tự 3 bước sau:

 • Bước 1: Viết sơ đồ phản ứng (gồm kí hiệu hóa học của những chất tham gia và những chất sản phẩm)

 • Bước 2: Thăng bằng số nguyên tử của mỗi yếu tố, tìm số thích hợp đặt trước những công thức sao cho số nguyên tử những yếu tố ở chất tham gia và chất sản phẩm phải bằng nhau.   

 • Bước 3: Hoàn thành phương trình hóa học.

    4. Cách thăng bằng phương trình hóa học

Thăng bằng phương trình hóa học là sự thăng bằng về số lượng yếu tố của những chất trong hai vế của Một phản ứng hóa học.

    4.1. Phương pháp nguyên tử yếu tố

Đây là phương pháp đơn thuần nhất.

Thăng bằng theo cách này, ta sẽ viết những đơn chất khí dưới dạng nguyên tử riêng biệt.

Ví dụ: Thăng bằng phương trình hóa học: (P_2 + O_5 rightarrow P_2O_5)

Để tạo thành Một phân tử (P_2O_5), ta cần Hai phân tử P và 5 phân tử O.

(2P + dfrac{5}{2} O_2 rightarrow P_2O_5)

Nhân những phân số với mẫu số chung nhỏ nhất (ở phương trình này là 2) ta sẽ được phương trình hóa học cuối cùng:

(P + 5O_2 rightarrow P_2O_5)

    4.2. Phương pháp hóa trị tác dụng

Hóa trị tác dụng là số hóa trị của những nhóm nguyên tử hay nguyên tử của những yếu tố với trong Phản ứng hóa học.

Những bước thăng bằng với phương pháp này:

 • Bước 1: Xác định hóa trị tác dụng

(BaCl_2 + Fe_2(SO_4)_3 rightarrow BaSO_4 + FeCl_3)

Hóa trị tác dụng tuần tự của phương trình trên từ trái qua phải là:

I - II - III - I - I - I - III - II

 • Bước 2: Tìm bội số chung nhỏ nhất của những hóa trị tác dụng

Bội số chung nhỏ nhất của (I,II,III) là 6.

 • Bước 3: Lấy bội số chung nhỏ nhất chia cho những hóa trị ta sẽ được hệ số sau:

6 : 1 = 6

6: 2 = 3

6: 3 =2

 • Bước 4: Thay vào phương trình phản ứng

    4.3. Phương pháp chẵn - lẻ

Dựa vào nguyên tắc: Sau lúc thăng bằng, số nguyên tử của yếu tố ở chất tham gia phải bằng số nguyên tử của yếu tố ở chất sản phẩm. Vậy nên nếu số nguyên tử của một yếu tố ở Một vế là số chẵn, thì nó cũng sẽ phải là số chẵn ở vế còn lại. Nên nếu số nguyên tử của yếu tố còn lẻ, thì phải nhân đôi

Ví dụ:  (FeS_2 + O_2 rightarrow Fe_2O_3 + SO_2)

 • Ở vế trái, số nguyên tử (O_2) là chẵn

(2Fe_2O_3 rightarrow 4FeS_2 rightarrow 8SO_2 rightarrow 11O_2)

Phương trình được thăng bằng:

(4FeS_2 + 11O_2 rightarrow 2Fe_2O_3 + 8SO_2)

    4.4. Thăng bằng dựa vào yếu tố chung nhất

Với phương pháp này, ta sẽ lựa chọn yếu tố với mặt ở nhiều chất nhất trong phản ứng.

Ví dụ: (Cu + HNO_3 rightarrow Cu(NO_3)_2 + NO + H_2O)

Nhận thấy, oxi là yếu tố với mặt nhiều nhất trong phương trình phản ứng.

 • Vế phải với 8 oxi, vế phải với 3 oxi.

 • BSCNN của 3 và 8 là 24

(8HNO_3 rightarrow 4H_2O rightarrow 2NO)

Phương trình hóa học sau lúc được thăng bằng:

(3Cu + 8HNO_3 rightarrow 3Cu(NO_3)_2 + 2NO + 4H_2O)

    4.5. Thăng bằng theo phương pháp đại số

 • Dựa theo nguyên tắc: Số nguyên tử của những nguyên tử ở Hai vế phải bằng nhau.

Những bước làm:

 • Bước 1: Điền những hệ số a,b,c,d,e,... vào trước những chất trong phản ứng.

Ví dụ: (aFeS_2 +bO_2 rightarrow cFe_2O_3 + dSO_2)

 • Bước 2: Sử dụng định luật bảo toàn khối lượng để thăng bằng yếu tố và tạo ra Một phương trình đại số.

Fe: a = 2c

S: 2a = d

O: 2b = 3c + 2d.

Giải hệ phương trình gồm 3 phương trình trên.

Nhân những hệ số với 2, ta được phương trình thăng bằng:

(4FeS_2 + 11O_2 rightarrow 2Fe_2O_3 + 8SO_2)

II. Những phương tiện cần tiêu dùng lúc học môn Hóa học

    1. Bảng tuần hoàn yếu tố hóa học (Nhân tố hóa học)

Bảng tuần hoàn yếu tố hóa học

Bảng tuần hoàn yếu tố hóa học (gọi tắt là Bảng tuần hoàn) là một bảng với liệt kê lại những yếu tố hóa học, dựa theo số hiệu nguyên tử (chính là số proton trong hạt nhân), cấu hình e (electron) và những tính chất hóa học của chúng. Những yếu tố trong bảng được sắp xếp theo chiều tăng dần số hiệu nguyên tử.

Một bảng tiêu chuẩn gồm những yếu tố hóa học được xếp thành 7 dòng và 18 cột, Hai dòng kép riêng biệt nằm dưới cùng bảng. Những hàng trong bảng sẽ được gọi là chu kì, còn cột sẽ được gọi là nhóm. Một số những yếu tố sẽ với những tên gọi đặc trưng: Halogen, khí trơ.

Tất cả những phiên bản của bảng tuần hoàn chỉ bao gồm những yếu tố hóa học, ko bao gồm hỗn hợp, hợp chất,...

Bảng tuần hoàn yếu tố hóa học đầy đủ và rõ nét nhất.  

    2. Dãy hoạt động hóa học của kim loại

Dãy hoạt động hóa học của kim loại là dãy bao gồm những kim loại được sắp xếp theo theo thứ tự phụ thuộc vào khả năng tham gia phản ứng hóa học với chất khác (còn gọi là mức độ phản ứng) của những kim loại.

Đặc trưng của dãy:

 • Mức độ hoạt động hóa học của kim loại sẽ giảm dần từ trái sang phải

Dãy hoạt động hóa học của kim loại lúc mới học sẽ khiến cho những bạn rất khó nhớ. Để với thể ghi nhớ nhanh dãy này, những bạn với thể tham khảo mẹo dưới đây:

Mẹo nhớ Dãy hoạt động hóa học của kim loại

Hoặc Click vào link sau để với thể nghiên cứu dãy hoạt động hóa học được kĩ hơn:

https://cunghocvui.com/cong-cu-hoa-hoc/day-hoat-dong-kim-loai

    3. Bảng tính tan hóa học

Bảng tính tan hóa học

Bảng tính tan được tiêu dùng để nhận diện một chất với tan được trong nước hay ko (tan nhiều, tan ít, hay ko tan).

Đây là một phương tiện hữu ích để những em học trò lấy căn cứ làm những bài tập dạng phân biệt những chất.

Để xem Bảng tính tan chi tiết hơn, những bạn hãy Click Tại đây!

    4. Dãy điện hóa của kim loại

Dãy điện hóa của kim loại

(Xem đầy đủ dãy điện hóa)

Dãy điện hóa của kim loại sẽ cho ta biết những chất nào tác dụng được với nhau dựa vào quy tắc Alpha.

Kim loại đứng trước với tính khử mạnh hơn kim loại xếp sau

Kim loại xếp sau sẽ với tính oxi hóa mạnh hơn kim loại đứng trước.

III.  Những lưu ý trong chương trình Hóa học

    1. Hóa học 8

Tại Việt Nam, bộ môn Hóa học được cho vào chương trình giảng dạy khởi đầu từ lớp 8. Những em sẽ khởi đầu được làm quen, được giới thiệu thế nào là chất? Thế nào là nguyên tử? Thế nào là yếu tố, hóa trị,.... Ở lớp này, những em học trò phải hết sức lưu ý học tập, để với thể nắm rõ những tri thức cơ bản về bộ môn này, tránh tình trạng Mất gốc Hóa, gây khó khăn cho việc phát triển của những em ở những lớp tiếp theo.   

Phương trình hóa học 8

Tổng hợp những Phương trình hóa học lớp 8 đầy đủ nhất!

    2. Hóa học 9

Sau thời kì làm quen với bộ môn Hóa lớp 8, những em cũng đã với một khối lượng tri thức về Hóa nhất định. Sang tới chương trình lớp 9, những em sẽ được tiếp cận tri thức về những chất hữu cơ (bao gồm những hidrocacbon và dẫn xuất của hidrocacbon). Tuy nhiên, những em sẽ được tăng tri thức về hợp chất vô sinh (Oxit, axit, bazo và muối), học những khái niệm về chất mới (kim loại, phi kim,...) Đây sẽ là một niên học với những tri thức nặng hơn năm cũ. Những em hãy quyết tâm chuyên tâm để ko bỏ qua bất kì tri thức Hóa học 9 hữu ích nào nhé!

Xem đầy đủ những Phương trình Hóa học lớp 9

Chi tiết Giải bài tập Hóa học 9

    3. Hóa học 10

Tại chương trình Hóa học 10, những em sẽ được biết cấu tạo của Một nguyên tử, thế nào là yếu tố hóa học, làm quen với bảng tuần hoàn hóa học và nguyên tắc sắp xếp những yếu tố trong bảng tuần hoàn, tốc độ phản ứng, cách thăng bằng phương trình hóa học,...Hãy cùng chú tâm để tiêu hóa hết lượng tri thức khủng của Hóa học 10 nhé!

Để giúp những em với thể tiện dụng hoàn thành chương trình hóa học 10, Cunghocvui đã sưu tầm, tổng hợp lại những Phương trình hóa học lớp 10 đầy đủ nhất, Mời những em cùng xem tại Link: Tổng hợp Phương trình Hóa học 10  

    4. Hóa học 11

Chương trình Hóa học 11 sẽ đưa những em tiếp cận với những tri thức về Sự điện ly, tìm hiểu những phi kim thuộc nhóm Nito, Cacbon,... và khởi đầu được học những chất hữu cơ.

Phương trình hóa học 11

Giải bài Tập Hóa học 11 chi tiết

    5. Hóa học 12

Ở lớp 12, Những em sẽ được học về những hợp chất hữu cơ: Este - Lipit, cacbonhidrat, amin, amino axit, polime và những vật liệu polime. Tuy nhiên, những em sẽ được học những tri thức mới về Hóa vô sinh, đồng thời ôn tập lại những tri thức Hóa từ những lớp dưới để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT kề cận. Hãy quyết tâm siêng năng dành thời kì cho bộ môn này những em nhé!

Để với thể học cũng như ôn luyện được tốt hơn, hãy Click vào Link sau: Phương trình Hóa học 12 - Nơi tổng hợp những phương trình hóa học hay được sử dụng nhất trong chương trình Lớp 12.

IV. Những Công thức Hóa học cần ghi nhớ

Hóa học tưởng khó nhưng thực chất là rất dễ, nếu bạn đã hiểu bản tính của những vấn đề trong Hóa học. Hãy quyết tâm thuộc nằm lòng những công thức Hóa học, để mỗi lúc cần, những bạn chỉ việc lôi ra và vận dụng. Nếu làm được điều đó, thì Hóa sẽ chẳng còn là khó tí nào nữa. Để giúp bạn, chúng tôi đã đi sưu tầm và tổng hợp lại được những Công thức Hóa học quan yếu và hay được sử dụng nhất. Rất mong nó sẽ là cuốn sổ tay học tốt giúp bạn đánh bại mọi bài Hóa khó.

Click ngay để xem Tổng hợp Công thức Hóa học của Cunghocvui.

Phương trình hóa học của Chúng tôi rất tự hào lúc được cùng bạn khám phá toàn cầu tri thức. Cảm ơn những bạn đã quan tâm và theo dõi!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *