Đồng đẳng là gì vị dụ

Trong hóa học, dãy đồng đẳng là một dãy những hợp chất (bao gồm cả hữu cơ và vô sinh) với cùng một công thức tổng quát, với những tính chất hóa học tương tự do sự hiện diện của cùng một nhóm chức, và thể hiện những tính chất vật lý biến đổi dần dần do kết quả của việc tăng kích thước và khối lượng phân tử (xem phân tử lượng tương đối). Ví dụ, êtan với điểm sôi cao hơn của methan, do nó với lực Van der Waals cao hơn với những phân tử kế bên. Điều này là do sự gia tăng trong số lượng những nguyên tử cấu thành ra phân tử. Những hợp chất trong cùng một dãy đồng đẳng khác nhau bằng một hay nhiều nhóm CH2.

  • Xem thêmSửa đổi
  • Tham khảoSửa đổi
  • Liên kết ngoàiSửa đổi

Những ankan (parafin), anken (olefin), metoxyetan (những ête hàng đầu), ankin (acetylen và đồng đẳng) tạo thành những dãy trong đó những thành viên khác nhau theo bội số của 14 đơn vị khối lượng nguyên tử. Ví dụ, dãy đồng đẳng của ankan khởi đầu với methan (CH4), êtan (C2H6), prôpan (C3H8), butan (C4H10), và pentan (C5H12), trong đó mỗi thành viên so với thành viên đứng trước nó thì hơn một nhóm CH2(tức 14 đơn vị khối lượng nguyên tử).

Tương tự, dãy đồng đẳng của rượu khởi đầu với mêtanol (CH4O), êtanol (C2H6O), 1-prôpanol (C3H8O), và 1-butanol (C4H10O).

Những hợp chất trong cùng một dãy với cùng một nhóm nhỏ những nguyên tử, ko thay đổi lúc đi từ hợp chất này sang hợp chất kia được gọi là nhóm chức. Phần to những tính chất hóa học của những hợp chất hữu cơ là do sự với mặt của nhóm chức.

Dãy đồng đẳngCông thức tổng quátVí dụNhóm chức
AnkanCH2 + 2 ( 1)CH4, = 1
AnkenCH2 ( 2)C2H4, = 2C=C
AnkinCHHai 2 (n 2)C2H2, = 2CC
RượuCH2 + 1OH ( 1)CH3OH, = 1-OH
Axít cacboxylicCH2COOH( 1)HCOOH, = 1-COOH

Trong đó là số nguyên tử cacbon trong hợp chất.

Phản ứng đồng đẳng hóa là bất kỳ phản ứng hóa học nào chuyển hóa một thành viên của dãy đồng đẳng thành thành viên kế tiếp.

Tuy nhiên, cần lưu ý là thậm chí với cùng một , nhưng lúc số phân tử của mạch cacbon tăng lên thì với thể xuất hiện những hợp chất với cùng một phân tử lượng, nhưng với cấu trúc tương đối khác nhau và với những tính chất hóa học cũng tương đối khác nhau, mặc dù chúng sẽ xoành xoạch thể hiện cùng những tính chất hóa học lúc xem xét một cách tổng thể trong cùng một dãy đồng đẳng của từng hợp chất đó. Ví dụ rượu hàng đầu 1-prôpanol CH3CH2CH2OH và rượu bậc hai 2-prôpanol ((CH3)2CHOH) đều với chung công thức tổng quát C3H8O nhưng với cách sắp xếp khác nhau trong phân tử nên hai rượu này với một số tính chất hóa học hoàn toàn khác nhau. Hiện tượng này còn được gọi là đồng phân.

Xem thêmSửa đổi

  • Đồng phân

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi

Wikimedia Commons với thêm hình ảnh và phương tiện truyền tải về .

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *