Bộ đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 10 năm 2022 – 2023 (Sách mới) 3 Đề kiểm tra cuối kì 1 Hóa 10 (Có ma trận, đáp án)

Bộ đề thi học kì Một môn Hóa học lớp 10 năm 2022 - 2023 (Sách mới) gồm 3 đề rà soát, mang đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận đề thi.

Đề thi Hóa 10 học kì Một năm 2022 được soạn với cấu trúc đề rất phổ thông, bám sát nội dung chương trình học trong sách giáo khoa chương trình mới. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích cho quý thầy cô và những em lớp 10 ôn tập và củng cố tri thức, chuẩn bị sẵn sàng cho học kì Một lớp 10 sắp tới. Vậy sau đây là nội dung chi tiết TOP 3 đề rà soát học kì Một Hóa học 10 năm 2022 - 2023, mời những bạn cùng theo dõi tại đây.

Đề thi Hóa 10 học kì Một năm 2022 sách CTST

Đề thi Hóa 10 học kì Một năm 2022

Phần I: Trắc nghiệm (7 điểm)

Câu 1: Nội dung nào dưới đây thuộc đối tượng nghiên cứu của Hóa học?

A. Sự vận chuyển của máu trong hệ tuần hoàn.
B. Cấu tạo của chất và sự biến đổi của chất.
C. Tốc độ của ánh sáng trong chân ko.
D. Sự tự quay của Trái Đất quanh trục riêng.

Câu 2: Thông tin nào sau đây ko đúng?

A. Proton mang điện tích dương, nằm trong hạt nhân.
B. Nguyên tử trung hòa về điện.
C. Proton và electron mang khối lượng sắp bằng nhau.
D. Nguyên tử mang cấu trúc rỗng.

Câu 3: Một nguyên tử được đặc trưng cơ bản bằng

A. số proton và số đơn vị điện tích hạt nhân.
B. số proton và số electron.
C. số khối và số neutron.
D. số khối và số đơn vị điện tích hạt nhân.

Câu 4:Cho những nguyên tử của những yếu tố sau:

Những nguyên tử nào sau đây là đồng vị của nhau?

A. Một và 2.
B. Hai và 3.
C. 1, Hai và 3.
D. 1, 2, 3 và 4.

Câu 5: Hình ảnh dưới đây là hình dạng của loại orbital nguyên tử nào?

A. Orbital s.
B. Orbital p.
C. Orbital d.
D. Orbital f.

Câu 6: Electron thuộc lớp nào sau đây liên kết chặt chẽ nhất với hạt nhân?

A. Lớp N.
B. Lớp L.
C. Lớp M.
D. Lớp K.

Câu 7: Nguyên tử yếu tố X mang 3 lớp electron. Lớp ngoài cùng mang 4 electron. Cấu hình electron của X là

A. [Ne] 3s23p2.
B. [Ne] 3s23d2.
C. [He] 3s23p2.
D. [Ar] 3s23p2.

Câu 8: Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử aluminium (Al) mang số electron đơn thân là

A. 1.   
B. 2.   
C. 3.   
D. 4.

Câu 9: Số hiệu nguyên tử của nguyên tố hóa học bằng

A. số thứ tự của ô nguyên tố.
B. số thứ tự của chu kì.
C. số thứ tự của nhóm.
D. số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử.

Câu 10: Chu kì 4 của bảng hệ thống tuần hoàn mang

A. Hai yếu tố.
B. 18 yếu tố.
C. 32 yếu tố.
D. 8 yếu tố.

Câu 11: Trong những nhóm A, sự biến thiên tính chất của những yếu tố thuộc chu kì sau lại lặp lại giống như chu kì trước (biến đổi tuần hoàn) là do

A. sự lặp lại tính kim loại của những yếu tố ở chu kì sau so với chu kì trước.
B. sự lặp lại tính phi kim của những yếu tố ở chu kì sau so với chu kì trước.
C. sự lặp lại cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử những yếu tố ở chu kì sau so với chu kì trước.
D. sự lặp lại tính chất hóa học của những yếu tố ở chu kì sau so với chu kì trước.

Câu 12: Trong một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, độ âm điện thường

A. giảm xuống.
B. tăng dần.
C. biến đổi ko theo quy luật.
D. ko thay đổi.

Câu 13: Cho những yếu tố O (Z = 8), F (Z = 9), Si (Z = 14), S (Z = 16). Nhân tố mang tính phi kim to nhất trong số những yếu tố trên là

A. O.   B. F.   C. S.   D. Si.

Câu 14: X là yếu tố nhóm IA. Công thức oxide ứng với hóa trị cao nhất của X là

A. XO.
B. XO2.
C. X2O.
D. X2O3.

Câu 15: Nhân tố X ở chu kì 3, nhóm IIA của bảng tuần hoàn. Cấu hình electron của nguyên tử yếu tố X là

A. 1s²2s²2p6.
B. 1s²2s²2p3s²3p¹.
C. 1s²2s²2p3s³.
D. 1s²2s²2p63s².

Câu 16: Nhân tố X thuộc nhóm IA, còn yếu tố Z thuộc nhóm VIIA của bảng tuần hoàn. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử những yếu tố X, Z tuần tự là

A. ns1 và ns2np5.
B. ns1 và ns2np7
C. ns1 và ns2np3.
D. ns2 và ns2np5.

Câu 17: Liên kết hóa học là

A. sự kết hợp giữa những hạt cơ bản hình thành nguyên tử vững bền.
B. sự kết hợp giữa những nguyên tử tạo thành phân tử hay tinh thể vững bền hơn.
C. sự kết hợp của những phân tử hình thành những chất vững bền.
D. sự kết hợp của chất tạo thành vật thể vững bền.

Câu 18: Để lớp vỏ thỏa mãn quy tắc octet, nguyên tử oxygen (Z = 8) mang xu hướng

A. nhường 6 electron
B. nhận Hai electron
C. nhường 8 electron
D. nhận 6 electron

Câu 19: Lúc nguyên tử nhận electron sẽ tạo thành

A. phân tử.
B. ion.
C. cation.
D. anion.

Câu 20: Chất nào sau đây là hợp chất ion?

A. SO2.
B. CO2.
C. K2O.
D. HCl.

Câu 21: Liên kết cùng hoá trị thường được hình thành giữa

A.những nguyên tử yếu tố kim loại với nhau.
B.những nguyên tử yếu tố phi kim với nhau.
C.những nguyên tử yếu tố kim loại với những yếu tố phi kim.
D.những nguyên tử khí trơ với nhau.

Câu 22: Cho những hợp chất sau: Na2O; H2O; HCl; Cl2; O3; CH4. Với bao nhiêu chất mà trong phân tử chứa liên kết cùng hóa trị phân cực?

A. 2.   B. 3.   C. 5.   D. 6.

Câu 23: Số lượng cặp electron sử dụng chung trong những phân tử O2, N2, F2 tuần tự là

A. 2, 3, 4
B. 2, 3, 1
C. 2, 2, 2
D. 2, 2, 1

Câu 24: Cấu hình electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử yếu tố X là 3s23p5. Liên kết của nguyên tử này với nguyên tử hydrogen thuộc loại liên kết nào sau đây?

A. Liên kết cùng hóa trị ko cực.
B. Liên kết cùng hóa trị mang cực.
C. Liên kết ion.
D. Liên kết kim loại.

Câu 25: Liên kết trong phân tử nào sau đây được hình thành nhờ sự xen phủ orbital p-p ?

A. H2.
B. NH3.
C. HCl.
D. Cl2.

Câu 26: Nhóm chất nào sau đây mang liên kết “cho – nhận”?

A. KCl, CO2.
B. HBr, MgCl2.
C. H2O, HCl.
D. NH4Cl, CO.

Câu 27: Cho những phát biểu sau

(a) Liên kết hydrogen yếu hơn liên kết ion và liên kết cùng hóa trị.

(b) Liên kết hydrogen mạnh hơn liên kết ion và liên kết cùng hóa trị.

(c) Tương tác van der Waals yếu hơn liên kết hydrogen.

(d) Tương tác van der Waals mạnh hơn liên kết hydrogen.

Phát biểu đúng là

A. (a) và (c).
B. (a) và (d).
C. (b) và (c).
D. (b) và (d).

Câu 28: Chất nào sau đây ko thể tạo được liên kết hydrogen?

A. H2O.
B. CH4.
C. CH3OH.
D. NH3.

Phần II: Tự luận (3 điểm)

Câu 29 (Một điểm): Viết cấu hình electron của những ion: K+, Mg2+, F, S2–. Mỗi cấu hình đó giống với cấu hình electron của nguyên tử khí trơ nào?

Câu 30 (Một điểm): Dựa vào trị giá độ âm điện, dự đoán loại liên kết (liên kết cùng hóa trị phân cực, liên kết cùng hóa trị ko phân cực, liên kết ion) trong những phân tử: MgCl2, AlCl3, HBr, O2, H2 và NH3.

Nguyên tử

Mg

Al

H

N

Cl

Br

O

Độ âm điện

1,31

1,61

2,20

3,04

3,16

2,96

3,44

Câu 31 (Một điểm): Giảng giải vì sao ở điều kiện thường, những yếu tố nhóm halogen như fluorine và chlorine ở trạng thái khí, còn bromine ở trạng thái lỏng và iodine ở trạng thái rắn.

Đáp án đề thi học kì Một Hóa 10

Câu 1:

Đáp án đúng là: B

Hóa học là ngành khoa học thuộc ngành nghề khoa học tự nhiên, nghiên cứu về thành phần, cấu trúc, tính chất và sự biến đổi của chất cũng như ứng dụng của chúng.

Câu 2:

Đáp án đúng là: C

Phát biểu C ko đúng vì hạt electron mang khối lượng rất nhỏ so với hạt proton.

Câu 3:

Đáp án đúng là: D

Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử (còn gọi là số hiệu nguyên tử) của một yếu tố hóa học và số khối được xem là những đặc trưng cơ bản của nguyên tử.

Câu 4:

Đáp án đúng là: C

Đồng vị là những nguyên tử mang cùng số proton nhưng khác nhau về số neutron dẫn tới số khối của chúng là khác nhau.

Vậy những nguyên tử (1); (2); (3) là đồng vị của nhau do cùng mang số proton là 1.

Câu 5:

Đáp án đúng là: B

Orbital p mang hình trạng số tám nổi.

Câu 6:

Đáp án đúng là: D

Lớp K, lớp thứ nhất, sắp hạt nhân nhất, liên kết chặt chẽ với hạt nhân nhất.

Câu 7:

Đáp án đúng là: A

Cấu hình electron của X: 1s22s22p63s23p2.

Viết gọn: [Ne]3s23p2.

Câu 8:

Đáp án đúng là: A

Số electron đơn thân của nguyên tử Al ở trạng thái cơ bản: Một electron.

Câu 9:

Đáp án đúng là: A

Số hiệu nguyên tử của nguyên tố hóa học bằngsố thứ tự của ô nguyên tố.

Câu 10:

Đáp án đúng là: B

Chu kì 4 của bảng hệ thống tuần hoàn mang 18 yếu tố.

Câu 11:

Đáp án đúng là: C

Trong những nhóm A, sự biến thiên tính chất của những yếu tố thuộc chu kì sau lại lặp lại giống như chu kì trước (biến đổi tuần hoàn) là do sự lặp lại cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử những yếu tố ở chu kì sau so với chu kì trước.

Câu 12:

Đáp án đúng là: B

Trong một chu kì, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, độ âm điện thường tăng dần.

Câu 13:

Đáp án đúng là: B

Nhóm IVA

Nhóm VIA

Nhóm VIIA

Chu kì 2

O (Z = 8)

F (Z = 9)

Chu kì 3

Si (Z = 14)

S (Z = 16)

Theo quy luật biến đổi ta mang tính phi kim: Si < S < O < F.

Vây yếu tố mang tính phi kim to nhất trong dãy là F.

Câu 14:

Đáp áp đúng là: C

X thuộc nhóm IA nên mang hóa trị cao nhất trong hợp chất là I.

Công thức oxide ứng với hóa trị cao nhất của X là X2O.

Câu 15:

Đáp án đúng là: D

X ở chu kì 3 nên mang 3 lớp electron.

X ở nhóm IIA nên mang Hai electron ở lớp ngoài cùng.

Cấu hình electron của X là: 1s²2s²2p63s².

Câu 16:

Đáp án đúng là: A

X thuộc nhóm IA nên mang Một electron ở lớp ngoài cùng.

Z thuộc nhóm VIIA nên mang 7 electron ở lớp ngoài cùng.

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử những yếu tố X, Z tuần tự là ns1 và ns2np5.

Câu 17:

Đáp án đúng là: B

Liên kết hóa học là sự kết hợp giữa những nguyên tử tạo thành phân tử hay tinh thể vững bền hơn.

Câu 18:

Đáp án đúng là: B

O (Z = 8): 1s22s22p4

Nguyên tử O mang 6 electron ở lớp ngoài cùng, mang xu hướng nhận vào Hai electron để đạt được cấu hình electron vững bền của khí trơ sắp nhất.

Câu 19:

Đáp án đúng là: D

Lúc nguyên tử nhận electron sẽ tạo thành phần tử mang điện âm (gọi là anion).

Câu 20:

Đáp án đúng là: C

K2O: hợp chất ion;

SO2; CO2; HCl: hợp chất cùng hóa trị.

Câu 21:

Đáp án đúng là: B

Liên kết cùng hoá trị thường được hình thành giữacác nguyên tử yếu tố phi kim với nhau.

Câu 22:

Đáp án đúng là: A

Những chất trong phân tử chứa liên kết cùng hóa trị phân cực là: H2O; HCl.

Câu 23:

Đáp án đúng là: B

Công thức phân tử

Công thức cấu tạo

Số lượng cặp electron chung

O2

O = O

2

N2

N ≡ N

3

F2

F - F

1

Câu 24:

Đáp án đúng là: B

X thuộc nhóm VIIA, là phi kim mạnh.

Liên kết giữa X với hydrogen là liên kết cùng hóa trị phân cực (mang cực).

Câu 25:

Đáp án đúng là: D

Câu 26:

Đáp án đúng là: D

Câu 28:

Đáp án đúng là: B

Liên kết hydrogen là một loại liên kết yếu được hình thành giữa nguyên tử H (đã liên kết với một nguyên tử mang độ âm điện to) với một nguyên tử khác (mang độ âm điện to) còn cặp electron hóa trị riêng.

Vậy CH4 ko thể tạo được liên kết hydrogen.

Phần II: Tự luận

Câu 29:

- Cấu hình electron K+: 1s22s22p63s23p6 Þ giống cấu hình electron của khí trơ argon.

- Cấu hình electron Mg2+: 1s22s22p6 Þ giống cấu hình electron của khí trơ neon.

- Cấu hình electron F: 1s22s22p6 Þ giống cấu hình electron của khí trơ neon.

- Cấu hình electron S2–: 1s22s22p63s23p6 Þ giống cấu hình electron của khí trơ argon.

Câu 30 

Câu 31:

Lúc đi từ F2 tới I2, do khối lượng những phân tử tăng dần làm tương tác van der Waals giữa những phân tử halogen cũng tăng dần, nên fluorine và chlorine ở trạng thái khí, còn bromine ở trạng thái lỏng và iodine ở trạng thái rắn.

Ma trận đề thi học kì Một Hóa 10

- Thời khắc rà soát: Rà soát học kì Một lúc kết thúc nội dung: Liên kết hóa học.

- Thời kì làm bài: 45 phút.

- Hình thức rà soát: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 70% trắc nghiệm, 30% tự luận).

- Cấu trúc:

+ Mức độ đề: 40 % Nhận diện; 30 % Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao.

+ Phần trắc nghiệm: 7,0 điểm, (gồm 28 nghi vấn: nhận mặt: 16 câu, thông hiểu: 12 câu), mỗi câu 0,25 điểm;

+ Phần tự luận: 3,0 điểm (Vận dụng: 2,0 điểm; Vận dụng cao: 1,0 điểm).

+ Nội dung nửa đầu học kì 1: 25% (2,5 điểm)

+ Nội dung nửa học kì sau: 75% (7,5 điểm)

Đề thi học kì Một Hóa 10 sách Cánh diều năm 2022 - 2023

Đề thi học kì Một Hóa 10 năm 2022

Phần I: Trắc nghiệm (7 điểm)

Câu 1: Nguyên tử trung hòa vì điện vì

A. tổng số hạt neutron bằng tổng số hạt proton.
B. được tạo thành từ những hạt ko mang điện.
C. mang tổng số hạt electron bằng tổng số hạt proton.
D. mang tổng số hạt electron bằng tổng số hạt neutron.

Câu 2: Một loại nguyên tử potassium mang 19 proton, 19 electron và 20 neutron. Số khối của nguyên tử này là

A. 38.   
B. 39.   
C. 40.   
D. 58.

Câu 3: Phát biểu nào sau đây ko đúng?

A. Hầu hết những nguyên tử được cấu thành từ những hạt cơ bản là proton, neutron và electron.
B. Nguyên tử mang cấu trúc đặc khít, gồm vỏ nguyên tử và hạt nhân nguyên tử.
C. Hạt nhân của hầu hết nguyên tử cấu thành từ những hạt proton và neutron.
D. Vỏ nguyên tử cấu thành từ những hạt electron.

Câu 4: Trong tự nhiên, đồng (copper) mang hai đồng vị bền là và . Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Phần trăm số nguyên tử của đồng vị là

A. 63%.
B. 73%.
C. 65%.
D. 27%.

Câu 5: Cặp nguyên tử nào dưới đây thuộc cùng một yếu tố hóa học?

A.

B.

C.

D.

Câu 7: Số electron tối đa mang trong lớp M là

A. 3.   
B. 4.   
C. 9.  
D. 18.

Câu 8: Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử calcium (Z = 20) mang số electron đơn thân là

A. 1.   
B. 2.   
C. 0.   
D. 4.

Câu 9: Cho những cấu hình electron sau:

(1) 1s22s1

(2) 1s22s22p4

(3) 1s22s22p63s23p63d104s24p5

(4) 1s22s22p63s23p1

Số cấu hình electron của yếu tố phi kim là

A. 4.  
B. 2.   
C. 1.   
D. 7.

Câu 10: Trong bảng hệ thống tuần hoàn những yếu tố hóa học, số chu kì nhỏ và chu kì to tuần tự là

A. 3 và 3.
B. 4 và 3.
C. 3 và 4.
D. 4 và 4.

Câu 11: Nguyên tử Y mang tổng số hạt mang điện trong nguyên tử là 34. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt ko mang điện 10 hạt. Vị trí của Y trong bảng tuần hoàn là

A. số thứ tự 17, chu kì 3, nhóm VIIA.
B. số thứ tự 11, chu kì 3, nhóm IA.
C. số thứ tự 11, chu kì 2, nhóm VIIA
D. số thứ tự 17, chu kì 3, nhóm IA.

Câu 12: Trong một nhóm A, theo chiều từ trên xuống dưới, bán kính nguyên tử của những yếu tố

A. tăng dần.
B. giảm dần.
C. ko thay đổi.
D. biến đổi ko theo quy luật.

Câu 13: Phát biểu nào sau đây ko đúng?

A. Trong bảng tuần hoàn, fluorine (F) là yếu tố mang độ âm điện to nhất.
B. Trong một nhóm A, lúc điện tích hạt nhân tăng lên thì độ âm điện cũng tăng lên.
C. Bán kính nguyên tử của những yếu tố trong cùng một chu kì giảm từ trái qua phải.
D. Độ âm điện đặc trưng cho khả năng hút electron liên kết của một nguyên tử trong phân tử.

Câu 14: Oxide nào dưới đây là oxide lưỡng tính?

A. Na2O.
B. SO2.
C. MgO.
D. Al2O3.

Câu 15: Công thức oxide cao nhất của yếu tố R (Z = 15) là

A. R2O.
B. R2O3.
C. R2O5.
D. R2O7.

Câu 16: Nhân tố X ở chu kì 3, nhóm IIA của bảng tuần hoàn. Cấu hình electron của nguyên tử yếu tố X là

A. 1s²2s²2p6.
B. 1s²2s²2p3s²3p¹.
C. 1s²2s²2p3s³.
D. 1s²2s²2p63s².

Câu 17: Cho nguyên tử những yếu tố sau: X (Z = 12); Y (Z = 16); T (Z = 18); Q (Z = 20). Nguyên tử nào mang lớp electron ngoài cùng vững bền?

A. X.  
B. Y.   
C. T.   
D. Q.

Câu 18: Nguyên tử yếu tố nào sau đây mang xu hướng nhận vào Hai electron lúc hình thành liên kết hóa học?

A. Oxygen.
B. Helium.
C. Sodium.
D. Hydrogen.

Câu 19: Trình diễn sự tạo thành ion nào sau đây đúng?

Câu 20: Cho những phát biểu sau về hợp chất ion:

(a) Ko dẫn điện lúc nóng chảy.

(b) Khá mềm.

(c) Với nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao.

(d) Khó tan trong nước và những dung môi phân cực.

Số phát biểu đúng là

A. 1.  
B. 2.   
C. 3.   
D. 4.

Câu 21: Liên kết σ là liên kết được hình thành do

A. sự xen phủ bên của Hai orbital.
B. cặp electron chung.
C. lực hút tĩnh điện giữa hai ion.
D. sự xen phủ trục của hai orbital.

Câu 22: Cho dãy những chất: O2, H2, NH3, KCl, HCl, H2O. Số chất trong dãy mà phân tử chỉ chứa liên kết cùng hóa trị ko phân cực là

A. 3.   
B. 4.   
C. 5.  
D. 2.

Câu 23: Công thức Lewis của SO2

A.
B.

C. O = S → O
D. O = S = O

Câu 24: Liên kết hóa học giữa những nguyên tử trong phân tử CH4 là loại liên kết nào sau đây (biết độ âm điện của nguyên tử H là 2,Hai và C là 2,55)?

A. Liên kết ion.
B. Liên kết cùng hóa trị phân cực.
C. Liên kết hiđro.
D. Liên kết cùng hóa trị ko phân cực.

Câu 25: Dãy gồm những hợp chất đều mang liên kết cùng hóa trị là

A. KCl, CaO.
B. HCl, CO2.
C. NaCl, Al2O3.
D. CaCl2, Na2O.

Câu 26: Phân tử SiH4 mang bao nhiêu cặp electron hóa trị riêng? Biết Si (Z = 14); H (Z = 1).

A. 1.   
B. 2.  
C. 0.   
D. 3.

Câu 27: Tương tác van der Waals tồn tại giữa những

A. ion.
B. hạt proton.
C. hạt neutron.
D. phân tử.

Câu 28: Sơ đồ nào sau đây thể hiện đúng liên kết hydrogen giữa Hai phân tử hydrogen fluoride (HF)?

Phần II: Tự luận (7 điểm)

Câu 29 (Một điểm): Hoàn thành bảng sau:

Công thức phân tử

Công thức electron

Công thức Lewis

HCl

Cl2

N2

CO2

Câu 30 (Một điểm): Viết hai giai đoạn của sự hình thành LiCl từ những nguyên tử tương ứng (kèm theo cấu hình electron). Biết Li (Z = 3); Cl (Z = 17).

Câu 31 (Một điểm): Khối lượng phân tử (amu) của nước, ammonia và methane tuần tự bằng 18, 17 và 16. Nước sôi ở 100 oC, ammonia sôi ở –33,35 oC và methane sôi ở –161,58 oC. Giảng giải vì sao những chất trên mang khối lượng phân tử xấp xỉ nhau nhưng nhiệt độ sôi của chúng lại chênh lệch nhau.

Đáp án đề thi cuối kì Một Hóa 10

I. Phần trắc nghiệm 

Câu 1:

Đáp án đúng là: C

Nguyên tử trung hòa vì điện vì mang tổng số hạt electron (mang điện tích âm) bằng tổng số hạt proton (mang điện tích dương).

Câu 2:

Đáp án đúng là: B

Số khối (A) = số proton (Z) + số neutron (N) = 19 + 20 = 39.

Câu 3:

Đáp án đúng là: B

Phát biểu B sai vì nguyên tử mang cấu trúc rỗng.

Câu 4:

Đáp án đúng là: B

Câu 5:

Đáp án đúng là: D

Câu 6:

Đáp án đúng là: A

Số orbital trong những phân lớp s, p, d tuần tự là1, 3, 5.

Câu 7:

Đáp án đúng là: D

Lớp M (n = 3) mang số electron tối đa là 2.32 = 2.9 = 18.

Câu 8:

Đáp án đúng là: C

Câu 9:

Đáp án đúng là: B

Những nguyên tử mang 5, 6 hoặc 7 electron ở lớp ngoài cùng thường là nguyên tử của yếu tố phi kim.

(1) 1s22s1 là kim loại do mang Một electron ở lớp ngoài cùng.

Câu 10:

Đáp án đúng là: C

Bảng tuần hoàn gồm mang 7 chu kì, trong đó mang 3 chu kì nhỏ và 4 chu kì to.

Câu 11:

Đáp án đúng là: B

Câu 12:

Đáp án đúng là: A

Trong một nhóm A, theo chiều từ trên xuống dưới, bán kính nguyên tử của những yếu tố tăng dần.

Câu 13:

Đáp án đúng là: B

Phát biểu B sai vì: Trong một nhóm A, lúc điện tích hạt nhân tăng lên thì độ âm điện giảm.

Câu 14:

Đáp án đúng là: D

Al2O3 là oxide lưỡng tính.

Câu 15:

Đáp án đúng là: C

Cấu hình electron nguyên tử yếu tố R (Z = 15): [Ne]3s23p3.

Vậy R thuộc nhóm VA, công thức oxide cao nhất là R2O5.

Câu 16:

Đáp án đúng là: D

X ở chu kì 3 Þ mang 3 lớp electron.

X ở nhóm IIA Þ mang Hai electron ở lớp ngoài cùng.

Cấu hình electron nguyên tử yếu tố X: 1s²2s²2p63s².

Câu 17:

Đáp án đúng là: C

Cấu hình electron vững bền là cấu hình electron như khí trơ với 8 electron ở lớp ngoài cùng (hoặc Hai electron ở lớp ngoài cùng như của helium).

Chọn T (Z = 18): 1s²2s²2p3s²3p6 do mang 8 electron ở lớp ngoài cùng.

Câu 18:

Đáp án đúng là: A

O (Z = 8): 1s22s22p4.

Nguyên tử O mang 6 electron ở lớp ngoài cùng, mang xu hướng nhận vào Hai electron lúc hình thành liên kết hóa học.

Câu 19:

Đáp án đúng là: D

Câu 20:

Đáp án đúng là: A

Phát biểu đúng là (c). Hợp chất ion mang nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao.

Câu 21:

Đáp án đúng là: D

Liên kết σ là liên kết được hình thành dosự xen phủ trục của hai orbital.

Câu 22:

Đáp án đúng là: D

Những chất trong dãy mà phân tử chỉ chứa liên kết cùng hóa trị ko phân cực: O2; H2.

Câu 23:

Đáp án đúng là: B

Câu 25:

Đáp án đúng là: B

HCl, CO2 là những hợp chất cùng hóa trị.

Câu 26:

Đáp án đúng là: C

Công thức Lewis của SiH4:

Phân tử SiH4 ko mang cặp electron hóa trị riêng.

Câu 27:

Đáp án đúng là: D

Tương tác van der Waals tồn tại giữa những phân tử.

Câu 28:

Đáp án đúng là: A

II. Phần tự luận

Câu 29

Câu 30:

Quá trình hình thành liên kết ion diễn ra như sau:

- Hình thành những ion trái dấu từ những quá trình nguyên tử kim loại nhường electron và nguyên tử phi kim nhận electron theo quy tắc octet.

Li → Li+ + 1e

Số electron trên những lớp: 2, Một 2

Cấu hình electron: [He]2s1 [He]

Cl + 1e → Cl-

Số electron trên những lớp: 2, 8, 7 2, 8, 8

Cấu hình electron: [Ne]3s23p5 [Ar]

- Những ion trái dấu hút nhau bằng lực hút tĩnh điện tạo nên hợp chất ion.

Li+ + Cl- → LiCl

Câu 31:

Ma trận đề thi học kì Một Hóa 10

Số TT

Chương/chủ đề

Nội dung/đơn vị tri thức

Mức độ nhận thức

Tổng số câu

Tổng số điểm

Nhận diện

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1

Nhập môn hóa học

Nhập môn hóa học

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0,25

2

Cấu tạo nguyên tử

1. Thành phần của nguyên tử

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0,25

2. Nhân tố hoá học

0

2

0

0

0

0

0

0

0

2

0,50

3. Mô phỏng nguyên tử và orbital nguyên tử

0

1

0

1

0

0

0

0

0

2

0,5

4. Lớp, phân lớp và cấu hình electron

0

1

0

1

0

0

0

0

0

2

0,5

3

Bảng tuần hoàn những yếu tố hoá học

1. Cấu tạo của bảng tuần hoàn những yếu tố hoá học

0

1

0

1

0

0

0

0

0

2

0,50

2. Xu hướng biến đổi một số tính chất của đơn chất, biến đổi thành phần và tính chất của hợp chất trong một chu kì và trong một nhóm

0

1

0

3

0

0

0

0

0

4

1,0

3. Định luật tuần hoàn và ý nghĩa của bảng tuần hoàn những yếu tố hoá học

0

1

0

1

0

0

0

0

0

2

0,5

4

Liên kết hoá học

1. Quy tắc octet

0

2

0

0

1

0

0

0

1

2

1,0

2. Liên kết ion

0

2

0

0

0

0

1

0

1

2

1,5

3. Liên kết cùng hoá trị

0

3

0

3

1

0

0

0

1

6

2,5

4. Liên kết hydrogen và tương tác van der Waals

0

0

0

2

1

0

0

0

1

2

1,0

Tổng số câu

16

12

3

1

4

28

Tỉ lệ %

0

40

0

30

20

0

10

0

30

70

Tổng hợp chung

40

30

20

10

100

10

...............

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *