Top 100 Đề thi Toán lớp 9 năm 2022 – 2023 học kì 1, học kì 2 có đáp án
Bộ 100 Đề thi Toán lớp 9 niên học 2022 - 2023 mới nhất đầy đủ Học kì Một và Học kì Hai gồm đề thi giữa kì, đề thi học kì mang đáp án chi tiết, cực sát đề thi chính thức giúp học trò ôn luyện & đạt điểm cao trong những bài thi Toán 9.

Mục lục Đề thi Toán lớp 9 năm 2022 - 2023

Đề thi Giữa kì Một Toán 9

 • Đề thi Giữa kì Một Toán lớp 9 mang đáp án năm 2022 (10 đề)

 • Bộ 20 Đề thi Toán lớp 9 Giữa học kì Một năm 2022 tải nhiều nhất

 • Đề thi Toán lớp 9 Giữa học kì Một năm 2022 mang ma trận (16 đề)

 • Bộ Đề thi Toán lớp 9 Giữa kì Một năm 2022 - 2023 (15 đề)

 • Đề thi Toán lớp 9 Giữa kì Một mang đáp án (4 đề)

 • Đề thi Giữa học kì Một Toán lớp 9 Hà Nội năm 2022 (7 đề)

 • Đề thi Giữa học kì Một Toán lớp 9 Đà Nẵng năm 2022 (7 đề)

 • Đề thi Giữa học kì Một Toán lớp 9 Hồ Chí Minh năm 2022 (7 đề)

 • Đề thi giữa kì Một Toán lớp 9 Tự luận năm 2022 (7 đề)

 • Đề thi giữa kì Một Toán lớp 9 Trắc nghiệm + Tự luận năm 2022 (7 đề)

Đề thi Học kì Một Toán 9

 • [Năm 2021] Đề thi Học kì Một Toán lớp 9 mang đáp án (6 đề)

 • Bộ 11 Đề thi Toán lớp 9 Học kì Một năm 2022 tải nhiều nhất

 • Đề thi Học kì Một Toán lớp 9 năm 2022 mang ma trận (8 đề)

 • Bộ Đề thi Toán lớp 9 Học kì Một năm 2022 - 2023 (15 đề)

 • Đề thi Toán lớp 9 Học kì Một mang đáp án(5 đề)

Đề thi Giữa kì Hai Toán 9

 • Top 30 Đề thi Toán lớp 9 Giữa kì Hai năm 2022 - 2023 mang đáp án

 • Đề thi Toán lớp 9 Giữa học kì Hai mang đáp án (4 đề)

 • [Năm 2022] Đề thi Giữa kì Hai Toán lớp 9 mang đáp án (6 đề)

 • Bộ 10 Đề thi Toán lớp 9 Giữa kì Hai năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Giữa kì Hai Toán lớp 9 năm 2023 mang ma trận (8 đề)

Đề thi Học kì Hai Toán 9

 • Top 40 Đề thi Toán lớp 9 niên học 2022 - 2023 Học kì Hai mang đáp án

 • [Năm 2022] Đề thi Học kì Hai Toán lớp 9 mang đáp án (6 đề)

 • Bộ 10 Đề thi Toán lớp 9 Học kì Hai năm 2023 tải nhiều nhất

 • Đề thi Học kì Hai Toán lớp 9 năm 2023 mang ma trận (8 đề)

 • Bộ Đề thi Toán lớp 9 Học kì Hai năm 2022 - 2023 (15 đề)

 • Bộ đề thi Toán lớp 9 (60 đề)
Phòng Giáo dục và Huấn luyện .....

Đề thi Giữa học kì 1

Niên học 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 9

(Đề thi số 1)

: (1,0 đ) : Tìm điều kiện của x để những căn thức sau mang nghĩa.

: (2,0 đ) Tính :

(1,0 đ) Cho biểu thức

a)Rút gọn A.

b)Tìm x để A = 6

: (2,0 đ): Cho biểu thức

a) Rút gọn biểu thức M

b) Tính trị giá của M lúc

(3,0 đ): Cho tam giác ABC vuông tại A mang đường cao AH chia cạnh huyền BC thành hai đoạn : BH = 4 cm và HC = 6 cm.

a) Tính độ dài những đoạn AH, AB, AC.

b) Gọi M là trung điểm của AC. Tính số đo góc AMB (làm tròn tới độ).

c) Kẻ AK vuông góc với BM (K thuộc BM). Chứng minh : BK.BM = BH.BC

(1,0đ): Giải phương trình sau.

ĐÁP ÁN

Bài

Nội dung

Điểm

1

(1,0 đ)

1a

0.5

1b

0,5

2

(2,0 đ)

2a

0,5

2b

0,5

2c

0.5

2d

0,5

3

(1,0 đ)

3a

0,5

3b

0,5

4

(2,0 đ)

4a

0,5

0,5

4b)

0,5

4c)

0,5

5

(3,0 đ)

0,25

5a

Tam giác ABC vuông tại A nên :

0,5

0,75

5b

ABM vuông tại A

0,5

0,25

5c

0,25

0,25

0,25

6

(1,0 đ)

KL: Phương trình mang nghiệm:x = 2001, y = 2002, z = 2003

0,25

0,25

0,25

0,25

Phòng Giáo dục và Huấn luyện .....

Đề thi Học kì 1

Niên học 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 9

(Đề thi số 1)

Bài 1:(1.5 điểm) Thực hiện những phép tính:

Bài 2: (1.5 điểm) Cho hàm số y = 2x + 3 mang đồ thị (d1) và hàm số y = – x mang đồ thị (d2).

a) Vẽ (d1) và (d2) trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Tìm tọa độ giao điểm của (d1) và (d2) bằng phép toán.

Bài 3: (1.5 điểm) Cho biểu thức:

a) Thu gọn biểu thức A.

b) Tìm trị giá nhỏ nhất của A.

Bài 4: (Hai điểm) Giải những phương trình:

Bài 5: (3.5 điểm) Cho đường tròn (O;R) và điểm M thuộc đường tròn (O). Đường trung trực của đoạn thẳng OM cắt đường tròn (O) tại A và B và cắt OM tại H.

a) Chứng minh H là trung điểm của AB và tam giác OMA đều.

b) Chứng minh tứ giác OAMB là hình thoi.

c) Tiếp tuyến tại A của (O) cắt tia OM tại C. Chứng minh CB = CA.

d) Đường thẳng vuông góc với OA tại O cắt BC tại N. Chứng minh MN là tiếp tuyến của đường tròn (O).

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1: (1.5 điểm)

= (√5 + 1)2 (3 - √5)

= (6 + 2√5)(3 - √5)

= 2(3 + √5) (3 - √5)

= 8

Bài 2: (1.5 điểm)

a) Tập xác định R

Bảng trị giá:

x0-1
y = 2x + 331
x0-1
y = - x01

Gọi (xo; yo ) là tọa độ giao điểm của d1 và d2

Lúc đó ta mang:

(yo = 2xo + 3 và yo = -xo

⇒ -xo = 2xo + 3 ⇔ 3xo = -3 ⇔ xo = -1

⇒ yo = -xo = 1

Vậy tọa độ giao điểm của d1 và d2 là (- 1; 1)

Bài 3: (1.5 điểm)

Vậy GTNN của biểu thức A là 0, đạt được lúc x = 0

Bài 4: (Hai điểm)

Bài 5: (3.5 điểm)

a) Chứng minh H là trung điểm của AB

Ta mang OM vuông góc AB tại H (gt)

Vậy H là trung điểm của AB (đường kính vuông góc với một dây cung)

Chứng minh tam giác OAM đều:

Ta mang: AM = AO (A là trung trực của OM)

và OA = OM = R

Suy ra AM = AO = OM

Vậy ΔOAM đều.

b) Chứng minh tứ giác OAMB là hình thoi.

Do H là trung điểm của AB (cmt)

H là trung điểm của OM

nên tứ giác OAMB là hình bình hành mà OM vuông góc AB.

Vậy tứ giác OAMB là hình thoi.

c) Xét ΔOAC và ΔOBC mang:

OA = OB = R

∠(AOC) = ∠(BOC) (tính chất đường chéo hình thoi)

OC là cạnh chung

⇒ ΔOAC = ΔOBC (c.g.c)

⇒ AC = BC

d) Ta mang: CA ⊥ OA (CA là tiếp tuyến của (O)

và ON ⊥ OA (gt)

⇒ CA // ON ⇒ ∠(CON) = ∠(ACO) (sole trong)

Mà ∠(ACO) = ∠(BCO) (ΔOAC = ΔOBC)

⇒ ∠(CON) = ∠(BCO) ⇒ ΔNCO cân tại N

Xét tam giác CAO vuông tại A mang ∠(AOC) = 60o( ΔAMO đều) nên:

⇒ M là trung điểm của OC

ΔNCO cân tại N mang NM là trung tuyến ⇒ NM cũng là đường cao

Hay NM là tiếp tuyến của (O)

Phòng Giáo dục và Huấn luyện .....

Đề thi Giữa học kì 2

Niên học 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 9

(Đề thi số 1)

Bài 1 (Hai điểm) Giải những hệ phương trình sau:

a. b.

Bài 2 (Hai điểm) Gải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình’

Hai tổ sản xuất trong tháng thứ nhất làm được 1000 sản phẩm. Sang tháng thứ hai, do cải tiến kĩ thuật nên tổ một vượt mức 20%, tổ hai vượt mức 15% so với tháng thứ nhất. Vì vậy, cả hai tổ sản xuất được 1170 sản phẩm. Hỏi tháng thứ nhất, mỗi tổ sản xuất được bao nhiêu sản phẩm?

Bài 3 (Hai điểm)

Cho đường thẳng (d) mang phương trình y = ax + b. Tìm a, b biết (d) song song với đường thẳng (d’) mang phương trình: y = -3x + 5 và đi qua điểm A thuộc Parabol (P) mang phương trình y = x2 mang hoành độ bằng – 2.

Bài 4 (3,5 điểm) Cho đường tròn (O; R), kẻ đường kính AB. Điểm M bất kì trên (O) sao cho . Từ M kẻ tại H. Vẽ đường tròn (I) đường kính MH cắt MA, MB tuần tự tại E và F.

a. Chứng minh: và ba điểm E, I, F thẳng hàng.

b. Kẻ đường kính MD của đường tròn (O), MD cắt đường tròn (I) tại điểm thứ hai là N . Chứng minh tứ giác BONF nội tiếp.

c. MD cắt EF tại K. Chứng minh

d. Đường tròn (I) cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là P . Chứng minh ba đường thẳng MP, FE và BA đồng quy.

Bài 5 (0,5 điểm) Cho những số ko âm x, y, z thỏa mãn x + y + z = 1. Tìm trị giá to nhất của biểu thức

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1:

a. Ta mang:

vậy nghiệm của hệ phương trình là

b. Điều kiện

Ta mang:

Vậy nghiệm của hệ phương trình là: (x; y) = (100;0)

Câu 2:

Gọi số sản phẩm tổ Một và tổ Hai làm được trong tháng thứ nhất tuần tự là x, y (sản phẩm) điều kiện:

Lập luận đưa về hệ phương trình:

Câu 3:

Điểm A thuộc y = x2 mang hoành độ x = -2 ⇒ y = (-2)2 = 4 ⇒ A(-2;4)

Vì đường thẳng

Vì đường thẳng (d) qua A (-2; 4) nên: -3.(-2) + b = 4 ⇒ b = -2(tm) ⇒ (d) : y = -3x - 2

Câu 4:

a. Chứng minh: và ba điểm E, I, F thẳng hàng.

Ta mang: (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn tâm O) và (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn tâm I)

Suy ra tam giác MHB vuông tại H, đường cao HF

Vậy (hệ thức lượng trong tam giác vuông)

b. Kẻ đường kính MD của đường tròn (O), MD cắt đường tròn (I) tại điểm thứ hai là N . Chứng minh tứ giác BONF nội tiếp.

Ta mang: (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn tâm I)

Suy ra (cùng phụ góc )

Mà (do tứ giác MHNF nội tiếp)

Nên

Mặt khác ta mang: (kề bù) nên

Vậy tứ giác BONF nội tiếp (tứ giác mang tổng hai góc đối bằng 180°)

c. MD cắt EF tại K. Chứng minh

Ta mang: (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

Chứng minh tương tự câu a, ta được tam giác AMH vuông tại H, đường cao HE.

Lúc đó: (câu a) nên tam giác MAB đồng dạng tam giác MFE

Suy ra (hai góc tương ứng bằng nhau)

Mặt khác ta mang:

Ta mang tam giác MKF đồng dạng với tam giác MBD (g.g)

Suy ra (câu a)

Nên

Lúc đó tam giác MHK đồng dạng với tam giác MDH (c.g.c)

Vậy (hai góc tương ứng)

d. Đường tròn (I) cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là P . Chứng minh ba đường thẳng MP, FE và BA đồng quy.

Gọi Q là giao điểm của PM và AB.

Xét tam giác MQO mang:

MH là đường cao

OI là đường cao (vì OI là đường nối tâm của hai đường tròn)

MH cắt OI tại I

Suy ra I là trực tâm tam giác MQO

Nên

Mặt khác Hai điểm Q, E, F thẳng hàng

Vậy ba đường thẳng MP, EF và BA đồng quy.

Câu 5:

Những em chứng minh bất đẳng thức:

(chứng minh bằng cách triển khai rồi đưa về dạng )

Vận dụng:

Phòng Giáo dục và Huấn luyện .....

Đề thi Học kì 2

Niên học 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 9

(Đề thi số 1)

Câu 1: Cho hàm số y = -3x2. Kết luận nào sau đây là đúng :

A. Hàm số trên luôn đồng biến

B. Hàm số trên luôn nghịch biến

Câu 2: Cho phương trình bậc hai x2 – 2(m + 1) x + 4m = 0. Phương trình mang nghiệm kép lúc m bằng:

A. 1       C. Với mọi m

B. –1       D. Một kết quả khác

Câu 3: Cung AB của đường tròn (O; R) mang số đo là 60o. Lúc đó diện tích hình quạt AOB là:

Câu 4: Tứ giác MNPQ nội tiếp đường tròn lúc:

A.∠(MNP) + ∠(NPQ) = 180o

B.∠(MNP) = ∠(MPQ)

C. MNPQ là hình thang cân

D. MNPQ là hình thoi

Phần tự luận (8 điểm)

Bài 1 (2,0 điểm)

1) Tìm điều kiện xác định của biểu thức

a) Rút gọn biểu thức B

Bài 2 (1,5 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình

Một tấm bìa hình chữ nhật mang chiều dài hơn chiều rộng 3dm. Nếu giảm chiều rộng đi 1dm và tăng chiều dài thêm 1dm thì diện tích tấm bìa là 66 Tính chiều rộng và chiều dài của tấm bìa lúc ban sơ.

Bài 3 (2,0 điểm)

1) Cho phương trình x4 + mx2 - m - 1 = 0(m là thông số)

a) Giải phương trình lúc m = 2

b) Tìm trị giá của m để phương trình mang 4 nghiệm phân biệt.

2) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d): y = 2x + m (m là thông số).

a) Xác định m để đường thẳng (d) xúc tiếp với parabol (P). Tìm hoành độ tiếp điểm.

b) Tìm trị giá của m để đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại hai điểm A, B nằm về hai phía của trục tung, sao cho diện tích mang diện tích gấp hai lần diện tích (M là giao điểm của đường thẳng d với trục tung).

Bài 4 (3,5 điểm) Cho đường tròn (O; R), dây AB. Trên cung to AB lấy điểm C sao cho A < CB. Những đường cao AE và BF của tam giác ABC cắt nhau tại I.

a) Chứng minh tứ giác AFEB là tứ giác nội tiếp

b) Chứng minh CF.CB = CE.CA

c) Nếu dây AB mang độ dài bằng R√3 , hãy tính số đo của (ACB)

d) Đường tròn ngoại tiếp tam giác CEF cắt đường tròn (O; R) tại điểm thứ hai là K (K khác C). Vẽ đường kính CD của (O; R). Gọi P là trung điểm của AB. Chứng minh rằng ba điểm K, P, D thẳng hàng.

Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (Hai điểm)

1.D2.A3.B4.C

Phần tự luận (8 điểm)

Bài 1

Biểu thức A xác định lúc √x - 1 ≠ 0 ⇔ √x ≠ 1 ⇔ x ≠ 1

Vậy GTNN của P là 2√3 + 3 đạt được lúc x = 4 + 2√3

Bài 2

⇒ Chiều rộng của tấm bìa là x – 3 (dm)

Nếu tăng chiều dài Một dm và giảm chiều rộng Một dm thì diện tích là 66 dm2 nên ta mang phương trình:

(x + 1)(x – 3 – 1) = 66

⇔ (x + 1)(x – 4 ) = 66

⇔ x2 – 3x – 4 – 66 = 0

⇔ x2 – 3x – 70 = 0

Δ = 32 - 4.(-70) = 289 ⇒ √Δ = 17

⇒ Phương trình đã cho mang Hai nghiệm

Vậy chiều dài của tấm bìa là 10 dm

Chiều rộng của tấm bìa là 7 dm.

Bài 3

1) x4 + mx2 - m - 1 = 0

a) Lúc m = 2, phương trình trở thành: x4 + 2x2 – 3 = 0

Đặt x2 = t (t ≥ 0). Lúc đó ta mang phương trình: t2 + 2t - 3 = 0

⇒ Phương trình mang nghiệm t = Một và t = -3 (do phương trình mang dạng a + b + c = 0)

Do t ≥ 0 nên t = 1 ⇒ x2 = 1 ⇒ x = ±1

b) Đặt x2 = t (t ≥ 0). Lúc đó ta mang phương trình: t2 – mt – m – 1 = 0


Δ = m2 - 4(-m - 1) = m2 + 4m + 4 = (m + 2)2

Phương trình đã cho mang 4 nghiệm phân biệt lúc và chỉ lúc phương trình


mang Hai nghiệm dương phân biệt

2) parabol (P): y = x2 ; đường thẳng (d): y = 2x + m (m là thông số).

a) phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d) là:

x2 = 2x + m ⇔ x2 - 2x - m = 0

Δ'= 1 + m

(d) xúc tiếp với (P) lúc phương trình hoành độ giao điểm mang duy nhất Một nghiệm

⇔ Δ'= 1 + m = 0 ⇔ m = -1

Lúc đó hoành độ giao điểm là x = 1

b) (d) cắt (P) tại Hai điểm A, B phân biệt nằm về Hai phía của trục tung lúc và chỉ lúc

Lúc đó Hai nghiệm của phương trình là:

Kẻ BB' ⊥ OM ; AA' ⊥ OM

Ta mang:

SAOM = 1/Hai AA'.OM ; SBOM = 1/Hai BB'.OM

Theo bài ra:

Vậy với m = 8 thì thỏa mãn điều kiện đề bài.

Bài 4

a) Xét tứ giác AEFB mang:

∠(AFB) = 90o ( AF là đường cao)

∠(AEB) = 90o ( BE là đường cao)

⇒ Hai đỉnh E và F cùng nhìn cạnh AB dưới Một góc bằng nhau

⇒ AEFB là tứ giác nội tiếp.

b) Xét ΔBEC và ΔAFC mang:

∠(BCA) là góc chung

∠(BEC) = ∠(AFC) = 90 o

⇒ ΔBEC ∼ ΔAFC

c) Gọi P là trung điểm của AB

Do tam giác OAB cân tại O nên OP ⊥ AB

Tam giác OAP vuông tại P mang:

⇒ Tứ giác CEIF là tứ giác nội tiếp và CI là đường kính đường tròn ngoại tiếp tứ giác CEIF

Ta mang: IK ⊥ KC ( góc nội tiếp chắn nửa đường tròn ngoại tiếp tứ giác CEIF)

DK ⊥ KC (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn (O)

⇒ D; I; K thẳng hàng (1)

Ta mang:

DB ⊥ BC (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn (O)

AI ⊥ BC ( AI là đường cao của tam giác ABC)

⇒ AI // BD

DA ⊥ BA(góc nội tiếp chắn nửa đường tròn (O)

BI ⊥ BA ( BI là đường cao của tam giác ABC)

⇒ AD // BI

Xét tứ giác ADBI mang: AI // BD và AD // BI

⇒ ADBI là hình bình hành

Do P là trung điểm của AB ⇒ P là trung điểm của DI

Hay D; P; I thẳng hàng (2)

Từ (1) và (2) ⇒ D; P; K thẳng hàng.

....................................

....................................

....................................

Trên đây là phần tóm tắt một số đề thi trong những bộ đề thi Toán lớp 9 niên học 2022 - 2023, để xem đầy đủ mời quí độc giả lựa chọn một trong những bộ đề thi ở trên!

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 9 theo Chương

 • Bộ 100 Đề thi Toán lớp 9 niên học 2022 - 2023

 • Bộ 100 Đề thi Ngữ văn 9 niên học 2022 - 2023

 • Bộ 100 Đề thi Tiếng Anh 9 niên học 2022 - 2023

 • Bộ 100 Đề thi Tiếng Anh 9 mới niên học 2022 - 2023

 • Bộ 100 Đề thi Vật Lí 9 niên học 2022 - 2023

 • Bộ 100 Đề thi Hóa học 9 niên học 2022 - 2023

 • Bộ 100 Đề thi Lịch Sử 9 niên học 2022 - 2023

 • Bộ 100 Đề thi Tin học 9 niên học 2022 - 2023

 • Bộ 100 Đề thi Kỹ thuật 9 niên học 2022 - 2023

 • Bộ 100 Đề thi GDCD 9 niên học 2022 - 2023

 • Bộ Đề thi vào lớp 10 môn Hóa niên học 2022 - 2023

 • Bộ Đề thi vào lớp 10 môn GDCD niên học 2022 - 2023

Giới thiệu kênh Youtube VietJack
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *