Để thu được muối photphat trung hòa, cần lấy bao nhiêu ml dung dịch NaOH 1M

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

 • quangcuong347
 • 04/11/2019
 • Cám ơn 2
 • Báo vi phạm

 • lenguyenbao123123
 • 19/08/2021
 • Cám ơn 1
 • Báo vi phạm

XEM GIẢI BÀI TẬP SGK HOÁ 11 - TẠI ĐÂY

Để thu được muối photphat trung hòa, cần lấy bao nhiêu ml dung dịch NaOH 1,00M cho tác dụng với 100 ml dung dịch H3PO4 0,5M?

A.

B.

C.

D.

Axit photphoric và muối photphat. Bài 5 trang 54 sgk hóa học 11. Để thu được muối photphat trung hòa

Bài 5: Để thu được muối photphat trung hòa, cần lấy bao nhiêu ml dung dich NaOH 1,00 M cho tác dụng với 50,0 ml dung dịch H3PO4 0,50 M ?

                                                                                              

Số mol H3PO4: 0,050 x 0,50 = 0,025 (mol).

H3PO4    +   3NaOH       →    Na3PO4     +  3H2O

Quảng cáo

Một mol            3 mol

0,025 mol      3 x 0,025 mol

Thể tích dung dịch NaOH: 0,075 lít hay 75 ml

 • lý thuyết
 • trắc nghiệm
 • hỏi đáp
 • bài tập sgk

Để thu được muối photphat trung hòa, cần lấy bao nhiêu ml dung dịch NaOH 1M cho tác dụng với 50 ml đe H3PO4 0,5M Giúp với ạ

Những thắc mắc tương tự

Để thu được muối photphat trung hoà, cần lấy bao nhiêu ml dung dịch NaOH 1,00M cho tác dụng với 50,0ml H3PO4 0,50M?

Cho 50 ml dung dịch NaOH 1M tác dụng với 50 ml dung dịch H3PO4 0,5M, muối thu được sở hữu khối lượng là

A. 3,55g.

B. 3,95g.

C. 4,1g.

D. 2,975g

Cho 200 ml dung dịch NaOH 1M tác dụng với 200 ml dung dịch H3PO4 0,5M, muối thu được sở hữu khối lượng là

A. 11,9 gam

B. 14,Hai gam

C. 15,8 gam

D. 16,4 gam

Cho 200 ml dung dịch NaOH 1M tác dụng với 200 ml dung dịch H3PO4 0,5M. Muối thu được sở hữu khối lượng là:

A. 14,Hai gam.

B. 15,8 gam.

C. 16,4 gam.

D. 11,9 gam.

Cho 200 ml dung dịch NaOH 1M tác dụng với 200 ml dung dịch H3PO4 0,5M, muối thu được sở hữu khối lượng là

A. 14,Hai gam

B. 15,8 gam

C. 16,4 gam

D. 11,9 gam

Để thu được muối photphat trung hòa, cần lấy bao nhiêu ml dung dich NaOH 1,00 M cho tác dụng với 50,0 ml dung dịch H3PO4 0,50 M ?

Số mol H3PO4=CM.V = 0,5 . 0,05 = 0,025 (mol).

H3PO4    +   3NaOH       →    Na3PO4     +  3H2O

Theo PTHH:  nNaOH = 3nH3PO4 = 3.0,025 = 0,075 (mol)

⇒ VNaOH = n : CM = 0,075 : 1 = 0,075 (lít) = 75 (ml)

* Bài 4 trang 54 SGK Hóa học 11. Lập phương trình hóa học sau đây...

Hóa chất nào sau đây sở hữu thể sử dụng để phân biệt dung dịch HNO3 và H3PO4 ?

Trong phòng thí nghiệm, axit photphoric được điều chế bằng phản ứng :

Nhóm chỉ gồm những muối trung hoà là :

Thuốc thử để nhận diện những dung dịch : HCl, NaCl, Na3PO4, H3PO4 là

Hãy cho biết Hai chất nào sau đây ko tác dụng với nhau ?

Lúc cho H3PO4 tác dụng với NaOH tỉ lệ số mol 1:2. Muối thu được là

Để nhận diện ion PO43- trong dung dịch muối, người ta sử dụng thuốc thử là

Ta sở hữu: nH3PO4 = 0,05.0,5 = 0,025(mol)

Phương trình phản ứng:

   H3PO4 + 3NaOH → Na3PO4 + 3H2O

Từ ptpư suy ra:

   nNaOH = 3nH3PO4 = 3. 0,025 = 0,075 (mol)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Phương trình điện li tổng cùng của H3PO4 trong dung dịch là:

H3PO4 ⇆ 3H+ + PO43-

Lúc thêm HCl vào dung dịch:

A. Thăng bằng trên dịch chuyển theo chiều thuận.

B. Thăng bằng trên dịch chuyển theo chiều nghịch.

C. Thăng bằng trên ko bị dịch chuyển.

D. Nồng độ PO43- tăng lên.

Xem đáp án » 22/03/2020 20,187

Lập những phương trình hóa học sau đây:

H3PO4 + Ca(OH)2 →

   2mol      3mol

Xem đáp án » 22/03/2020 5,299

Lập những phương trình hóa học sau đây: 

H3PO4 + Ca(OH)2 →

  2mol       1mol

Xem đáp án » 22/03/2020 3,719

Lập những phương trình hóa học sau đây: 

H3PO4 + NaOH →

  Một mol      1mol

Xem đáp án » 22/03/2020 2,123

Lập những phương trình hóa học sau đây:

   H3PO4 + K2HPO4 →

      Một mol      1mol

Xem đáp án » 22/03/2020 1,242

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *