Đicloetan là sản phẩm của phản ứng giữa

Giải Hoá học 11 Bài 39: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon trang 177 SGK giúp những em ôn tập sâu tri thức thông qua hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa bằng những phương pháp giải hay, ngắn gọn. Tương trợ những em học tập tốt môn Hoá lớp 11.

  • Giải bài tập SGK Hóa 11 Bài 39
  • Giải bài Một trang 177 SGK Hóa 11
  • Giải bài Hai SGK Hóa 11 trang 177
  • Giải bài 3 SGK trang 177 Hóa 11
  • Giải bài 4 trang 177 Hóa 11 SGK
  • Giải bài 5 Hóa 11 SGK trang 177
  • Giải bài 6 Hóa lớp 11 SGK trang 177
  • Lý thuyết Hóa 11 Bài 39: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

Giải bài tập SGK Hóa 11 Bài 39

Giải bài Một trang 177 SGK Hóa 11

Gọi tên mỗi chất sau: CH3-CH2Cl, CH2=CH-CH2Cl, CHCl3. C6H5Cl. Viết phương trình hoá học của những phản ứng điều chế mỗi chất trên từ hiđrocacbon tương ứng.

Lời giải:

CH3-CH2ClEtyl clorua
CH2=CH-CH2Cl3-clopropen, anlyl clorua
CHCl3Triclometan, clorofom
C6H5ClClobenzen, phenyl clorua

Điều chế:

Giải bài Hai SGK Hóa 11 trang 177

Viết phương trình hoá học của phản ứng thuỷ phân những chất sau trong dung dịch NaOH: 1,2- đicloetan; benzylclorua; antyl bromua; xiclohexyl clorua.

Lời giải:

Phương trình phản ứng theo thứ tự những chất:

   Cl-CH2-CH2-Cl + 2NaOH → OH-CH2-CH2-OH + 2NaCl

   C6H5-CH2-Cl + NaOH → C6H5-CH2-OH + NaCl

   CH2=CH-CH2-Br + NaOH → CH2=CH-CH2-OH + NaBr

   C6H11-Cl + NaOH → C6H11-OH + NaCl

Phương trình phản ứng theo CTCT:

Giải bài 3 SGK trang 177 Hóa 11

Cho nhiệt độ sôi (oC) của một số dẫn xuất halogen trong bảng dưới đây:

XClBrI
CH3-X-24542
C2H5-X13872
n-C3H7-X4771102
n-C4H9-X78102131

Nhận xét về sự biến đổi nhiệt độ sôi theo chiều tăng mạch cacbon (theo hàng dọc) và theo nguyên tử khối của halogen (hàng ngang). Giảng giải sơ bộ.

Lời giải:

– Theo chiều tăng mạch cacbon (hàng dọc), nguyên từ khối tăng nhiệt độ sôi của những chất tăng dần.

- Lúc nguyên tử khối tăng (theo hàng ngang), nhiệt độ sôi cùng giảm dần.

- Lúc nguyên tử khối tăng cần tốn nhiều năng lượng để chuyển những phân tử hữu cơ sang trạng thái tương đối nhiệt độ sôi tăng.

Giải bài 4 trang 177 Hóa 11 SGK

Từ axetilen, viết phương trình hoá học của những phản ứng điều chế: etyl bromua (1); 1,2-đibrometan (2); vinyl clorua (3); 1,1-đibrometan (4).

Lời giải:

Giải bài 5 Hóa 11 SGK trang 177

Tiêu dùng hai ống thử, mỗi ống đựng 1ml một chất lỏng sau: etyl bromua (1), brombenzen (2). Thêm tiếp vào mỗi ống Một ml dung dịch AgNO3. Đun sôi hai ống thử thấy ở (1) sở hữu kết tủa vàng nhạt, trong lúc đó ở ống (2) ko sở hữu hiện tượng gì. Nhận xét, giảng giải những hiện tượng thí nghiệm trên?

Lời giải:

Ở ống (1) sở hữu phản ứng:

CH3-CH2-Br + H2O  CH3-CH2-OH + HBr

AgNO3 + HBr → AgBr ↓ + HNO3

                           Vàng nhạt

Ống (2):

 

→ ko sở hữu phản ứng ko sở hữu hiện tượng gì

Nhận xét: Liên kết C-Br mạch hở (trong CH3-CH2-Br) kém bên hơn liên kết của Br trực tiếp với C ở vòng benzen.

Giải bài 6 Hóa lớp 11 SGK trang 177

Lúc đun nóng etyl clorua trong dung dịch chứa KOH và C2H5OH, thu được:

A. Etanol ;        

B. Etilen

C. Axetilen ;        

D. Etan

Lời giải:

- Đáp án B

Lý thuyết Hóa 11 Bài 39: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

I. Khái niệm, phân loại, đồng phân, danh pháp

1. Khái niệm

    Lúc thay thế Một hay nhiều nguyên tử hidro trong phân tử hidrocacbon bằng Một hay nhiều nguyên tử halogen ta được dẫn xuất halogen.

2. Phân loại

    - Dựa vào loại halogen sở hữu: dẫn xuất flo, dẫn xuất clo, dẫn xuất brom, dẫn xuất iot, dẫn xuất chứa đồng thời một vài halogen khác nhau.

    - Dựa theo cấu tạo của gốc:

       + Dẫn xuất halogen no: CH2FCl, CH2-Cl-CH2Cl, CH3-CHBr-CH3, …

       + Dẫn xuất halogen ko no: CF2=CF2, CH2=CH-Cl, CH2=CH-CH2Br, …

       + Dẫn xuất halogen thơm: C6H5F, C6H5CH2Cl, C6H5I, …

    - Dựa theo bậc của cacbon: bậc của dẫn xuất halogen chính là bậc của nguyên tử C liên kết trực tiếp với nguyên tử halogen.

       + Dẫn xuất halogen bậc I: CH3CH2Cl (etyl clorua).

       + Dẫn xuất halogen bậc II: CH3CHClCH3 (isopropyl clorua).

       + Dẫn xuất halogen bậc III: (CH3)C-Br (tert - butyl bromua).

3. Đồng phân, danh pháp

    a. Đồng phân: Dẫn xuất halogen sở hữu đồng phân mạch cacbon và đồng phân vị trí nhóm chức.

    b. Danh pháp

    - Tên thông thường:

        CHCl3 (clorofom), CHBr3(bromofom) , CHI3 (iodofom).

    - Tên gốc-chức

        CH2=CH-Cl (vinyl clorua); CH2=CH-CH2-Cl (anlyl clorua); C6H5CH2Cl (benzyl clorua).

    - Tên thay thế: coi những nguyên tử halogen là những nhóm thế.

        CH2-Cl-CH2Cl (1,2-dicloetan); CHCl3 (triclometan).

II. Tính chất vật lý

    - Ở điều kiện thường những dẫn xuất monohalogen sở hữu phân tử khối nhỏ như CH3Cl, CH3Br, C2H5Cl là chất khí. Những chất khác là chất lỏng, rắn, đều ko màu.

    - Ko tan trong nước, dễ tan trong những dung môi hữu cơ.

    - Nhiều dẫn xuất halogen sở hữu hoạt tính sinh vật học cao CHCl3 sở hữu tác dụng gây mê, C6H6Cl6 diệt sâu bọ.

III. Tính chất hóa học

1. Phản ứng thế nguyên tử halogen bằng nhóm –OH

    - Những ankyl halogenua ko phản ứng với nước nhưng bị thủy phân lúc đun nóng với dung dịch kiềm tạo ancol:

 - Dẫn xuất loại anlyl halogenua bị thủy phân ngay lúc đun sôi với nước:

  - Dẫn xuất loại vinyl halogenua và phenyl halogenua chỉ phản ứng với kiềm ở điều kiện nhiệt độ và áp suất cao:

2. Phản ứng tách hidro halogenua

    Quy tắc Zai-xép: Lúc tách HX khỏi dẫn xuất halogen, nguyên tử halogen X ưu tiên tách ra cùng nguyên tử H ở cacbon bậc cao hơn kế bên tạo sản phẩm chính.

3. Phản ứng magie: tạo hợp chất cơ magie.

4. Một số phản ứng khác

    a. Tác dụng với NH3

R-Cl + NH3 → R-NH2 + HCl

    b. Tác dụng với Na

R-Cl + 2Na + R'-Cl → R-R' + 2NaCl

5. Với dẫn xuất halogen của hidrocacbon ko no sở hữu Một số phản ứng riêng

    a. Phản ứng cùng và phản ứng trùng hợp

CH2=CH-CH2Cl + Cl2 → CH2Cl-CHCl-CH2Cl

    b. Phản ứng trao đổi của nguyên tử halogen

    Nguyên tử X linh động và dễ tham gia phản ứng trao đổi. Tức là dễ thủy phân lúc sở hữu kiềm.

IV. Ứng dụng và điều chế

1. Ứng dụng

    a. Làm dung môi

    Metylen clorua, clorofom, cacbon tetraclorua, 1,2-đicloetan là những chất lỏng hòa tan được nhiều chất hữu cơ đồng thời chúng còn dễ bay tương đối, dễ phóng thích khỏi hỗn hợp, vì thế được tiêu dùng làm dung môi để hòa tan hoặc để tinh luyện những chất trong phòng thí nghiệm cũng như trong công nghiệp.

    b. Làm vật liệu cho tổng hợp hữu cơ

    - Những dẫn xuất halogen của etilen, của butađien được tiêu dùng làm monome để tổng hợp những polime quan yếu.

    - Ví dụ:

    CH2=CHCl tổng hợp ra PVC tiêu dùng chế tạo một số loại ống dẫn, vải giả da, ...

    CF2=CF2 tổng hợp ra teflon, một polime siêu bền tiêu dùng làm những vật liệu chịu kiềm, chịu axit, chịu mài mòn, ...

    Teflon bền với nhiệt tới trên 300oC nên được tiêu dùng làm lớp che phủ chống bám dính cho xoong, chảo, thùng chứa.

    c. Những ứng dụng khác

    - Dẫn xuất halogen thường là những hợp chất sở hữu hoạt tính sinh vật học rất phổ thông.

    - Ví dụ: CHCl3,ClBrCH−CF3 được tiêu dùng làm chất gây mê trong phẫu thuật.

    - Một số dẫn xuất halogen được tiêu dùng là thuốc trừ sâu, phòng bệnh cho cây trồng.

    - CFCl3 và CF2Cl2 trước đây được tiêu dùng phổ biến trong những máy lạnh, hộp xịt ngày nay đang bị cấm sử dụng, do chúng gây tác hại cho tầng ozon.

2. Điều chế

    - Phản ứng thế halogen vào hiđrocacbon no.

    - Phản ứng cùng HX vào hiđrocacbon chưa no.

CH3-CH=CH2 + HBr → CH3-CHBr-CH3

    - Phản ứng giữa HX và rượu (sở hữu H2SO4 đặc làm xúc tác)

  * Giới thiệu một số chất dẫn xuất hiđrocacbon

       - CH2Cl-CH2Cl (đicloetan): là chất lỏng tiêu dùng để hòa tan nhựa, chất béo.

       - CHCl3 (clorofom): là chất lỏng tiêu dùng làm dung môi, gây mê.

       - CCl4 (tetraclo cacbon): là chất lỏng tiêu dùng làm dung môi hòa tan cao su, chất béo, dầu mỡ.

       - CCl2F2 (Freon): là chất khí, ko màu, ko mùi, ko cháy, ko độc, tiêu dùng làm chất sinh hàn trong máy lạnh. Tuy vậy, nó sở hữu nhược điểm to nhất là phá hủy tầng ozon bảo vệ Trái Đất, cho nên người ta đang tìm cách hạn chế sản xuất và sử dụng nó.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải Hoá học 11 Bài 39: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon trang 177 SGK file PDF hoàn toàn miễn phí!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *