Viết phương trình điều chế H3PO4 từ quặng photphoric và axit sunfuaric

 • Ca3(PO4)2 | canxi photphat | rắn + H2SO4 | axit sulfuric | dd đậm đặc = CaSO4 | Canxi sunfat | kt + H3PO4 | axit photphoric | , Điều kiện Nhiệt độ nhiệt độ
 • Thông tin chi tiết về phương trình Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 → 3CaSO4 + 2H3PO4
 • Điều kiện phản ứng để Ca3(PO4)2 (canxi photphat) tác dụng H2SO4 (axit sulfuric) là gì ?
 • Làm cách nào để Ca3(PO4)2 (canxi photphat) tác dụng H2SO4 (axit sulfuric)?
 • Hiện tượng nhận mặt nếu phản ứng xảy ra Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 → 3CaSO4 + 2H3PO4 là gì ?
 • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 → 3CaSO4 + 2H3PO4
 • Phương Trình Điều Chế Từ Ca3(PO4)Hai Ra H3PO4
 • Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra CaSO4
 • Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra H3PO4
 • Báo lỗi thăng bằng
 • Bài Viết Hóa Học Liên Quan
 • Video liên quan

Bài 10: Photpho Sách bài tập hóa học 11.Giải bài 2.33, 2.34, 2.35 trang 17  Câu 2.33: Dung dịch axit photphoric với chứa những ion…; Viết phương trình hoá học của phản ứng điều chế H3PO4 từ quặng apatit ?

Bài trắc nghiệm 2.33, 2.34

2.33. Dung dịch axit photphoric với chứa những ion (ko kể H+ và (O{H^ – }) của nước) :

A. H+, (P{O_4}^{3 – })

B. H+, ({H_2}P{O_4}^ – ), (P{O_4}^{3 – })

C. H+, (HP{O_4}^{2 – }), (P{O_4}^{3 – })

D. H+, ({H_2}P{O_4}^ – ), (HP{O_4}^{2 – }), (P{O_4}^{3 – })

Quảng cáo - Advertisements

2.34. Trong dãy nào sau đây tất cả những muối đều ít tan trong nước ?

A. AgNO3, Na3PO4, CaHPO4, CaSO4

B. AgI, CuS, BaHPO4, Ca3(PO4)2

C. AgCl, PbS, Ba(H2PO4)2, Ca(NO3)2

D. AgF, CuSO4, BaCO3, Ca(H2PO4)2

2.33. D

2.34. B

Bài 2.35: Viết phương trình hoá học của phản ứng điều chế ({H_3}P{O_4}) từ quặng apatit. Vì sao ({H_3}P{O_4}) điều chế bằng phương pháp này lại ko tinh khiết ?

Phương trình hoá học của phản ứng điều chế ({H_3}P{O_4}) từ quặng apatit :

3Ca3(PO4)2.CaF2 + 10H2SO4 ( to ) 6({H_3}P{O_4}) + 10CaSO4 + 2HF

({H_3}P{O_4}) điều chế bằng phương pháp này ko tinh khiết, vì tất cả những tạp chất với trong quặng apatit tạo được muối sunfat hoặc photphat tan đều chuyển vào dung dịch ({H_3}P{O_4}).

Viết phương trình hoá học của phản ứng điều chế. Bài tập 2.35 trang 17 sách bài tập(SBT) hóa học 11 – Bài 11: Axit photphoric và muối photphat

2.35. Viết phương trình hoá học của phản ứng điều chế ({H_3}P{O_4}) từ quặng apatit. Vì sao ({H_3}P{O_4}) điều chế bằng phương pháp này lại ko tinh khiết ?

Phương trình hoá học của phản ứng điều chế ({H_3}P{O_4}) từ quặng apatit :

3Ca3(PO4)2.CaF2 + 10H2SO4 ( to ) 6({H_3}P{O_4}) + 10CaSO4 + 2HF

({H_3}P{O_4}) điều chế bằng phương pháp này ko tinh khiết, vì tất cả những tạp chất với trong quặng apatit tạo được muối sunfat hoặc photphat tan đều chuyển vào dung dịch ({H_3}P{O_4}).

Ca3(PO4)2 | canxi photphat | rắn + H2SO4 | axit sulfuric | dd đậm đặc = CaSO4 | Canxi sunfat | kt + H3PO4 | axit photphoric | , Điều kiện Nhiệt độ nhiệt độ

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hiện những nghi vấn trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 → 3CaSO4 + 2H3PO4

Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 → 3CaSO4 + 2H3PO4 là Phản ứng trao đổi, Ca3(PO4)2 (canxi photphat) phản ứng với H2SO4 (axit sulfuric) để tạo ra CaSO4 (Canxi sunfat), H3PO4 (axit photphoric) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: nhiệt độ

Điều kiện phản ứng để Ca3(PO4)2 (canxi photphat) tác dụng H2SO4 (axit sulfuric) là gì ?

Nhiệt độ: nhiệt độ

Làm cách nào để Ca3(PO4)2 (canxi photphat) tác dụng H2SO4 (axit sulfuric)?

Cho axit sunfuric H2SO4 đặc tác dụng với quặng photphorit hoặc quặng apatit

Nếu đang làm bài tập những bạn với thể viết đơn thuần là Ca3(PO4)2 (canxi photphat) tác dụng H2SO4 (axit sulfuric) và tạo ra chất CaSO4 (Canxi sunfat), H3PO4 (axit photphoric)

Hiện tượng nhận mặt nếu phản ứng xảy ra Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 → 3CaSO4 + 2H3PO4 là gì ?

Xuất hiện kết tủa trắng CaSO4

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 → 3CaSO4 + 2H3PO4

Axit H3PO4 tạo thành được tác khỏi kết tủa CaSO4 bằng cách lọc, sau đó được cô đặc. Axit H3PO4 sản xuất bằng phương pháp này ko tinh khiết.

Trong thực tế, sẽ với thể nhiều hơn một phương pháp điều chế từ Ca3(PO4)2 (canxi photphat) ra CaSO4 (Canxi sunfat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Ca3(PO4)2 (canxi photphat) ra CaSO4 (Canxi sunfat)

Phương Trình Điều Chế Từ Ca3(PO4)Hai Ra H3PO4

Trong thực tế, sẽ với thể nhiều hơn một phương pháp điều chế từ Ca3(PO4)2 (canxi photphat) ra H3PO4 (axit photphoric)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Ca3(PO4)2 (canxi photphat) ra H3PO4 (axit photphoric)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra CaSO4

Trong thực tế, sẽ với thể nhiều hơn một phương pháp điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra CaSO4 (Canxi sunfat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra CaSO4 (Canxi sunfat)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra H3PO4

Trong thực tế, sẽ với thể nhiều hơn một phương pháp điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra H3PO4 (axit photphoric)

Xem tất cả phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra H3PO4 (axit photphoric)

Phản ứng hoá học trong đó những chất trao đổi cho nhau thành phần cấu tạo của nó. Từ sự trao đổi này, chúng hình thành nên những chất mới. Trong phản ứng trao đổi, số oxi hóa của những nhân tố ko thay đổi. Những phản ứng trao đổi ko phải là phản ứng oxi hóa - khử.

Xem tất cả phương trình Phản ứng trao đổi

Báo lỗi thăng bằng

Nếu bạn nhìn thấy phương trình này chưa được thăng bằng xác thực. Hãy click vào nút bên dưới để thông tin cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Bài Viết Hóa Học Liên Quan

Nội dung bài học Axit photphoric và muối photphat nghiên cứu về cấu tạo phân tử, tính chất vật lí (trạng thái, màu, tính tan), ứng dụng, cách điều chế H3PO4 trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp. Tính chất của muối photphat (tính tan, tác dụng với axit, phản ứng với dung dịch muối khác), ứng dụng.

• Biết cấu tạo phân tử, tính chất vật lí, hoá học của axit photphoric và tính chất của những muối photphat. • Biết những ứng dụng và phương pháp điều chế axit photphoric.

• Biết những nhân tố dinh dưỡng nào cần thiết cho cây trồng. • Biết được thành phần hoá học của những loại phân đạm, phân lân, phân kali, phân phức hợp,... và cách điều chế những loại phân bón này.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *