Đối tượng nghiên cứu của môn khoa học tự nhiên

Đề bài

Quan sát hình 1.3 và cho biết đối tượng nghiên cứu của từng ngành thuộc khoa học tự nhiên.

 • Phân loại khoa học dựa trên đối tượng nghiên cứu
 • Khoa học chính thức hoặc eidetic
 • Khoa học thực tế
 • CÂU HỎI KHÁC
 • Video liên quan
Hướng dẫn giải

-     Sinh vật học: Sinh vật và sự sống trên trái đất

-     Thiên văn học: vũ trụ, những hành tinh, ngôi sao...

-     Khoa học trái đất: Trái đất

-     Vật lí học: Vật chất, năng lượng, sự vận động

-     Hóa học: Chất và sự biến đổi của chất

Thắc mắc trang 8 Khoa học tự nhiên lớp 6 - Cánh diều: Hãy lấy ví dụ về đối tượng nghiên cứu của những ngành khoa học tự nhiên, theo gợi ý trong bảng 1.2:

Trả lời:

Những ngành chủ yếu của khoa học tự nhiên

Vật lí

Hóa học

Sinh vật học

Thiên văn học

Khoa học Trái Đất

Đối tượng nghiên cứu

Năng lượng điện

Chất hữu cơ

Đặc điểm của quần thể và quần xã sinh vật

Sự hình thành dải ngân hà

Tìm hiểu về biển và đại dương

những đối tượng nghiên cứu của khoa học là những hiện tượng xảy ra trong tự nhiên và xã hội, mà kiến ​​thức của chúng ta cho phép chúng ta giảng giải những sự kiện và dự đoán chúng, một cách hợp lý.

Giảng giải chúng một cách hợp lý sở hữu tức là chúng ta ko để bất kỳ ý tưởng thành kiến, chính trị hay tôn giáo nào can thiệp vào cách nghiên cứu khoa học.

Đối tượng nghiên cứu của khoa học đặt ra nghi vấn một lúc nó được quan sát. Khoa học nỗ lực khắc phục những nghi vấn thông qua một thiết kế thí nghiệm.

Điều này xác định đối tượng nghiên cứu của khoa học và giới hạn nghiên cứu sẽ được thực hiện.

Phân loại khoa học dựa trên đối tượng nghiên cứu

Chúng ta sở hữu thể tổ chức những ngành khoa học dựa trên đối tượng nghiên cứu của họ.

Khoa học chính thức hoặc eidetic

Khoa học chính thức là một trong những nghiên cứu ý tưởng. Điều này sở hữu tức là nó ko chịu trách nhiệm nghiên cứu những đối tượng hoặc thực tế, nhưng những gì xung quanh chúng. Thông qua phương pháp suy luận, sở hữu những mô phỏng sở hữu thể được vận dụng vào thực tế.

Nghiên cứu những đối tượng lý tưởng được tạo ra bởi con người, và ko giống như khoa học tự nhiên, chứng minh kết quả của họ theo kinh nghiệm; những khoa học chính thức tranh luận về tính hợp thức của chúng với những lý thuyết dựa trên những mệnh đề, khái niệm, tiên đề và quy tắc suy luận. Logic và toán học là một phần của khoa học chính thức.

Logic

Đối tượng nghiên cứu của logic là suy luận. Chúng ta sở hữu thể khái niệm suy luận là sự giám định mà tâm trí đưa ra giữa những mệnh đề. Nói một cách trần tục, chúng ta sở hữu thể khái niệm làm thế nào để rút ra một hệ quả từ người khác.

Logic khảo sát vì sao một số suy luận là hợp thức và những người khác thì ko. Một suy luận được chấp nhận lúc nó sở hữu cấu trúc logic. Mang hai loại suy luận, suy luận và cảm ứng.

Ví dụ cảm ứng

Tất cả những con bò là động vật sở hữu vú và sở hữu phổi, tất cả con người là động vật sở hữu vú và sở hữu phổi, do đó, có nhẽ tất cả những động vật sở hữu vú đều sở hữu phổi

Ví dụ về khấu trừ

Tất cả bạn cùng lớp của tôi đều là sinh viên, họ là sinh viên, vì vậy, tôi là sinh viên.

Như chúng ta thấy trong ví dụ, đối tượng nghiên cứu logic là những ý tưởng, ko tập trung vào một sự kiện cụ thể xảy ra, mà là những ý tưởng xung quanh nó.

Toán học

Đối với toán học, đối tượng nghiên cứu là những tính chất và mối quan hệ giữa những thực thể trừu tượng như số, hình hình học hoặc ký hiệu. Đó là một tập hợp những tiếng nói chính thức được sử dụng để đặt ra những vấn đề một cách rõ ràng.

Toán học đơn thuần hóa tiếng nói được sử dụng trong những khái niệm trừu tượng để giảng giải những vấn đề. Khoa học tự nhiên sử dụng toán học để giảng giải và chứng minh lý thuyết của họ và cho họ sự gắn kết.

Khoa học thực tế

Những khoa học này là những người sở hữu mục đích nghiên cứu thực tế. Chúng được nghiên cứu thông qua những sự kiện dựa trên quan sát và thử nghiệm. Trong những ngành khoa học thực tế, chúng ta sở hữu thể phân biệt dựa trên đối tượng nghiên cứu, giữa khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.

Khoa học tự nhiên

Khoa học tự nhiên là những ngành nghiên cứu hoạt động của vũ trụ và toàn cầu xung quanh chúng ta. Là một đối tượng nghiên cứu, họ sở hữu bản tính và họ sử dụng một phương pháp thực nghiệm để chứng minh giả thuyết của mình.

Để hạn chế đối tượng nghiên cứu của mình, những ngành khoa học tự nhiên nghiên cứu những khía cạnh vật lý của thực tế, nỗ lực tránh những hành động của con người trong những giả thuyết của họ.

Ngay cả lúc sở hữu một đối tượng nghiên cứu khác với khoa học eidetic, khoa học tự nhiên dựa vào những điều này để phát triển mô phỏng nghiên cứu của họ, đặc thù là về logic và toán học. Tất cả những ngành khoa học đều dựa vào lý luận logic để giảng giải những giả thuyết của họ.

Trong khoa học tự nhiên, chúng ta sở hữu thể phân biệt hai phạm trù rộng to là khoa học vật lý và khoa học trò học.

Trong ngành khoa học vật lý, chúng ta thấy mình trước nhất với thiên văn học. Trong thiên văn học, đối tượng nghiên cứu là những thiên thể. Chúng tôi tiếp tục với vật lý, mà đối tượng nghiên cứu là ko gian, thời kì, vật chất và năng lượng.

Ngoài địa chất, nghiên cứu về Trái đất và hóa học, nó còn nghiên cứu thành phần của vật chất và những phản ứng của nó.

Mặt khác, trong khoa học trò học, đối tượng nghiên cứu là những sinh vật sống. Nhánh to nhất của nghiên cứu là sinh vật học, tuần tự được chia thành những phần nhỏ xác định đối tượng nghiên cứu của nó. Thực vật học và động vật học là hai nhánh của nó, trong đó đối tượng nghiên cứu là thực vật và động vật tương ứng.

Sinh vật học, trong nghiên cứu của con người, chỉ tập trung vào những đặc điểm vật lý của thân thể, vì tương tác trong xã hội là đối tượng nghiên cứu trong khoa học xã hội.

Khoa học xã hội

Những khoa học xã hội được đặc trưng bởi vì đối tượng nghiên cứu của họ là con người trong xã hội và những tương tác của họ. Điều quan yếu là phải phân biệt giữa khoa học xã hội và nghiên cứu xã hội.

Mặc dù đối tượng nghiên cứu là như nhau, nhưng trong khoa học xã hội, một phương pháp quy nạp hỗn hợp phải được tuân theo, đó là phương pháp được sử dụng để nghiên cứu khoa học tự nhiên. Tuy nhiên, những nghiên cứu xã hội dựa trên lý luận và quan sát, và mặc dù theo lý luận logic, ko theo mô phỏng khoa học.

Trong những ngành khoa học xã hội, chúng tôi tìm thấy một số nhóm tùy thuộc vào đối tượng nghiên cứu của họ. Mang những ngành khoa học xã hội là đối tượng nghiên cứu sự tương tác của xã hội, như khoa học chính trị, nhân chủng học, kinh tế và xã hội học.

Mặt khác, chúng ta cũng sở hữu những ngành khoa học tập trung vào đối tượng nghiên cứu hệ thống nhận thức của con người. Trong những điều này, chúng tôi tìm thấy tiếng nói học, bán và tâm lý học.

Cuối cùng, sở hữu những ngành khoa học xã hội dựa trên đối tượng nghiên cứu về sự tiến hóa của những xã hội, như khảo cổ học, nhân khẩu học, lịch sử, sinh thái nhân văn và địa lý.

Tài liệu tham khảo

 1. RYAN, Alan G. AIKENHEAD, Glen S. Thành kiến ​​của sinh viên về nhận thức luận của khoa học.Khoa học giáo dục, 1992, tập. 76, số 6, tr. 559-580.
 2. POBOJEWSKA, Aldona; LACHMAN, Michał. Nhận thức luận và khoa học.
 3. FELDMAN, Richard. Nhận thức luận 2006.
 4. D'AGOSTINO, Fred. SINH LÝ VÀ KHOA HỌC.Đồng hành Routledge tới Hermeneutics, 2014, tr. 417.
 5. BENSON, Garth D. Nhận thức luận và giáo trình khoa học.Tạp chí nghiên cứu chương trình giảng dạy, 1989, quyển. 21, số 4, tr. 329-344.
 6. BUNGE, Mario. nhận thức luận.Barcelona Tây Ban Nha, 1980.
 7. SAMAJA, Juan.Nhận thức luận và phương pháp luận: những yếu tố cho một lý thuyết nghiên cứu khoa học. Eudeba, 2007.

Mã nghi vấn: 289961

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Thắc mắc này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Khởi đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Bài 1.Hai trang 5 sách bài tập KHTN 6: Đối tượng nghiên cứu nào sau đây là của khoa học tự nhiên?

A. Nghiên cứu về tâm lí của vận động viên bóng đá.

B. Nghiên cứu về lịch sử hình thành vũ trụ.

C. Nghiên cứu về ngoại ngữ.

D. Nghiên cứu về luật đi đường.

Quảng cáo

Lời giải:

- Ta sở hữu: khoa học tự nhiên nghiên cứu những hiện tượng tự nhiên, tìm ra những tính chất, những quy luật của chúng. Những ngành chủ yếu của khoa học tự nhiên là: Sinh vật học, Hóa học, Vật lí học, Khoa học Trái Đất và Thiên văn học.

Chọn đáp án B

Quảng cáo

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

 • Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack trả lời miễn phí!
 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 6 sở hữu đáp án

Đã sở hữu app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài giải sách bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 hay nhất, chi tiết dựa trên hình ảnh bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục). Bản quyền lời giải sách bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 thuộc VietJack, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mà chưa được xin phép.

Nếu thấy hay, hãy động viên và san sẻ nhé! Những bình luận ko thích hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *