Từ etanol và các chất vô cơ cần thiết điều chế etyl axetat ít nhất phải qua bao nhiêu phản ứng

Axit axetic CH3COOH chính là giấm ăn thu được sau quá trình lên men rượu Etylic C2H5OH và được sử dụng để điều chế dược phẩm, thuốc diệt cỏ, phẩm nhuộm, sợi tơ nhân tạo... Vậy tính chất hóa học và phương trình điều chế axit axetic được thể hiện như thế nào? Cùng theo dõi bài viết dưới đây để đi tìm câu trả lời xác thực nhất nhé.

 • Tính chất hóa học nổi trội của axit axetic CH3COOH
 • 1. Tính axit yếu
 • 2. Axit axetic tác dụng với rượu tạo ra este và nước (xúc tác là H2SO4 đặc nóng)
 • 3. Phản ứng cháy
 • Những phương pháp điều chế axit axetic 
 • Tham khảo một số phản ứng điều chế CH3COOH mà chỉ cần tiến hành Một lần
 • Video liên quan

Công thức phân tử của axit axetic

Tính chất hóa học nổi trội của axit axetic CH3COOH

- Axit axetic là chất lỏng ko màu, với vị chua và tan vô hạn trong nước.

- Dung dịch axit axetic nồng độ từ 2 - 5% sẽ được sử dụng làm giấm ăn.

- Với công thức CH3COOH, gồm Một nhóm -OH liên kết với nhóm C=O tạo thành nhóm -COOH và chính nhóm -COOH làm cho phân tử với tính axit. 

- Axit axetic là một axit yếu, yếu hơn những axit HCl, H2SO4, HNO3, H2SO3 nhưng mạnh hơn axit cacbonic H2CO3. Axit axetic cũng với đầy đủ tính chất của một axit. 

Tính chất hóa học của axit axetic như: 

1. Tính axit yếu

-  Dung dịch axit axetic làm đổi màu quỳ tím thành đỏ.

-  Axit axetic tác dụng với oxit bazo, bazo tạo thành muối và nước 

 CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

Ví dụ cho axit axetic tác dụng với natri axetat (CH3COONa), ta với phương trình:

 CH3COOH + CaO → (CH3COO)Ca + H2O

-  Axit axetic tác dụng với kim loại trước H phóng thích H2

 2CH3COOH + 2Na → 2CH3COONa +H2

-  Axit axetic tác dụng với axit yếu hơn 

2CH3COOH + CaCO3 → (CH3COO)2Ca + CO2 +H2O

2. Axit axetic tác dụng với rượu tạo ra este và nước (xúc tác là H2SO4 đặc nóng)

CH3COOH + HO-C2H5 → CH3COOC2H5 + H2O

3. Phản ứng cháy

Axit axetic cháy trong oxy tạo sản phẩm gồm CO2 và H2O: 

CH2COOH + 2O2  (nhiệt độ) → 2CO2  + 2H2O

Những phương pháp điều chế axit axetic 

Hình ảnh những phương trình điều chế axit axetic nổi trội

- Trong công nghiệp, đi từ Butan C4H10

              2CH10 + 3O2 (xúc tác, to) → 4CH3COOH + 2H2O

- Để sản xuất giấm ăn, người ta thường sử dụng phương pháp lên men dung dịch rượu etylic loãng

              CH3CH2OH + O2  → CH3COOH + 2H2O

Chú ý: Những hợp chất hữu cơ phân tử với chứa nhóm -COOH, với công thức thức CnH2n + Một COOH được gọi là axit cacboxylic no đơn chức và cũng với tính chất tương tự axit axetic.

Cùng thử trả lời nghi vấn trắc nghiệm dưới đây để biết thêm phương pháp điều chế axit axetic.

Thắc mắc: "Trong công nghiệp, phương pháp hiện đại nhất được sử dụng để điều chế axit axetic là gì?"

A: Lên men giấm

B: Oxi hóa anđehit axetic

C: Đi từ metanol

D: Oxi hóa n-butan

Đáp án là C: Bởi tất cả những cách trên đều điều chế được axit axetic trực tiếp. Tuy nhiên, trong công nghiệp, người ta thường đi từ metanol để điều chế axit axetic. 

Với phương trình hóa học: 

                  CH3OH + CO (xúc tác, nhiệt độ) → CH3COOH

Đây là phương pháp hiện đại để sản xuất axit axetic. Do metanol và cacbon oxit được điều chế từ metan với sẵn trong khí thiên nhiên và khí mỏ dầu nên giá bán sản xuất rẻ, tạo sản phẩm với giá thành hạ. 

Để sản xuất axit axetic, người ta với thể đi từ những nguồn vật liệu khác nhau, như phương pháp tổng hợp, phương pháp vi sinh, phương pháp hóa gỗ. Tuy nhiên, để tạo ra những nhu cầu sử dụng hóa chất axit axetic ngày càng to, hiện nay người ta thường sử dụng phương pháp tổng hợp. 

Những phương pháp quan yếu nhất để tổng hợp axit axetic là tổng hợp metanol và CO (cacbonyl hóa metanol), quá trình oxy hóa axetaldehyt. Ngoài ra, axit axetic còn thu được lúc oxi hóa cacbua hydro, trong đó axit axetic là một sản phẩm phụ. 

Điều chế axit axetic để ứng dụng trong sản xuất và đời sống

Tham khảo một số phản ứng điều chế CH3COOH mà chỉ cần tiến hành Một lần

- Phương trình điều chế axit axetic trong phòng thí nghiệm:

CH3CHO + 1/2O2  (xúc tác Mn(CH3COO)2 , to → CH3COOH

- Phương pháp điều chế axit axetic cổ điển:

C2H5OH + O2 (xúc tác men giấm, 25 -30 oC  → CH3COOH + H2 O

- Điều chế axit axetic trong công nghiệp: 

CH3OH + CO (xúc tác CO, to)  → CH3COOH  

2C4 H10 + 5O2 (xt Mn2+, 150oC, 55atm)→ 4CH3COOH + 2H2O

CH3CN + 2H2O (xt: H+, to )→ CH3COOH + NH3

CH3COONa + HCl → CH3COOH + NaCl

CH3-CBr3 + 3NaOH → CH3COOH + 3NaBr + H2O

- Phản ứng cơ magie:

CH3COOMgCl + HCl (xúc tác to → CH3COOH + MgCl2 

- Phương trình phản ứng của Andehit axetic + Br

Br2  +   CH3CHO   +   H2O  →  CH3COOH    +    2HBr

- Phản ứng của Andehit axetic + phenol tạo ra axit axetic

- Phenol ko phản ứng với andehit axetic mà chỉ phản ứng với anhidrit axetic

 C6H5OH + (CH3CO)2O → C6H5OOCH3 + CH3COOH

- Na2SO3 phản ứng được với dung dịch Br2 vì lưu huỳnh trong muối với số oxi hóa trung gian +4 nên với thể bị Br2 oxi hóa lên +6, còn Brôm thì bị khử xuống -Một điều chế andehit axetic          

 • Thắc mắc:

  Người ta điều chế etyl axetat từ xenlulozo và những chất vô sinh theo sơ đồ sau: xenlulozơ → glucozơ → ancol etylic → axit axetic → etyl axetat

  Tính khối lượng xenlulozơ cần sử dụng để với thể điều chế được Một mol etyl axetat. Biết hiệu suất chung của quá trình đạt 40%.

 • Phản ứng giữa axit với ancol tạo thành este được gọi là

  Cách nào sau đây sử dụng để điều chế etyl axetat?

  Phát biểu nào sau đây ko đúng?

  Ở điều kiện thích hợp, hai chất phản ứng với nhau tạo thành metyl fomiat là

  Isopropyl fomat được điều chế từ

  Dầu chuối là este với tên isoamyl axetat, được điều chế từ

  Từ metan điều chế metyl axetat ít nhất phải qua bao nhiêu phản ứng?

  Este phenyl axetat CH3COOC6H5 được điều chế bằng phản ứng nào?

  Chất nào sau đây ko cho kết tủa đỏ gạch với Cu(OH)2/ OH- lúc đun nóng?

  Ko thể phân biệt HCOOCH3 và CH3COOH bằng

  Chất nào sau đây ko tạo este trong phản ứng với axit axetic

  Đáp án : A

  162n (g)                                                                                   2n (mol)

  81g                       <-                                                                1 (mol)

  Vì hiệu suất chung của hệ là 40%

  Leave a Comment

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *