Fe ra FeCl3 bằng 2 cách

Với Hai kết quả được tìm thấy - Hiển thị kết quả từ 1 tới 2
Trang 1 - Bạn hãy kéo tới cuối để chuyển trang

  • 1. Phương trình phản ứng Fe ra FeCl3
  • 2. Điều kiện phản ứng Fe cùng Cl2
  • 4. Hiện tượng nhận diện phản ứng Fe tác dụng Cl2
  • 5. Tính chất hóa học của Fe 
  • a. Tác dụng với phi kim 
  • b. Tác dụng với dung dịch axit
  • c. Tác dụng với dung dịch muối
  • 6. Bài tập vận dụng liên quan 
  • Video liên quan

Với Hai kết quả được tìm thấy - Hiển thị kết quả từ 1 tới 2 Trang 1

Cập Nhật 2022-04-10 12:38:14am

Với Một kết quả được tìm thấy - Hiển thị kết quả từ 1 tới 1
Trang 1 - Bạn hãy kéo tới cuối để chuyển trang

Với Một kết quả được tìm thấy - Hiển thị kết quả từ 1 tới 1 Trang 1

Cập Nhật 2022-04-10 12:38:15am

Fe + Cl2 → FeCl3 được THPT Sóc Trăng soạn là phương trình phản ứng giữa sắt và khí clo để tạo ra FeCl3. Kỳ vọng tài liệu này sẽ giúp những bạn biết sản phẩm tạo ra sản phẩm sau phản ứng cũng như thăng bằng một cách chuẩn xác.

1. Phương trình phản ứng Fe ra FeCl3

                                                          khí vàng lục   rắn (nâu đỏ)

2. Điều kiện phản ứng Fe cùng Cl2

Cho dây sắt quấn hình lò xo (đã được nung nóng đỏ) vào lọ đựng khí clo

4. Hiện tượng nhận diện phản ứng Fe tác dụng Cl2

Sắt cháy thông minh thành khói màu nâu đỏ

Thông tin thêm

Sắt đă phản ứng với khí clo tạo thành sắt (III) clorua

5. Tính chất hóa học của Fe 

a. Tác dụng với phi kim 

Với oxi: 3Fe + 2O2 Fe3O4 

Với clo: 2Fe + 3Cl2 2FeCl3

Với lưu huỳnh: Fe + S FeS

Ở nhiệt độ cao, sắt phản ứng được với nhiều phi kim.

b. Tác dụng với dung dịch axit

Tác dụng với với HCl, H2SO4 loãng

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Tác dụng với H2SO4 đặc, nóng; HNO3 đặc:

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Ko tác dụng với H2SO4 đặc nguội, HNO3 đặc, nguội

c. Tác dụng với dung dịch muối

Đẩy được kim loại yếu hơn ra khỏi muối

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

6. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1: Cho clo vào nước, thu được nước clo. Biết clo tác dụng ko hoàn toàn với nước. Nước clo là hỗn hợp gồm những chất:

A. HCl, HClO

B. HClO, Cl2, H2O

C. H2O, HCl, HClO

D. H2O, HCl, HClO, Cl2

Đáp án D

Cl2 sở hữu phản ứng với nước như sau:

H2O + Cl2 ⇔ HCl + HClO (axit clohiđric và axit hipoclorơ)

Nó là hỗn hợp của dung dịch gồm Cl2, axit HCl và HClO sở hữu màu vàng lục nhạt và mùi rất hắc

Trong nước Clo sở hữu chứa Cl2, HCl, HClO, H2O.

Câu 2: Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế clo bằng cách

A. điện phân nóng chảy NaCl.

B. cho dung dịch HCl đặc tác dụng với MnO2, đun nóng.

C. điện phân dung dịch NaCl sở hữu màng ngăn.

D. cho F2 đẩy Cl2 ra khỏi dung dịch NaCl.

Đáp án B

Phương pháp điều chế Cl2 trong phòng thí nghiệm là cho HCl tác dụng với những chất sở hữu tính oxh mạnh

4HCl + MnO2 MnCl2 + Cl2 + 2H2O

Câu 3: Chất sử dụng để làm khô khí Cl2 ẩm là

A. dung dịch H2SO4 đậm đặc.

B. Na2SO3 khan.

C. CaO.

D. dung dịch NaOH đặc.

Đáp án A: Dung dịch H2SO4 đậm đặc được sử dụng để làm khô khí Cl2 ẩm .

Câu 4: Phản ứng xảy ra lúc đốt cháy sắt trong ko khí là

A. 3Fe + 2O2 → Fe3O4.

B. 4Fe + 3O2 → 2Fe2O3.

C. 2Fe + O2 → 2FeO.

D. tạo hỗn hợp FeO, Fe2O3, Fe3O4.

Câu 5: Chất nào dưới đây phản ứng với Fe tạo thành hợp chất Fe(II)?

A. Cl2

B. dung dịch HNO3 loãng

C. dung dịch AgNO3 dư

D. dung dịch HCl đặc

Đáp án D

A. Fe + Cl2 FeCl3

B. Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

C. Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag

D. Fe + HCl → FeCl2

Câu 6: Cho m gam bột Fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)Hai 0,2M và H2SO4 0,25M. Sau lúc những phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,6m gam hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, ở đktc). Trị giá của m và V tuần tự là:

A. 10,8 và 4,48.

B. 10,8 và 2,24.

C. 17,8 và 4,48.

D. 17,8 và 2,24.

Đáp án D

Sau phản ứng thu được hỗn hợp bột kim loại nên Fe còn dư, phản ứng tạo muối Fe2+

Số mol những chất sở hữu trong bài là:

nCu2+ = nCu(NO3)2 = 0,8.0,2 = 0,16 mol;

nNO3– = 2nCu(NO3)2 = 2. 0,16 = 0,32 mol;

nH+ = 2nH2SO4 = 0,4 mol

Phương trình phản ứng ion

3Fe + 8H+ + 2NO3– → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O

0,15 ← 0,4 → 0,1 → 0,1

Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu

0,16 ← 0,16 → 0,16

Vậy nFe pư = 0,15 + 0,16 = 0,31 mol

Câu 7: Dãy những chất và dung dịch nào sau đây lúc lấy dư sở hữu thể oxi hoá Fe thành Fe (III) ?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội

C. bột lưu huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng

Câu 8: Dung dịch FeSO4 ko làm mất màu dung dịch nào sau đây?

A. Dung dịch KMnO4 trong môi trường H2SO4

B. Dung dịch K2Cr2O7 trong môi trường H2SO4

C. Dung dịch Br2

D. Dung dịch CuCl2

Câu 9: Cho 11,36 gam hồn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Dung dịch X sở hữu thể hoà tan tối đa 12,88 gam Fe. Số mol HNO3 sở hữu trong dung dịch ban sơ là

A. 0,88.

B. 0,64.

C. 0,94.

D. 1,04.

Đáp án C

Quy đổi hỗn hợp gồm sở hữu x mol Fe và y mol O

Ta sở hữu 56x + 16y= 11,36 (1)

Ta sở hữu nNO = 0,06 mol

Qúa trình cho e :

Fe → Fe3+ + 3e

x → 3x mol

Qúa trình nhận e :

O + 2e→ O-2

y →  2y mol

N+5+ 3e → NO

0,18 ← 0,06

Theo định luật bảo toàn electron thì: ne cho = ne nhận nên 3x = 2y + 0,18 (2)

Từ (1) và (2) ta sở hữu x= 0,16 và y= 0,15

Bảo toàn yếu tố Fe sở hữu nFe(NO3)3= nFe= x = 0,16 mol

nFe hình thành= 0,23 mol

Fe + 4HNO3 → 2H2O + NO + Fe(NO3)3

x → 4x → x

Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2

0,23 – x → x + 0,16

Câu 10. Cho bột Fe vào dung dịch gồm AgNO3 và Cu(NO3)2. Sau lúc những phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X gồm hai muối và chất rắn Y gồm hai kim loại. Hai muối trong X và hai kim loại trong Y tuần tự là:

A. Cu(NO3)2; AgNO3 và Cu; Ag.

B. Cu(NO3)2; Fe(NO3)Hai và Cu; Fe

C. Fe(NO3)2 ; Fe(NO3)3 và Cu;  Ag

D. Cu(NO3)2; Fe(NO3)Hai và Cu; Ag

Đáp án D

Hai muối gồm Fe(NO3)Hai và Cu(NO3)2

Phương trình phản ứng theo thứ tự sau

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu

…………………………………..

Trên đây THPT Sóc Trăng đã đưa tới những bạn một tài liệu rất hữu ích Fe + Cl2 → FeCl3. Để sở hữu kết quả cao hơn trong học tập, THPT Sóc Trăng xin giới thiệu tới những bạn học trò tài liệu Chuyên đề Toán 8, Chuyên đề Vật Lí 8, Lý thuyết Sinh vật học 8, Giải bài tập Hóa học 8, Tài liệu học tập lớp 8 mà THPT Sóc Trăng tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, THPT Sóc Trăng đã thành lập group san sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 8. Mời những bạn học trò tham gia nhóm, để sở hữu thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *