Cho FeO vào dung dịch H2SO4 đặc nóng

Hoàn thành phương trình phản ứng sau: (Hóa học - Lớp 9)

3 trả lời

 • Thông tin chi tiết phương trình phản ứng 2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 4H2O + SO2
 • Điều kiện phản ứng phương trình 2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 4H2O + SO2
 • Hiện tượng nhận diện nếu phản ứng xảy ra 2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 4H2O + SO2 là gì ?
 • Phương Trình Điều Chế Từ FeO Ra Fe2(SO4)3
 • Phương Trình Điều Chế Từ FeO Ra H2O
 • Phương Trình Điều Chế Từ FeO Ra SO2
 • Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra Fe2(SO4)3
 • Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra H2O
 • Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra SO2
 • H2SO4 (axit sulfuric)
 • H2O (nước )
 • SO2 (lưu hùynh dioxit )
 • Bài Tập Trắc Nghiệm Liên Quan
 • Phân Loại Liên Quan
 • 1. NHẬN THỨC CHUNG về FeO + H2SO4 đặc nóng
 • Tính chất vật lý của hợp chất FeO
 • Tính chất hoá học của oxit sắt II ( FeO)
 • 2. Những dạng bài tập liên quan tới FeO + H2SO4 đặc nóng
 • Video liên quan

Nhận mặt những lo bị mất nhãn sau (Hóa học - Lớp 7)

Hai trả lời

Tính nhanh (Hóa học - Lớp 5)

4 trả lời

Mọi người ơi KCl mang tác dụng với Ca(OH)Hai ko (Hóa học - Lớp 9)

Một trả lời

Muối chứa Oxi của Clo nào tan được trong H2O (Hóa học - Lớp 8)

3 trả lời

Xin hãy kéo xuống cuối trang để xem và thực hiện những nghi vấn trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Thông tin chi tiết phương trình phản ứng 2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 4H2O + SO2

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 4H2O + SO2 là Phản ứng oxi-hoá khử, FeO (sắt (II) oxit ) phản ứng với H2SO4 (axit sulfuric) để tạo ra Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat), H2O (nước), SO2 (lưu hùynh dioxit) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Điều kiện phản ứng phương trình 2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 4H2O + SO2

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Phản ứng oxi-hoá khử

cho FeO tác dụng với dung dịch axit sunfuric

Những bạn mang thể mô tả thuần tuý là FeO (sắt (II) oxit ) tác dụng H2SO4 (axit sulfuric) và tạo ra chất Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat), H2O (nước), SO2 (lưu hùynh dioxit) dưới điều kiện nhiệt độ Nhiệt độ.

Hiện tượng nhận diện nếu phản ứng xảy ra 2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 4H2O + SO2 là gì ?

Chất rắn màu đen Sắt II Oxit (FeO) tan dần và xuất hiện bọt khí do khí mùi hắc Lưu huỳnh đioxi (SO2) sinh ra

Phương Trình Điều Chế Từ FeO Ra Fe2(SO4)3

Trong thực tế, sẽ mang thể nhiều hơn Một phương pháp điều chế từ FeO (sắt (II) oxit ) ra Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat)

Phương Trình Điều Chế Từ FeO Ra H2O

Trong thực tế, sẽ mang thể nhiều hơn Một phương pháp điều chế từ FeO (sắt (II) oxit ) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ FeO Ra SO2

Trong thực tế, sẽ mang thể nhiều hơn Một phương pháp điều chế từ FeO (sắt (II) oxit ) ra SO2 (lưu hùynh dioxit)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra Fe2(SO4)3

Trong thực tế, sẽ mang thể nhiều hơn Một phương pháp điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra Fe2(SO4)3 (sắt (III) sulfat)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra H2O

Trong thực tế, sẽ mang thể nhiều hơn Một phương pháp điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ H2SO4 Ra SO2

Trong thực tế, sẽ mang thể nhiều hơn Một phương pháp điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) ra SO2 (lưu hùynh dioxit)

H2SO4 (axit sulfuric)

Axit sunfuric là một trong hóa chất rất quan yếu, sản lượng axit sunfuric của một quốc gia mang thể phản ánh về s� ...

sắt (III) sulfat mang những ứng dụng sau: - Chất xúc tác thuận tiện, hiệu quả cho việc điều chế este thơm từ những axit và rượu tương ứng. - Nó được sử dụ ...

H2O (nước )

Nước là một hợp chất liên quan trực tiếp và rộng rãi tới sự sống trên Trái Đất, là hạ tầng củ ...

SO2 (lưu hùynh dioxit )

Sản xuất axit sunfuric(Ứng dụng quan yếu nhất) Tẩy trắng giấy, bột giấy, tẩy màu dung dịch đường Thỉnh thoảng được sử dụng làm chất bảo quản cho những loại qu ...

Bài Tập Trắc Nghiệm Liên Quan

A. a, b, d, e, f, g. B. a, b, d, e, f, h. C. a, b, c, d, e, g.

D. a, b, c, d, e, h.

Cho những chất: KBr, S, Si, SiO2, P, Na3PO4, Ag, Au, FeO, Cu, Fe2O3. Trong những chất trên số chất mang thể oxi hóa bởi dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng là:

A. 6 B. 5 C. 7

D. 4

Cho những chất: KBr, S, Si, Hai 3 4 Hai 3 SiO ,P,Na PO ,Ag,Au,FeO,Cu,Fe O . Trong những chất trên số chất mang thể oxi hóa bởi dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng là:

A. 6 B. 5 C. 7

D. 4

Cho những chất: H2S, S, SO2, FeS, Na2SO3, FeCO3, Fe3O4, FeO, Fe(OH)2. Với bao nhiêu chất trong số những chất trên tác dụng được với H2SO4 đặc nóng?

A. 6 B. 8 C. 5

D. 7

Hòa tan hoàn toàn 21,5 gam hỗn hợp X gồm Al, Zn, FeO, Cu(NO3)Hai cần sử dụng hết 430 ml dung dịch H2SO4 1M thu được hỗn hợp khí Y (đktc) gồm 0,06 mol NO và 0,13 mol H2, đồng thời thu được dung dịch Z chỉ chứa những muối sunfat trung hòa. Cô cạn dung dịch Z thu được 56,9 gam muối khan. Thành phần phần trăm của Al trong hỗn hợp X mang trị giá sắp nhất là:

A. 25,5% B. 18,5% C. 20,5%

D. 22,5%

Phân Loại Liên Quan

Cập Nhật 2022-08-27 10:23:46pm

Video Feo h2so4 đặc nóng

Bạn đang tìm hiểu tính chất của hợp chất sắt II oxit và những dạng bài tập liên quan tới hợp chất này lúc tác dụng với axit sunfuric đặc nóng và thể hiện tính khử của mình.

Hôm nay tintuctuyensinh của chúng tôi sẽ giúp bạn hệ thống lại những tính chất của hợp chất này và những dạng bài tập FeO + H2SO4 đặc nóng liên quan giúp bạn mang một dòng nhìn khái quát phương pháp giải bài tập hiệu quả.

Liên quan: feo h2so4 đặc nóng

1. NHẬN THỨC CHUNG về FeO + H2SO4 đặc nóng

FeO + H2SO4 đặc nóng

Khái niệm: Hợp chất Sắt (II) oxit là hợp chất được tạo bởi một nhân tố sắt và một nguyên tử oxi được nối với nhau bằng liên kết đôi. Với công thức phân tử là FeO.

Tính chất vật lý của hợp chất FeO

Hợp chất sắt (II) oxit kí hiệu FeO.

Đặc điểm nhận dạng là chất rắn, mang màu đen và ko tan trong nước.

Tính chất hoá học của oxit sắt II ( FeO)

Hợp chất FeO là một oxit bazơ mang đầy đủ những tính chất của oxit bazơ đó là vừa mang tính oxi hóa vừa mang tính khử.

FeO là oxit bazơ do đó nó thể hiện tính chất bazơ lúc cho tác dụng với dung dịch axit như HCl, H2SO4 loãng tạo sẽ tạo ra muối sắt (II).

Phương trình phản ứng:

FeO + 2HCl → FeCl2+ H2

FeO + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2O

FeO là chất oxi hóa lúc tác dụng với những chất khử mạnh ở nhiệt độ cao như: H2, CO, Al … thì sẽ tạo ra Fe.

Phương trình phản ứng:

FeO + H2 → Fe + H2O

FeO + CO → Fe + CO2

3FeO + 2Al → Al2O3 + 3Fe

FeO là chất khử mạnh lúc tác dụng với những chất mang tính oxi hóa mạnh như: HNO3, H2SO4 đặc nóng. Do đó liên quan tới tính chất này mang rất nhiều những dạng bài tập liên quan và hay. Vì vậy những bạn học trò cần nắm vững tri thức về tính khử của FeO lúc gặp những chất axit mạnh để mang thể xử lý hiệu quả và chuẩn xác lúc gặp phải dạng bài tập này.

Phương trình phản ứng:

4FeO + O2 → 2Fe2O3

3FeO + 10HNO3 loãng → 3Fe(NO3)3+ NO + 5H2O

2FeO + 4H2SO4 (đặc) → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

Phương trình phản ứng thể hiện tính khử của FeO là một trong những những dạng bài tập tiêu biểu của oxit sắt. Do đó những bạn cần nắm rõ tri thức và tính chất của hợp chất này để mang thể xử lý những bài tập liên quan.

2. Những dạng bài tập liên quan tới FeO + H2SO4 đặc nóng

Những bài tập của feo + h2so4 đặc nóng

Những dạng bài tập liên quan tới tính khử của hợp chất sát II oxit rất rộng rãi và phong phú nhưng để khắc phục những dạng bài tập này thì chúng ta thường mang hai cách giải đó là sử dụng phương pháp quy đổi và định luật bảo toàn electron.

Do đó những bạn cần nắm vũng được những tri thức cơ bản của hợp chất sắt II oxit và nội dung những phương pháp để mang thể khắc phục thuận tiện những dạng bài tập liên quan.

Giải bằng phương pháp quy đổi

Phương pháp quy đổi là phương pháp hỗn hợp nhiều chất về Một chất hoặc hỗn hợp. Để khắc phục chúng ta thường quy đổi về những nguyên tử lượng.

Trong quá trình phản ứng số lượng những chất giảm đi do đó ứng dụng phương pháp này sẽ dễ dành giải toán hơn.

Trong quá trình ứng dụng thường sử dụng 3 định luật đó là định luật bảo toàn khối lượng, định luật bảo toàn nhân tố, định luật bảo toàn electron.

Ví dụ:

Cho 20,8 gam những hỗn hợp Fe, FeO, S phản ứng với H2SO4 đặc nóng dư thu được V lít SO2 ở đktc và dung dịch C. Cho V + NaOH dư thu được 21,4 gam kết tủa. Tính thể tích dung dịch KMnO4 1M cần sử dụng đủ với V lít trên?

Giải:

Quy đổi hỗn hợp ban sơ thành hỗn hợp Fe và S ta mang:

Theo định luật bảo toàn electron ta mang hệ phương trình x = 0,Hai mol và y = 0,3.

Ứng dụng định luật bảo toàn electron ta mang: 2z = 3x + 6y và z = 1,Hai mol

số mol của KMnO4 = 1,2.2/5 = 0,48 mol và Vdd KMnO4 = 0,48 lít

Tổng số mol electron cho = Tổng số mol electron nhận

Theo Định luật bảo toàn nhân tố: Tổng số mol trước phản ứng của một nhân tố bằng tổng số mol sau phản ứng của nhân tố đó.

Định luật bảo toàn khối lượng: Tổng khối lượng những chất trước lúc phản ứng bằng tổng khối lượng những chất sau phản ứng.

Trên đây là toàn bộ những tri thức và phương pháp giải bài tập liên quan tới hợp chất oxit sắt II mà tintuctuyensinh của chúng tôi đã cung ứng cho những bạn. Kỳ vọng đây là nguồn tài liệu giúp những bạn mang thể tham khảo và nghiên cứu. Từ đó xây dựng và lựa chọn cho mình một phương pháp học hiệu quả giúp bạn đạt thành tích cao trong môn Hóa học nói riêng và những môn học khác nói chung.

Chúc những bạn thành công!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *