Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O – Trường THPT Thành Phố Sóc Trăng

Fe3O4 + HNO3 → Fe ( NO3 ) 3 + NO + H2O là phản ứng oxi hóa khử, được THPT Sóc Trăng soạn, phương trình này nằm trong nội dung những bài học kinh nghiệm, Hóa học 10 Thăng bằng phản ứng oxi hóa khử và Hóa học 11 Bài 9 : Axit nitric và muối nitrat …. cũng như những dạng bài tập về sắt và axit .
Kỳ vọng tài liệu này hoàn toàn mang thể giúp những bạn viết và cân đối phương trình một cách nhanh và đúng mực hơn.

1. Phương trình phản ứng Fe3O4 tính năng HNO3

3F e3O4 + 28HNO3 → 9F e ( NO3 ) 3 + NO ↑ + 14H2 O

2. Điều kiện phản ứng Fe3O4 công dụng với dung dịch HNO3

3. Thăng bằng phương trình oxi hóa khử Fe3O4 + HNO3 → Fe ( NO3 ) 3 + NO + H2O

Thăng bằng: 3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

4. Cách thực thi phản ứng cho Fe3O4 tính năng với dung dịch HNO3

Cho Fe3O4 tính năng với dung dịch axit nitric HNO3 .

5. Hiện tượng Hóa học

Hiện tượng sau phản ứng thoát ra khí ko màu NO hóa nâu trong ko khí .

6. Tính chất của sắt từ oxit Fe3O4

Khái niệm : Là hỗn hợp của hai oxit FeO, Fe2O3. Với nhiều trong quặng manhetit, mang từ tính .
Công thức phân tử Fe3O4

Tính chất vật lí

Là chất rắn, màu đen, ko tan trong nước và mang từ tính .

Tính chất hóa học

+ Tính oxit bazơ
Fe3O4 công dụng với dung dịch axit như HCl, H2SO4 loãng tạo ra hỗn hợp muối sắt ( II ) và sắt ( III ) .
Fe3O4 + 8HC l → 2F eCl3 + FeCl2 + 4H2 O
Fe3O4 + 4H2 SO4 loãng → Fe2 ( SO4 ) 3 + FeSO4 + 4H2 O

+ Tính khử

Fe3O4 là chất khử lúc công dụng với những chất mang tính oxi hóa mạnh :
3F e3O4 + 28HNO3 → 9F e ( NO3 ) 3 + NO + 14H2 O
2F e3O4 + 10H2 SO4 → 3F e2 ( SO4 ) 3 + SO2 ↑ + 10H2 O

+ Tính oxi hóa

Fe3O4 là chất oxi hóa lúc công dụng với những chất khử mạnh ở nhiệt độ cao như : H2, CO, Al :
Fe3O4 + 4H2 → 3F e + 4H2 O
Fe3O4 + 4CO → 3F e + 4CO2
3 Fe3O4 + 8A l → 4A l2O3 + 9F e

7. Bài tập vận dụng tương quan

Câu 1. Fe3O4 mang thể tác dụng được với những chất trong dãy nào sau đây?

A. CO, H2SO4
B. HNO3, KCl
C. H2, NaOH
D. HCl, MgCl2

Đáp án A 

Phương trình hóa học :
Fe3 ­ O4 + 4CO → 3F e + 4CO2
Fe3 ­ O4 + 4H2 SO4 → FeSO4 + Fe2 ( SO4 ) 3 + 4H2 O
B sai vì Fe3O4 ko phản ứng với KCl
C sai vì Fe3O4 ko phản ứng với NaOH
D sai vì Fe3O4 ko phản ứng với MgCl2

Câu 2. Cho những chất sau: Fe(OH)3, Fe3O4, FeSO4, Fe(NO3)2. Số chất tác dụng với dung dịch HCl là

A. 4 .
B. 2 .
C. 3 .
D. 1 .

Đáp án C

Những chất tính năng được với dung dịch HCl là : Fe ( OH ) 3, Fe3O4, Fe ( NO3 ) 2 → mang 3 chất
Fe ( OH ) 3 + 3HC l → FeCl3 + 3H2 O
Fe3O4 + 8HC l → FeCl2 + 2F eCl3 + 4H2 O
9F e ( NO3 ) 2 + 12HC l → 5F e ( NO3 ) 3 + 4F eCl3 + 3NO + 6H2 O

Câu 3: Hòa tan hoàn toàn 6,96 gam Fe3O4 vào dung dịch HNO3 loãng sau phản ứng thu được khí ko màu hóa nâu trong ko khí (sản phẩm khử duy nhất). Tính thể tích khí thu được ở đktc là:

A. 224 ml
B. 448 ml
C. 336 ml
D. 896 ml

Đáp án A

Câu 4: Chất nào dưới đây ko phản ứng với HNO3 đặc nguội

A. Zn
B. Cu
C. Fe
D. Ag

Đáp án C

Câu 5: Sử dụng hóa chất nào sau đây để nhận diện 3 dung dịch mất nhãn sau: HNO3, H2SO4, H2O

A.quỳ tím và dung dịch BaCl2
B. quỳ tím và dung dịch NaOH

C. dung dịch NaOH

D. Na và dung dịch quỳ tím

Đáp án A 

Trích mẫu thử và đánh số thứ tự
Sử dụng quỳ tím phân biệt được HNO3, H2SO4
Ko làm đổi màu quỳ tím là H2O
Sử dụng BaCl2 để phân biệt Hai dung dịch còn lại
Ống thử Open kết tủa trắng thì dung dịch khởi đầu là H2SO4
BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + HCl
Ko mang hiện tượng kỳ lạ gì là HNO3

Câu 6: Dung dịch Fe2+  ko làm mất màu dung dịch nào sau đây?

A. Dung dịch KMnO4 trong thiên nhiên và môi trường H2SO4
B. Dung dịch K2Cr2O7 trong thiên nhiên và môi trường H2SO4
C. Dung dịch Br2
D. Dung dịch CuCl2

Đáp án D

Mất màu thuốc tím
10F eCl2 + 24H2 SO4 + 6KM nO4 → 10C l2 + 5F e2 ( SO4 ) 3 + 24H2 O + 6M nSO4 + 3K2 SO4
Mất màu dung dịch màu da cam
6F eCl2 + K2Cr2O7 + 14HC l → 6F eCl3 + 2KC l + 2C rCl3 + 7H2 O
Mất màu nâu đỏ
6F eCl2 + 3B r2 → 4F eCl3 + 2F eBr3

Câu 7. Cho hỗn hợp bột Al, Fe vào dung dịch chứa Cu(NO3)Hai và AgNO3. Sau lúc những phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn gồm ba kim loại là:

A. Al, Cu, Ag .
B. Al, Fe, Cu .
C. Fe, Cu, Ag .
D. Al, Fe, Ag

Đáp án C

Câu 8. Trộn 5,4 gam bột Al với 17,4 gam bột Fe3O4 rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm trong điều kiện ko mang ko khí. Giả sử chỉ xảy ra phản ứng khử Fe3O4 thành Fe. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được 5,376 lít khí H2 (đktc). Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là

A. 80 % .
B. 90 % .
C. 70 % .
D. 60 % .

Đáp án A

Câu 9. Hòa tan hoàn toàn 25,6 gam hỗn hợp A gồm Cu và Fe2O3 vào dung dịch HNO3 2M (dư 20% so với lượng cần phản ứng) thu được dung dịch B và 2,24 lít NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Thành phần phần trăm khối lượng Fe2O3 trong dung dịch A là:

A. 62,5 %
B. 37.5 %
C. 40 %
D. 60 % .

Đáp án A

Phương trình phản ứng

( 1 ) 3C u + 8HNO3 → 3C u ( NO3 ) 2 + 2NO + 4H2 O
( 2 ) Fe2O3 + 6HNO3 → 2F e ( NO3 ) 3 + 3H2 O
nNO = 2,24 : 22,4 = 0,Một mol

Vận dụng định luật bảo toàn electron ta mang:

Mời những bạn tham khảo thêm phương trình phản ứng liến quan

  trung học phổ thông Sóc Trăng đã gửi tới bạn phương trình Fe3O4 + HNO3 → Fe ( NO3 ) 3 + NO + H2O là phương trình oxi hóa khử được THPT Sóc Trăng soạn, lúc cho Fe3O4 công dụng với dung dịch HNO3 loãng, sau phản ứng thấy thoát ra khí ko màu NO, hóa nâu trong ko khí. Kỳ vọng tài liệu giúp những viết và cân đối đúng phương trình phản ứng .
  Để hoàn toàn mang thể tăng hiệu quả trong học tập, THPT Sóc Trăng xin ra mắt tới những bạn học viên tài liệu Giải bài tập Toán 11, Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hoá học 11. Tài liệu học tập lớp 11 mà THPT Sóc Trăng tổng hợp và đăng tải .

  Để tiện trao đổi, san sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, THPT Sóc Trăng mời những bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để mang thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

  Đăng bởi : trung học phổ thông Sóc Trăng
  Chuyên mục : Giáo dục tập huấn

  Leave a Comment

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *