Fe + 2hcl → fecl2 + h2 là loại phản ứng gì

Cho phản ứng hóa học sau:Fe+ 2HCl→FeCl2+H2

 • Thông tin chi tiết về phương trình Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
 • Điều kiện phản ứng để Fe (sắt) tác dụng HCl (axit clohidric) là gì ?
 • Làm cách nào để Fe (sắt) tác dụng HCl (axit clohidric)?
 • Hiện tượng nhận diện nếu phản ứng xảy ra Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 là gì ?
 • Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
 • Phương Trình Điều Chế Từ Fe Ra H2
 • Phương Trình Điều Chế Từ HCl Ra FeCl2
 • Phương Trình Điều Chế Từ HCl Ra H2
 • Phản ứng thế là gì ?
 • Nghi vấn bài tập trắc nghiệm và tư luận sở hữu sử dụng phương trình Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
 • Báo lỗi thăng bằng
 • Video liên quan

Tổng hệ số thăng bằng của phản ứng trên là:

Trong dung dịch, amoniac là một bazơ yếu là do:

Khí nitơ sở hữu thể được tạo thành từ phản ứng hóa học nào sau đây?

Trong những nhận xét dưới đây về muối amoni, nhận xét nào là đúng?

Để nhận diện ion NO3- người ta thường tiêu dùng Cu và dung dịch H2SO4 loãng nhờ

Trong phòng thí nghiệm N2O được điều chế bằng cách

Axit nitric và axit photphoric cùng phản ứng với nhóm những chất sau:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Điều kiện phản ứng

- Ko cần điều kiện

Cách thực hiện phản ứng

- Cho sắt tác dụng với dung dịch axit clohidric thu được muối sắt(II)clorua.

Hiện tượng nhận diện phản ứng

Kim loại tan dần tạo thành dung dịch màu xanh nhạt đồng thời xuất hiện bọt khí thoát ra.

Bạn sở hữu biết

Kim loại Fe phản ứng với những axit ko sở hữu tính oxi hóa như HCl; H2SO4 loãng thì chỉ tạo muối sắt (II). Còn lúc cho Fe tác dụng với những axit sở hữu tính oxi hóa mạnh thì Fe sẽ bị oxi hóa lên Fe+3.

Ví dụ 1: Cho Fe tác dụng với dung dịch HCl thu được sản phẩm là gì?

A. FeCl3

B. FeCl2

C. FeCl3; H2

D. FeCl2; H2

Hướng dẫn giải

Đáp án: D

Giảng giải: Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Ví dụ 2: Dung dịch FeCl2 sở hữu màu gì?

A. Dung dịch ko màu

B. Dung dịch sở hữu màu nâu đỏ

C. Dung dịch sở hữu màu xanh nhạt

D. Dung dịch màu trắng sữa.

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Ví dụ 3: Cho kim loại X tác dụng với dung dịch HCl loãng dư thu được dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa Z màu trắng xanh sau một thời kì kết tủa chuyển sang màu nâu đỏ. Kim loại X là kim loại:

A. Al    B. Cu    C. Zn    D. Fe

Hướng dẫn giải

Đáp án: D

Giảng giải: Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

2Fe(OH)2 + 1/2O2 + H2O → 2Fe(OH)3

Hãy click nút "Youtube" để theo dõi kênh của Ad để nhận nhiều phần quà học bổng quyến rũ

và nghe về hành trình định cứ Úc của giảng viên RMIT nhé

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hiện những thắc mắc trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 là Phản ứng oxi-hoá khửPhản ứng thế, Fe (sắt) phản ứng với HCl (axit clohidric) để tạo ra FeCl2 (sắt (II) clorua), H2 (hidro) dười điều kiện phản ứng là Ko sở hữu

Điều kiện phản ứng để Fe (sắt) tác dụng HCl (axit clohidric) là gì ?

Ko sở hữu

Làm cách nào để Fe (sắt) tác dụng HCl (axit clohidric)?

Cho một ít kim loại Fe vào đáy ống thử, thêm vào ống 1-Hai ml dung dịch axit.

Nếu đang làm bài tập những bạn sở hữu thể viết thuần tuý là Fe (sắt) tác dụng HCl (axit clohidric) và tạo ra chất FeCl2 (sắt (II) clorua), H2 (hidro)

Hiện tượng nhận diện nếu phản ứng xảy ra Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 là gì ?

Kim loại bị hoà tan, đồng thời sở hữu bọt khí ko màu bay ra

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Axit clohicđric là axit mạnh, sở hữu khả năng tác dụng với kim loại đứng trước hidro trong dãy hoạt động hoá học

Trong thực tế, sẽ sở hữu thể nhiều hơn Một phương pháp điều chế từ Fe (sắt) ra FeCl2 (sắt (II) clorua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Fe (sắt) ra FeCl2 (sắt (II) clorua)

Phương Trình Điều Chế Từ Fe Ra H2

Trong thực tế, sẽ sở hữu thể nhiều hơn Một phương pháp điều chế từ Fe (sắt) ra H2 (hidro)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Fe (sắt) ra H2 (hidro)

Phương Trình Điều Chế Từ HCl Ra FeCl2

Trong thực tế, sẽ sở hữu thể nhiều hơn Một phương pháp điều chế từ HCl (axit clohidric) ra FeCl2 (sắt (II) clorua)

Xem tất cả phương trình điều chế từ HCl (axit clohidric) ra FeCl2 (sắt (II) clorua)

Phương Trình Điều Chế Từ HCl Ra H2

Trong thực tế, sẽ sở hữu thể nhiều hơn Một phương pháp điều chế từ HCl (axit clohidric) ra H2 (hidro)

Xem tất cả phương trình điều chế từ HCl (axit clohidric) ra H2 (hidro)

Phản ứng oxi hóa khử thường liên quan tới việc chuyển giao điện tử (electron) giữa những đối tượng hóa học. Để hiểu được trọn vẹn phản ứng oxi hoá khử bạn cần hiểu Chất khử: chất khử là chất cho electron, nói cách khác, chất khử sẽ sở hữu số oxi hoá tăng sau lúc phản ứng xảy ra. Trong khái niệm của chương trình phổ thông, chất khử cũng được gọi là chất bị oxi hoá. Chất oxi hoá: trái lại với chất khử, là chất nhận electron. Chất oxi hoá sở hữu số oxi hoá tăng sau phản ứng. Chất oxi hoá, trong khái niệm của chương trình phổ thông còn được gọi là chất bị khừ.

Xem tất cả phương trình Phản ứng oxi-hoá khử

Phản ứng thế là gì ?

Phản ứng trong đó một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ bị thay thê bởi một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử khác. Phản ứng thế cũng là một loại phương trình hoá học hết sức phổ biến trong chương trình trung học hạ tầng và trung học phổ thông.

Xem tất cả phương trình Phản ứng thế

Nghi vấn bài tập trắc nghiệm và tư luận sở hữu sử dụng phương trình Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Click để xem tất cả thắc mắc sở hữu liên quan tới phương trình Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Trong phản ứng nào sau đây, HCl đóng vai trò là chất oxi hóa?

A. MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O. B. Fe + 2HCl→ FeCl2 + H2. C. Fe + KNO3 + 4HCl→ FeCl3 + KCl + NO + 2H2O D. NaOH + HCl → NaCl + H2O.

Xem đáp án câu 1

Cho những phản ứng sau: (1). 4HCl + PbO2 → PbCl2 + Cl2 + 2H2O (2). HCl + NH4HCO3 → NH4Cl + CO2 + H2O (3). 2HCl + 2HNO3 → 2NO2 + Cl2 + 2H2O (4). 2HCl + Zn → ZnCl2 + H2 (5). 4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O. (6). 2HCl + Fe → FeCl2 + H2. (7). 14HCl + K2Cr2O7 → 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O. (8). 6HCl + 2Al → 2AlCl3 + 3H2. (9). 16HCl + 2KMnO4 → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O. Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính oxi hóa, và số phản ứng HCl thể hiện

tính khử là:

A. 2, 5 B. 4, 5 C. 2, 4 D. 3, 5

Xem đáp án câu 2

Kim loại nào sau đây lúc tác dụng với khí clo và dung dịch axit clohiđric cho ra cùng một loại muối?

A. Al B. Ag C. Cu D. Fe

Xem đáp án câu 3

Trộn 2,43 gam Al với 9,28 gam Fe3O4 rồi nung nóng sau một thời kì thu được hỗn hợp X gồm Al, Fe, Al2O3, FeO và Fe3O4. Cho toàn bộ X phản ứng với dung dịch HCl dư thu được 2,352 lít H2 (đktc) và dung dịch Y. Cô cạn Y được a gam muối khan. Xác định trị giá của a là:

A. 27,965 B. 16,605 C. 18,325 D. 28,326

Xem đáp án câu 4

Dãy nào sau đây chỉ gồm những chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3 ?

A. Fe, Ni, Sn B. Zn, Cu, Mg C. Hg, Na, Ca D. Al, Fe, CuO

Xem đáp án câu 5

Cho 17,6 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu phản ứng với dung dịch HCl loãng (dư), tới lúc phản
ứng xảy ra hoàn toàn thu được 4,48 lít khí H2(đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Trị giá m là :

A. 25,4 gam B. 31,8 gam C. 24,7 gam D. 21,7 gam

Xem đáp án câu 6

Ngâm một đinh sắt trong dung dịch HCl, phản ứng xảy ra chậm. Để phản ứng xảy ra nhan hơn, người ta thêm tiếp vào dung dịch axit một vài giọt dung dịch nào sau đây

A. NaCl. B. FeCl3. C. H2SO4. D. Cu(NO3)2.

Xem đáp án câu 7

Dãy nào sau đây chỉ gồm những chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3 ?

A. Fe, Ni, Sn B. Zn, Cu, Mg C. Hg, Na, Ca D. Al, Fe, CuO

Xem đáp án câu 8

Cho những phát biểu sau: (1). Cho những chất sau: CuO (1), Zn (2), Ag (3), Al(OH)3 (4), KMnO4 (5), PbS (6), MgCO3 (7), AgNO3 (8), MnO2 (9), FeS (10). Axit HCl ko tác dụng được với 3 chất. (2). Axit clohiđric vừa sở hữu tính khử vừa sở hữu tính oxi hóa . (3). Dung dịch axit clohiđric sở hữu tính axit mạnh. (4). Cu hòa tan trong dung dịch axit clohiđric lúc sở hữu mặt O2. (5). Fe hòa tan trong dung dịch axit clohiđric tạo muối FeCl3.

Số phát biểu sai là:

A. 4 B. 3 C. Hai D. 1

Xem đáp án câu 9

Cho những phản ứng sau: (1). 4HCl + PbO2 → PbCl2 + Cl2 + 2H2O (2). HCl + NH4HCO3 → NH4Cl + CO2 + H2O (3). 2HCl + 2HNO3 → 2NO2 + Cl2 + 2H2O (4). 2HCl + Zn → ZnCl2 + H2 (5). 4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O. (6). 2HCl + Fe → FeCl2 + H2. (7). 14HCl + K2Cr2O7 → 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O. (8). 6HCl + 2Al → 2AlCl3 + 3H2. (9). 16HCl + 2KMnO4 → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O. Số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính oxi hóa, và số phản ứng HCl thể hiện

tính khử là:

A. 2, 5 B. 5, 4 C. 4, Hai D. 3, 5

Xem đáp án câu 10

Nung nóng hỗn hợp bột X gồm a mol Fe và b mol S trong khí trơ, hiệu suất phản ứng bằng 50%, thu được hỗn hợp rắn Y. Cho Y vào dung dịch HCl dư, sau lúc những phản ứng xảy ra haonf toàn, thu được hỗn hợp khí Z sở hữu tỉ khối so với H2 bằng 5. Tỉ lệ a:b bằng

A. 2:Một B. 1:Một C. 3:Một D. 3:2

Xem đáp án câu 11

Cho tuần tự 23,Hai gam Fe3O4 và 8,4 gam Fe vào dung dịch HCl 1M. Thể tích dung dịch HCl tối thiểu để hòa tan những chất rắn trên là :

A. 0,7 lít B. 0,8 lít C. 0,9 lít D. Một lít

Xem đáp án câu 12

Hòa tan 8,4 gam Fe vào 500 ml dung dịch X gồm HCl 0,2M và H2SO4 0,1M. Cô cạn dung dịch thu được sau phản ứng thì thu được bao nhiêu gam muối khan?

A. 18,75 gam. B. 16,75 gam. C. 13,95 gam. D. 19,55 gam.

Xem đáp án câu 13

Dãy nào sau đây chỉ gồm những chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3?

A. Fe, Ni, Sn B. Zn, Cu, Mg C. Hg, Na, Ca D. Al, Fe, CuO

Xem đáp án câu 14

Để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 11,Hai gam Fe và 4,8 gam Fe2O3 cần tiêu dùng tối thiểu V ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Y .Cho dung dịch AgNO3 vào dư vào Y thu được m gam kết tủa . Trị giá của V và m tuần tự là:

A. 290 và 83,23 B. 260 và 102,7 C. 290 và 104,83 D. 260 và 74,62

Xem đáp án câu 15

Hòa tan hoàn toàn m gam Fe bằng dung dịch HCl dư, thu được 2,24 lít khí (đktc). Trị giá của m:

A. 8,4 B. 5,6 C. 11,Hai D. 2,8

Xem đáp án câu 16

Cho hỗn hợp Na, Al, Fe, FeCO3, Fe3O4 tác dụng vớ dd NaOH dư, lọc lấy kết tủa rồi chia làm Hai phần: Phần 1: đem tác dụng với dd HNO3 loãng, dư. Phần 2: đem tác dụng với dd HCl dư. Số phản ứng oxi hóa - khử xảy ra là:

A. 5 B. 6 C. 8 D. 7

Xem đáp án câu 17

Hỗn hợp X gồm Fe và Cu, trong đó Cu chiếm 43,24% khối lượng. Cho 14,8 gam X tác dụng hết với dung dịch HCl thấy sở hữu V lít khí (đktc) bay ra. Trị giá của V là

A. 1,12 B. 3,36 C. 2,24 D. 4,48

Xem đáp án câu 18

Hòa tan 1,12 gam Fe bằng 300 ml dung dịch HCl 0,2M, thu được dung dịch X và khí H2. Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch X, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và m gam kết tủa. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Trị giá của m là

A. 7,36 B. 8,61 C. 9,15 D. 10,23

Xem đáp án câu 19

Dãy nào sau đây chỉ gồm những chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3?

A. Fe, Ni, Sn B. Zn, Cu, Mg C. Hg, Na, Ca D. Al, Fe, CuO

Xem đáp án câu 20

Ngâm một đinh sắt trong dung dịch HCl, phản ứng xảy ra chậm. Để phản ứng xảy ra nhan hơn, người ta thêm tiếp vào dung dịch axit một vài giọt dung dịch nào sau đây

A. NaCl. B. FeCl3. C. H2SO4. D. Cu(NO3)2.

Xem đáp án câu 21

Báo lỗi thăng bằng

Nếu bạn nhìn thấy phương trình này chưa được thăng bằng xác thực. Hãy click vào nút bên dưới để thông tin cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Cho kim loại sắt phản ứng với dung dịch axit HCl sản phẩm thu được sở hữu khí thoát ra và muối FeCl2 màu lục nhạt.

Tiếp tục cho kim loại sắt phản ứng với clorua sản phẩm thu được là muối sắt (III) clorua màu vàng nâu.

Sau đó cho muối FeCl3 phản ứng với kim loại sắt thu được sản phẩm muối sở hữu màu lục nhạt, là muối FeCl2.

Sau đó cho muối FeCl2 phản ứng với dung dịch bazo NaOh sản phẩm thu được là Fe(OH)Hai kết tủa trắng xanh.

Tiếp theo đem Fe(OH)Hai oxi hóa ngoài ko khí, sau một thời kì thu được Fe(OH)3 kết tủa nâu đỏ.

Dẫn luồng khí CO qua sắt (III) oxit sản phẩm thu được sở hữu khí CO2 thoát ra và FeO.

Cuối cùng dẫn luồng khí CO qua sắt (II) oxit sản phẩm tạo thành sở hữu khí CO2 thoát ra và kim loại Fe.

Phương trình liên quan

Mang 7 phương trình phản ứng hóa học liên quan tới chuỗi này.

Hiển thị tối đa 3 phương trình

Vui lòng click "xem chi tiết" để thấy toàn bộ

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

3Cl2 + 2Fe → 2FeCl3

Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

Xem tất cả phương trình của Chuỗi phản ứng về sắt

a. Cho mangan đioxit hòa tan trong dung dịch axit HCl sau phản ứng sở hữu khí màu vàng thoát ra là clo.

Sục khí clo qua dung dịch SO2 sản phẩm tạo thành gồm Hai axit HCl và H2SO4.

Tiếp theo cho kim loại natri phản ứng với axit HCl sản phẩm tạo thành là muối ăn NaCl và sở hữu khí hidro thoát ra

Hòa tan muối NaCl trong nước sản phẩm tạo thành là dung dịch bazo NaOH và sở hữu khí H2 thoát ra.

Dẫn khí clo qua dung dịch kiềm NaOH sản phẩm tạo thành Hai muối natri clorua và muối natri clorat.

b. Ngâm kim loại sắt trong dung dịch axit clohidric sản phẩm tạo thành là muối FeCl2.

Cho muối FeCl2 hòa tan trong dung dịch kiềm NaOH sản phẩm tạo thành sở hữu kết tủa trắng xanh là Fe(OH)2.

Hòa tan Fe(OH)Hai trong môi trường sở hữu axit HCl sau phản ứng sản phẩm sở hữu màu lục nhạt là FeCl2.

Tiếp tục cho FeCl2 phản ứng với khí clo sau phản ứng sản phẩm chuyển thành màu vàng nâu.

Cho muối FeCl3 tác dụng với AgNO3 tạo thành muối sở hữu màu nâu là muối sắt (III) nitrat.

Phương trình liên quan

Mang 10 phương trình phản ứng hóa học liên quan tới chuỗi này.

Hiển thị tối đa 3 phương trình

Vui lòng click "xem chi tiết" để thấy toàn bộ

4HCl + MnO2 → Cl2 + 2H2O + MnCl2

Cl2 + 2H2O + SO2 → H2SO4 + 2HCl

2HCl + 2Na → H2 + 2NaCl

Xem tất cả phương trình của Chuỗi phản ứng về hợp chất lưu huỳnh, sắt

Đốt cháy clo với hidro trong điều kiện sở hữu ánh thông minh thành HCl.

Hòa tan kim loại sắt với HCl tạo thành muối sắt (II) clorua.

Tiếp tục cho muối FeCl2 phản ứng với AgNO3 sản phẩm tạo thành sở hữu hiện tượng kết tủa là AgCl.

Nhiệt phân muối bạc clorua sản phẩm tạo thành sở hữu khí màu vàng thoát ra là clo.

Sục khí clo qua dung dịch nước vôi trong thu được clorua vôi.

Phương trình liên quan

Mang 5 phương trình phản ứng hóa học liên quan tới chuỗi này.

Hiển thị tối đa 3 phương trình

Vui lòng click "xem chi tiết" để thấy toàn bộ

Cl2 + H2 → 2HCl

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

2AgNO3 + FeCl2 → 2AgCl + Fe(NO3)2

Xem tất cả phương trình của Chuỗi phương trình phản ứng của clo và kim loại sắt

lHòa tan kim loại sắt trong dung dịch axit clohidric thu được muối sắt (II) clorua và khí hidro thoát ra.

Cho muối sắt (II) clorua tác dụng với dung dịch NaOH thu được sắt (II) hidroxit.

Nhiệt phân Fe(OH)Hai thu được khá nước.

Dẫn nước qua C2H4 thu được ancol etylic.

Cuối cùng cho ancol etylic phản ứng với axit formic thu được etyl format.

Phương trình liên quan

Mang 5 phương trình phản ứng hóa học liên quan tới chuỗi này.

Hiển thị tối đa 3 phương trình

Vui lòng click "xem chi tiết" để thấy toàn bộ

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

FeCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Fe(OH)2

Fe(OH)2 → FeO + H2O

Xem tất cả phương trình của Chuỗi những phương trình phản ứng của kim loại sắt và rượu etylic

Như chúng ta đã biết, những ứng dụng của hidro là ko thể tranh cãi. Nhưng khí hidro ko sở hữu sẵn cho chúng ta sử dụng vào đời sống và sản xuất. Vậy, trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp, khí hidro được điều chế như thế nào? Phản ứng điều chế khí hidro thuộc loại phản ứng gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những vấn đề này trong bài viết sau đây những bạn nhé!

Xem chi tiết

Axit clohidric sở hữu đầy đủ tính chất của một axit hay ko? Nó sở hữu những tính chất nào khác so với những axit thông thường? Nhận diện ion Cl bằng cách nào? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nội dung bài giảng Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua để làm rõ những vấn đề nêu trên.

Xem chi tiết

Hợp chất của clo với hidro, khí hidro clorua và dung dịch của nó trong nước sở hữu những tính chất vật lí và hóa học gì và được điều chế như thế nào?

Xem chi tiết

Mức độ hoạt động hoá học khác nhau của những kim loại được thể hiện như thế nào ? Mang thể dự đoán được phản ứng của kim loại với chất khác hay ko? Dãy hoạt động hóa học của kim loại sẽ giúp bạn trả lời|

Xem chi tiết

Từ xa xưa con người đã biết sử dụng nhiều vật dụng bằng sắt hoặc hợp kim sắt. Ngày nay trong số tất cả trong kim loại, sắt vẫn được sử dụng nhiều nhất. Hãy tìm hiểu những tính chất vật lí, hóa học của sắt.

Xem chi tiết

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *