Lý thuyến Fe + HCl → FeCl2 + H2 và bài tập có đáp án

Fe + HCl → FeCl2 + H2 là phản ứng oxi hóa khử. Chính vì thế nội dung tài liệu chúng tôi mang tới sẽ giúp những bạn học trò trả lời nội dung nghi vấn Fe mang tác dụng với HCl, sản phẩm sinh ra là muối sắt II và phóng thích khí hidro. Mời những bạn tham khảo

Tham khảo thêm:

  • 8Al + 30HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O
  • NH4NO3 → N2O + 2H2O 
  • C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → [C3H5(OH)2O]2Cu + H2O

Phương trình Fe ra FeCl2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Điều kiện phản ứng Sắt tác dụng với axit clohidric: Nhiệt độ thường

Cách thực hiện phản ứng Fe tác dụng với HCl: Cho một ít kim loại Fe vào đáy ống thử, nhỏ 1 – Hai ml dung dịch axit HCl vào ống thử đã bỏ sẵn mẩu Fe.

Hiện tượng sau phản ứng Fe tác dụng với HCl:

  • Kim loại bị tan dần, đồng thời mang bọt khí ko màu thoát ra
  • Axit clohicđric là axit mạnh, mang khả năng tác dụng với kim loại đứng trước hidro. Và lúc cho Fe tác dụng với axit HCl chỉ cho muối sắt (II)

Tính chất vật lí của Sắt:

+) Màu trắng khá xám, dẻo, dễ rèn, dễ dát mỏng, kéo sợi; dẫn nhiệt và dẫn điện kém đồng và nhôm.

+) Sắt mang tính nhiễm từ nhưng ở nhiệt độ cao (8000C) sắt mất từ tính. t0nc = 15400C.

+) Sắt là kim loại nặng, khối lượng riêng D = 7,86g/cm3

Trạng thái tự nhiên của Sắt

Là kim loại phổ biến sau nhôm, tồn tại chủ yếu ở những dạng:

+) Hợp chất: oxit, sunfua, silicat…

+) Quặng: hematit đỏ (Fe2O3 khan), hematit nâu (Fe2O3.nH2O), manhetit (Fe3O4), xiđerit (FeCO­3) và pirit (FeS2).

Tính chất hóa học của sắt

Tác dụng với phi kim 

+) Với oxi: 3Fe + 2O2  Fe3O

+) Với clo: 2Fe + 3Cl2  2FeCl3

+) Với lưu huỳnh: Fe + S  FeS

⇒ Ở nhiệt độ cao, sắt phản ứng được với nhiều phi kim.

Tác dụng với dung dịch axit

+) Tác dụng với với HCl, H2SO4 loãng

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

+) Tác dụng với H2SO4 đặc, nóng; HNO3 đặc:

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Ko tác dụng với H2SO4 đặc nguội, HNO3 đặc, nguội

Tác dụng với dung dịch muối

+) Đẩy được kim loại yếu hơn ra khỏi muối

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Bài tập phản ứng Fe + HCl

Câu 1. Chỉ sử dụng một hóa chất duy nhất, nhận mặt 4 dung dịch mất nhãn sau: KNO3, Cu(NO3)2, AgNO3, Fe(NO3)3. Dung dịch đó là:

Giải:

Trích mẫu thử và đánh số thứ tự

Sử dụng dung dịch NaOH để nhận mặt

Mẫu thử nào xuất hiện kết tủa xanh, chất ban sơ là Cu(NO3)2

NaOH + Cu(NO3)2 → NaNO3 + Cu(OH)2

Mẫu thử nào xuất hiện kết tủa đỏ nâu thì chất ban sơ là Fe(NO3)3

Fe(NO3)3+ 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaNO3

Mẫu thử nào xuất hiện kết tủa trắng sau đó hóa đen, thì chất ban sơ là AgNO3

AgNO3 + NaOH → AgOH + NaNO3

AgOH → Ag2O + H2O

Dung dịch ko mang hiện tượng gì là KNO3

Câu 2. Khử m gam Fe3O4 bằng khí H2 thu được hổn hợp X gồm Fe và FeO, hỗn hợp X tác dụng vừa hết với 1,5 lít dung dịch H2SO4 0,2M (loãng). Trị giá của m là

Giải:

Theo bài ra, xác định được sau phản ứng chỉ thu được FeSO4

→ nFeSO4 = nSO42- = naxit = 0,3 mol.

Bảo toàn nhân tố Fe → nFe3O4 = 0,3 : 3 = 0,Một mol

→ m = 0,1.232 = 23,Hai gam.

Câu 3. Lúc điều chế FeCl2 bằng cách cho Fe tác dụng với dung dịch HCl. Để bảo quản dung dịch FeCl2 thu được ko bị chuyển thành hợp chất sắt (III), người ta mang thể cho thêm vào dung dịch

Giải:

Dung dịch FeCl2dễ bị ko khí oxi hóa thành muối Fe3+. Để bảo quản FeCl2 người ta thêm Một lương Fe vì: Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+

Ko tiêu dùng HNO3 vì HNO3 oxi hóa luôn ion Fe2+ thành Fe3+,

Ko tiêu dùng Zn sẽ tạo ra Một lượng muối Zn2+,

Ko tiêu dùng HCl sẽ ko ngăn cản quá trình tạo Fe3+.

Câu 4. Hòa tan 10 gam hỗn hợp bột Fe và Fe2O3 bằng một lượng dung dịch HCl vừa đủ, thu được 1,12 lít hidro (đktc) và dd X. Cho dd X tác dụng với dd NaOH lấy dư. Lấy kết tủa thu được đem nung nóng trong ko khí tới khối lượng ko đổi thu được chất rắn Y. Khối lượng chất rắn Y là:

Giải:

nH2(đktc) = 1,12:  22,4 = 0,05 (mol)

Phương trình hóa học:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑ (1)

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O (2)

Theo phương trình hóa học (1): nFe = nH2 = 0,05 (mol) → mFe = 0,05×56 = 2,8 (g)

→ mFe2O3 = mhh – mFe = 10 – 2,8 =7,2 (g) → nFe2O3 = 7,2 : 160 = 0,045 (mol)

Theo phương trình hóa học (1): nFeCl2 = nFe = 0,05 (mol)

Theo phương trình hóa học (2): nFeCl3 = 2nFe2O3 = 2.0,05 = 0,1 (mol)

dung dịch X thu được chứa: FeCl2: 0,05 (mol) và FeCl3: 0,1 (mol)

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + NaCl

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + NaCl

Kết tủa thu được Fe(OH)2 và Fe(OH)3

Nung Hai kết tủa này thu được Fe2O3

BTNT “Fe”: 2nFe2O3 = nFeCl2 + nFeCl3 → nFe2O3 = (0,05 + 0,1)/2 = 0,075 (mol)

→ mFe2O3 = 0,075 × 160 = 12 (g)

Câu 5. Cho 8,85 gam hỗn hợp X gồm Al, Mg tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 8,96 lít H2 (đktc). Thành phần phần trăm khối lượng của Al trong X là

Giải:

nH2 = 0,3 mol

Bảo toàn electron

3nAl + 2nMg = 2nH2 ⇒ 3nAl + 2nMg = 0,85 (1)

mhh = 27nAl + 24nMg = 8,85 (2)

Giải hệ (1) và (2) ⇒ nAl = 0,15 (mol); nMg = 0,Hai mol

⇒ %mAl = 0,15.27/8,85 .100% = 45,76%

Sau lúc đọc xong bài viết của chúng tôi bạn mang thể biết được Fe + HCl để vận dụng vào làm những bài tập từ cơ bản tới tăng nhanh chóng nhé

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *