Chất nào sau đây không có phản ứng tạo sản phẩm kết tủa với dung dịch FeCl3

Chất phản ứng với dung dịch FeCl3 tạo kết tủa là :

  • 1. Dung dịch FeCl3 là gì?
  • 2. Dung dịch FeCl3 mang màu gì?
  • 3. Tính chất vật lý
  • 4. Tính chất hóa học
  • 5. Điều chế
  • 6. Ứng dụng của muối FeCl3
  • Chất nào sau đây ko mang phản ứng tạo thành sản p...
  • Video liên quan

A.

B.

C.

D.

Etylamin phản ứng với dung dịch HCl thu được sản phẩm là  

Metylamin (CH3NH2) phản ứng được với dung dịch

Chất phản ứng với dung dịch FeCl3 cho kết tủa là :

Phương pháp nào sau đây để phân biệt hai khí NH3 và CH3NH2 ?

Mùi tanh của cá (đặc trưng là cá mè) chủ yếu do chất nào sau đây?

–Sắt 3 clorua lúc dạng khan là những vẩy tinh thể mang màu nâu đen.FeCl3 mang tác dụng như keo lắng để làm nước trong hơn. Đặc thù, FeCl3 với phản ứng kết tủa thì nó còn loại bỏ photphase.

–Lúc ta cho dung dịch FeCl₃ tác dụng với dung dịch NaOH tạo thành kết tủa mang màu nâu đỏ.

–Ta mang phương trình phản ứng:

FeCl₃ + 3NaOH→ Fe(OH)₃↓ nâuđỏ + 3NaCl

Cùng Top lời giải đi tìm hiểu chi tiết về FeCl3 nhé.

1. Dung dịch FeCl3 là gì?

–Tên gọi của FeCl3 là Sắt (III) clorua. Đây là một loại hợp chất muối axit của sắt, lúc tan trong nước sẽ sinh ra nhiệt. Lúc sắt ba clorua ở dạng khan là những tinh thể mang màu nâu đen hoặc với hợp chất ngậm nước FeCl3.6H2O mang hình dạng là phiến to hình 6 mặt.

–Ferric Chloride trong công nghiệp 30% còn gọi là chất keo tụ. Đây là hóa chất tạo bông mang trong những hệ thống xử lý nước thải.

FeCl3 mang màu gì?

–Cấu tạo phân tử

2. Dung dịch FeCl3 mang màu gì?

–Sắt 3 clorua lúc dạng khan là những vẩy tinh thể mang màu nâu đen.Ở dạng lỏng sẽ mang màu nâu sẫm, trong hoặc sánh. Màu sắc của sắt 3 clorua còn là tinh thể phụ thuộc vào góc nhìn: bởi lúc ánh sáng phản chiếu thì những tinh thể mang màu xanh đậm, nhưng bằng ánh sáng truyền qua sẽ mang màu tím đỏ.

3. Tính chất vật lý

– Dung dịch này mang màu nâu đen, mang mùi đặc trưng và độ nhớt cao.

– Với khối lượng mol 162.Hai g/mol (ở dạng khan) và 270.3 g/mol (ngậm 6 nước)

– Với khối lượng riêng là 2.898 g/cm3 (ở dạng khan) và 1.82 g/cm3 (ngậm 6 nước)

– Điểm nóng chảy 306°C (ở dạng khan) và 37°C (ngậm 6 nước)

– Điểm sôi là 315°C

– Tan được trong nước, Ethanol, Methanol và nhiều dung môi khác.

4. Tính chất hóa học

Tính chất chung của hợp chất này chính là tính oxi hoá.

Chúng ta sẽ cho hợp chất sắt (III) clorua tác dụng với sắt thông qua thí nghiệm sau: Ngâm một đinh sắt sạch trong dung dịch muối sắt (III) clorua.

Hai FeCl3 + Fe → 3 FeCl2

-Lúc đó FeCl3 sẽ tác dụng với Cu tạo ra muối sắt (II) clorua và đồng clorua.

Cu+ 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2

-Lúc FeCl3 được sục khí H2S vào sẽ mang hiện tượng vấn đục.

2FeCl3 + H2S → 2FeCl2 + 2HCl + S

-Lúc FeCl3 được cho vào dung dịch KI và benzen sẽ mang xuất hiện dung dịch màu tím.

2FeCl3 + 2KI → 2FeCl2 + 2KCl + I2

5. Điều chế

Hóa chất này được điều chế trực tiếp từ phản ứng của Fe với chất oxi hóa mạnh như Cl2, HNO3, H2SO4 đặc nóng như sau:

2Fe + 3Cl2 → 2FeC3

2Fe + 6H2O + 6NO2Cl⟶ 3H2 + 6HNO3+ 2FeCl3

Fe + 4HCl + KNO3⟶ 2H2O + KCl + NO + FeCl3

Điều chế từ hợp chất Fe(III) với axit HCl:

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

FeS2 + 3HCl + 5HNO3⟶ 2H2O + 2H2SO4 +5NO +FeCl3.

6. Ứng dụng của muối FeCl3

- Tiêu dùng trong khoa học xử lý nước những ngành công nghiệp xi mạ, dệt nhuộm, giấy, in…

- Tiêu dùng trong khoa học xử lý nước, phụ gia thuốc trừ sâu, sử dụng trong ngành công nghiệp sản xuất bo mạnh

- Trong xử lý nước thải và xử lý nước uống thì sắt (III) clorua trong nước phản ứng với những ion hydroxit để tạo thành mootl floc hydroxit mang thẻ loại bỏ vật liệu bị đình chỉ

- Ở dạng khan thì nó được sử dụng như là một thuốc thử làm khô trong những phản ứng nhất định

- Một ứng dụng khác nữa là tiêu dùng trong xi mạ, ngoài ra nó còn được tiêu dùng như một chất lọc trong hydrometalluargy

- Sắt (III) clorua cho khắc in ống đồng hình trụ được sử dụng trong ngành công nghiệp in ấn, được sử dụng để làm cho bảng mạch in (PCBs)

- Được sử dụng trong thực tế thú y điều trị overcropping nanh vuốt của động vật, đặc trưng là lúc kết quả overcropping trong chảy máu.Chống ăn mòn của thép ko gỉ và hợp kim khác

- Clorua sắt (III) được sử dụng như là chất xúc tác sản xuất nhựa PVC

Độ khó: Nhận mặt

Chất nào sau đây ko mang phản ứng tạo thành sản phẩm kết tủa với dung dịch FeCl3 ?

Thắc mắc trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số nghi vấn: 38

Chất nào sau đây ko mang phản ứng tạo thành sản p...

Thắc mắc: Chất nào sau đây ko mang phản ứng tạo thành sản phẩm kết tủa với dung dịch FeCl3?

A NH3

B C6H5NH2

C CH3CH2NH2

D CH3NH2

Đáp án

B

- Hướng dẫn giải

Phương pháp giải:

Giải chi tiết:

Đáp án B

Thắc mắc trên thuộc đề trắc nghiệm

Đề thi thử THPT Quốc Gia môn hóa học - Sở giáo dục và huấn luyện Hà Nội - Lần 1 - năm 2017

Lớp 12 Hoá học Lớp 12 - Hoá học

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *