FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O được THPT Sóc Trăng soạn gửi tới độc giả phương trình phản ứng FeO tác dụng HNO3 đặc nóng bằng phương pháp thăng bằng electron. Kỳ vọng giúp những bạn học trò với thêm tài liệu học tập. Mời những bạn tham khảo.

1. Phương trình phản ứng giữa FeO tác dụng HNO3 đặc nóng 

2. Hướng dẫn thăng bằng phản ứng FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

Fe+2O + HN+5O3 → Fe+3(NO3)3 + N+4O2 + H2O

Tiêu dùng thăng bằng electron

Một x

Một x

Fe+2 → Fe3++ 1e

N+5 + 1e → N+4

Vậy phương trình ta với: 

FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

3. Điều kiện phản ứng FeO HNO3 đặc nóng 

HNO3 đặc nóng

4. Tính chất của sắt (II) oxit FeO

Tính chất vật lí

FeO là chất rắn màu đen, ko với trong tự nhiên.

Ko tan trong nước.

Tính chất hóa học

Những hợp chất sắt (II) với cả tính khử và tính oxi hóa nhưng tính khử đặc trưng hơn, do trong những phản ứng hóa học ion Fe2+ dễ nhường 1e thành ion Fe3+

Fe2+ + 1e → Fe3+

Tính chất đặc trưng của hợp chất sắt (II) là tính khử.

Những hợp chất sắt (II) thường kém bền dễ bị oxi hóa thành hợp chất sắt (III).

FeO là Một oxit bazơ:

+ Tác dụng với dung dịch axit: HCl; H2SO4 loãng

FeO + 2HCl → FeCl2 + H2

FeO + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2O

FeO là chất oxi hóa lúc tác dụng với những chất khử mạnh: H2, CO, Al → Fe:
FeO + H2 ​ Fe + H2O

FeO + CO Fe + CO2

3FeO + 2Al Al2O3 + 3Fe

FeO là chất khử lúc tác dụng với những chất với tính oxi hóa mạnh: HNO3; H2SO4 đặc; O2
4FeO + O2 ​ 2Fe2O3

3FeO + 10HNO3 loãng → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

FeO + 4HNO3 đặc,nóng → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

2FeO + 4H2SO4 đặc, nóng → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

5. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Dung dịch FeSO4 ko làm mất màu dung dịch nào sau đây ?

A. Dung dịch KMnO4 trong môi trường H2SO4

B. Dung dịch K2Cr2O7 trong môi trường H2SO4

C. Dung dịch Br2

D. Dung dịch CuCl2

Câu 2. Cho 5,4 gam hỗn hợp Hai kim loại Fe và Zn tác dụng hoàn toàn với 90 ml dung dịch HCl 2M. Khối lượng muối thu được là

A. 11,79 gam

B. 11,5 gam

C. 15,71 gam

D. 17,19 gam

Câu 3. Dung dịch loãng chứa hỗn hợp 0,01 mol Fe(NO3)3 và 0,15 mol HCl với khả năng hòa tan tối đa lượng Fe là:

A. 0,28 gam

B. 1,68 gam

C. 4,20 gam

D. 3,64 gam

Câu 4. Dung dịch muối nào sau đây sẽ với phản ứng với dung dịch HCl lúc đun nóng?

A. FeBr2

B. FeSO4

C. Fe(NO3)2

D. Fe(NO3)3

Câu 5. Hòa tan hỗn hợp ba kim loại gồm Zn, Fe, Cu bằng dung dịch HNO3 loãng. Sau lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn ko tan là Cu. Dung dịch sau phản ứng chứa

A. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)3.

B. Zn(NO3)2; Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2.

C. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)2.

D. Zn(NO3)2; Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2.

Câu 6. Cách nào sau đây với thể tiêu dùng để điều chế FeO?

A. Tiêu dùng CO khử Fe2O3 ở 500°C.

B. Nhiệt phân Fe(OH)2 trong ko khí.

C. Nhiệt phân Fe(NO3)2

D. Đốt cháy FeS trong oxi.

Câu 7. Hòa tan hoàn toàn 2,8 gam hỗn hợp FeO, Fe2O3 và Fe3O4 cần vừa đủ V ml dung dịch HCl 1M , thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch NaOH dư vào dung dịch X thu được kết tủa Y. Nung Y trong ko khí tới khối lượng ko đổi thu được 3 gam chất rắn. Tính V ?

A. 87,5ml

B. 125ml

C. 62,5ml

D. 175ml

Câu 8. Phản ứng nào sau đây ko tạo ra muối sắt (III)?

A. Fe2O3 tác dụng với dung dịch HCl đặc

B. Fe(OH)3 tác dụng với dung dịch H2SO4

C. Fe dư tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nguội

D. FeO tác dụng với dung dịch HNO3 loãng (dư).

Câu 9. Thổi hỗn hợp khí CO và H2 đi qua x gam hỗn hợp gồm CuO và Fe3O4 với tỉ lệ mol 1:2, sau phản ứng thu được y gam chất rắn X. Hòa tan hoàn toàn b gam X bằng dung dịch HNO3 loãng dư, thu được dung dịch Y (ko chứa ion Fe2+). Cô cạn dung dịch Y thu được 41 gam muối khan. Trị giá của a là

A .13,6

B. 10,6.

C. 12,8.

D. 9,8.

——————————

Mời những bạn tham khảo tài liệu liên quan

  Gửi tới những bạn phương trình FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O được THPT Sóc Trăng soạn hoàn thành gửi tới những bạn. Kỳ vọng tài liệu giúp những bạn biết cách viết và thăng bằng phương trình phản ứng, hiện tượng sau phản ứng lúc cho Fe tác dụng với HNO3 loãng dư.

  Những bạn với thể những em cùng tham khảo thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12 ,….

  Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

  Chuyên mục: Giáo dục

  Leave a Comment

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *