FeSO4 + KOH phương trình ion rút gọn

Viết phương trình phân tử và ion rút gọn

Phương trình ion rút gọn FeSO4 + NaOH được VnDoc soạn hướng dẫn độc giả viết phương trình phân tử của phản ứng cũng như phương trình ion FeSO4 tác dụng NaOH. Kỳ vọng qua tài liệu giúp bạn học trò hoàn thành tốt. Mời những bạn tham khảo.

 • Viết phương trình phân tử và ion rút gọn
 • Viết phương trình ion rút gọn FeSO4 + NaOH
 • Bài tập vận dụng liên quan
 • Video liên quan

Viết phương trình ion rút gọn FeSO4 + NaOH

Nhỏ dung dịch FeSO4 vào ống thử đựng dung dịch NaOHsẽ tạo thành phương trình phản ứng.

FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2 ↓ + Na2SO4

FeSO4 và NaOHlà những chất dễ tan và phân li mạnh

FeSO4 → Fe2+ + SO42-

NaOH → Na+ + OH-

Trong dung dịch những ion Fe2+ sẽ kết hợp với ion OH- tạo thành chất kết tủa màu trắng Fe(OH)2↓

Phương trình ion thu gọn

Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2 ↓

Nội dung bài tập chính là Bài 4 trang 22 sgk hóa 11

Bài tập vận dụng liên quan

Viết phương trình ion rút gọn của những phản ứng sau:

a) K2CO3 + Ca(NO3)2

c) KHCO3 + HCI

d) NaHCO3 + NaOH

e) K2CO3 + NaCI

g) Mg(OH)2 (r) + HNO3

h) Zn(OH)2 (r) + NaOH

i) FeSO4 + Na2S

Đáp án hướng dẫn giải

Phương trình ion rút gọn:

a) Ca2+ + CO32- → CaCO3 ↓

b) Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2 ↓

c) HCO3- + H+ → CO2 ↑ + H2O

d) HCO3- + OH- → H2O + CO32-

e) Phản ứng ko xảy ra, nên ko sở hữu phương trình ion thu gọn

g) Pb(OH)2 (r) + 2H+ → Pb2+ + 2H2O

h) H2ZnO2(r) + 2OH- → ZnO22- + 2H2O

i) Fe2+ + S2- →FeS ↓

......................................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới những bạn Phương trình ion rút gọn FeSO4 + NaOH. Để sở hữu thể tăng kết quả trong học tập mời những bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì Một lớp 11, đề thi học kì Hai lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, san sớt kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời những bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để sở hữu thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Viết phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn của những phản ứng (nếu sở hữu) xảy ra trong dung dịch giữa những cặp chất sau: FeS (r) + 2HCl

Viết phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn của những phản ứng (nếu sở hữu) xảy ra trong dung dịch giữa những cặp chất sau: HClO + KOH

Viết phương trình phân tử và ion rút gọn của những phản ứng (nếu sở hữu) xảy ra trong dung dịch những cặp chất sau: FeSO4 + NaOH (loãng)

Viết phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn của những phản ứng (nếu sở hữu) xảy ra trong dung dịch giữa những cặp chất sau: NaF + HCl

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp Hai Lớp 1

Đang xem: Phương trình ion rút gọn fe2(so4)3 koh

Trộn lẫn dung dịch những cặp chất sau, cặp chất nào sở hữu xảy ra phản ứng? Viết phương trình phân tử và ion rút gọna, Cacl2 và Agno3b, Kno3 và Ba(OH)2c, Fe2(so4)3 và kohd, Na2So3 và hcl

b) Ko phản ứng

Viết những phương trình phân tử và ion rút gọn của những phản ứng (nếu sở hữu) xảy ra trong dung dịch giữa những cặp chất sau :

a) Fe2(SO4)3+ NaOH

b) NH4Cl + AgNO3

c) NaF + HCl

d) MgCl2+ KNO3

e) FeS (r) + HCl

g) HClO + KOH

Phương trình phân tứ và ion xảy ra trong dung dịch :

a) Fe2(SO4)3+ 6NaOH → 2Fe(OH)3↓ + 3Na2SO42Fe3++ 3SO42-+ 6Na++ 6OH-→ 2Fe(OH)3↓+6Na++ 3SO42-Fe3++ 3OH-→ Fe(OH)3↓

b) NH4Cl + AgNO3→ NH4NO3+ AgCl↓NH4+ Cl-+ Ag++ NO3-→ NH4++ NO3-+ AgCl↓Cl-+ Ag+→ AgCl↓

c) NaF + HCl → NaCl + HF↑Na++ F-+ H++ Cl-→ Na++ Cl-+ HF↑F-+ H+→ HF↑

d) Ko sở hữu phản ứng xảy ra

e) FeS(r) + 2HCl → FeCl2+ H2S ↑FeS(r) + 2H++ 2Cl- → Fe2++ 2Cl- + H2S↑FeS(r) + 2H+ → Fe2+ + H2S↑

g) HClO + KOH → KClO + H2OHClO + K++ OH-→ K++ CIO-+ H2OHClO + OH-→ CIO-+ H2O.

Đúng 0
Bình luận (0)

viết những phương trình phân tử và ion rút gọn của những phản ứng (nếu sở hữu) xảy ra trong dung dịch giữa những cặp chất sau : a) Fe2(SO4)3+ NaOH ; b) NH4Cl + AgNO3 ; c) NaF + HCl ; d) MgCl2+ KNO3 ; e) FeS(rắn)+ HCl ; f) HClO + KOH

Lớp 11 Hóa học Chương 1. Sự điện li 0 0

Gửi Hủy

viết những phương trình phân tử và ion rút gọn của những phản ứng (nếu sở hữu) xảy ra trong dung dịch giữa những cặp chất sau : a) Fe2(SO4)3+ NaOH ; b) NH4Cl + AgNO3 ; c) NaF + HCl ; d) MgCl2+ KNO3 ; e) FeS(rắn)+ HCl ; f) HClO + KOH

Lớp 11 Hóa học Chương 1. Sự điện li Một 0

Gửi Hủy

Viết những phương trình phân tử và ion rút gọn của những phản ứng (nếu sở hữu) xảy ra trong dung dịch giữa những cặp chất sau :

Đúng 0
Bình luận (0)

viết những phương trình phân tử và ion rút gọn của những phản ứng (nếu sở hữu) xảy ra trong dung dịch giữa những cặp chất sau : a) Fe2(SO4)3+ NaOH ; b) NH4Cl + AgNO3 ; c) NaF + HCl ; d) MgCl2+ KNO3 ; e) FeS(rắn)+ HCl ; f) HClO + KOH

Lớp 11 Hóa học Chương 1. Sự điện li Một 0

Gửi Hủy

d/ khong xay ra

Đúng 0
Bình luận (0)

Viết phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn của những phản ứng (nếu sở hữu) xảy ra trong dung dịch giữa những cặp chất sau: Fe2(SO4)3+ NaOH

Lớp 11 Hóa học Một 0

Gửi Hủy

Fe2(SO4)3+ 6NaOH → 3 Na2SO4+ 2Fe(OH)3↓

Fe3++ 3OH-→ Fe(OH)3↓

Đúng 0
Bình luận (0)

Viết phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn của những phản ứng (nếu sở hữu) xảy ra trong dung dịch giữa những cặp chất sau:NaF + HCl

Lớp 11 Hóa học Một 0

Gửi Hủy

NaF + HCl → NaCl + HF

H++ F+→ HF

Đúng 0
Bình luận (0)

Viết phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn của những phản ứng (nếu sở hữu) xảy ra trong dung dịch giữa những cặp chất sau:HClO + KOH

Lớp 11 Hóa học Một 0

Gửi Hủy

HClO +KOH → KClO + H2O

HClO + OH-→ H2O + ClO-

Đúng 0
Bình luận (0)

Viết phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn của những phản ứng (nếu sở hữu) xảy ra trong dung dịch giữa những cặp chất sau:MgCl2+ KNO3

Lớp 11 Hóa học Một 0

Gửi Hủy

MgCl2+ KNO3→ Ko sở hữu phản ứng

Đúng 0
Bình luận (0)

Viết phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn của những phản ứng (nếu sở hữu) xảy ra trong dung dịch giữa những cặp chất sau:NH4Cl + AgNO3

Lớp 11 Hóa học Một 0

Gửi Hủy

NH4Cl + AgNO3→ NH4NO3+ AgCl ↓

Ag++ Cl-→ AgCl ↓

Đúng 0

Bình luận (0)
lingocard.vn

 • Hỏi đáp
 • Lớp 12
 • Lớp 11
 • Lớp 10
 • Lớp 9
 • Lớp 8
 • Lớp 7
 • Lớp 6
 • Lớp 5
 • Lớp 4
 • Lớp 3
 • Lớp 2
 • Lớp 1
   • Toán lớp 1
   • Tự nhiên và Xã hội lớp 1

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *