Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra khí cho Flo tác dụng với Fe H2 H2O

F2 + H2O → HF + O2 được THPT Sóc Trăng soạn hướng dẫn những bạn học trò viết phương trình phản ứng giữa F2 và H2O, F2 phản ứng mãnh liệt với H2O. Mời những bạn tham khảo chi tiết nội dung tài liệu dưới đây.

 • 1. Phương trình phản ứng Flo với H2O 
 • 2. Điều kiện phản ứng xảy ra giữa Flo với H2O 
 • 4. Mở rộng tính chất hóa học của Flo
 • F2 H2O: Tính chất của Flo
 • 1.Phương trình phản ứng Flo với H2O
 • 2F2 + 2H2O → 4HF + O2
 • 2. Điều kiện phản ứng xảy ra giữa Flo với H2O
 • 3. Hiện tượng phản ứng xảy ra giữa F2 và H2O
 • 4. Mở rộng tính chất hóa học của Flo
 • 4.1. Phản ứng với hydro
 • 4.2. Phản ứng với những kim loại
 • 4.3. Phản ứng với những phi kim khác
 • 4.4. Phản ứng Trao đổi
 • 4.5. Phản ứng với những hydrua
 • 5. Nghi vấn trắc nghiệm liên quan tới Flo
 • Video liên quan

1. Phương trình phản ứng Flo với H2O 

2F2 + 2H2O → 4HF + O2

2. Điều kiện phản ứng xảy ra giữa Flo với H2O 

Nhiệt độ thường

Với H2O lúc đun nóng thì Flo bốc cháy

4. Mở rộng tính chất hóa học của Flo

F2 là một phi kim mạnh

Phản ứng xảy ra ngay trong bóng tối, ở nhiệt độ rất thấp tạo ra hydrogen fluoride

F2 + H2 → 2HF

 • Phản ứng với những kim loại

Oxi hóa tất cả những kim loại (kể cả Au, Pt) tạo muối florua kim loại ứng với bậc oxi hóa cao của kim loại đó lúc florua đó bền ở điều kiện thí nghiệm

3F2 + 2Au → AuF3

Những kim loại kiềm, kiềm thổ phản ứng với flo xảy ra mãnh liệt.

Những kim loại Al, Zn, Cr, Ni, Ag… phản ứng mạnh lúc đun nóng

Những kim loại Cu, Au họ Pt phản ứng lúc đun nóng mạnh

3F2 + 2Au → AuF3 (điều kiện: t°cao)

 • Phản ứng với những phi kim khác

Phản ứng với hầu hết phi kim (trừ O2; N2; Ne; He; Ar) tạo ra hợp chất công hóa trị ứng với bậc oxi hóa cao của nhân tố phi kim đó

3F2 + S → SF6

Flo phản ứng với những halogen khác, trong những điều kiện đặc trưng

F2 + Cl2 → 2ClF (điều kiện: 250°C)

3F2 (dư) + Cl2 → 2ClF3 (điều kiện: 280°C)

5F2 + 2I2 → 2I2F5

Phản ứng Trao đổi

Flo mang khả năng dời chỗ những halogen khác ra khỏi những hợp chất ion hoặc hợp chất công hóa trị (ở điều kiện xác định)

F2 + 2KCl (rắn) → 2KF + Cl2 (điều kiện: lạnh)

Nếu dư F2 còn mang phản ứng:

Br2 + 5F2 + 6H2O → 2HBrO3 + 10HF

và mang một phần flo tác dụng với H2O

Với H2O lúc đun nóng thì flo bốc cháy

2F2 + H2O → 4HF + O2 (điều kiện: t°)

Với H2S, NH3 cháy trong khí flo thì tạo HF và (N2, NF3) hay SF6
Phản ứng với những dung dịch kiềm

Khác với những halogen khác, flo ko tạo muối chứa oxi. Lúc phản ứng với kiềm loãng (tỉ dụ NaOH 2%) lạnh tạo ra Oxygen difluoride và florua

2F2 + 2NaOH → 2NaF + OF2↑ + H2O (điều kiện: NaOH lạnh, 2%)

……………………………………….

Trên đây THPT Sóc Trăng đã giới thiệu F2 + H2O → HF + O2. Để mang kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, THPT Sóc Trăng xin giới thiệu tới những bạn học trò tài liệu Giải bài tập Hóa học 10, Chuyên đề Vật Lý 10, Chuyên đề Hóa học 10, Giải bài tập Toán 10. Tài liệu học tập lớp 10 mà THPT Sóc Trăng tổng hợp soạn và đăng tải.

Ngoài ra, THPT Sóc Trăng đã thành lập group san sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook, mời độc giả tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để mang thể cập nhật thêm nhiều tài liệu mới nhất.

Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục

F2 H2O: Tính chất của Flo

 • 1.Phương trình phản ứng Flo với H2O
  • 2F2 + 2H2O → 4HF + O2
 • 2. Điều kiện phản ứng xảy ra giữa Flo với H2O
 • 3. Hiện tượng phản ứng xảy ra giữa F2 và H2O
 • 4. Mở rộng tính chất hóa học của Flo
  • 4.1. Phản ứng với hydro
  • 4.2. Phản ứng với những kim loại
  • 4.3. Phản ứng với những phi kim khác
  • 4.4. Phản ứng Trao đổi
  • 4.5. Phản ứng với những hydrua
 • 5. Nghi vấn trắc nghiệm liên quan tới Flo

F2 + H2O → HF + O2 được VnDoc soạn hướng dẫn những bạn học trò viết phương trình phản ứng giữa F2 và H2O, F2 phản ứng mãnh liệt với H2O. Cũng như đưa ra những nội dung nghi vấn lý thuyết liên quan tới phương trình phản ứng. Mời những bạn tham khảo chi tiết nội dung tài liệu dưới đây.

1.Phương trình phản ứng Flo với H2O

2F2 + 2H2O → 4HF + O2

2. Điều kiện phản ứng xảy ra giữa Flo với H2O

Nhiệt độ thường

3. Hiện tượng phản ứng xảy ra giữa F2 và H2O

Với H2O lúc đun nóng thì Flo bốc cháy

4. Mở rộng tính chất hóa học của Flo

F2 là một phi kim mạnh

4.1. Phản ứng với hydro

Phản ứng xảy ra ngay trong bóng tối, ở nhiệt độ rất thấp tạo ra hydrogen fluoride

F2 + H2 → 2HF

4.2. Phản ứng với những kim loại

Oxi hóa tất cả những kim loại (kể cả Au, Pt) tạo muối florua kim loại ứng với bậc oxi hóa cao của kim loại đó lúc florua đó bền ở điều kiện thí nghiệm

3F2 + 2Au → AuF3

Những kim loại kiềm, kiềm thổ phản ứng với flo xảy ra mãnh liệt.

Những kim loại Al, Zn, Cr, Ni, Ag... phản ứng mạnh lúc đun nóng

Những kim loại Cu, Au họ Pt phản ứng lúc đun nóng mạnh

3F2 + 2Au → AuF3 (điều kiện: t°cao)

4.3. Phản ứng với những phi kim khác

Phản ứng với hầu hết phi kim (trừ O2; N2; Ne; He; Ar) tạo ra hợp chất công hóa trị ứng với bậc oxi hóa cao của nhân tố phi kim đó

3F2 + S → SF6

Flo phản ứng với những halogen khác, trong những điều kiện đặc trưng

F2 + Cl2 → 2ClF (điều kiện: 250°C)

3F2 (dư) + Cl2 → 2ClF3 (điều kiện: 280°C)

5F2 + 2I2 → 2I2F5

4.4. Phản ứng Trao đổi

Flo mang khả năng dời chỗ những halogen khác ra khỏi những hợp chất ion hoặc hợp chất công hóa trị (ở điều kiện xác định)

F2 + 2KCl (rắn) → 2KF + Cl2 (điều kiện: lạnh)

Nếu dư F2 còn mang phản ứng:

Br2 + 5F2 + 6H2O → 2HBrO3 + 10HF

và mang một phần flo tác dụng với H2O

4.5. Phản ứng với những hydrua

Với H2O lúc đun nóng thì flo bốc cháy

2F2 + H2O → 4HF + O2 (điều kiện: t°)

Với H2S, NH3 cháy trong khí flo thì tạo HF và (N2, NF3) hay SF6
Phản ứng với những dung dịch kiềm

Khác với những halogen khác, flo ko tạo muối chứa oxi. Lúc phản ứng với kiềm loãng (tỉ dụ NaOH 2%) lạnh tạo ra Oxygen difluoride và florua

2F2 + 2NaOH → 2NaF + OF2↑ + H2O (điều kiện: NaOH lạnh, 2%)

5. Nghi vấn trắc nghiệm liên quan tới Flo

Câu 1.Dãy những đơn chất halogen nào sau đây được xếp theo thứ tự tính oxi hóa tăng dần?

A. F2, Cl2, Br2, I2

B. Cl2, Br2, I2, F2

C. Cl2, F2, Br2, I2

D. I2, Br2, Cl2, F2

Xem đáp án

Đáp án D

D. I2, Br2, Cl2, F2

Câu 2.Dãy những axit nào sau đây được xếp theo thứ tự tính axit giảm dần?

A. HCl, HBr, HI, HF

B. HI, HBr, HCl, HF

C. HBr, HI, HF, HCl

D. HF, HCl, HBr, HI

Xem đáp án

Đáp án B

Câu 3.Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Dung dịch NaF phản ứng với dung dịch AgNO3 sinh ra AgF kết tủa.

B. Iot mang bán kính nguyên tử to hơn brom.

C. Axit HBr mang tính axit yếu hơn axit HCl.

D. Flo mang tính oxi hóa yếu hơn clo.

Xem đáp án

Đáp án B

Câu 6.Trong những câu sau đây câu nào ko xác thực về nhóm halogen?

A. Halogen là những phi kim tiêu biểu, chúng là những chất oxi hoá mạnh.

B. Trong hợp chất, những halogen đều mang thể mang số oxi hoá: -1, +1, +3, +5, +7.

C. Khả năng oxi hoá của halogen giãm từ flo tới iot.

D. Những halogen khá giống nhau về tính chất hoá học.

Xem đáp án

Đáp án B

Câu 7.Hòa tan khí Cl2 vào dung dịch NaOH loãng, dư ở nhiệt độ phòng thu được dung dịch chứa những chất:

A. NaCl, NaClO3, Cl2

B. NaCl, NaClO, NaOH

C. NaCl, NaClO3, NaOH

D. NaCl, NaClO3

Xem đáp án

Đáp án B

Câu 8.Hãy chỉ ra mệnh đề ko xác thực:

A. Tất cả muối AgX (X là halogen) đều ko tan trong nước.

B. Tất cả những hiđro halogenua đều tồn tại ở thể khí, ở điều kiện thường.

C. Tất cả những hiđro halogenua lúc tan vào nước đều cho dung dịch axit.

D. Những halogen (từ F2 tới I2) tác dụng trực tiếp với hầu hết những kim loại.

Xem đáp án

Đáp án A

Câu 9. Cho những nhận định sau:

(1). Đi từ F tới I nhiệt độ sôi tăng dần, nhiệt độ nóng chảy tăng dần, màu sắc đậm dần.

(2). Trong tự nhiên Clo chủ yếu tồn tại ở dạng đơn chất.

(3). Trong công nghiệp sản xuất clo bằng cách điện phân dung dịch NaCl mang màng ngăn xốp.

(4). Flo được sử dụng làm chất oxi hóa cho nhiên liệu lỏng sử dụng trong tên lửa.

Số phát biểu đúng là bao nhiêu?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 10. Cho những phát biểu sau

(1). Mang thể điều chế HCl bằng cách cho NaCl rắn tác dụng với H2SO4 đậm đặc

(2). Mang thể điều chế HBr và HI bằng cách cho NaBr và NaI tác dụng với H2SO4 đậm đặc.

(3). Clo được sử dụng sát trùng nước sinh hoạt.

(4). Clo được sử dụng sản xuất kaliclorat, nước Gia-ven, cloruavôi.

(5). Clo được sử dụng tẩy trắng sợi, giấy, vải.

Số phát biểu đúng là bao nhiêu?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Xem đáp án

Đáp án C

Câu 11. Cho những phát biểu sau:

(1). Sục khí Cl2 vào dung dịch KOH loãng, nguội, dư thu được KCl, KClO3 , KOH

(2). Sục khí Cl2 vào dung dịch KOH đặc, nóng, dư thu được mang những chất KCl, KClO, KOH

(3). Clo tác dụng được với tất cả những chất H2, Na, O2, Cu.

(4). Trong phòng thí nghiệm mang thể điều chế Cl2 từ HCl và những chất như MnO2, KMnO4, KClO3.

Số phát biểu đúng là bao nhiêu?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Xem đáp án

Đáp án B

Câu 12. Cho những nhận định sau:

(1) Trong những hợp chất, flo mang thể mang số oxi hoá: -1, +1, +3, +5, +7.

(2) Trong nhóm VIIA, độ âm điện giảm dần từ flo tới iot

(3) Trong những ion halogenua, chỉ mang ion Cl- mới tạo kết tủa với Ag+.

(4) Ở điều kiện thường, đơn chất halogen tồn tại ở trạng thái khí

Số phát biểu đúng là bao nhiêu?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Xem đáp án

Đáp án A

..............................................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu F2 + H2O → HF + O2. Để mang kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, VnDoc xin giới thiệu tới những bạn học trò tài liệu Giải bài tập Hóa học 10, Chuyên đề Vật Lý 10, Chuyên đề Hóa học 10, Giải bài tập Toán 10. Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp soạn và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group san sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook, mời độc giả tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để mang thể cập nhật thêm nhiều tài liệu mới nhất.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *