Vì sao Fructozo không làm mất màu nước Brom?

Thắc mắc: Vì sao Fructozo ko làm mất thuốc nước Brom?

Trả lời:

Fructozo ko làm mất màu dung dịch brom vì ko sở hữu nhóm -CHO như glucozơ. Hơn nữa dung dịch nước brom sở hữu môi trường axit khiến cho cho fructozo ko thể chuyển hóa thành glucozo như trong phản ứng tráng bạc được.

Cùng Top lời giải tìm hiểu thêm fructozo và glucozo để ứng dụng giải một số bài tập nhé!

1. Fructozo

a. Công thức phân tử của Fructozo

- Công thức phân tử C6H12O6.

- Công thức cấu tạo CH2OH - CHOH - CHOH - CHOH - CO - CH2OH.

- Trong dung dịch, frutozơ tồn tại chủ yếu ở dạng β, vòng 5 hoặc 6 cạnh:

b. Tính chất vật lí và trạng thái tự nhiên

- Fructozơ tinh khiết và khô chính là chất rắn kết tinh rất ngọt, sở hữu màu trắng và ko mùi. Đây là loại đường tan trong nước tốt nhất.

- fructozơ sở hữu nhiều trong mật ong, ngoài ra còn sở hữu trong những loại hoa quả và rau xanh như ổi, cam, xoài, rau diếp xoắn, cà chua... rất tốt cho sức khỏe.

c. Tính chất hóa học

- Vì phân tử fructozơ chứa 5 nhóm OH trong đó sở hữu 4 nhóm liền kề và Một nhóm chức C = O nên sở hữu những tính chất hóa học của ancol đa chức và xeton.

- Hòa tan Cu(OH)2 ở ngay nhiệt độ thường.

- Tác dụng với anhiđrit axit tạo este 5 chức.

- Tác dụng với H2 tạo sobitol.

- Trong môi trường kiềm fructozơ chuyển hóa thành glucozơ nên fructozơ sở hữu phản ứng tráng gương, phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm. Nhưng fructozơ ko sở hữu phản ứng làm mất màu dung dịch Brom.

⇒ Sử dụng dung dịch brom làm thuốc thử phân biệt glucozơ và fructozơ

PTHH: 

C5H11O5CH=O + Br2 + H2O → C5H11O5COOH + 2HBr

2. Glucozo

- Sở hữu Một nhóm fomyl ( - CH = O) vì sở hữu phản ứng tráng bạc và phản ứng oxi hóa bởi nước brom tạo thành axit gluconic.

- Sở hữu nhiều nhóm hidroxyl (- OH) ở vị trí kề nhau vì sở hữu phản ứng tạo ra dung dịch xanh thẫm với Cu(OH)2.

- Sở hữu 5 nhóm hidroxyl ( - OH) vì lúc phản ứng với CH3COOH tạo ra este sở hữu 5 gốc CH3COO.

- Mạch thẳng vì lúc khử hoàn toàn glucozơ thu được hexan.

Tính chất hóa học.

- Glucozơ là hợp chấp hữu cơ tạp chức, trong phân tử chứa nhóm chức ancol(ancol) và chức andehit.

- Glucozơ mang Hai tính chất : Tính chất của ancol đa chức và tính chất andehit

- Tính chất ancol đa chức ( phản ứng trên nhóm –OH)

 + Tác dụng với Cu(OH)2 / nhiệt độ thường tạo ra dung dịch xanh thẫm (xanh lam).

 + Phản este hóa với axit axetic (CH3COOH) hoặc anhidric axetic (CH3CO)2O

CH2OH[CHOH]4­ – CH = O + 5 CH3COOH → CH2OOCCH3[CHOOCCH3]4­ – CH = O + 5H2O

CH2OH[CHOH] – CH = O + 5(CH3CO)2O → CH2OOCCH3[CHOOCCH3] – CH = O + 5CH3COOH

- Tính chất andehit. (phản ứng trên nhóm –CH = O)

   + Phản ứng tráng bạc với AgNO3 trong dd amoniac.(phản ứng oxi hóa)

   + Tác dụng với Cu(OH)2 / ở nhiệt độ cao tạo ra kết tủa đỏ gạch.(phản ứng oxi hóa)

   + Tác dụng với H2/ xt Ni,to . (phản ứng khử)

3. Bài tập vận dụng

Câu 1Chất tiêu biểu, quan yếu của monosaccarit là:

A. Glucozơ.

B. Saccarozơ.

C. Fructozơ.

D. Mantozơ.

Câu 2. Để phân biệt glucozơ và fructozơ thì nên chọn thuốc thử nào dưới đây? 

A. Dung dịch AgNO trong NH3

B. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm. 

C. Dung dịch nước brom. 

D. Dung dịch CH3COOH/H2SO4 đặc.

Câu 3. Chất nào thuộc loại monosaccarit?

A. Glucozơ.                                             

B. Saccarozơ.

C. Mantozơ.                                             

D. Cả A, B, C.

Câu 4. X là chất dinh dưỡng sở hữu trị giá của con người, nhất là đối với trẻ em, người già. Trong y khoa, X được tiêu dùng làm thuốc tăng lực. Trong công nghiệp, X được tiêu dùng để tráng gương, tráng ruột phích. Chất X là 

A. Saccarozơ.            

B. Chất béo.                                       

C. Glucozơ. 

D. Fructozơ.

Câu 5. Đường hoá học là:

A. Glucozơ.                                             

B. Saccarozơ.

C. Fructozơ.                                             

D. Saccarin.

Câu 6: Thuốc thử phân biệt glucozo với fructozo là: 

A. H2

B. [Ag(NH3)2]OH.     

C. Dung dịch Br2   

D. Cu(OH)2

Câu 7. Cho những chất: HOCH2CH2OH, HOCH2CH2CH2OH, CH3COOH và C6H12O6 (fructozo). Số chất hòa tan được Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh là 

A. 3 

B. 4

C. 1 

D. 2

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *