1000 bài tập lập trình C/C++ có lời giải của thầy Khang PDF

90 / 100

Chào tất cả những bạn, trong bài viết này mình xin san sẻ tới những bạn độc giả bộ 1000 bài tập lập trình của thầy Nguyễn Tấn Trần Minh Khang. Độc giả hãy tải file đề bài về tập dượt. Sau đó hãy tham khảo lời giải bằng cách click vào từng đề bài, một link sẽ mở ra chứa source code là đáp án của bài tập tương ứng. Chúc những bạn học tập thật tốt!

Nếu bạn đang sở hữu nhu yếu học lập trình C từ đầu ko lấy phí, hãy tham gia khóa học Học C Bá Đạo của mình nhé .

Đề bài 1000 bài tập lập trình của thầy Khang

Dưới đây là đề bài 1000 bài tập lập trình C của thầy Nguyễn Tấn Trần Minh Khang đã được tổng hợp thành một file pdf. Những bạn chỉ cần tải về nó về là sẽ xem được hàng loạt đề bài của 1000 bài tập này .

Nguồn đề bài: Từ Gia Lộc

Giờ đây bạn hoàn toàn sở hữu thể rèn luyện những bài tập lập trình và biết được code của bạn đúng hay sai qua mạng lưới hệ thống chấm code mới của chúng tôi .
Thử ngay nào » Luyện Code Online

Lời giải 1000 bài tập của thầy Khang

Dưới đây là giải thuật 1000 bài tập của thầy Khang theo từng chương. Những bạn hoàn toàn sở hữu thể tìm hiểu thêm trong trường hợp chưa tìm ra hướng giải cũng như tìm hiểu thêm cách làm, giải pháp tiếp cận bài toán để học được nhiều hơn .

Chương 1: Lưu đồ thuật toán

Chương 2: Lập trình với tiếng nói C

  1. Tam giác cân đặc nằm giữa màn hình
  2. Tam giác cân rỗng nằm giữa màn hình
  3. Tam giác  vuông cân đặc
  4. Tam giác  vuông cân rỗng
  1. Hình chữ nhật đặc
  2. Hình chữ nhật rỗng

Chương 4: Hàm

Chương 5: Mảng một chiều

Kỹ thuật nhập, xuất mảng

Kỹ thuật đặt lính canh, những bài tập cơ bản

Những bài tập tập dượt

Bài tập tập dượt tư duy

Những bài tập tìm kiếm và liệt kê

Kỹ thuật tính tổng

Kỹ thuật đếm

Kỹ thuật sắp xếp

Kỹ thuật thêm

Kỹ thuật xóa

Kỹ thuật xử lý mảng

Kỹ thuật xử lý mảng con

Xây dựng mảng

Chương 6: Ma trận

Kỹ thuật tính toán

Kỹ thuật đếm

Kỹ thuật đặt cờ hiệu

Kỹ thuật đặt lính canh

Kỹ thuật xử lý ma trận

Sắp xếp ma trận

Xây dựng ma trận

Chương 7: Ma trận vuôn

Tính toán

Kỹ thuật đặt lính canh

Kỹ thuật đếm

Kỹ thuật đặt cờ hiệu

Sắp xếp

Những phép toán trên ma trận

Chương 8: Trừu tượng hóa dữ liệu

Đơn thức

 • Bài 486: Tính tích Hai đơn thức
 • Bài 487: Tính đạo hàm cấp Một đơn thức
 • Bài 488: Tính thương Hai đơn thức
 • Bài 489: Tính đạo hàm cấp k đơn thức
 • Bài 490: Tính trị giá đơn thức tại vị trí x=x0
 • Bài 491: Khái niệm toán tử (operator *) cho Hai đơn thức
 • Bài 492: Khái niệm toán tử (operator /) cho Hai đơn thức

SourceCode

Đa thức

 • Bài 493: Tính hiệu Hai đa thức
 • Bài 494: Tính tổng Hai đa thức
 • Bài 495: Tính tích Hai đa thức
 • Bài 496: Tính thương Hai đa thức
 • Bài 497: Tính đa thức dư của phép chia đa thức thứ nhất cho đa thức thứ hai
 • Bài 498: Tính đạo hàm cấp Một của đa thức
 • Bài 499: Tính đạo hàm cấp k của đa thức
 • Bài 500: Tính trị giá của đa thức tại vị trí x = x0
 • Bài 501: Khái niệm toán tử cùng (operator +) cho hai đa thức
 • Bài 502: Khái niệm toán tử trừ (operator -) cho hai đa thức
 • Bài 503: Khái niệm toán tử nhân (operator *) cho hai đa thức
 • Bài 504: Khái niệm toán tử thương (operator /) cho hai đa thức
 • Bài 505: Tìm nghiệm của đa thức trong đoạn [a, b] cho trước

SourceCode ( còn Một số câu chưa test )

Phân Số

 • Bài 506: rút gọn phân số
 • Bài 507: Tính tổng Hai phân số
 • Bài 508: Tính hiệu Hai phân số
 • Bài 509: Tính tích Hai phân số
 • Bài 510: Tính thương Hai phân số
 • Bài 511: Rà soát phân số tối giản
 • Bài 512: Qui đồng phân số
 • Bài 513: Rà soát phân số dương
 • Bài 514: Rà soát phân số âm
 • Bài 515: So sánh Hai phân số: hàm trả về Một trong 3 trị giá: 0,-1,1
 • Bài 516: Khái niệm toán tử operator + cho Hai phân số
 • Bài 517: Khái niệm toán tử operator – cho Hai phân số
 • Bài 518: Khái niệm toán tử operator * cho Hai phân số
 • Bài 519: Khái niệm toán tử operator / cho Hai phân số
 • Bài 520: Khái niệm toán tử operator ++ cho Hai phân số
 • Bài 521: Khái niệm toán tử operator — cho Hai phân số

SourceCode

Hỗn Số

 • Bài 522: Khai báo dữ liệu để trình diễn thông tin của một hỗn số
 • Bài 523 Nhập hỗn số
 • Bài 524 Xuất hỗn số
 • Bài 525 Rút gọn hỗn số
 • Bài 526 Tính tổng Hai hỗn số
 • Bài 527 Tính hiệu Hai hỗn số
 • Bài 528 Tính tích Hai hỗn số
 • Bài 529 Tính thương Hai hỗn số
 • Bài 530 Rà soát hỗn số tối giản
 • Bài 531 Qui đồng Hai hỗn số

SourceCode

Số phức

 • Bài 532: Khai báo trình diễn thông tin số phức
 • Bài 533: Nhập số phức
 • Bài 534: Xuất số phức
 • Bài 535: Tính tổng Hai số phức
 • Bài 536: Tính hiệu Hai số phức
 • Bài 537: Tính tích Hai số phức
 • Bài 538: Tính thương Hai số phức
 • Bài 539: Tính lũy thừa bậc n số phức

SourceCode

Điểm trong mặt phẳng Oxy

 • Bài 540: khai báo dữ liệu điểm OXY
 • Bài 541: Nhập tọa độ điểm trong mặt phẳng
 • Bài 542: Xuất tọa độ điểm trong mặt phẳng
 • Bài 543: Tính khoảng cách giữa Hai điểm
 • Bài 544: Tính khoảng cách Hai điểm theo phương Ox
 • Bài 545: Tính khoảng cách Hai điểm theo phương Oy
 • Bài 546: Tìm tọa độ điểm đối xứng qua gốc tọa độ
 • Bài 547: Tìm điểm đối xứng qua trục hoành
 • Bài 548: Tìm điểm đối xứng qua trục tung
 • Bài 549: Tìm điểm đối xứng qua đường phân giác thứ 1 (y=x)
 • Bài 550: Tìm điểm đối xứng qua đường phân giác thứ 2 (y=-x)
 • Bài 551: Rà soát điểm thuộc phần tư thứ Một ko?
 • Bài 552: Rà soát điểm thuộc phần tư thứ Hai ko?
 • Bài 553: Rà soát điểm thuộc phần tư thứ 3 ko?
 • Bài 554: Rà soát điểm thuộc phần tư thứ 4 ko?

SourceCode

Điểm trong ko gian Oxyz

 • Bài 555: Khai báo kiểu dữ liệu trình diễn tọa độ điểm trong ko gian Oxyz
 • Bài 556: Nhập tọa độ điểm trong ko gian Oxyz
 • Bài 557: Xuất tọa độ điểm theo định dạng (x, y, z)
 • Bài 558: Tính khoảng cách giữa Hai điểm trong ko gian
 • Bài 559: Tính khoảng cách giữa Hai điểm trong ko gian theo phương x
 • Bài 560: Tính khoảng cách giữa Hai điểm trong ko gian theo phương y
 • Bài 561: Tính khoảng cách giữa Hai điểm trong ko gian theo phương z
 • Bài 562: Tìm tọa độ điểm đối xứng qua gốc tọa độ
 • Bài 563: Tìm tọa độ điểm đối xứng qua mặt phẳng Oxy
 • Bài 564: Tìm tọa độ điểm đối xứng qua mặt phẳng Oxz
 • Bài 565: Tìm tọa độ điểm đối xứng qua mặt phẳng Oyz

SourceCode

Đường tròn trong mặt phẳng Oxy

 • Bài 566: Khai báo kiểu dữ liệu để trình diễn đường tròn
 • Bài 567: Nhập đường tròn
 • Bài 568: Xuất đường tròn theo định dạng ((x, y), r)
 • Bài 569: Tính chu vi đường tròn
 • Bài 570: Tính diện tích đường tròn
 • Bài 571: Xét vị trí tương đối giữa Hai đường tròn( ko cắt nhau, xúc tiếp, cắt nhau)
 • Bài 572: Rà soát Một tọa độ điểm sở hữu nằm trong đường tròn hay ko
 • Bài 573: Cho Hai đường tròn. Tính diện tích phần mặt phẳng bị phủ bởi Hai đường tròn đó

SourceCode

Hình cầu trong ko gian Oxyz

 • Bài 574: Khai báo kiểu dữ liệu để trình diễn hình cầu trong ko gian Oxyz
 • Bài 575: Nhập hình cầu
 • Bài 576: Xuất hình cầu theo định dạng ((x, y, z), r)
 • Bài 577: Tính diện tích xung quanh hình cầu
 • Bài 578: Tính thể tích hình cầu
 • Bài 579: Xét vị trí tương đối giữa Hai hình cầu(ko cắt nhau, xúc tiếp, cắt nhau)
 • Bài 580: Rà soát Một tọa độ điểm sở hữu nằm bên trong hình cầu hay ko

SourceCode

Tam giác trong mặt phẳng Oxy

 • Bài 581: Khai báo kiểu dữ liệu để trình diễn tam giác trong mặt phẳng Oxy
 • Bài 582: Nhập tam giác
 • Bài 583: Xuất tam giác theo định dạng ((x1, y1); (x2, y2); (x3, y3))
 • Bài 584: Rà soát tọa độ 3 đỉnh sở hữu thật sự lập thành 3 đỉnh của Một tam giác ko
 • Bài 585: Tính chu vi tam giác
 • Bài 586: Tính diện tích tam giác
 • Bài 587: Tìm tọa độ trọng tâm tam giác
 • Bài 588: Tìm Một đỉnh trong tam giác sở hữu hoành độ to nhất
 • Bài 589: Tìm Một đỉnh trong tam giác sở hữu tung độ nhỏ nhất
 • Bài 590: Tính tổng khoảng cách từ điểm P(x, y) tới 3 đỉnh của tam giác
 • Bài 591: Rà soát Một tọa độ điểm sở hữu nằm trong tam giác hay ko
 • Bài 592: Hãy cho biết dạng của tam giác(đều, vuông, vuông cân, cân, thường)

SourceCode

Ngày

 • Bài 593: Khai báo kiểu dữ liệu để trình diễn ngày
 • Bài 594: Nhập ngày
 • Bài 595: Xuất ngày theo định dạng (ng/th/nm)
 • Bài 596: Rà soát năm nhuận
 • Bài 597: Tính số thứ tự ngày trong năm
 • Bài 598: Tính số thứ tự ngày kể từ ngày 1/1/1
 • Bài 599: Tìm ngày lúc biết năm và số thứ tự của ngày trong năm
 • Bài 600: Tìm ngày lúc biết số thứ tự ngày kể từ ngày 1/1/1
 • Bài 601: Tìm ngày kế tiếp
 • Bài 602: Tìm ngày hôm qua
 • Bài 603: Tìm ngày kế đó k ngày
 • Bài 604: Tìm ngày trước đó k ngày
 • Bài 605: Khoảng cách giữa Hai ngày
 • Bài 606: So sánh Hai ngày
 • Tính thứ của ngày bất kỳ trong năm(Sử dụng CT Zeller)

SourceCode
Bài 607 : Hãy khai báo kiểu tài liệu để trình diễn thông tin của Một tỉnh ( TINH ). Biết rằng một tỉnh gồm những thành phần sau :

  • Mã tỉnh: Kiểu số nguyên Hai byte
  • Tên tỉnh: Chuỗi tối đa 30 ký tự
  • Diện tích: Kiểu số thực

Sau đó viết hàm nhập, xuất cho kiểu tài liệu này
SourceCode
Bài 608 : Hãy khai báo kiểu tài liệu để trình diễn thông tin của một hộp sữa ( HOPSUA ). Biết rằng một hộp sữa gồm những thành phần sau :

  • Nhãn hiệu: chuỗi tối đa 20 ký tự
  • Trọng lượng: kiểu số thực
  • Hạn sử dụng: Kiểu dữ liệu Ngày (NGAY)

Sau đó viết hàm nhập, xuất cho kiểu tài liệu này
SourceCode
Bài 609 : Hãy khai báo kiểu tài liệu để màn trình diễn thông tin của Một vé xem phim ( VE ). Biết rằng Một vé xem phim gồm những thành phần sau :

  • Tên phim: Chuỗi tối đa 20 ký tự
  • Giá tiền: kiểu số nguyên 4 byte
  • Xuất chiếu: kiểu thời kì (THOIGIAN)
  • Ngày xem: kiểu dữ liệu ngày (NGAY)

Sau đó viết hàm nhập, xuất cho kiểu tài liệu này
SourceCode
Bài 610 : Hãy khai báo kiểu tài liệu để trình diễn thông tin của một mặt hang ( MATHANG ). Biết rằng một mặt hang gồm những thành phần sau :

  • Tên mặt hàng: chuỗi tối đa 20 ký tự
  • Đơn giá: kiểu số nguyên 4 byte
  • Số lượng tồn: kiểu số nguyên 4 byte

Sau đó viết hàm nhập, xuất cho kiểu tài liệu này
SourceCode
Bài 611 : Hãy khai báo kiểu tài liệu để trình diễn thông tin của một chuyến bay. Biết rằng một chuyến bay gồm những thành phần sau :

  • Mã chuyến bay: chuỗi tối đa 5 ký tự
  • Ngày bay: kiểu dữ liệu ngày
  • Giờ bay: kiểu thời kì
  • Nơi đi: chuỗi tối đa 20 ký tự
  • Nơi tới: chuỗi tối đa 20 ký tự

Sau đó viết hàm nhập, xuất cho kiểu tài liệu này
SourceCode
Bài 612 : Hãy khai báo kiểu tài liệu để trình diễn thông tin của một cầu thủ. Biết rằng một cầu thủ gồm những thành phần sau :

  • Mã cầu thủ: chuỗi tối đa 10 ký tự
  • Tên cầu thủ: chuỗi tối đa 30 ký tự
  • Ngày sinh: kiểu dữ liệu ngày

Sau đó viết hàm nhập, xuất cho kiểu tài liệu này
SourceCode
Bài 613 : Hãy khai báo kiểu tài liệu để màn trình diễn thông tin của một đội bóng. ( DOIBONG ). Biết rằng một đội bóng gồm những thành phần sau :

  • Mã đội bóng: chuỗi tối đa 5 ký tự
  • Tên đội bóng: chuỗi tối đa 30 ký tự
  • Danh sách những cầu thủ: mảng Một chiều những cầu thủ (tối đa 30 phần tử)

Sau đó viết hàm nhập, xuất cho kiểu tài liệu này
SourceCode
Bài 614 : Hãy khai báo kiểu tài liệu để trình diễn thông tin của một viên chức cấp dưới ( NHANVIEN ). Biết rằng một viên chức cấp dưới gồm những thành phần sau :

  • Mã viên chức: chuỗi tối đa 5 ký tự
  • Tên viên chức: chuỗi tối đa 30 ký tự
  • Lương viên chức: kiểu số thực

Sau đó viết hàm nhập, xuất cho kiểu tài liệu này

SourceCode

Bài 615 : Hãy khai báo kiểu tài liệu để trình diễn thông tin của một thí sinh ( THISINH ). Biết rằng một thí sinh gồm những thành phần sau :

 • Mã thí sinh: chuỗi tối đa 5 ký tự
 • Họ tên thí sinh: chuỗi tối đa 30 ký tự
 • Điểm toán: kiểu số thực
 • Điểm lý: kiểu số thực
 • Điểm hóa: kiểu số thực
 • Điểm tổng cùng: kiểu số thực

Sau đó viết hàm nhập, xuất cho kiểu tài liệu này
SourceCode
Bài 616 : Hãy khai báo kiểu tài liệu để trình diễn thông tin của một luận văn ( LUANVAN ). Biết rằng một luận văn gồm những thành phần sau :

 • Mã luận văn: chuỗi tối đa 10 ký tự
 • Tên luận văn: chuỗi tối đa 100 ký tự
 • Họ tên sinh viên thực hiện: chuỗi tối đa 30 ký tự
 • Họ tên giảng viên hướng dẫn: chuỗi tối đa 30 ký tự
 • Năm thực hiện: kiểu số nguyên Hai byte

Sau đó viết hàm nhập, xuất cho kiểu tài liệu này
SourceCode
Bài 617 : Hãy khai báo kiểu tài liệu để màn trình diễn thông tin của một học viên ( HOCSINH ). Biết rằng một lớp học gồm những thành phần sau :

 • Tên học trò: chuỗi tối đa 30 ký tự
 • Điểm toán: kiểu số nguyên Hai byte
 • Điểm văn: kiểu số nguyên Hai byte
 • Điểm trung bình: kiểu số thực

Sau đó viết hàm nhập, xuất cho kiểu tài liệu này
SourceCode
Bài 618 : Hãy khai báo kiểu tài liệu để trình diễn thông tin của một lớp học ( LOPHOC ). Biết rằng một lớp học gồm những thành phần sau :

 • Tên lớp: chuỗi tối đa 30 ký tự
 • Sĩ số: kiểu số nguyên Hai byte
 • Danh sách những học trò trong lớp ( tối đa 50 học trò)

Sau đó viết hàm nhập, xuất cho kiểu tài liệu này
SourceCode
Bài 619 : Hãy khai báo kiểu tài liệu để trình diễn thông tin của một sổ tiết kiệm ngân sách và giá tiền ( SOTIETKIEM ). Biết rằng một sổ tiết kiệm ngân sách và giá tiền gồm những thành phần sau :

 • Mã sổ: chuỗi tối đa 5 ký tự
 • Loại tiết kiệm: chuỗi tối đa 10 ký tự
 • Họ tên khách hàng: chuỗi tối đa 30 ký tự
 • Chứng minh nhân dân: kiểu số nguyên 4 byte
 • Ngày mở sổ: kiểu dữ liệu ngày
 • Số tiền gửi: kiểu số thực

Sau đó viết hàm nhập, xuất cho kiểu tài liệu này
SourceCode

Bài 620: Hãy khai báo kiểu dữ liệu để trình diễn thông tin của một đại lý (DAILY). Biết rằng một đại lý gồm những thành phần sau:
– Mã đại lý: chuỗi tối đa 5 ký tự
– Tên đại lý: chuỗi tối đa 30 ký tự
– Điện thoại: kiểu số nguyên 4 byte
– Ngày tiếp nhận: kiểu dữ liệu ngày
– Liên hệ: chuỗi tối đa 50 ký tự
– E-Mail: chuỗi tối đa 50 ký tự

Sau đó viết hàm nhập, xuất cho kiểu tài liệu này
SourceCode

Chương 10: Đệ quy

Đệ quy tuyến tính

Đệ quy nhị phân

Đệ quy qua lại

Đệ quy phi tuyến

Bài 713 : Tính số hạng thứ n của dãy
X ( 0 ) = 1
X ( n ) = n ^ 2. x ( 0 ) + ( n – 1 ) ^ 2. x ( 1 ) + … + ( n – i ) ^ 2. x ( i ) + … + 2 ^ 2. x ( n – 2 ) + 1 ^ 2. x ( n – 1 )

Một số bài toán đệ quy thông dụng

Bài toán tháp Hà Nội

Bài 714 : Sở hữu 3 chồng đĩa đánh số 1, Hai và 3. Trước hết chồng Một sở hữu n đĩa được xếp sao cho đĩa to hơn nằm bên dưới và hai chồng đĩa còn lại ko sở hữu đĩa nào. Yêu cầu : chuyển toàn bộ những đĩa từ chồng Một sang chồng 3, mỗi lần chỉ chuyển một đĩa và được phép sử dụng chồng hai làm trung gian. Hơn nữa trong trật tự chuyển đĩa phải bảo vệ qui tắc đĩa to hơn nằm bên dưới

Bài toán phát sinh hoán vị

Bài 715 : Cho tập hợp A sở hữu n thành phần được đánh số từ 1, 2, …, n. Một hoán vị của A là một dãy a1, a2, …, an. Trong đó ( a. i ) thuộc A và chúng đôi một khác nhau. Hãy viết hàm phát sinh toàn bộ những hoán vị của tập hợp A .

Bài toán Tám Hậu

Bài 716 : Cho bàn cờ vua kích cỡ ( 8 x 8 ). Hãy sắp 8 quân hậu vào bàn cờ sao cho ko sở hữu bất kể Hai quân hậu nào hoàn toàn sở hữu thể ăn nhau

Bài toán Mã Đi Tuần

Bài 717 : Cho bàn cờ vua size ( 8 x 8 ). Hãy chuyển dời quân mã trên khắp bàn cờ sao cho mỗi ô đi qua đúng một lần

Đệ quy và mảng Một chiều

Xuất mảng

Kỹ thuật đếm

Kỹ thuật tính toán

Kỹ thuật đặt cờ hiệu

Kỹ thuật tìm kiếm

Kỹ thuật sắp xếp

Giải bài tập đệ quy

Chương 11: Con trỏ

Con trỏ cơ bản

+ Khai báo và khởi tạo
+ Thông số là con trỏ
+ Cần nhớ những toán tử của con trỏ
+ Kích thước của con trỏ

Con trỏ và mảng Một chiều

+ Nhập xuất
+ Thêm, Xóa, Cùng, Trừ
+ Liệt kê hoán vị
+ Bài tập tổng hợp

Con trỏ tăng

+ Thay đổi con trỏ sau lúc ra khỏi hàm
+ Con trỏ vô kiểu

Con trỏ và mảng Hai chiều

+ Nhập xuất
+ Thêm xóa

Chương 12: Danh sách liên kết

Khai báo

Khởi tạo danh sách liên kết

Tạo node

Thêm Một node vào đầu danh sách

Duyệt danh sách liên kết

Nhập danh sách liên kết

Chương trình minh họa

 • Bài 787: Viết chương trình thực hiện những yêu cầu sau:
  1. Nhập danh sách liên kết đơn những số nguyên
  2. Xuất danh sách liên kết đơn những số nguyên
  3. Tính tổng những node trong DSLK

SourceCode

Những bài tập lý thuyết

Những bài tập khai báo danh sách

– Họ tên: tối đa 30 ký tự
– Điểm toán: kiểu số nguyên
– Điểm văn: kiểu số nguyên
– Điểm trung bình: kiểu số thực

SourceCode

 • Bài 797: Hãy khai báo cấu trúc dữ liệu cho danh sách liên kết đơn những thí sinh. Giả sử thí sinh gồm những thành phần thông tin như sau:

– Mã thí sinh: tối đa 5 ký tự
– Họ tên: tối đa 30 ký tự
– Điểm toán: kiểu số thực
– Điểm lý: kiểu số thực
– Điểm hóa: kiểu số thực
– Điểm tổng cùng: kiểu số thực

SourceCode

 • Bài 798: Hãy khai báo cấu trúc dữ liệu cho danh sách liên kết đơn những phòng trong khách sạn (PHONG). Giả sử phòng khách sạn gồm những thông tin như sau:

– Mã phòng: tối đa 5 ký tự
– Tên phòng: tối đa 30 ký tự
– Đơn giá thuê: kiểu số thực
– Số lượng giường: kiểu số nguyên
– Tình trạng giường: 0 rảnh Một bận

SourceCode

Tạo NODE cho danh sách liên kết đơn

Bài tập string trong C

Viết lại những hàm string

Bài tập thao tác tập tin

Những ví dụ về tập tin

Sử dụng tập tin lưu và xử lý dữ liệu

Trên đây là san sẻ 1000 bài tập lập trình C / C + + sở hữu giải thuật của thầy Khang từ blog của bạn Vương Trí Tài. Chúc những bạn fan hâm mộ của Lập Trình Ko Khó học tập tốt !


--- Cập nhật: 24-01-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết 1000+ bài tập lập trình chọn lọc có lời giải chi tiết 2022 từ website kienthuclaptrinhcoban.com cho từ khoá giải 1000 bài tập thầy khang.

Bạn đang muốn tìm kiếm những bài tập lập trình sở hữu lời giải chi tiết. Để tham khảo thêm, để thực hiện hay để ôn thi,…Và dù cho với mục đích gì thì sau hết việc làm những bài tập là điều quan yếu và cần thiết của bất cứ người học lập trình nào.
Dưới đây là tổng hợp hơn 1000 bài tập lập trình sở hữu lời giải chi tiết được tuyển lựa từ nhiều nguồn uy tín khác nhau. Nghe tới con số 1000 mình dám chắc nhiều bạn sẽ ngợp ngay. Nhưng ko hẳn bạn phải làm hết tất cả những bài tập này. Tuy nhiêu nếu cày được hết thì tốt chứ sao.

Bài tập lập trình C cơ bản

Nhắc tới bài tập lập trình C cơ bản trước nhất phải nhắc ngay tới bộ 1000 bài tập lập trình C của thầy Nguyễn Tấn Trần Minh Khang. Đây được xem là một trong những nguồn chất lượng, uy tín. 

Trước lúc xem ngay lời giải. Bạn sở hữu thể tải bộ đề 1000 bài tập lập trình C về xem trước và tự mình làm trước. Sau đó hãy vào link này để tham khảo lời giải. Bằng cách đối chiếu giữa cách làm của bạn và với lời giải bạn sẽ hiểu rõ hơn và giúp ghi nhớ lâu hơn.

Bài tập lập trình hướng đối tượng với C#

Tiếng nói lập trình C# được phát triển bởi Microsoft. Đây còn là một loại tiếng nói chính của .NET Framework. C# là một loại tiếng nói lập trình hướng đối tượng tiên tiến nhất hiện nay. 

Tiếng nói này kế thừa những điểm mạnh của tiếng nói lập trình hướng đối tượng C++ và Java. Đồng thời nó cũng loại bỏ đi những sự phức tạp của hai tiếng nói này. Ví dụ như nó loại bỏ tính đa thừa kế trong C++, hoặc nó cho phép viết chồng những toán tử mà Java ko sở hữu …

Chính những điểm lợi thế này mà hiện nay tiếng nói này vẫn được lựa chọn sử dụng phổ biển. Nên mình nghĩ hẳn sẽ sở hữu nhiều người cần tới những bài tập lập trình hướng đối tượng C#.

Sau đây là file tài liệu tổng hợp bài tập lập trình C# cơ bản, bài tập lập trình hướng đối tượng C# sở hữu lời giải. Bài tập thực hiện lập trình hướng đối tượng C# tạo project, tạo Class, tạo đối tượng, tính kế thừa trong C# với hướng dẫn chi tiết dễ thực hiện. 

File bài tập C# là nguồn tài liệu hay và sở hữu chất lượng giúp những bạn nắm vững được tiếng nói lập trình C# một cách vững chắc với việc thực hiện tập dượt qua những dạng bài tập C# cơ bản cũng như tăng.

Bài tập lập trình Python cơ bản

Tiếng nói lập trình Python là một trong những tiếng nói dễ học nhất, ứng dụng trong nhiều ngành nghề. Vì vậy Python luôn nằm trong top những tiếng nói phổ biến nhất hiện nay. 

Vì vậy trong bài viết này mình nghĩ sẽ sở hữu nhiều bạn cũng đang muốn tìm thêm những bài tập lập trình Python để rèn luyện.

Bài này phân phối cho bạn danh sách những dạng bài tập khác nhau để bạn thực hiện lúc học lập trình Python. Những code mẫu của bài tập Python sở hữu lời giải được viết trên Python 3.

 • Thắc mắc.
 • Gợi ý.
 • Code mẫu.

Trong đó những bài tập sẽ tuần tự được chia ra thành từng phần cụ thể:

 1. Bài tập Python kinh điển.
 2. Bài tập Python cơ bản.
 3. Bài tập vòng lặp trong Python.
 4. Bài tập Python về mảng một chiều và mảng Hai chiều (ma trận).
 5. Bài tập chuỗi trong Python.
 6. Bài tập Python về đệ quy.
 7. Bài tập Python về những thuật toán sắp xếp.
 8. Bài tập Python về đọc ghi file.

Bài tập lập trình Java cơ bản và tăng sở hữu lời giải

Cũng như Python, tiếng nói Java cũng là tiếng nói lập trình phổ biến nhất hiện nay. Vì vậy ngày nay nhiều người chọn học loại tiếng nói này. Vì vậy thật thiếu sót nếu trong tổng hợp những bài tập lập trình lại ko san sẻ những bài tập về lập trình Java.

Bài này phân phối cho bạn danh sách những dạng bài tập khác nhau để bạn thực hiện lúc học java.

Note: Trước lúc xem lời giải thì những bạn hãy tự làm trước nhé và hãy common hóa (phân tích thành phương thức riêng) những gì sở hữu thể sử dụng lại được.

Trên đây chỉ gồm 20 bài tập lập trình Java thuần tuý. Nếu bạn “chê ít” thì sở hữu thể tham khảo thêm 200 bài tập kèm lời giải dưới đây nữa nhé.  Đây là loạt bài tập Java cơ bản sở hữu lời giải dành cho những bạn đang học Java. Việc làm những bài tập java sở hữu đáp án này giúp những bạn học tiện lợi hơn cũng như ko gặp quá nhiều khó khăn lúc vướng mắc.

Ban sơ sở hữu thể những bạn sẽ thấy những bài tập này nó khá là … thuần tuý. Nhưng thực sự mà nói thì nó rất là quan yếu trong việc học lập trình.

Lúc làm thật nhiều những bài tập nhỏ, cơ bản thế này, bạn sẽ được tiếp cận vấn đề một cách cơ sở vật chất nhất, từ đó hiểu rõ thực chất vấn đề. Tập tành những bài tập thuần tuý tới độ thuần thục cho phép bạn sở hữu khả năng đọc từng phần nhỏ của chương trình to và ghép nối chúng lại tiện lợi để hiểu được bức tranh to.

Bài tập lập trình JavaScript tuyển lựa sở hữu lời giải

Nhằm tạo điều kiện cho việc học JavaScript của những bạn tiện lợi hơn, mình đã tổng hợp một số bài tập JavaScript sở hữu kèm theo lời giải mẫu để những bạn thực hiện.

Phần đầu sẽ là khoảng 40 bài tập JavaScript sở hữu giải mẫu, phía cuối bài viết là những bài tập JavaScript tự giải. Những bài khó sở hữu kèm theo hướng dẫn, giảng giải cụ thể để những bạn ko bị ngợp.

Tạm kết: Bài tập lập trình

Dĩ nhiên ko thể nào sau lúc chỉ xem qua lời giải những bài tập lập trình này bạn sẽ giỏi ngay. Điều quan yếu bạn phải luôn nhớ đó là việc thực hiện lặp đi lặp lại để nhớ và hiểu cốt lõi của mỗi vấn đề. 

Nếu đơn thuần bạn chỉ vào xem lời giải rồi lại gấp loại máy tính thì nó chẳng mang lại hiệu quả là bao đâu. Xem và phải hiểu nữa. Mà để hiểu thì phải ngồi thực hiện, làm theo, ngâm cứu, liên tục đặt thắc mắc vì sao lại giải theo cách nào hay sở hữu cách nào tối ưu hơn ko. Cứ phải làm liên tục mới vỡ ra được nhiều thứ. Lúc đấy mới phát triển nhanh được. Ko thì cũng phát triển nhưng với tốc độ rùa bò thì lại bị đào thải mất.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *