Tìm chỗ sai và sửa lại các bài giải sau cho đúng: a) 3x-6+x=9-x
Bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0

Video Bài 10 trang 12 SGK Toán 8 tập 2 - Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Thầy giáo VietJack)

Bài 10 trang 12 SGK Toán 8 Tập 2: Tìm chỗ sai và sửa lại những bài giải sau cho đúng:

Lời giải:

a) Lỗi sai: Lúc chuyển vế hạng tử -x từ vế phải sang vế trái và hạng tử -6 từ vế trái sang vế phải ko đổi dấu của hạng tử đó.

Sửa lại:

3x – 6 + x = 9 – x

⇔ 3x + x + x = 9 + 6

⇔ 5x = 15

⇔ x = 3.

Vậy phương trình sở hữu nghiệm duy nhất x = 3.

b) Lỗi sai: Lúc chuyển vế hạng từ -3 từ vế trái sang vế phải mà ko đổi dấu.

Sửa lại:

2t – 3 + 5t = 4t + 12

⇔ 2t + 5t – 4t = 12 + 3

⇔ 3t = 15

⇔ t = 5.

Vậy phương trình sở hữu nghiệm duy nhất t = 5.

Tri thức ứng dụng

Tham khảo những bài giải bài tập Giải bài tập Toán lớp 8 Bài 3 khác:

 • Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập Hai Bài 3 trang 11 : Hãy nêu những bước chủ yếu để giải phương....

 • Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập Hai Bài 3 trang 12 : Giải phương trình....

 • Bài 10 trang 12 SGK Toán 8 Tập 2: Tìm chỗ sai và sửa lại những bài giải sau cho đúng: ...

 • Bài 11 trang 13 SGK Toán 8 Tập 2: Giải những phương trình: a) 3x - 2 = 2x - 3 ...

 • Bài 12 trang 13 SGK Toán 8 Tập 2: Giải những phương trình: a) ...

 • Bài 13 trang 13 SGK Toán 8 Tập 2: Bạn Hòa giải phương trình x(x + 2) = x(x + 3) như trên hình. Theo em, ...

 • Bài 14 trang 13 SGK Toán 8 Tập 2: Số nào trong ba số -1, Hai và -3 nghiệm đúng mỗi phương trình sau? ...

 • Bài 15 trang 13 SGK Toán 8 Tập 2: Một xe máy lên đường từ Hà Nội đi Hải Phòng với véc tơ vận tốc tức thời trung bình ...

 • Bài 16 trang 13 SGK Toán 8 Tập 2: Viết phương trình biểu thị cân thăng bằng trong hình 3 ...

 • Bài 17 trang 14 SGK Toán 8 Tập 2: Giải những phương trình: a) 7 + 2x = 22 - 3x ...

 • Bài 18 trang 14 SGK Toán 8 Tập 2: Giải những phương trình: a) ...

 • Bài 19 trang 14 SGK Toán 8 Tập 2: Viết phương trình ẩn x rồi tính x (mét), trong mỗi hình dưới đây (h.4) ...

 • Bài 20 trang 14 SGK Toán 8 Tập 2: Đố: Trung bảo Nghĩa hãy nghĩ ở trong đầu một số tự nhiên tùy ý, sau đó ...

Nhà băng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *