Giải bài 13 trang 86 sgk toán 7 – tập 1

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 7 TẬP 1

 • CHƯƠNG I. SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC
  • Tập hợp Q những số hữu tỉ
  • Cùng, trừ số hữu tỉ
  • Nhân, chia số hữu tỉ
  • Trị giá tuyệt đối của một số hữu tỉ cùng, trừ, nhân, chia số thập phân
  • Lũy thừa của một số hữu tỉ
  • Lũy thừa của một số hữu tỉ ( tiếp theo)
  • Tỉ lệ thức
  • Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
  • Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
  • Làm tròn số
  • Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai.
  • Số thực
  • Ôn tập chương I: Số hữu tỉ. Số thực - Toán 7
 • CHƯƠNG II. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
  • Đại lượng tỷ lệ thuận
  • Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
  • Đại lượng tỷ lệ nghịch
  • Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch
  • Hàm số - Toán lớp 7
  • Mặt phẳng toạ độ
  • Đồ thị hàm số y = ax (a # 0)
  • Ôn tập chương II: Hàm số và đồ thị - Toán 7

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 7 TẬP 1

 • CHƯƠNG I. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
  • Hai góc đối đỉnh
  • Hai đường thẳng vuông góc
  • Những góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng.
  • Hai đường thẳng song song
  • Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
  • Từ vuông góc tới song song
  • Định lí
  • Ôn tập chương I: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song
 • CHƯƠNG II. TAM GIÁC
  • Tổng ba góc của một tam giác
  • Hai tam giác bằng nhau
  • Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh(c.c.c)
  • Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh(c.g.c)
  • Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc - cạnh - góc (G.C.G)
  • Tam giác cân
  • Định lí Pytago
  • Những trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
  • Ôn tập chương II: Tam giác

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 7 TẬP 2

 • CHƯƠNG III. THỐNG KÊ
  • Thu thập số liệu thống kê, tần số.
  • Bảng
  • Biểu đồ.
  • Số trung bình cùng
  • Ôn tập chương III: Thống kê
 • CHƯƠNG IV. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
  • Khái niệm về biểu thức đại số.
  • Trị giá của một biểu thức đại số
  • Đơn thức.
  • Đơn thức đồng dạng.
  • Đa thức.
  • Cùng, trừ đa thức
  • Đa thức một biến.
  • Cùng, trừ đa thức một biến
  • Nghiệm của đa thức một biến.
  • Ôn tập chương IV: Biểu thức đại số
  • Ôn tập chương III - Quan hệ giữa những yếu tố trong tam giác. Những đường đồng quy của tam giác - Hình học 7 tập 2

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 7 TẬP 2

 • CHƯƠNG III. QUAN HỆ GIỮA CÁC YỂU TỐ TRONG TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC
  • Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác
  • Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu
  • Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác bất đẳng thức tam giác
  • Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
  • Tính chất đường phân giác của một góc
  • Tính chất ba đường phân giác của tam giác
  • Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng
  • Tính chất ba đường trung trực của tam giác
  • Tính chất ba đường cao của tam giác
 • BÀI TẬP ÔN CUỐI NĂM - TOÁN 7
  • Phần Đại số - Ôn tập cuối năm - Toán 7
  • Phần Hình học - Ôn tập cuối năm - Toán 7

--- Cập nhật: 17-03-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Tổng hợp kiến thức và giải bài 13 trang 86 sgk toán 7 tập 1 từ website www.kienguru.vn cho từ khoá giải bài 13 trang 86 sgk toán 7 tập 1.

Bài 13 trang 86 sgk toán 7 tập Một nằm trong nội dung giảng dạy bài Hai về Hình học – Hai đường thẳng vuông góc. Trong đó, chúng ta sẽ được học về khái niệm hai đường thẳng vuông góc, tính chất,… của chúng. Đây là một lý thuyết quan yếu, những bạn học trò cần phải nắm chắc tri thức để thực hiện những bài toán chứng minh hình học về sau.

I. Ôn tập lý thuyết trong giải bài 13 trang 86 sgk toán 7 tập 1

Nằm trong chương trình giảng dạy phần hình học của cấp 2, hai đường thẳng vuông góc là phần nội dung quan yếu. Sau đây, ta cùng đi vào tìm hiểu những tri thức về hai đường thẳng song song cũng như những lý thuyết liên quan để thực hiện giải bài tập 13 trang 86 sgk toán 7 tập Một cũng như những bài tập hình học khác trang 86.

1. Lý thuyết về hai đường thẳng vuông góc

1.1. Khái niệm

Ta mang hai đường thẳng xx’ và yy’ như trên cắt nhau, tạo thành một góc là góc vuông thì hai đường thẳng đó gọi là hai đường thẳng vuông góc với nhau.

1.2. Cách vẽ hai đường thẳng vuông góc

Sử dụng những dụng cụ học tập như thước thẳng, thước eke để tạo thành những đường thẳng vuông góc nhau.

1.3. Tính chất của hai đoạn thẳng vuông góc

Chỉ một và duy nhất một đường thẳng đi qua một điểm cho trước một mực và vuông góc với một đường thẳng đã được cho trước.

1.4. Đường trung trực của đoạn thẳng

Đường trung trực của một đoạn thẳng là đường đi qua trung điểm và vuông góc với đoạn thẳng đó.

Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB, đường thẳng xy đi qua trung điểm I, vậy nên xy là đường trung trực của đoạn thẳng AB và vuông góc với AB.

II. Vận dụng giải bài 13 trang 86 sgk toán 7 tập 1

Chúng ta hãy cùng vận dụng những lý thuyết trên để thực hiện giải bài tập 13 trang 86 sgk toán 7 tập Một nhé!

Đề bài

Hướng dẫn giải chi tiết

Dựa vào khái niệm và tính chất về đường trung trực của một đoạn thẳng, ta mang:

Nếu một đường thẳng vuông góc một đoạn thẳng tại trung điểm của đoạn thẳng đó thì ta gọi đường thẳng là đường trung trực của đoạn thẳng đó.

Tương tự, ta gấp tờ giấy đã vẽ đoạn thẳng AB (nếp gấp trùng với đường kẻ đoạn thẳng)

Tiếp theo, ta gấp điểm a và B trùng nhau, tương tự điểm nếp gấp chính là trung điểm của đoạn thẳng AB và đường nếp gấp giấy chính là đường trung trực cần tìm của đoạn thẳng AB.

III. Lời giải và đáp án những bài tập trang 86 sgk toán 7 tập 1

Sau lúc hoàn thành giải bài 13 trang 86 sgk toán 7 tập 1, những bạn học trò mang thể tham khảo hướng dẫn chi tiết giải bài tập trang 86 sgk toán 7 để nắm chắc tri thức hơn nhé!

1. Bài 11 trang 86

Lời giải chi tiết:

a, Hai đường thẳng vuông góc với nhau là hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm bất kỳ, tạo thành một góc vuông 90 độ.

b, a và a’ là hai đường thẳng vuông góc với nhau, được ký hiệu theo hình học là a ⊥ a’.

c, Với một điểm A và một đường thẳng d cho trước, vậy ta mang một và chỉ một đường thẳng d’ đi qua điểm A và vuông góc với điểm d đã cho.

Những tri thức đã vận dụng:

 • Khái niệm của hai đường thẳng vuông góc
 • Tính chất của hai đường thẳng vuông góc

2. Bài tập 12 trang 86

Chỉ ra câu đúng, câu sai và dựng hình vẽ

Hướng dẫn giải chi tiết:

Câu a, đúng. Ta gọi hai đường thẳng tuần tự là a và b, lúc a và b vuông góc với nhau thì đề nghị nó phải cắt nhau tại một điểm bất kỳ nào đó (theo khái niệm hai đường thẳng vuông góc).

Câu b, Sai. Tương tự hai đoạn thẳng a và b như trên câu a, hai đoạn thẳng a và b cắt nhau tại một điểm bất kỳ và mang thể tạo thành những góc bất kỳ (góc nhọn, góc tủ), tương tự đường thẳng a ko vuông góc với đường thẳng b. Ta mang hình ảnh minh hoạ để bác bỏ bỏ luận điểm câu b như sau:

Hình vẽ minh hoạ đoạn thẳng a cắt đoạn thẳng b

Tương tự, ta mang thể nhìn thấy rõ thông qua hình vẽ, lúc đường thẳng a cắt đường thẳng b ở một điểm bất kỳ, cụ thể trên hình là điểm A, ko tạo ra một góc vuông nào, trên hình tạo ra hai góc nhọn và hai góc tù trên một mặt phẳng.

Tri thức vận dụng vào bài: Hai đường thẳng bất kỳ vuông góc với nhau là hai đường thẳng cắt nhau và tạo thành một góc vuông.

3. Bài 14 trang 86

Hướng dẫn giải chi tiết:

Cách vẽ hình: Ta sử dụng thước thẳng mang chia khoảng cách bằng nhau.

Vẽ lên giấy đoạn thẳng CD mang độ dài là 3cm. Trung điểm của đoạn thẳng CD là ½ của 3. Gọi O là trung điểm của CD, vậy ta mang CO = OD = 1.5 cm.

Gọi d là đường trung trực của đoạn thẳng CD, đường thẳng d đi qua điểm O và vuông góc với CD.

Hình vẽ minh hoạ đường thẳng d là đường trung trực của đoạn thẳng CD

Tri thức vận dụng vào bài giải:

 • Đường trung trực của một đoạn thẳng bất kỳ chính là đường thẳng vuông góc và đi qua trung điểm của đoạn thẳng đó.

Để xác định và vẽ đường trung trực của một đoạn thẳng bất kỳ, ta chỉ cần tìm trung điểm của đoạn thẳng và vẽ vuông góc với trung điểm của đoạn thẳng đó.

4. Bài 15 trang 86

Đề bài

Hình vẽ giải minh hoạ

Hướng dẫn giải chi tiết:

Nếu ta thực hiện gấp đường thẳng zt vuông góc với đường thẳng xy tại điểm O thì ta mang 4 góc vuông là những góc sau: góc xOz, góc yOz, góc yOt, góc tOx.

Kết luận

Trên đây là toàn bộ những tri thức lý thuyết về hai đường thẳng vuông góc với nhau, ngoài ra là tương trợ cụ thể luyện giải bài 13 trang 86 sgk toán 7 tập Một cũng như những bài tập liên quan khác.

Chúng tôi hi vọng rằng những tri thức chúng tôi tổng hợp ở trên sẽ giúp ích cho những bạn học trò trong quá trình ôn tập và làm bài, đồng thời, tạo điều kiện cho những vị phụ huynh hiểu và chỉ dạy cho con em. Đồng thời, để mang thể giải nhanh và hiệu quả những bài tập liên quan, những bạn học trò cần phải tập luyện giải nhiều hơn nữa, ghi nhớ, nắm chắc những tri thức trọng tâm, biết kết hợp những công thức, khái niệm, tính chất để làm bài.

Ngoài lý thuyết và hướng dẫn giải toán học những lớp, những cấp, Kiến Guru còn cung ứng những nội dung tri thức cơ bản cho những môn học khác. Bạn học mang nhu cầu tham khảo vui lòng truy cập vào trang web trên.

Chúc những bạn luôn học tập thật tốt!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *