Giải bài 14 trang 181 sgk Đại số 11
Ôn tập cuối năm

Bài 14 (trang 181 SGK Đại số 11): Chứng minh rằng phương trình sau mang ít nhất một nghiệm: sin x = x – 1.

Lời giải:

Tri thức ứng dụng

Những bài giải bài tập Toán 11 Đại số Ôn tập cuối năm khác:

Nghi vấn Ôn tập cuối năm

 • Bài 1 (trang 178 SGK Đại số 11): Nêu khái niệm những hàm số lượng giác...

 • Bài 2 (trang 178 SGK Đại số 11): Cho biết chu kì của mỗi hàm số....

 • Bài 3 (trang 178 SGK Đại số 11): Nêu cách giải phương trình lượng ...

 • Bài 4 (trang 178 SGK Đại số 11): Viết công thức tính số hoán vị ...

 • Bài 5 (trang 178 SGK Đại số 11): Viết công thức tính số chỉnh hợp chập ....

 • Bài 6 (trang 178 SGK Đại số 11): Viết công thức nhị thức Niutơn...

 • Bài 7 (trang 178 SGK Đại số 11): Phát biểu khái niệm xác suất của biến cố....

 • Bài 8 (trang 178 SGK Đại số 11): Nêu rõ những bước chứng minh bằng quy ...

 • Bài 9 (trang 178 SGK Đại số 11): Phát biểu khái niệm cấp số cùng ....

 • Bài 10 (trang 178 SGK Đại số 11): Phát biểu khái niệm cấp số nhân ...

 • Bài 11 (trang 178 SGK Đại số 11): Dãy số Un thỏa mãn điều kiện gì thì ...

 • Bài 12 (trang 178 SGK Đại số 11): Viết công thức tính tổng của một...

 • Bài 13 (trang 178 SGK Đại số 11): Khái niệm hàm số mang giới hạn là +∞ ...

 • Bài 14 (trang 178 SGK Đại số 11): Nêu những giới hạn đặc trưng của dãy số....

 • Bài 15 (trang 178 SGK Đại số 11): Nêu khái niệm hàm liên túc tại một điểm,...

 • Bài 16 (trang 178 SGK Đại số 11): Phát biểu khái niệm đạo hàm ...

 • Bài 17 (trang 178 SGK Đại số 11): Viết tất cả những quy tắc tính đạo hàm đã học...

 • Bài 18 (trang 178 SGK Đại số 11): Giả sử hàm số g = f(x) mang đạo hàm tại...

Bài tập Ôn tập cuối năm

 • Bài 1 (trang 178 SGK Đại số 11): Cho hàm số y = cos2x...

 • Bài 2 (trang 179 SGK Đại số 11): Cho hàm số y...

 • Bài 3 (trang 179 SGK Đại số 11): Giải những phương trình:...

 • Bài 4 (trang 179 SGK Đại số 11): Trong một bệnh viện mang 40 chưng sĩ ngoại khoa....

 • Bài 5 (trang 179 SGK Đại số 11): Tìm số hạng ko chứa trong khai ...

 • Bài 6 (trang 179 SGK Đại số 11): Chọn ngẫu nhiên 3 học trò từ một tổ gồm ....

 • Bài 7 (trang 179 SGK Đại số 11): Một tiểu đội mang 10 người được xếp ....

 • Bài 8 (trang 180 SGK Đại số 11): Tìm một cấp số cùng tăng, biết rằng...

 • Bài 9 (trang 180 SGK Đại số 11): Cho biết một cấp số nhân, hiệu của số ...

 • Bài 10 (trang 180 SGK Đại số 11): Tính những giới hạn:...

 • Bài 11 (trang 180 SGK Đại số 11): Cho hai dãy số ...

 • Bài 12 (trang 180 SGK Đại số 11): Chứng minh rằng hàm số y...

 • Bài 13 (trang 180 SGK Đại số 11): Tính những giới hạn sau:...

 • Bài 14 (trang 181 SGK Đại số 11): Chứng minh rằng phương trình sau ...

 • Bài 15 (trang 181 SGK Đại số 11): Phương trình sau mang nghiệm hay...

 • Bài 16 (trang 181 SGK Đại số 11): Giải những phương trình:...

 • Bài 17 (trang 181 SGK Đại số 11): Tính đạo hàm của những hàm số sau:...

 • Bài 18 (trang 181 SGK Đại số 11): Tính đạo hàm cấp hai của những hàm số sau: ...

 • Bài 19 (trang 181 SGK Đại số 11): Cho hàm số:...

 • Bài 20 (trang 181 SGK Đại số 11): Cho hàm số...

Những bài giải Đại số 11 Chương 5 khác:

 • Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác
 • Bài 4: Vi phân
 • Bài 5: Đạo hàm cấp hai
 • Ôn tập chương 5
 • Ôn tập cuối năm

Nhà băng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *