Bài 146 trang 98 SBT Toán 8 Tập 1
Bài 12: Hình vuông

Bài 146 trang 98 SBT Toán 8 Tập 1: Cho tam giác ABC, điểm I nằm giữa B và C. Qua I vẽ đường thẳng song song với AB, cắt AC ở H. Qua I vẽ đường thẳng song song với AC, cắt AB ở K.

a. Tứ giác AHIK là hình gì?

b. Điểm I ở vị trí nào trên BC thì tứ giác AHIK là hình thoi

c. Tam giác ABC sở hữu điều kiện gì thì tứ giác AHIK là hình chữ nhật.

Lời giải:

a) Xét tứ giác AHIK sở hữu: 

IK // AC hay IK // AH

Lại sở hữu: IH // AB  hay IH // AK

Vậy tứ giác AHIK là hình bình hành.

b)

 Hình bình hành AHIK là hình thoi nên đường chéo AI là phân giác của BAC ^

Trái lại nếu AI là phân giác của BAC ^ thì hình bình hành AHIK sở hữu đường chéo AI là phân giác của một góc nên hình bình hành AHIK là hình thoi.

Vậy nếu I là giao điểm của đường phân giác của A ^ với cạnh BC thì tứ giác AHIK là hình thoi.

c) Hình bình hành AHIK là hình chữ nhật

⇒ A ^ = 90o suy ra ΔABC vuông tại A. 

Trái lại ΔABC sở hữu A ^ = 90o

Suy ra hình bình hành AHIK là hình chữ nhật.

Vậy nếu ΔABC vuông tại A thì tứ giác AHIK là hình chữ nhật.

Những bài giải bài tập sách bài tập Toán 8 (SBT Toán 8) khác:

 • Bài 144 (trang 98 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Cho tam giác ABC vuông tại A, đường phân giác AD...

 • Bài 145 (trang 98 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Cho hình vuông ABCD. Trên AB, BC, CD, DA lấy theo thứ tự...

 • Bài 146 (trang 98 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Cho tam giác ABC, điểm I nằm giữa B và C. Qua I vẽ đường...

 • Bài 147 (trang 98 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Hình chữ nhật ABCD sở hữu AB = 2AD. Gọi P, Q theo thứ tự là...

 • Bài 148 (trang 98 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Trên cạnh BC lấy những điểm H...

 • Bài 149 (trang 98 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Cho hình vuông ABCD. Trên cạnh AD lấy điểm F, trên cạnh...

 • Bài 150 (trang 98 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Cho hình chữ nhật sở hữu hai cạnh kề ko bằng nhau...

 • Bài 151 (trang 98 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Cho hình vuông ABCD. Gọi E là một điểm nằm giữa O và D...

 • Bài 152 (trang 99 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Cho hình vuông DEBC. Trên cạnh DC lấy điểm A, trên tia đối của tia...

 • Bài 153 (trang 99 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Cho tam giác ABC. Vẽ ở ngoài tam giác những hình vuông ABDE...

 • Bài 154 (trang 99 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Cho hình vuông ABCD, điểm E thuộc cạnh CD. Tia phân giác...

 • Bài 155 (trang 99 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Cho hình vuông ABCD. Gọi E, F theo thứ tự là trung điểm của AB...

 • Bài 156 (trang 99 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Cho hình vuông ABCD. Vẽ điểm E trong hình vuông sao...

 • Bài 12.1 (trang 99 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Hình vuông sở hữu chu vi bằng 8 thì đường chéo bằng...

 • Bài 12.2 (trang 99 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Cho hình thoi ABCD, O là giao điểm của hai đường chéo...

 • Bài 12.3 (trang 99 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Cho hình vuông ABCD. Trên cạnh DC lấy điểm E, trên cạnh BC...

 • Giải bài tập sgk Toán 8
 • Những dạng bài tập Toán 8 (sở hữu đáp án)
 • Top 75 Đề thi Toán 8 sở hữu đáp án

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *