Hướng dẫn Giải bài 15 16 17 trang 80 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn giải Bài §3. Số đo góc, chương II – Góc, sách giáo khoa toán 6 tập hai. Nội dung bài giải bài 15 16 17 trang 80 sgk toán 6 tập Hai bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần hình học mang trong SGK toán để giúp những em học trò học tốt môn toán lớp 6.


Lý thuyết

1. Đo góc

Nhận xét:

Mỗi góc mang một số đo. Số đo của góc bẹt là ({180^0})

Số đo của mỗi góc ko vượt quá ({180^0})

2. So sánh hai góc

Ta so sánh hai góc bằng cách so sánh số đo của chúng.

Hai góc bằng nhau nếu số đo của chúng bằng nhau.

Hai góc bằng nhau ở hình 14 được kí hiệu là (widehat {xOy} = widehat {uIv})

Lúc đó, ta còn nói: góc pIq nhỏ hơn góc sOt và viết (widehat {pIq}, < ,,widehat {sOt})

3. Góc vuông. Góc nhọn. Góc tù

Góc mang số đo bằng ({90^0}) là góc vuông. Số đo của góc vuông còn được kí hiệu là 1v.

Góc nhỏ hơn góc vuông là góc nhọn.

Góc to hơn góc vuông nhưng nhỏ hơn góc bẹt là góc tù.

4. Ví dụ minh họa

Trước lúc đi vào giải bài 15 16 17 trang 80 sgk toán 6 tập 2, chúng ta hãy tìm hiểu những ví dụ tiêu biểu sau đây:

Ví dụ 1: 

Một học trò làm một mặt đồng hồ như hình. Hãy đo để rà soát xem đồng hồ đó kẻ đúng hay sai?

Bài giải:

Gọi O là gốc chung của hai kim đồng hồ. Chẳng hạn lúc 3 giờ, kim giờ chỉ số III, kim phút chỉ số XII, ta mang góc IIIOXII. Rà soát xem những góc IOII, IIOIII, IIIOIV,…mang bằng nhau hay ko.

Ví dụ 2: 

Hai lúc mấy giờ đúng kim phút và kim giờ của đồng hồ tạo thành góc ({0^0},,,{60^0},,{90^0},,{150^0},,,{180^0})?

Bài giải:

Kim phút và kim giờ tạo thành góc ({0^0}) lúc 12 giờ

Ví dụ 3: 

Đổi thành độ, phút:

(begin{array}{l}15,{25^0}30,{5^0}end{array})

Bài giải:

(begin{array}{l}15,{25^0} = 15.frac{{,,{1^0}}}{4} = {15^0}15′ = 915’30,{5^0} = 30.frac{{,,,{1^0}}}{2} = {30^0}30′ = 1830′.end{array})

Ví dụ 4: 

Hãy cho biết mỗi câu sau đây là đúng hay sai?

a) Góc mang số đo ({135^0}) là góc nhọn.

b) Góc mang số đo ({75^0}) là góc tù

c) Góc mang số đo ({90^0}) là góc bẹt

d) Góc mang số đo ({180^0}) là góc vuông

e) Một góc ko phải là góc tù thì phải là góc nhọn

f) Một góc ko phải là góc vuông thì phải là góc tù

g) Một góc bé hơn góc bẹt thì phải là góc tù

h) Góc nhỏ hơn 1v là góc nhọn

i) Góc tù nhỏ hơn góc bẹt

Bài giải:

h) Góc nhỏ hơn 1v là góc nhọn

i) Góc tù nhỏ hơn góc bẹt

a) Góc mang số đo ({135^0}) là góc nhọn.

b) Góc mang số đo ({75^0}) là góc tù

c) Góc mang số đo ({90^0}) là góc bẹt

d) Góc mang số đo ({180^0}) là góc vuông

e) Một góc ko phải là góc tù thì phải là góc nhọn

f) Một góc ko phải là góc vuông thì phải là góc tù

g) Một góc bé hơn góc bẹt thì phải là góc tù

Ví dụ 5: 

Cho hình:

a. Hãy đọc tên những góc đỉnh O mang trong hình đó.

b. Cho biết số đo của góc nhọn đỉnh O, một cạnh là Ot mang trong hình đó.

c. Cho biết số đo của góc nhọn đỉnh O, một cạnh là Om mang trong hình đó.

d. Hãy đo và cho biết tên của những góc vuông đỉnh O mang trong hình đó.

e. Cho biết số đo của những góc tù đỉnh O mang trong hình đó.

f. Hãy đo và cho biết tên của góc bẹt đỉnh O mang trong hình đó.

Bài giải:

a. Ta mang những góc đỉnh O là: mOt, mOz, mOw, mOn, nOt, nOz, nOw, wOt, wOz, zOt.

b. (widehat {tOz},, = ,{45^0})

c. (widehat {mOn}, = ,{30^0})

d. (widehat {mO{rm{w}}},, = ,,{90^0}) và (widehat {mOz},, = ,{135^0})

e. (widehat {tOn}, = ,{150^0}) và (widehat {mOz},, = ,{135^0})

f. (widehat {tOm}, = ,{180^0})

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài 15 16 17 trang 80 sgk toán 6 tập 2. Những bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!


Bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với những bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần hình học 6 kèm bài giải chi tiết bài 15 16 17 trang 80 sgk toán 6 tập Hai của bài §3 Số đo góc chương II – Góc cho những bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập những bạn xem dưới đây:

Giải bài 15 16 17 trang 80 sgk toán 6 tập 2

1. Giải bài 15 trang 80 sgk Toán 6 tập 2

Ta mang thể xem kim phút và kim giờ của đồng hồ là hai tia chung gốc(Gốc trùng với trục quay của hai kim). Tại mỗi thời khắc hai kim tạo thành một góc. Tìm số đo của góc đó lúc Hai giờ, 3 giờ, 5 giờ, 10 giờ.

Bài giải:

Vào lúc 6 giờ đúng, kim giờ và kìm phút thẳng hàng với nhau, chúng tạo thành góc (180^{0}).

Do (180^{0}) : (6= 130^{0}) nên mỗi giờ kim đồng hồ quay được góc (30^{0})

Góc giữa hai kim:

Lúc Hai giờ là (30^{0}) (.2=60^{0})

Lúc 5 giờ là (30^{0}) (.5=150^{0})

Lúc 10 giờ là (30^{0}) (.2=60^{0})

Lúc 3 giờ là (30^{0}) (.3=90^{0})

Lúc 6 giờ là (30^{0}) (.6=180^{0})


2. Giải bài 16 trang 80 sgk Toán 6 tập 2

Lúc hai tia Ox, Oy trùng nhau, trong trường hợp cần thiết, ta cũng gọi xOy là một góc và gọi là “góc ko”. Số đo của góc là (0^{0}). Tìm số đo của góc tạo bởi kim giờ và kim phút lúc 12 giờ.

Bài giải:

Vào lúc 12 giờ thì kim phút và kim giờ trùng nhau nên góc do chúng tạo thành bằng (0^{0})


3. Giải bài 17 trang 80 sgk Toán 6 tập 2

Đố: Một em học trò đề nghị làm một thước đo góc hình chữ nhật như hình 22, những đoạn thẳng trên những cạnh BC, CD, DA mang độ dài bằng nhau.

Hãy đo để rà soát xem thước đó đúng hay sai.

Bài giải:

Những em tự thực hiện đo.

Kết quả là: Thước đo góc này sai


Câu trước:

 • Giải bài 11 12 13 14 trang 79 sgk toán 6 tập 2

Bài tiếp theo:

 • Giải bài 18 19 20 21 22 trang 82 sgk toán 6 tập 2

 • Những bài toán 6 khác
 • Để học tốt môn Vật lí lớp 6
 • Để học tốt môn Sinh vật học lớp 6
 • Để học tốt môn Ngữ văn lớp 6
 • Để học tốt môn Lịch sử lớp 6
 • Để học tốt môn Địa lí lớp 6
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 6
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 6 thí điểm
 • Để học tốt môn Tin học lớp 6
 • Để học tốt môn GDCD lớp 6

Chúc những bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 6 với giải bài 15 16 17 trang 80 sgk toán 6 tập 2!


“Bài tập nào khó đã mang giaibaisgk.com“


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *