Giải Bài 18 Trang 14 Sgk Toán 8 Tập 2

Bài 18 trang 14 sgk Toán 8 tập Hai được hướng dẫn cụ thể giúp bạn giải bài 18 trang 14 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập Hai đúng và ôn tập những tri thức và kỹ năng đã học .

Lời giải bài 18 trang 14 sgk Toán 8 tập 2 được san sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại những tri thức Toán 8 bài 3 chương 3 phần đại số để tự tín hoàn thành tốt những bài tập phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 khác.

Đề bài 18 trang 14 SGK Toán 8 tập 2

Giải những phương trình:

Bạn đang đọc: Bài 18 trang 14 sgk Toán 8 tập 2 | Giải bài 18 sgk Toán 8 tập Hai trang 14 | Giải Toán 8

a ) ( dfrac { x } { 3 } – dfrac { { Hai x + 1 } } { 2 } = dfrac { x } { 6 } – x )b ) ( dfrac { { 2 + x } } { 5 } – 0,5 x = dfrac { { 1 – Hai x } } { 4 } + 0,25 )» Bài tập trước : Bài 17 trang 14 sgk Toán 8 tập 2

Giải bài 18 trang 14 sgk Toán 8 tập 2

Hướng dẫn cách làmCác bước triển khai giải phương trình đưa về dạng ( ax + b = 0 )+ Quy đồng mẫu hai vế và khử mẫu .+ Thực hiện phép tính để bỏ dấu ngoặc và chuyển vế những hạng tử để đưa phương trình về dạng ( ax + b = 0 ) hoặc ( ax = – b ) .+ Tìm nghiệm của phương trình dạng ( ax + b = 0 )

Bài giải chi tiết

Dưới đây là những cách giải bài 18 trang 14 SGK Toán 8 tập 2 để những bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a ) ( eqalign { và { x over 3 } – { { Hai x + 1 } over 2 } = { x over 6 } – x cr và Leftrightarrow { { Hai x } over 6 } – { { 3. left ( { Hai x + 1 } right ) } over 6 } = { x over 6 } – { { 6 x } over 6 } cr và Leftrightarrow Hai x – 3 left ( { Hai x + 1 } right ) = x-6x cr và matrix { { Leftrightarrow Hai x – 6 x – 3 = – 5 x } hfill cr { Leftrightarrow – 4 x + 5 x = 3 } hfill cr { Leftrightarrow x = 3 } hfill cr } cr } )Phương trình sở hữu nghiệm ( x = 3 ) .b ) ( eqalign { và { { 2 + x } over 5 } – 0,5 x = { { 1 – Hai x } over 4 } + 0,25 cr và Leftrightarrow { { 2 + x } over 5 } – { 1 over 2 } x = { { 1 – Hai x } over 4 } + { { 25 } over { 100 } } cr và Leftrightarrow { { 4 left ( { 2 + x } right ) } over { 20 } } – { { 10 x } over { 20 } } = { { 5 left ( { 1 – Hai x } right ) } over { 20 } } + { 5 over { 20 } } cr và Leftrightarrow 4 left ( { 2 + x } right ) – 10 x = 5 left ( { 1-Hai x } right ) + 5 cr và matrix { { Leftrightarrow 8 + 4 x – 10 x = 5-10 x + 5 } hfill cr { Leftrightarrow 4 x – 10 x + 10 x = 5 + 5-8 } hfill cr { Leftrightarrow 4 x = 10 – 8 } hfill cr matrix { Leftrightarrow 4 x = 2 hfill cr Leftrightarrow x = dfrac { 2 } { 4 } hfill cr } hfill cr } cr và Leftrightarrow x = { 1 over 2 } cr } )Vậy phương trình sở hữu nghiệm ( x = dfrac { 1 } { 2 } )

Giải bài tập khác

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 18 trang 14 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp những bạn học tốt môn học này.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *