Một người thợ phải làm các khung thép hình chữ nhật có chiều dài 35 cm


Giải Toán lớp 6 Bài 20: Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học

Tập tành Một trang 91 Toán lớp 6 Tập 1:

1. Một người thợ phải làm những khuông thép hình chữ nhật sở hữu chiều dài 35 cm, chiều rộng 30 cm để làm đai cho cột bê tông cốt thép. Nếu tiêu dùng 260 m dây thép thì người đó sẽ làm được bao nhiêu khuông thép tương tự?

2. Một chiếc bàn khuông thép được thiết kế như hình bên. Mặt bàn là hình thang cân sở hữu hai đáy tuần tự là 1 200 mm, 600 mm và cạnh bên 600 mm. Chiều cao bàn là 730 mm. Hỏi làm một chiếc khuông bàn nói trên cần bao nhiêu mét thép (coi mối hàn ko đáng kể)?

3. Một thửa ruộng sở hữu dạng như hình bên. Nếu trên mỗi mét vuông thu hoạch được 0,8 kg thóc thì thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu kilogam thóc?

Lời giải:

1. Đổi 260m = 26 000 cm

Chu vi một khuông thép hình chữ nhật là:

   (35 + 30). 2 = 130 (cm) 

Nếu tiêu dùng 260m hay chính là 26 000 cm dây thép thì sẽ làm được số khuông thép:

   26 000 : 130 = 200 (khuông)

Vậy nếu tiêu dùng 260m dây thép thì sẽ làm được 200 khuông thép.

2. Do mặt bàn là hình thang cân nên sở hữu hai cạnh bên đều bằng 600 mm

    Chu vi mặt bàn là:    

     600 + 1 200 + 600. 2 = 3 000 (mm)

    Chiều dài 4 chân bàn là:    730. 4 = 2 920 (mm)

Để làm một chiếc khuông bàn cần lượng thép là: 

              3 000 + 2 920 = 5 920 (mm) 

Đổi 5 920 mm = 5, 92m.

Vậy để làm một chiếc khuông bàn cần 5,92m thép.

3. Thửa ruộng gồm Hai phần: một phần hình chữ nhật và một phần hình thang cân

Diện tích phần thửa ruộng hình chữ nhật là:

15. 50 = 750 (m2)

Diện tích phần thửa ruộng hình thang là:

(50 + 30). 10 : 2 = 400 (m2)

Diện tích thửa ruộng là:

750 + 400 = 1 150 (m2)

Thửa ruộng đó thu hoạch được số kilogam thóc là:

1 150. 0,8 = 920 (kg)

Vậy thửa ruộng đó thu hoạch được 920 kilogam thóc.

 • Thử thách nhỏ trang 91 Toán lớp 6 Tập 1: Một chiếc móc treo quần áo sở hữu hình trạng thang cân (hình bên) được làm ....

 • Hoạt động Một trang 92 Toán lớp 6 Tập 1: Vẽ hình bình hành trên giấy kẻ ô vuông rồi cắt, ghép thành hình chữ nhật ....

 • Hoạt động Hai trang 92 Toán lớp 6 Tập 1: Từ hợp động 1, hãy so sánh độ dài cạnh, chiều cao tương ứng của hình bình hành ....

 • Tập tành Hai trang 93 Toán lớp 6 Tập 1: Trên một mảnh đất hình chữ nhật sở hữu chiều dài 12m, chiều rộng 10m ....

 • Hoạt động 3 trang 93 Toán lớp 6 Tập 1: Vẽ hình thoi trên giấy kẻ ô vuông và cắt, ghép thành hình chữ nhật ....

 • Hoạt động 4 trang 93 Toán lớp 6 Tập 1: Từ hợp động 3, hãy so sánh những đường chéo của hình thoi với chiều rộng ....

 • Tập tành 3 trang 94 Toán lớp 6 Tập 1: Trong mảnh vườn hình chữ nhật sở hữu chiều dài 8 m, chiều rộng 5 m ....

 • Bài 4.16 trang 94 Toán lớp 6 Tập 1: Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật ABCD sở hữu AB = 4 cm ....

 • Bài 4.17 trang 94 Toán lớp 6 Tập 1: Hình thoi MNPQ sở hữu cạnh MN = 6 cm. Tính chu vi hình thoi MNPQ ....

 • Bài 4.18 trang 94 Toán lớp 6 Tập 1: Một khu vườn hình chữ nhật sở hữu chiều dài 15m, chiều rộng 10 m ....

 • Bài 4.19 trang 94 Toán lớp 6 Tập 1: Một mảnh ruộng hình thang sở hữu kích thước như hình dưới. Biết năng suất lúa ....

 • Bài 4.20 trang 94 Toán lớp 6 Tập 1: Mặt sàn của một ngôi nhà được thiết kế như hình dưới (đơn vị m) ....

 • Bài 4.21 trang 94 Toán lớp 6 Tập 1: Tính diện tích mảnh đất hình thang ABCD như hình dưới, biết AB = 10 m ....

 • Bài 4.22 trang 94 Toán lớp 6 Tập 1: Một gia đình dự kiến tậu gạch men loại hình vuông cạnh 30 cm để lát nền ....

Nhà băng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *