Bài 23 trang 82 SBT Toán 8 Tập 1
Bài 3: Hình thang cân

Bài 23 trang 82 SBT Toán 8 Tập 1: Hình thang cân ABCD với AB // CD, O là giao điểm của hai đường chéo. Chứng minh rằng OA = OB, OC = OD.

Lời giải:

Xét ΔADC và ΔBCD, ta với:

AD = BC (tính chất hình thang cân)

ADC ^   =  BCD ^ (hai góc kề một đáy)

DC chung

Do đó: ΔADC = ΔBCD (c.g.c) ⇒ C 1 ^   =   D 1 ^ (hai góc tương ứng)

Trong ΔOCD ta với: C 1 ^   =   D 1 ^ ⇒ ΔOCD cân tại O ⇒ OC = OD (1)

Mà AC = BD (tính chất hình thang cân) 

Do đó: AO + OC = BO + OD (2)

Từ (1) và (2) suy ra: AO = BO (điều phải chứng minh).

Những bài giải bài tập sách bài tập Toán 8 (SBT Toán 8) khác:

 • Bài 22 (trang 82 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Hình thang cân ABCD với AB //CD, AB < CD. Kẻ những đường...

 • Bài 23 (trang 82 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Hình thang cân ABCD với AB // CD, O là giao điểm của hai đường...

 • Bài 24 (trang 83 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Cho tam giác ABC cân tại A. Trên cạnh AB, AC lấy những điểm...

 • Bài 25 (trang 83 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Cho tam giác ABC caab tại A, những đường phân giác...

 • Bài 26 (trang 83 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Chứng minh hình thang với hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân...

 • Bài 27 (trang 83 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Tính những góc của hình thang cân, biết một góc bang 50o...

 • Bài 28 (trang 83 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Hình thang cân ABCD với đáy nhỏ AB bằng cạnh bên AD...

 • Bài 29 (trang 83 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Hai đoạn thẳng AB và CD cắt nhau tại 0. Biết rằng OA = OC...

 • Bài 30 (trang 83 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Cho tam giác ABC cân tại A. Lấy điểm D trên cạnh AB, điểm E trên...

 • Bài 31 (trang 83 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Hình thang cân ABCD với 0 là giao điểm của hai đường thắng...

 • Bài 32 (trang 83 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): a. Hình thang ABCD với đáy nhỏ AB = b , đáy to CD = a...

 • Bài 33 (trang 83 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Hình thang cân ABCD với đường chéo BD vuông góc với cạnh...

 • Bài 3.1 (trang 83 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Hình thang cân ABCD (AB// CD) với ∠A = 70o. Khẳng định nào

 • Bài 3.2 (trang 84 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Hình thang cân ABCD (AB// CD) với hai đường chéo cắt nhau tại I...

 • Bài 3.3 (trang 84 Sách bài tập Toán 8 Tập 1): Hình thang cân ABCD (AB // CD) với , DB là tia phân giác của góc D...

 • Giải bài tập sgk Toán 8
 • Những dạng bài tập Toán 8 (với đáp án)
 • Top 75 Đề thi Toán 8 với đáp án

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *