Bài 24 trang 46 Toán 8 Tập 1
Bài 5: Phép cùng những phân thức đại số

Video Bài 24 trang 46 SGK Toán 8 tập 1 - Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Thầy giáo VietJack)

Bài 24 (trang 46 SGK Toán 8 Tập 1): Một con mèo đuổi bắt một con chuột. Lần đầu mèo chạy với véc tơ vận tốc tức thời x m/s. Chạy được 3m thì mèo bắt được chuột. Mèo vờn chuột 40 giây rồi thả cho chuột chạy. Sau đó 15 giây mèo lại đuổi bắt nhưng với véc tơ vận tốc tức thời lần đầu là 0,5 m/s. Chạy được 5m mèo lại bắt được chuột. Lần này thì mèo cắn chết chuột. Cuộc săn đuổi kết thúc. Hãy trình diễn qua x:

- Thời kì lần thức nhất mèo đuổi bắt được chuột.

- Thời kì lần thứ hai mèo đuổi bắt được chuột.

- Thời kì kể từ đầu cho tới lúc kết thúc cuộc săn.

Lời giải:

+ Véc tơ vận tốc tức thời mèo chạy là x m/s

Quãng đường để mèo bắt được chuột là 3m

⇒ Thời kì lần thứ nhất mèo bắt được chuột là: (giây)

+ Véc tơ vận tốc tức thời mèo chạy đuổi chuột lần hai nhỏ hơn véc tơ vận tốc tức thời đầu là 0,5m/s

⇒ véc tơ vận tốc tức thời = x – 0,5 (m/s)

Quãng đường mèo bắt được chuột là 5m

⇒ Thời kì lần thứ hai mèo bắt được chuột là (giây)

+ Tổng thời kì từ đầu tới lúc kết thúc cuộc săn bằng:

Những bài giải bài tập Toán 8 Bài 5 khác

 • Trả lời nghi vấn Toán 8 Tập Một Bài 5 trang 44 : Thực hiện phép cùng....

 • Trả lời nghi vấn Toán 8 Tập Một Bài 5 trang 45 : Thực hiện phép cùng....

 • Trả lời nghi vấn Toán 8 Tập Một Bài 5 trang 46 : Ứng dụng những tính chất trên đây của phép ....

 • Bài 21 (trang 46 SGK Toán 8 Tập 1): Thực hiện những phép tính sau ...

 • Bài 22 (trang 46 SGK Toán 8 Tập 1): Ứng dụng quy tắc đổi dấu ...

 • Bài 23 (trang 46 SGK Toán 8 Tập 1): Làm những phép tính sau ...

 • Bài 24 (trang 46 SGK Toán 8 Tập 1): Một con mèo đuổi bắt một con chuột ...

 • Bài 25 (trang 47 SGK Toán 8 Tập 1): Làm tính cùng những phân thức sau ...

 • Bài 26 (trang 47 SGK Toán 8 Tập 1): Một đội máy xúc trên công trường ...

 • Bài 27 (trang 48 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. Rút gọn rồi tính trị giá biểu thức ...

 • Bài 5: Phép cùng những phân thức đại số
 • Tập dượt (trang 47-48)
 • Bài 6: Phép trừ những phân thức đại số
 • Tập dượt (trang 50-51)
 • Bài 7: Phép nhân những phân thức đại số
 • Giải sách bài tập Toán 8
 • Lý thuyết & 700 Bài tập Toán 8 (với đáp án)
 • Top 75 Đề thi Toán 8 với đáp án

Nhà băng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *