Toán 7 trang 91 Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức, Cánh diều
Trọn bộ lời giải bài tập Toán 7 trang 91 Chân trời thông minh, Kết nối tri thức, Cánh diều sẽ giúp học trò thuận lợi làm bài tập Toán lớp 7 trang 91. Bạn vào trang hoặc để theo dõi chi tiết.

Toán 7 trang 91 Chân trời thông minh, Kết nối tri thức, Cánh diều

- Toán lớp 7 trang 91 Tập 1 (sách mới):

 • Giải Toán lớp 7 trang 91 Tập 1 (Chân trời thông minh)

 • Tập tành Hai trang 91 Toán lớp 7 Tập 1 (Kết nối tri thức)

 • Giải Toán lớp 7 trang 91 Tập 1 (Cánh diều)

- Toán lớp 7 trang 91 Tập 2 (sách mới):

 • Giải Toán lớp 7 trang 91 Tập 2 (Chân trời thông minh)

 • Giải Toán lớp 7 trang 91 Tập 2 (Kết nối tri thức)

 • Giải Toán lớp 7 trang 91 Tập 2 (Cánh diều)
Lưu trữ: Giải Toán 7 trang 91 (sách cũ)

Video Bài 25 trang 91 SGK Toán 7 Tập 1 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Thầy giáo VietJack)

Bài 25 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1): Cho hai điểm A và B. Hãy vẽ một đường thẳng a đi qua A và đường thẳng b đi qua B sao cho b song song với a.

Lời giải:

Vẽ đường thẳng a đi qua A bất kì.

Sử dụng eke vẽ đường thẳng c vuông góc với đường thẳng a tại A.

Vẽ đường thẳng b đi qua B và vuông góc với c.

Lúc đó ta được đường thẳng b đi qua B và song song với đường thẳng a.

Tham khảo lời giải những bài tập Toán 7 Tập Một khác:

 • Trả lời thắc mắc Toán 7 Tập Một Bài 4 trang 90 : Xem hình 17 (a, b, c). Đoán xem những đường thẳng....

 • Bài 24 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1): Điền vào chỗ trống ...

 • Bài 25 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1): Cho hai điểm A và B ...

 • Bài 26 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ cặp góc so le trong xAB ...

 • Bài 27 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1): Cho tam giác ABC ...

 • Bài 28 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1): Vẽ hai đường thẳng xx', yy' ...

 • Bài 29 (trang 92 SGK Toán 7 Tập 1): Cho góc nhọn xOy ...

 • Bài 30 (trang 92 SGK Toán 7 Tập 1): Đố: Nhìn xem hai đường thẳng ...

Mục lục giải toán 7 tập Một theo chương:

 • Mục lục chương 1: SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC

 • Mục lục chương 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

 • Mục lục chương 1: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

 • Mục lục chương 2: TAM GIÁC

Đã với lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời thông minh
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Nhà băng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 7 với đáp án
--- Cập nhật: 16-03-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Bài 25 trang 91 sgk toán 7 tập 1 – Tổng hợp lý thuyết và giải bài tập từ website www.kienguru.vn cho từ khoá giải bài 25 sgk toán 7 tập Một trang 91.

Mời những em theo dõi nội dung bài viết ngay dưới đây !

I. Tri thức ứng dụng giải bài 25 trang 91 sgk toán 7 tập 1

Trước lúc giải bài 25 trang 91 sgk toán 7 tập 1, chúng ta cần phải nắm vững lý thuyết ứng dụng về Hai đường thẳng song song. Những em hãy cùng Kiến ôn lại nhé!

1. Khái niệm hai đường thẳng song song

Hai đường thẳng song song (trong mặt phẳng) là hai đường thẳng ko với điểm chung

2. Tín hiệu nhận mặt hai đường thẳng song song

+ Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba tạo thành một cặp góc so le trong bằng nhau thì hai đường thẳng song song

+ Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba tạo thành một cặp góc đồng vị bằng nhau thì hai đường thẳng song song

+ Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba tạo thành một cặp góc trong cùng phía bù nhau thì hai đường thẳng song song

Ngoài ra ta còn với tín hiệu: Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba tạo thành một cặp góc so le ngoài bằng nhau thì hai đường thẳng song song

Ví dụ:

3. Những dạng toán thường gặp

Dạng 1: Nhận diện và chứng minh hai đường thẳng song song

Phương pháp:

Xét cặp góc so le trong, cặp góc đồng vị hoặc cặp góc trong cùng phía.

Rồi sử dụng tín hiệu nhận mặt hai đường thẳng song song.

Dạng 2: Tính số đo góc tạo bởi đường thẳng cắt hai đường thẳng song song

Phương pháp:

Sử dụng tính chất: Nếu hai đường thẳng song song bị cắt bởi một đường thẳng thứ ba thì:

+ Hai góc so le trong còn lại bằng nhau

+ Hai góc đồng vị bằng nhau

+ Hai góc trong cùng phía bù nhau

Dạng 3: Xác định những góc bằng nhau hoặc bù nhau dựa vào tính chất hai đường thẳng song song

Phương pháp:

Bước 1: Chứng minh hai đường thẳng song song (nếu chưa với)

Bước 2: Sử dụng tính chất:

Nếu hai đường thẳng song song bị cắt bởi một đường thẳng thứ ba thì:

+ Hai góc so le trong còn lại bằng nhau

+ Hai góc đồng vị bằng nhau

+ Hai góc trong cùng phía bù nhau

II. Cụ thể lời giải bài 25 trang 91 sgk toán 7 tập 1

Ở trên là phần ôn lại lý thuyết để ứng dụng giải bài. Sau đây sẽ là phần giải chi tiết bài 25 trang 91 sgk toán 7 tập 1 cho những em tham khảo.

Đề bài

Cho hai điểm A và B. Hãy vẽ một đường thẳng a đi qua A và đường thẳng b đi qua B sao cho b song song với a.

Lời giải

 • Vẽ đường thẳng a đi qua A bất kì.
 • Sử dụng eke vẽ đường thẳng c vuông góc với đường thẳng a tại A.
 • Vẽ đường thẳng b đi qua B và vuông góc với c.

Lúc đó ta được đường thẳng b đi qua B và song song với đường thẳng a.

III. Tương trợ giải những bài tập trang 91 sgk toán 7 tập 1

Ngoài phần giải chi tiết bài 25 trang 91 sgk toán 7 tập 1 ở trên, Kiến sẽ cũng giới thiệu những bài tập khác của trang 91 sgk toán 7 tập 1. Những em cùng tham khảo những bài ngay dưới đây nhé!

Bài 24 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1)

Điền vào chỗ trống (…) trong những phát biểu sau:

a) Hai đường thẳng a, b song song với nhau được kí hiệu là …

b) Đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong những góc tạo thành với một cặp góc so le trong bằng nhau thì …

Lời giải:

Điền vào chỗ trống như sau:

a) … a // b.

b) … a song song với b.

Bài 26 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1)

Vẽ cặp góc so le trong xAB, yBA với số đo đều bằng 120o. Hỏi hai đường thẳng Ax, By với song song với nhau ko ? Vì sao ?

Lời giải:

Ta với AB cắt hai đường thẳng Ax và By

Mang một cặp góc so le trong bằng nhau: góc xAB = góc yBA = 120º

Vậy Ax // By (theo tín hiệu nhận mặt hai đường thẳng song song).

Bài 27 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1)

Cho tam giác ABC. Hãy vẽ một đoạn thẳng AD sao cho AD = BC và đường thẳng AD song song với đường thẳng BC.

Lời giải:

s

Cách vẽ:

– Vẽ đường thẳng d qua A và vuông góc với BC.

– Vẽ đường thẳng Ax vuông góc với đường thẳng d tại A. Lúc đó ta với được đường thẳng Ax song song với BC (hai cặp góc so le trong tạo thành đều là góc vuông).

– Trên phố thẳng Ax đặt đoạn thẳng AD với độ dài bằng độ dài đoạn thẳng BC. Ta được đoạn AD cần vẽ (với Hai điểm D thỏa mãn).

Bài 28 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1)

Vẽ hai đường thẳng xx’, yy’ sao cho xx’ // yy’.

Lời giải:

Cách vẽ:

– Vẽ một đường thẳng xx’ bất kì.

– Lấy điểm M tùy ý nằm ngoài đường thẳng xx’.

– Vẽ qua M đường thẳng yy’ sao cho yy’ //xx’

IV. Kết luận

Bài 25 trang 91 sgk toán 7 tập Một cùng những bài tập trong trang 91 sgk toán 7 tập Một đã được KienGuru hướng dẫn giải một cách tỉ mỉ kèm công thức ứng dụng. Với lượng tri thức chúng ta đã cùng trao đổi với nhau qua bài viết vừa rồi, mong rằng những em đã ôn tập lại được phần tri thức với trong bài Hai đường thẳng song song, cũng như nắm được phương pháp giải bài tập.

Hi vọng lượng tri thức trên sẽ là hành trang quý báu trợ giúp được những em trong việc làm chủ tri thức toán 7 của mình. Những em hãy theo dõi Kiến Guru để ko bỏ lỡ bài học của nhiều môn học khác!

Tạm biệt và hứa gặp lại trong những bài giảng thú vị khác.


--- Cập nhật: 16-03-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Giải bài 25 trang 91 sgk toán 7 - tập 1 từ website dayhoctot.com cho từ khoá giải bài 25 sgk toán 7 tập Một trang 91.

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 7 TẬP 1

 • CHƯƠNG I. SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC
  • Tập hợp Q những số hữu tỉ
  • Cùng, trừ số hữu tỉ
  • Nhân, chia số hữu tỉ
  • Trị giá tuyệt đối của một số hữu tỉ cùng, trừ, nhân, chia số thập phân
  • Lũy thừa của một số hữu tỉ
  • Lũy thừa của một số hữu tỉ ( tiếp theo)
  • Tỉ lệ thức
  • Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
  • Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
  • Làm tròn số
  • Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai.
  • Số thực
  • Ôn tập chương I: Số hữu tỉ. Số thực - Toán 7
 • CHƯƠNG II. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
  • Đại lượng tỷ lệ thuận
  • Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
  • Đại lượng tỷ lệ nghịch
  • Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch
  • Hàm số - Toán lớp 7
  • Mặt phẳng toạ độ
  • Đồ thị hàm số y = ax (a # 0)
  • Ôn tập chương II: Hàm số và đồ thị - Toán 7

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 7 TẬP 1

 • CHƯƠNG I. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
  • Hai góc đối đỉnh
  • Hai đường thẳng vuông góc
  • Những góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng.
  • Hai đường thẳng song song
  • Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
  • Từ vuông góc tới song song
  • Định lí
  • Ôn tập chương I: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song
 • CHƯƠNG II. TAM GIÁC
  • Tổng ba góc của một tam giác
  • Hai tam giác bằng nhau
  • Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh(c.c.c)
  • Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh(c.g.c)
  • Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc - cạnh - góc (G.C.G)
  • Tam giác cân
  • Định lí Pytago
  • Những trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
  • Ôn tập chương II: Tam giác

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 7 TẬP 2

 • CHƯƠNG III. THỐNG KÊ
  • Thu thập số liệu thống kê, tần số.
  • Bảng
  • Biểu đồ.
  • Số trung bình cùng
  • Ôn tập chương III: Thống kê
 • CHƯƠNG IV. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
  • Khái niệm về biểu thức đại số.
  • Trị giá của một biểu thức đại số
  • Đơn thức.
  • Đơn thức đồng dạng.
  • Đa thức.
  • Cùng, trừ đa thức
  • Đa thức một biến.
  • Cùng, trừ đa thức một biến
  • Nghiệm của đa thức một biến.
  • Ôn tập chương IV: Biểu thức đại số
  • Ôn tập chương III - Quan hệ giữa những yếu tố trong tam giác. Những đường đồng quy của tam giác - Hình học 7 tập 2

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 7 TẬP 2

 • CHƯƠNG III. QUAN HỆ GIỮA CÁC YỂU TỐ TRONG TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC
  • Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác
  • Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu
  • Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác bất đẳng thức tam giác
  • Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
  • Tính chất đường phân giác của một góc
  • Tính chất ba đường phân giác của tam giác
  • Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng
  • Tính chất ba đường trung trực của tam giác
  • Tính chất ba đường cao của tam giác
 • BÀI TẬP ÔN CUỐI NĂM - TOÁN 7
  • Phần Đại số - Ôn tập cuối năm - Toán 7
  • Phần Hình học - Ôn tập cuối năm - Toán 7

--- Cập nhật: 16-03-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Giải bài 24 25 trang 91 sgk Toán 7 tập 1 từ website giaibaisgk.com cho từ khoá giải bài 25 sgk toán 7 tập Một trang 91.

Hướng dẫn giải Bài §4. Hai đường thẳng song song, chương I – Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song, sách giáo khoa toán 7 tập một. Nội dung bài giải bài 24 25 trang 91 sgk toán 7 tập Một bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần hình học với trong SGK toán để giúp những em học trò học tốt môn toán lớp 7.


Lý thuyết

1. Tín hiệu nhận mặt hai đường thẳng song song

Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong những góc tạo thành với một cặp góc so le trong bằng nhau (hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau) thì a và b song song với nhau.

Hai đường thẳng a, b song song được ký hiệu là a//b

Ta còn nói đường thẳng a song song với đường thẳng b, hoặc đường thẳng b song song với đường thẳng a.

2. Ví dụ minh họa

Trước lúc đi vào giải bài 24 25 trang 91 sgk toán 7 tập 1, chúng ta hãy tìm hiểu những ví dụ tiêu biểu sau đây:

Ví dụ 1:

Cho (widehat {xOy} = alpha ,) điểm A nằm trên tia Oy. Qua A vẽ tia Am. Tính số đo của góc OAm để AM song song với Ox.

Xét hai trường hợp:

♦ Nếu tia Am thuộc miền trong góc xOy:

Để Am//Ox thì phải với (widehat {{A_1}} = alpha ) (đồng vị)

Mà (widehat {{A_1}} + widehat {{A_2}} = {180^0}) (hai góc kề bù)

Nên (widehat {{A_2}} = {180^0} – widehat {{A_1}} = {180^0} – alpha )

Vậy (widehat {OAm} = {180^0} – alpha )

♦ Nếu tia Am thuộc miền ngoài góc xOy:

Để Am//Ox thì phải với (widehat {{A_1}} = alpha ) (so le trong)

Vậy (widehat {OAm} = alpha )

Ví dụ 2:

Cho hai đường thẳng a và b cắt bởi đường thẳng C tại A và B. Cho biết tổng của hai góc trong cùng phía với một góc so le trong với một trong hai góc này bằng ({300^0}) và trong hai góc kề bù với góc này bằng gấp đôi góc kia. Hai đường thẳng a và b với song song với nhau ko? Vì sao?

Giả sử (widehat {{A_1}} + widehat {{A_2}} + widehat {{B_1}} = {300^0})

mà (widehat {{A_1}} + widehat {{A_2}} = {180^0}) (hai góc kề bù)

nên (widehat {{B_1}} = {120^0})

Mặt khác (widehat {{A_2}} = 2widehat {{A_1}},,(g))

Suy ra: (3widehat {{A_1}} = {180^0})

Do đó (widehat {{A_1}} = {60^0},widehat {{A_2}} = {120^0})

Vậy (widehat {{B_1}} = widehat {{A_2}} = {120^0}) mà chúng ở vị trí so le trong nên a//b.

Ví dụ 3:

Cho hình vẽ bên, trong đó (widehat {AOB} = {60^0},) Ot là tia phân giác của góc AOB. Hỏi những tia Ax, Ot và By với song song với nhau ko? Vì sao?

Ta với Ot là tia phân giác của (widehat {AOB}) nên:

(widehat {AOt} = {30^0}) (vì (widehat {AOB} = {60^0}))

mà (widehat {xAO} = {30^0})

( Rightarrow widehat {AOt} = widehat {xAO} = {30^0} Rightarrow Ax//Ot) (do hai góc so le trong)

Ta lại với: (widehat {tOB} = {30^0})

mà (widehat {OBy} = {150^0})

( Rightarrow widehat {tOB} + widehat {OBy} = {180^0})

Vậy Ot // By (do hai góc cùng phía bù nhau).

Ví dụ 4:

Cho hai góc xOy với số đo bằng ({30^0}) và điểm A nằm trên cạnh Ox. Dựng tia Az song song với tia Oy và nằm trong góc xOy.

a. Tìm số đo góc OAz.

b. Gọi Ou và Av theo thứ tự là những tia phân giác của những góc xOy và xAz. Chứng tỏ rằng Ou song song với Av.

a. Vì Oy//Az nên ta với:

(widehat {xOy} = widehat {xAz}) (hai góc đồng vị)

Hai góc OAz và xAz kề bù nhau nên ta với: (widehat {OAz} + widehat {xAz} = {180^0})

( Rightarrow widehat {OAz} + {30^0} = {180^0} Rightarrow widehat {OAz} = {150^0})

b. Vì Ou là tia phân giác của góc xOy nên (xOu = {15^0})

Mặt khác, vì Av là tia phân giác của góc xAz nên (widehat {xAv} = {15^0}.) Tương tự (widehat {xOu} = widehat {xAv} = {15^0}.)

Hai góc xOu và xAv bằng nhau và chiếm vị trí đồng vị nên hai tia Ou và Av song song với nhau.

Dưới đây là phần Hướng dẫn trả lời những thắc mắc với trong bài học cho những bạn tham khảo. Những bạn hãy đọc kỹ thắc mắc trước lúc trả lời nhé!


Thắc mắc

1. Trả lời thắc mắc Một trang 90 sgk Toán 7 tập 1

Xem hình 17 (a, b, c). Đoán xem những đường thẳng nào song song với nhau.

Trả lời:

Những đường thẳng song song với nhau là $a$ và $b$ ; $m$ và $n$.


2. Trả lời thắc mắc Hai trang 90 sgk Toán 7 tập 1

Cho đường thẳng $a$ và điểm $A$ nằm ngoài đường thẳng $a$. Hãy vẽ đường thẳng $b$ đi qua $A$ và song song với $a.$

Trả lời:

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài 24 25 trang 91 sgk toán 7 tập 1. Những bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!


Bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với những bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần hình học 7 kèm bài giải chi tiết bài 24 25 trang 91 sgk toán 7 tập Một của bài §4. Hai đường thẳng song song trong chương I – Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song cho những bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập những bạn xem dưới đây:

Giải bài 24 25 trang 91 sgk toán 7 tập 1

1. Giải bài 24 trang 91 sgk Toán 7 tập 1

Điền vào chỗ trống (…) trong những phát biểu sau:

a) Hai đường thẳng $a, b$ song song với nhau được kí hiệu là …

b) Đường thẳng $c$ cắt hai đường thẳng $a, b$ và trong những góc tạo thành với một cặp góc so le trong bằng nhau thì …

Bài giải:

a) Hai đường thẳng $a, b$ song song với nhau được kí hiệu là $a // b$

b) Đường thẳng $c$ cắt hai đường thẳng $a, b$ và trong những góc tạo thành với một cặp góc so le trong bằng nhau thì a và b song song với nhau.


2. Giải bài 25 trang 91 sgk Toán 7 tập 1

Cho hai điểm $A$ và $B$. Hãy vẽ một đường thẳng $a$ đi qua $A$ và đường thẳng $b$ đi qua $B$ sao cho $b$ song song với $a$.

Bài giải:

– Trong mặt phẳng lấy hai điểm phân biệt $A, B$ bất kì, vẽ đường thẳng $AB$.

– Đặt cạnh huyền của êke trùng với đường thẳng $AB$ sao cho một đỉnh của êke trùng với điểm $A$. Vẽ đường thẳng $a$ đi qua điểm $A$.

– Tới đây, ta với thể tiêu dùng một trong ba góc của êke để vẽ hai góc so le trong bằng nhau hoặc hai góc đồng vị bằng nhau.

Lúc đó ta được $a // b$.


Bài trước:

 • Giải bài 21 22 23 trang 89 sgk toán 7 tập 1

Bài tiếp theo:

 • Tập tành: Giải bài 26 27 28 29 30 trang 91 92 sgk toán 7 tập 1

 • Những bài toán 7 khác
 • Để học tốt môn Vật lí lớp 7
 • Để học tốt môn Sinh vật học lớp 7
 • Để học tốt môn Ngữ văn lớp 7
 • Để học tốt môn Lịch sử lớp 7
 • Để học tốt môn Địa lí lớp 7
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 7
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 7 thí điểm
 • Để học tốt môn Tin học lớp 7
 • Để học tốt môn GDCD lớp 7

Chúc những bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 7 với giải bài 24 25 trang 91 sgk toán 7 tập 1!


“Bài tập nào khó đã với giaibaisgk.com“


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *