Giải Toán 7 trang 45 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Hướng dẫn giải Toán 7 trang 45 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1.

Giải bài 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 trang 45 SGK Toán lớp 7 tập Một kết nối tri thức. Bài 3.2. Cho Hình 3.14, hãy kể tên những cặp góc đối đỉnh.

Bài 3.Một trang 45 SGK Toán 7 tập 1 – Kết nối tri thức

Cho Hình 3.13, hãy kể tên những cặp góc kề bù.

Phương pháp:

Hai góc mang một cạnh chung, hai cạnh còn lại là hai tia đối nhau được gọi là Hai góc kề bù.

Lời giải:

Những cặp góc kề bù trong hình a) là góc mOx và góc xOn.

Những cặp góc kề bù trong hình b) là góc AMB và góc BMC.

Bài 3.Hai trang 45 SGK Toán 7 tập 1 – Kết nối tri thức

Cho Hình 3.14, hãy kể tên những cặp góc đối đỉnh.

Phương pháp:

Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

Lời giải:

Những cặp góc đối đỉnh trong hình a) là cặp góc xHy – mHt; cặp góc yHm – xHt.

Những cặp góc đối đỉnh trong hình b) là cặp góc AOD – BOC; cặp góc AOB – COD.

Bài 3.3 trang 45 SGK Toán 7 tập 1 – Kết nối tri thức

Vẽ góc xOy mang số đo bằng 60 (^circ ). Vẽ tia Om là tia đối của tia Ox.

a) Gọi tên hai góc kề bù mang trong hình vừa vẽ.

b) Tính số đo góc yOm.

c) Vẽ tia Ot là tia phân giác của góc xOy. Tính số đo những góc tOy và tOm.

Phương pháp:

* Vẽ hình theo mô tả

* Hai góc mang một cạnh chung, hai cạnh còn lại là hai tia đối nhau được gọi là Hai góc kề bù.

* Sử dụng tính chất: + Tổng của Hai góc kề bù là 180 độ.

+ Lúc Om là tia phân giác của góc xOy thì (widehat {xOm} = widehat {mOy} = frac{1}{2}.widehat {xOy})

Lời giải:

a) Hai góc kề bù mang trên hình vừa vẽ là góc xOy và mOy

b) Vì (widehat {xOy} + widehat {yOm} = 180^circ ) (Hai góc kề bù)

(begin{array}{l} Rightarrow 60^circ  + widehat {yOm} = 180^circ Rightarrow widehat {yOm} = 180^circ  – 60^circ  = 120^circ end{array})

Vì tia Ot là tia phân giác của góc xOy nên (widehat {xOt} = widehat {tOy} = frac{1}{2}.widehat {xOy} = frac{1}{2}.60^circ  = 30^circ )

Mà (widehat {tOy}) và (widehat {tOm}) là hai góc kề bù nên

(begin{array}{l}widehat {tOy} + widehat {tOm} = 180^circ Rightarrow 30^circ  + widehat {tOm} = 180^circ Rightarrow widehat {tOm} = 180^circ  – 30^circ  = 150^circ end{array})

Vậy (widehat {tOy} = 30^circ ;widehat {tOm} = 150^circ )

Bài 3.4 trang 45 SGK Toán 7 tập 1 – Kết nối tri thức

Cho Hình 3.15a, biết (widehat {DMA} = 45^circ ). Tính số đo góc DMB

Phương pháp:

Sử dụng tính chất: + Tổng của Hai góc kề bù là 180 độ.

Lời giải:

Bài 3.5 trang 45 SGK Toán 7 tập 1 – Kết nối tri thức

Cho Hình 3.15b, biết (widehat {xBm} = 36^circ ). Tính số đo những góc còn lại trong hình vừa vẽ.

Phương pháp:

Sử dụng tính chất:

+ Tổng của Hai góc kề bù là 180 độ.

+ Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

Lời giải:

Hanoi1000.vn

Giải Toán 7 trang 45 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Đăng bởi: Hanoi1000.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *