Giải bài 3 trang 9 sgk Đại số 10
Bài 1: Mệnh đề

Video Bài 3 trang 9 SGK Đại số 10 - Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Thầy giáo VietJack)

Bài 3 (trang 9 SGK Đại số 10): Cho những mệnh đề kéo theo:

Nếu a và b cùng chia hết cho c thì a + b chia hết cho c (a, b, c là những số nguyên).

Những số yếu tố mang tận cùng bằng 0 đều chia hết cho 5.

Một tam giác cân mang hai đường trung tuyến bằng nhau.

Hai tam giác bằng nhau mang diện tích bằng nhau.

a) Hãy phát biểu mệnh đề đảo của mỗi mệnh đề trên.

b) Hãy phát biểu mỗi mệnh đề trên, bằng cách sử dụng khái niệm "điều kiện đủ".

c) Phát biểu mỗi mệnh đề trên, bằng cách sử dụng khái niệm "điều kiện cần".

Lời giải:

Mệnh đềMệnh đề đảoPhát biểu bằng khái niệm “ điều kiện đủ”Phát biểu bằng khái niệm “điều kiện cần”
Nếu a và b cùng chia hết cho c thì a + b chia hết cho c.Nếu a + b chia hết cho c thì cả a và b đều chia hết cho c.a và b chia hết cho c là điều kiện đủ để a + b chia hết cho c.a + b chia hết cho c là điều kiện cần để a và b chia hết cho c.
Những số nguyên mang tận cùng bằng 0 đều chia hết cho 5.Những số nguyên chia hết cho 5 thì mang tận cùng bằng 0.Một số nguyên tận cùng bằng 0 là điều kiện đủ để số đó chia hết cho 5.Những số nguyên chia hết cho 5 là điều kiện cần để số đó mang tận cùng bằng 0.
Tam giác cân mang hai đường trung tuyến bằng nhauTam giác mang hai đường trung tuyến bằng nhau là tam giác cân.Tam giác cân là điều kiện đủ để tam giác đó mang hai đường trung tuyến bằng nhau."Hai trung tuyến của một tam giác bằng nhau là điều kiện cần để tam giác đó cân.
Hai tam giác bằng nhau mang diện tích bằng nhauHai tam giác mang diện tích bằng nhau là hai tam giác bằng nhau.Hai tam giác bằng nhau là điều kiện đủ để hai tam giác đó mang diện tích bằng nhau.Hai tam giác mang diện tích bằng nhau là điều kiện cần để hai tam giác đó bằng nhau.

Tri thức ứng dụng

 • Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số Bài Một trang 4 : Quan sát hai bức tranh ở trên....

 • Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số Bài Một trang 6 : Hãy phủ định những mệnh đề sau....

 • Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số Bài Một trang 7 : Cho tam giác ABC. Từ những mệnh đề....

 • Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số Bài Một trang 8 : Phát biểu thành lời mệnh đề sau....

 • Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số Bài Một trang 9 : Hãy phát biểu mệnh đề phủ định của....

 • Bài 1 (trang 9 SGK Đại số 10): Trong những câu sau, câu nào là mệnh đề ...

 • Bài 2 (trang 9 SGK Đại số 10): Xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề ...

 • Bài 3 (trang 9 SGK Đại số 10): Cho những mệnh đề kéo theo ...

 • Bài 4 (trang 9 SGK Đại số 10): Phát biểu mỗi mệnh đề sau ...

 • Bài 5 (trang 10 SGK Đại số 10): Sử dụng kí hiệu ...

 • Bài 6 (trang 10 SGK Đại số 10): Phát biểu thành lời mỗi mệnh đề ...

 • Bài 7 (trang 10 SGK Đại số 10): Lập mệnh đề phủ định ...

 • Bài 1: Mệnh đề
 • Bài 2: Tập hợp
 • Bài 3: Những phép toán tập hợp
 • Bài 4: Những tập hợp số
 • Bài 5: Số sắp đúng. Sai số

Đã mang lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời thông minh
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Nhà băng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 mang đáp án
 • Hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 mang đáp án chi tiết
 • Sắp 4000 câu trắc nghiệm Vật lý 10 mang đáp án
--- Cập nhật: 15-03-2023 --- edu.dinhthienbao.com tìm được thêm bài viết Bài 3 trang 9 SGK Toán 10 Đại Số từ website doctailieu.com cho từ khoá giải bài 3 sgk toán 10 tập Một trang 9.

Giải bài 3 trang 9 SGK Toán 10

Bài 3 trang 9 SGK Toán Đại số lớp 10 được hướng dẫn chi tiết giúp những bạn cùng tham khảo

Bài 3 (trang 9 SGK Đại số 10) - Cho những mệnh đề kéo theo

Nếu (a) và (b) cùng chia hết cho (c) thì (a+b) chia hết cho (c) ((a,b,c) là những số nguyên).

Những số nguyên mang tận cùng bằng (0) đều chia hết cho (5).
Tam giác cân mang hai đường trung tuyến bằng nhau.
Hai tam giác bằng nhau mang diện tích bằng nhau.

a) Hãy phát biểu mệnh đề đảo của mỗi mệnh đề trên.
b) Phát biểu mỗi mệnh đề trên, bằng cách sử dụng khái niệm "điều kiện đủ".
c) Phát biểu mỗi mệnh đề trên, bằng cách sử dụng khái niệm "điều kiện cần".

Phương pháp giải

Bài giải chi tiết

a) Những mệnh đề đảo của mỗi mệnh đề trên là:

"Nếu (a+b) chia hết cho (c) thì (a) và (b) cùng chia hết cho (c)".
"Những số chia hết cho (5) đều mang tận cùng bằng (0)".
" Tam giác mang hai đường trung tuyến bằng nhau là tam giác cân".
"Hai tam giác mang diện tích bằng nhau thì bằng nhau".

b) Sử dụng khái niệm "điều kiện đủ"

Điều kiện đủ để (a+b) chia hết cho (c) là (a) và (b) cùng chia hết cho (c).
Điều kiện đủ để một số chia hết cho (5) là số đó mang tận cùng bằng (0).
Điều kiện đủ để một tam giác mang hai đường trung tuyến bằng nhau là tam giác đó cân.
Điều kiện đủ để hai tam giác mang diện tích bằng nhau là chúng bằng nhau.

c) Sử dụng khái niệm "điều kiện cần"

Điều kiện cần để (a) và (b) cùng chia hết cho (c) là (a+b) chia hết cho (c).
Điều kiện cần để một số mang tận cùng bằng (0) là số đó chia hết cho (5).
Điều kiện cần để một tam giác là tam giác cân là hai đường trung tuyến của nó bằng nhau.
Điều kiện cần để hai tam giác bằng nhau là chúng mang diện tích bằng nhau.

Giải bài tập trang 9 SGK Toán 10

Hướng dẫn chi tiết cách giải những bài tập trang 9 SGK Đại số 10, để xem chi tiết đáp án, bạn bấm vào từng bài:

Bài 4 trang 9 SGK Toán 10

a) Điều kiện cần và đủ để một số chia hết cho (9) là tổng những chữ số của nó chia hết cho (9).
b) Điều kiện cần và đủ để một hình bình hành là hình thoi là hai đường chéo của nó vuông góc với nhau.
c) Điều kiện cần và đủ để phương trình bậc hai mang hai nghiệm phân biệt là biệt thức của nó dương.

Bài Hai trang 9 SGK Toán 10

a) "(1794) chia hết cho (3)" là mệnh đề đúng; mệnh đề phủ định là " (1794) ko chia hết cho (3)".

b) '' (sqrt{2}) là một số hữu tỉ" là mệnh đề sai; mệnh đề phủ định là ''(sqrt{2}) ko là một số hữu tỉ".

c) ''(π<3,15)'' là mệnh đề đúng; mệnh đề phủ định là "(π≥3,15)".

Bài Một trang 9 SGK Toán 10

Câu a) và d) là mệnh đề;

a) (3+ 2=7 ;)

d) (2+sqrt{5}<0)

Câu b) và c) là mệnh đề chứa biến.

b) (4+x=3 ;)

   Nội dung bài viết chắc hẳn đã giúp những em giải bài 3 trang 9 SGK Toán 10 Đại Số được tốt hơn, chúc những em học tốt và đừng quên tham khảo những tài liệu giải toán 10 với nhiều bài tập khác của ĐọcTàiLiệu.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *