Bài 3 trang 9 SGK Toán 10 Đại Số

Giải bài 3 trang 9 SGK Toán 10

Bài 3 trang 9 SGK Toán Đại số lớp 10 được hướng dẫn chi tiết giúp những bạn cùng tham khảo

Bài 3 (trang 9 SGK Đại số 10) - Cho những mệnh đề kéo theo

Nếu (a) và (b) cùng chia hết cho (c) thì (a+b) chia hết cho (c) ((a,b,c) là những số nguyên).

Những số nguyên với tận cùng bằng (0) đều chia hết cho (5).
Tam giác cân với hai đường trung tuyến bằng nhau.
Hai tam giác bằng nhau với diện tích bằng nhau.

a) Hãy phát biểu mệnh đề đảo của mỗi mệnh đề trên.
b) Phát biểu mỗi mệnh đề trên, bằng cách sử dụng khái niệm "điều kiện đủ".
c) Phát biểu mỗi mệnh đề trên, bằng cách sử dụng khái niệm "điều kiện cần".

Phương pháp giải

Bài giải chi tiết

a) Những mệnh đề đảo của mỗi mệnh đề trên là:

"Nếu (a+b) chia hết cho (c) thì (a) và (b) cùng chia hết cho (c)".
"Những số chia hết cho (5) đều với tận cùng bằng (0)".
" Tam giác với hai đường trung tuyến bằng nhau là tam giác cân".
"Hai tam giác với diện tích bằng nhau thì bằng nhau".

b) Sử dụng khái niệm "điều kiện đủ"

Điều kiện đủ để (a+b) chia hết cho (c) là (a) và (b) cùng chia hết cho (c).
Điều kiện đủ để một số chia hết cho (5) là số đó với tận cùng bằng (0).
Điều kiện đủ để một tam giác với hai đường trung tuyến bằng nhau là tam giác đó cân.
Điều kiện đủ để hai tam giác với diện tích bằng nhau là chúng bằng nhau.

c) Sử dụng khái niệm "điều kiện cần"

Điều kiện cần để (a) và (b) cùng chia hết cho (c) là (a+b) chia hết cho (c).
Điều kiện cần để một số với tận cùng bằng (0) là số đó chia hết cho (5).
Điều kiện cần để một tam giác là tam giác cân là hai đường trung tuyến của nó bằng nhau.
Điều kiện cần để hai tam giác bằng nhau là chúng với diện tích bằng nhau.

Giải bài tập trang 9 SGK Toán 10

Hướng dẫn chi tiết cách giải những bài tập trang 9 SGK Đại số 10, để xem chi tiết đáp án, bạn bấm vào từng bài:

Bài 4 trang 9 SGK Toán 10

a) Điều kiện cần và đủ để một số chia hết cho (9) là tổng những chữ số của nó chia hết cho (9).
b) Điều kiện cần và đủ để một hình bình hành là hình thoi là hai đường chéo của nó vuông góc với nhau.
c) Điều kiện cần và đủ để phương trình bậc hai với hai nghiệm phân biệt là biệt thức của nó dương.

Bài Hai trang 9 SGK Toán 10

a) "(1794) chia hết cho (3)" là mệnh đề đúng; mệnh đề phủ định là " (1794) ko chia hết cho (3)".

b) '' (sqrt{2}) là một số hữu tỉ" là mệnh đề sai; mệnh đề phủ định là ''(sqrt{2}) ko là một số hữu tỉ".

c) ''(π<3,15)'' là mệnh đề đúng; mệnh đề phủ định là "(π≥3,15)".

Bài một trang 9 SGK Toán 10

Câu a) và d) là mệnh đề;

a) (3+ 2=7 ;)

d) (2+sqrt{5}<0)

Câu b) và c) là mệnh đề chứa biến.

b) (4+x=3 ;)

   Nội dung bài viết chắc hẳn đã giúp những em giải bài 3 trang 9 SGK Toán 10 Đại Số được tốt hơn, chúc những em học tốt và đừng quên tham khảo những tài liệu giải toán 10 với nhiều bài tập khác của ĐọcTàiLiệu.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *