Bài 3 trang 5 SGK Toán 8 tập 1

SGK Toán lớp 8

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 8 TẬP 1

 • 👉 CHƯƠNG I. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC
 • 👉 CHƯƠNG II. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 8 TẬP 1

 • 👉 CHƯƠNG I. TỨ GIÁC
 • 👉 CHƯƠNG II. ĐA GIÁC, DIỆN TÍCH ĐA GIÁC

PHẦN ĐẠI SỐ - TOÁN 8 TẬP 2

 • 👉 CHƯƠNG III. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
 • 👉 CHƯƠNG IV. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 8 TẬP 2

 • 👉 CHƯƠNG III. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
 • 👉 CHƯƠNG IV. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU
 • 👉 ÔN TẬP CUỐI NĂM - TOÁN 8

CHƯƠNG I. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC

 • 👉 Bài 1. Nhân đơn thức với đa thức
 • 👉 Bài 2. Nhân đa thức với đa thức
 • 👉 Bài 3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ
 • 👉 Bài 4. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
 • 👉 Bài 5. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
 • 👉 Bài 6. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung
 • 👉 Bài 7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp sử dụng hằng đẳng thức
 • 👉 Bài 8. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
 • 👉 Bài 9. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp
 • 👉 Bài 10. Chia đơn thức cho đơn thức
 • 👉 Bài 11. Chia đa thức cho đơn thức
 • 👉 Bài 12. Chia đa thức một biến đã sắp xếp
 • 👉 Ôn tập chương I: Phép nhân và phép chia những đa thức
 • 👉 Đề rà soát 15 phút - Chương 1 - Đại số 8
 • 👉 Đề rà soát 45 phút ( Một tiết) - Chương 1 - Đại số 8

CHƯƠNG II. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

 • 👉 Bài 1. Phân thức đại số
 • 👉 Bài 2. Tính chất cơ bản của phân thức
 • 👉 Bài 3. Rút gọn phân thức
 • 👉 Bài 4. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức
 • 👉 Bài 5. Phép cùng những phân thức đại số
 • 👉 Bài 6. Phép trừ những phân thức đại số
 • 👉 Bài 7. Phép nhân những phân thức đại số
 • 👉 Bài 8. Phép chia những phân thức đại số
 • 👉 Bài 9. Biến đổi những biểu thức hữu tỉ. Trị giá của phân thức
 • 👉 Ôn tập chương II: Phân thức đại số
 • 👉 Đề rà soát 15 phút – Chương 2 – Đại số 8
 • 👉 Đề rà soát 45 phút (Một tiết ) – Chương 2 – Đại số 8

CHƯƠNG I. TỨ GIÁC

 • 👉 Bài 1. Tứ giác
 • 👉 Bài 2. Hình thang
 • 👉 Bài 3. Hình thang cân
 • 👉 Bài 4. Đường trung bình của tam giác, của hình thang
 • 👉 Bài 5. Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang
 • 👉 Bài 6. Đối xứng trục
 • 👉 Bài 7. Hình bình hành
 • 👉 Bài 8. Đối xứng tâm
 • 👉 Bài 9. Hình chữ nhật
 • 👉 Bài 10. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước
 • 👉 Bài 11. Hình thoi
 • 👉 Bài 12. Hình vuông
 • 👉 Ôn tập chương I: Tứ giác
 • 👉 Đề rà soát 15 phút - Chương 1 - Hình học 8
 • 👉 Đề rà soát 45 phút ( Một tiết) - Chương 1 - Hình học 8

CHƯƠNG II. ĐA GIÁC, DIỆN TÍCH ĐA GIÁC

 • 👉 Bài 1. Đa giác. Đa giác đều
 • 👉 Bài 2. Diện tích hình chữ nhật
 • 👉 Bài 3. Diện tích tam giác
 • 👉 Bài 4. Diện tích hình thang
 • 👉 Bài 5. Diện tích hình thoi
 • 👉 Bài 6. Diện tích đa giác
 • 👉 Ôn tập chương II: Đa giác. Diện tích đa giác
 • 👉 Đề rà soát 15 phút - Chương 2 - Hình học 8
 • 👉 Đề rà soát 45 phút (Một tiết) - Chương 2 - Hình học 8

CHƯƠNG III. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

 • 👉 Bài 1. Mở đầu về phương trình
 • 👉 Bài 2. Phương trình hàng đầu một ẩn và cách giải
 • 👉 Bài 3. Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0
 • 👉 Bài 4. Phương trình tích
 • 👉 Bài 5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu
 • 👉 Bài 6. Giải bài toán bằng cách lập phương trình
 • 👉 Bài 7. Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp)
 • 👉 Ôn tập chương III: Phương trình hàng đầu một ẩn

CHƯƠNG IV. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

 • 👉 Bài 1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cùng
 • 👉 Bài 2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
 • 👉 Bài 3. Bất phương trình một ẩn
 • 👉 Bài 4. Bất phương trình hàng đầu một ẩn
 • 👉 Bài 5. Phương trình chứa dấu trị giá tuyệt đối
 • 👉 Ôn tập chương IV: Bất phương trình hàng đầu một ẩn

CHƯƠNG III. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

 • 👉 Bài 1. Định lí Ta - let trong tam giác
 • 👉 Bài 2. Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta - let
 • 👉 Bài 3. Tính chất đường phân giác của tam giác
 • 👉 Bài 4. Khái niệm hai tam giác đồng dạng
 • 👉 Bài 5. Trường hợp đồng dạng thứ nhất
 • 👉 Bài 6. Trường hợp đồng dạng thứ hai
 • 👉 Bài 7. Trường hợp đồng dạng thứ ba
 • 👉 Bài 8. Những trường hợp đồng dạng của tam giác vuông
 • 👉 Bài 9. Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng
 • 👉 Ôn tập chương III: Tam giác đồng dạng

CHƯƠNG IV. HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU

 • 👉 Bài 1. Hình hộp chữ nhật
 • 👉 Bài 2. Hình hộp chữ nhật (tiếp)
 • 👉 Bài 3. Thể tích của hình hộp chữ nhật
 • 👉 Bài 4. Hình lăng trụ đứng
 • 👉 Bài 5. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng
 • 👉 Bài 6. Thể tích của hình lăng trụ đứng
 • 👉 Bài 7. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều
 • 👉 Bài 8. Diện tích xung quanh của hình chóp
 • 👉 Bài 9. Thể tích của hình chóp đều
 • 👉 Ôn tập chương IV: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều

ÔN TẬP CUỐI NĂM - TOÁN 8

 • 👉 Ôn tập cuối năm - Đại số - Toán 8
 • 👉 Ôn tập cuối năm - Hình học - Toán 8

Xem Thêm

 • 👉 Đề cương ôn tập học kì Một toán 8
 • 👉 Đề thi học kì Một mới nhất với lời giải
 • 👉 Đề thi học kì Hai mới nhất với lời giải
 • 👉 Đề cương ôn tập học kì 2
 • 👉 Thắc mắc tự luyện Toán 8
 • 👉 Tải 30 đề rà soát giữa kì Một Toán 8
 • 👉 Tải 30 đề ôn tập rà soát học kì Một Toán 8
 • 👉 Tải 30 đề thi học kì Một của những trường Toán 8
 • 👉 Tải 30 đề rà soát giữa kì Hai Toán 8
 • 👉 Tải 30 đề ôn tập học kì Hai Toán 8
 • 👉 Tải 30 đề thi học kì Hai của những trường Toán 8

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *