Giải bài 30 trang 19 sgk toán 9 tập 1 – Tổng hợp kiến thức và hỗ trợ giải

Những hướng dẫn chi tiết để giải bài 30 trang 19 sgk toán 9 tập Một và một số lý thuyết về mối liên hệ giữa phép chia và phép khai phương được ứng dụng trong bài tập trên sẽ được phân phối đầy đủ trong bài viết dưới đây. Ngoài ra, bài viết còn phân phối một số bài tập liên quan phục vụ nhu cầu ôn tập và rèn luyện nhằm nắm vững kĩ năng của môn Toán 9.

I. Lý thuyết vận dụng giải môn toán 9 bài 30 trang 19 sgk tập 1

Lý thuyết được sử dụng trong giải bài 30 trang 19 sgk toán 9 tập Một là những lý thuyết về phép chia và phép khai phương và liên hệ giữa chúng. Dưới đây là một số lý thuyết cơ bản phân phối cho những bạn học trò để thuận tiện ôn luyện.

1. Lý thuyết về mối liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Với số a cho trước ko âm và số b cho trước là số dương ta sở hữu:

2. Quy tắc khai phương một thương

Lúc muốn khai phương một thương số a/b mà trong đó số a là số ko âm và số b là số dương, ta sở hữu thể khai phương tuần tự a và b rồi lấy kết quả ở tử số chia cho kết quả ở mẫu số hoặc kết quả khai phương số a chia cho kết quả khai phương của số b.

3. Quy tắc chia những căn bậc hai

Lúc muốn thực hiện phép chia những căn bậc hai của một số a là số ko âm cho căn bậc hai của số b là số dương ta sở hữu thể thực hiện chia số a cho số b trước sau đó khai phương kết quả của thương số đó.

Chú ý:  Với A là một biểu thức ko âm và B là một biểu thức dương ta sở hữu dạng tổng quát nhất:

4. Những dạng bài tập thường gặp về liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Dạng 1: Thực hiện giải những phép tính theo yêu cầu của đề

Sử dụng những công thức khai phương của một tích và khai phương của một thương để thực hiện phép tính.

Với hai biểu thức A và biểu thức B ko âm ta sở hữu

Với biểu thức ko âm là A  và biểu thức dương là B  ta sở hữu

Dạng 2: Rút gọn biểu thức và giải những bài tập liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Phương pháp:

Ứng dụng Hai công thức khai phương một tích và công thức khai phương một thương

Với hai biểu thức A và biểu thức B  ko âm ta sở hữu

Với biểu thức ko âm là A  và biểu thức dương là B  ta sở hữu

Sử dụng đẳng thức √ (A2) = | A |

Dạng 3: Giải phương trình

Phương pháp:

Đưa phương trình đã cho về những dạng thân thuộc bằng những sử dụng công thức khai phương một tích và khai phương một thương:

II. Hướng dẫn tư vấn bài 30 trang 19 sgk toán 9 tập 1

Dưới đây là hướng dẫn giải và lời giải chi tiết bài 30 trang 19 sgk toán 9 tập Một để những bạn học trò sở hữu thể tham khảo.

Đề bài

Rút gọn những biểu thức sau:

Hướng dẫn giải

Sử dụng những công thức khai căn của một tích và khai căn của một thương đã học để tiến hành rút gọn. Chú ý những điều kiện của x và y để tránh sai dấu lúc khai căn và để xác định căn thức sở hữu nghĩa.

Lời giải chi tiết

III. Lời giải và đáp án những bài tập khác môn toán 9 trang 18, 19 sgk tập 1

Dưới đây là phần gợi ý giải những bài tập sở hữu dạng tương tự với bài 30 trang 19 sgk toán 9 tập 1 để những bạn học trò thuận tiện trong việc học tập và rèn luyện môn Toán lớp 9.

1. Bài 28 SGK Toán 9 trang 18 Tập 1

Tính những phép tính sau

Hướng dẫn giải:

Sử dụng những công thức khai phương, công thức của phép chia số mệnh để thực hiện những phép tính đề bài cho. Đặc trưng, chú ý phân tích những số theo đề bài thành những nhân tử sở hữu nhân tử chung để rút gọn.

Lời giải chi tiết:

2. Bài 29 SGK Toán 9 trang 19 Tập 1

Tính những phép tính sau:

Hướng dẫn giải:

Sử dụng những công thức khai phương, công thức của phép chia số mệnh để thực hiện những phép tính đề bài cho. Đặc trưng, chú ý phân tích những số theo đề bài thành những nhân tử sở hữu nhân tử chung để rút gọn.

Lời giải chi tiết:

3. Bài 31 SGK Toán 9 trang 19 Tập 1

a) So sánh √(25 – 16)và  √25 – √16

Hướng dẫn giải:

Khai phương những biểu thức dưới căn của một vế sẽ thu lại vế còn lại. Ứng dụng những công thức khai phương đã kể ở trên để làm bài.

Lời giải chi tiết:

a) √(25 – 16) = √9 = 3

√25 – √16 = 5 – 4 = 1

Ứng dụng kết quả đã tính ra ở bài 26 với hai số (a – b) và b ta sẽ được:

Vậy √a – √b < √a – b.

4. Bài 32 SGK Toán 9 trang 19 Tập 1

Thực hiện những phép tính sau:

Hướng dẫn giải:

Trước tiên phân tích và đặt nhân tử chung cho mỗi số, sau đó sử dụng những tri thức về phép khai phương của một thương để thực hiện những phép tính.

Lời giải chi tiết:

5. Bài 33 SGK Toán 9 trang 19 Tập 1

Thực hiện giải những phương trình sau:

a) √2.x – √50 = 0

b) √3 .x + √3 = √12 + √27

c) √3 .x2√12= 0

d) x2/√5√20 = 0

Hướng dẫn giải:

Tiến hành giải những phương trình theo phương pháp thông thường. Tuy nhiên cần chú ý tới phép chia dưới căn, phép khai phương và trị tuyệt đối để tránh sơ sót.

Lời giải chi tiết:

a) √2.x – √50 = 0

⬄ .x =

⬄ x = √50/2

⬄ x = √25

⬄ x = 5

b) √3 .x + √3 = √12 + √27

⬄ √3 .x = √12 + √27 – √3

⬄ √3 .x = √4.3 + √9.3 – √3

⬄ √3 .x = 2√3 + 3√3 – √3

⬄ √3 .x = √3 . (2 + 3 -1)

⬄ x = 4

c) √3 .x2 – √12 = 0

⬄ √3 .x2 = √12

⬄ √3 .x2 = √4.3

⬄ √3 .x2 = √4 . √3

⬄ x2 = √4

⬄ x2 = 2

⬄ √x2 = √2

⬄I x I= √2

⬄ x = √2

d) x2/√5 – √20 = 0

⬄ x2/√5 = √20

⬄ x2 = √20 .√5

⬄ x2 = √20.5

⬄ x2 =√100

⬄ x2 = 10

⬄ √x2 = √10

⬄ = √10

⬄ x = √10

6. Bài 34 SGK Toán 9 trang số 19 Tập 1 

Hướng dẫn giải:

Sử dụng những công thức khai căn và phép chia dưới căn đã phân phối ở trên để thực hiện khai căn những phép tính dưới đây. Đặc trưng chú ý tới những điều kiện của a và b lúc giải để tránh những sơ sót.

Lời giải chi tiết:

Vì b < 0 nên |b| = -b

Vì vậy: |3 + 2a| = 3 + 2a

Vậy:

Trên đây là những hướng dẫn chi tiết để giải bài 30 trang 19 sgk toán 9 tập 1. Đi kèm với đó là một số lý thuyết và bài tập ứng dụng nhằm củng cố vững chắc phần tri thức sở hữu sử dụng để giải bài 30 trang 19 sgk toán 9 tập 1. Toán lớp 9 là một trong những chương trình quan yếu trong suốt 12 niên học tập, đặc thù là phần phép chia và phép khai phương. Kỳ vọng những thông tin mà bài viết phân phối hữu ích với những bạn học trò trong quá trình học tập và rèn luyện.

Những bạn hãy tìm đọc những bài viết được đăng tải tại Kiến Guru để ko bỏ lỡ những bài học thú vị của nhiều môn học khác nữa!

Chúc những bạn luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *