Bài 32 trang 10 SBT Toán 8 Tập 2
Bài 4: Phương trình tích

Bài 32 trang 10 sách bài tập Toán 8 Tập 2: Cho phương trình (3x + 2k – 5)(x – 3k + 1) = 0, trong đó k là một số.

a) Tìm những trị giá của k sao cho một trong những nghiệm của phương trình là x = 1.

b) Với mỗi trị giá của k tìm được trong câu a, hãy giải phương trình đã cho.

Lời giải:

a) Thay x = Một vào phương trình (3x + 2k – 5)(x – 3k + 1) = 0, ta sở hữu:

(3.1 + 2k – 5)(1 – 3k + 1) = 0

⇔ (2k – 2)(2 – 3k) = 0

⇔ 2k – 2 = 0 hoặc 2 – 3k = 0

Nếu 2k – 2 = 0 ⇔ k = 1

Nếu 2 – 3k = 0 ⇔ .

Vậy với k = Một hoặc thì phương trình đã cho sở hữu nghiệm x = 1.

b) Với k = 1, ta sở hữu phương trình:

(3x – 3)(x – 2) = 0

⇔ 3x – 3 = 0 hoặc x – 2 = 0

Nếu 3x – 3 = 0 ⇔ x = 1.

Nếu x – 2 = 0 ⇔ x = 2.

Vậy phương trình sở hữu nghiệm x = Một hoặc x = 2.

Với , ta sở hữu phương trình:

hoặc x – 1 = 0

Nếu .

Nếu x – 1 = 0 ⇔ x = 1

Vậy phương trình sở hữu nghiệm hoặc x = 1.

Những bài giải bài tập sách bài tập Toán 8 (SBT Toán 8) khác:

 • Bài 26 (trang 9 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Giải những phương trình sau...

 • Bài 27 (trang 10 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Sử dụng máy tính bỏ túi để tính trị giá sắp đúng những nghiệm...

 • Bài 28 (trang 10 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Giải những phương trình sau...

 • Bài 29 (trang 10 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Giải những phương trình sau...

 • Bài 30 (trang 10 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Giải những phương trình bậc hai sau đây bằng cách đưa về dạng phương...

 • Bài 31 (trang 10 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Giải những phương trình bằng cách đưa về dạng phương trình tích...

 • Bài 32 (trang 10 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Cho phương trình (3x + 2k – 5)(x – 3k + 1) = 0, trong đó k là một số...

 • Bài 33 (trang 11 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Biết x = - Hai là một trong những nghiệm của phương trình...

 • Bài 34 (trang 11 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Cho biểu thức hai biến: f(x; y) = (2x – 3y + 7)(3x + 2y – 1)...

 • Giải bài tập sgk Toán 8
 • Những dạng bài tập Toán 8 (sở hữu đáp án)
 • Top 75 Đề thi Toán 8 sở hữu đáp án

Nhà băng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *