Bài 32 trang 54 SGK Toán 9 Tập 2
Bài 6: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Tập dượt (trang 54 sgk Toán 9 Tập 2)

Video Bài 32 trang 54 SGK Toán 9 Tập 2 - Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Thầy giáo VietJack)

Bài 32 (trang 54 SGK Toán 9 Tập 2): Tìm hai số u và v trong mỗi trường hợp sau:

a) u + v = 42, uv = 441

b) u + v = -42, uv = -400

c) u – v = 5, uv = 24

Lời giải

a) S = 42; P = 441 ⇒ S2 – 4P = 422 – 4.441 = 0

⇒ u và v là hai nghiệm của phương trình: x2 – 42x + 441 = 0

Mang: Δ’ = (-21)2 – 441 = 0

⇒ Phương trình mang nghiệm kép x1 = x2 = −b 2a = − −42 2 =21 .

Vậy u = v = 21.

⇒ u và v là hai nghiệm của phương trình: x2 + 42x – 400 = 0

Mang Δ’ = 212 – 1.(-400) = 841

⇒ Phương trình mang hai nghiệm phân biệt:

x 1 = −b'+ Δ' a = −21+ 841 1 =8

x 2 = −b'− Δ' a = −21− 841 1 =−50

Vậy u = 8; v = -50 hoặc u = -50; v = 8.

c) u – v = 5 ⇒ u + (-v) = 5

u.v = 24 ⇒ u.(-v) = -uv = -24.

Ta tìm u và –v. Từ đó, ta tiện dụng tính được u và v.

⇒ u và –v là hai nghiệm của phương trình: x2 – 5x – 24 = 0

Mang Δ = (-5)2 – 4.1.(-24) = 121

⇒ Phương trình mang hai nghiệm phân biệt

x 1 = −b+ Δ 2a = 5+ 121 1.2 =8 ;

x 2 = −b− Δ 2a = 5− 121 1.2 =−3

+) Với u = 8 thì –v = -3

⇒u=8;v=3

+) Với u = -3 thì -v = 8

⇒u=−3;v=−8 .

Vậy u = 8 thì v = 3 hoặc u = -3 và v = -8

Tri thức ứng dụng

Tham khảo những lời giải Toán 9 Bài 6 khác:

 • Mục Lục Chương IV: Hàm Số y = ax2 (a ≠ 0) - Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn
 • Bài 25 (trang 52 SGK Toán 9 Tập 2): Đối với mỗi phương trình sau, kí hiệu x1 và x2 là hai nghiệm (nếu mang). ...

 • Bài 26 (trang 53 SGK Toán 9 Tập 2): Tiêu dùng điều kiện a + b + c = 0 hoặc a – b + c = 0 để tính nhẩm nghiệm ...

 • Bài 27 (trang 53 SGK Toán 9 Tập 2): Tiêu dùng hệ thức Vi-et để tính nhẩm những nghiệm của phương trình. ...

 • Bài 28 (trang 53 SGK Toán 9 Tập 2): Tìm hai số u và v trong mỗi trường hợp sau: ...

 • Bài 29 (trang 54 SGK Toán 9 Tập 2): Ko giải phương trình, hãy tính tổng và tích những nghiệm (nếu mang) của ...

 • Bài 30 (trang 54 SGK Toán 9 Tập 2): Tìm trị giá của m để phương trình mang nghiệm, rồi tính tổng và tích ...

 • Bài 31 (trang 54 SGK Toán 9 Tập 2): Tính nhẩm nghiệm của những phương trình: ...

 • Bài 32 (trang 54 SGK Toán 9 Tập 2): Tìm hai số u và v trong mỗi trường hợp sau: ...

 • Bài 33 (trang 54 SGK Toán 9 Tập 2): Chứng tỏ rằng nếu phương trình ax2 + bx + c = 0 mang nghiệm là ...

Tham khảo những lời giải Toán 9 Chương 4 khác:

 • Bài 5: Công thức nghiệm thu gọn - Tập dượt (trang 49-50)
 • Bài 6: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng - Tập dượt (trang 54)
 • Bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai - Tập dượt (trang 56-57)
 • Bài 8: Giải bài toán bằng cách lập phương trình - Tập dượt (trang 59-60)
 • Ôn tập chương 4 (Thắc mắc - Bài tập)
 • Giải sách bài tập Toán 9
 • Chuyên đề Toán 9 (mang đáp án - cực hay)
 • Lý thuyết & 500 Bài tập Toán 9 (mang đáp án)
 • Những dạng bài tập Toán 9 cực hay
 • Đề thi Toán 9
 • Đề thi vào 10 môn Toán

Nhà băng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 mang đáp ánLeave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *