Bài 35 trang 129 Toán 8 Tập 1
Bài 5: Diện tích hình thoi

Video Bài 35 trang 129 SGK Toán 8 tập 1 - Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Thầy giáo VietJack)

Bài 35 (trang 129 SGK Toán 8 Tập 1): Tính diện tích hình thoi với cạnh dài 6cm và một trong những góc của nó với số đo là 60o.

Lời giải:

Cho hình thoi ABCD với cạnh AB = 6 cm, A ^ = 60o.

- Cách 1:

Xét ΔABD với AB = AD (ABCD là hình thoi)

Suy ra ΔABD cân tại A.

Mà A ^ = 60o nên ΔABD đều.

Do đó BD = AB = 6 (cm).

Gọi I là giao điểm của AC và BD.

Lúc đó, AC ⊥ DB tại I và I là trung điểm của AC và là trung điểm của BD.

Suy ra IB=ID= BD 2 = 6 2 =3  (cm)

Ứng dụng định lý Py-ta-go vào ∆ABI vuông tại I, ta với:

A B 2 =A I 2 +I B 2

62 = AI2 + 32

AI2 = 62 − 32 = 27

⇒AI= 27 (cm)

⇒AC=2AI=2 27 (cm)

Diện tích hình thoi ABCD là: 

S ABCD = Một 2 AC . BD= Một 2  .  27  . 6=3 27    c m 2 .

Vậy diện tích hình thoi ABCD là 3 27   c m 2 .

- Cách 2:

Vì ΔABD là tam giác đều (cmt).

Từ B vẽ BH ⊥ AD thì HA=HD= AD 2 = 6 2 =3  (cm)

Ứng dụng định lý Py-ta-go vào ∆ABH vuông tại H, tacó:

A B 2 =A H 2 +H B 2

62 = BH2 + 32

BH= 62 − 32 = 27

⇒BH= 27 (cm)

Diện tích hình thoi ABCD là: 

S ABCD =AD . BH=6. 27 =6 27    c m 2 .

Vậy diện tích hình thoi ABCD là 6 27   c m 2 .

Những bài giải bài tập Toán 8 Bài 5 khác

 • Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập Một Bài 5 trang 127 : Hãy tính diện tích tứ giác ABCD theo AC....

 • Bài 32 (trang 128 SGK Toán 8 Tập 1): a) Hãy vẽ một tứ giác với độ dài hai đường chéo là: 3,6 cm ...

 • Bài 33 (trang 128 SGK Toán 8 Tập 1): Vẽ hình chữ nhật với một cạnh bằng đường chéo ...

 • Bài 34 (trang 128 SGK Toán 8 Tập 1): Cho một hình chữ nhật ...

 • Bài 35 (trang 129 SGK Toán 8 Tập 1): Tính diện tích hình thoi với cạnh dài 6cm ...

 • Bài 36 (trang 129 SGK Toán 8 Tập 1): Cho một hình thoi và một hình vuông với cùng chu vi ...

 • Bài 5: Diện tích hình thoi
 • Bài 6: Diện tích đa giác
 • Ôn tập chương 2
 • Bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác
 • Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét - Tập luyện (trang 63-64-65)
 • Giải sách bài tập Toán 8
 • Lý thuyết & 700 Bài tập Toán 8 (với đáp án)
 • Top 75 Đề thi Toán 8 với đáp án

Nhà băng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *