Bài 4.1 trang 70 SBT Toán 7 Tập 1
Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịc

Bài 4.Một trang 70 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Hãy nối mỗi ô của cột A với mỗi ô của cột B để được những phát biểu đúng :

Cột A Cột B
1. Nếu hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau thì tỉ số giữa hai trị giá tương ứng của chúnga) Bằng tỉ số giữa hai trị giá tương ứng của đại lượng kia.
2. Nếu hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau thì tỉ số giữa hai đại lượng bất kì của đại lượng nàyb) Bằng nghịch đảo của tỉ số hai trị giá tương ứng của đại lượng kia
3. Nếu hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau thì tích hai trị giá tương ứngc) luôn ko đổi
4. Nếu hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau thì tỉ số hai trị giá bất kì của đại lượng này

Lời giải:

1 – c;     2 – a;   3 – c;    4 – b .

Những bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) Bài 4 Chương Một Đại Số khác:

 • Bài 25 (trang 70 Sách bài tập Toán 7 Tập 1): Hai đại lượng x và y với tỉ lệ nghịch với ....

 • Bài 26 (trang 70 Sách bài tập Toán 7 Tập 1): Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ với nhau. ....

 • Bài 27 (trang 70 Sách bài tập Toán 7 Tập 1): Cho biết 5 người làm cỏ một cánh đồng hết 8 giờ ....

 • Bài 28 (trang 70 Sách bài tập Toán 7 Tập 1): Với số tiền để tậu 135 mét vải loại I với thể tậu ....

 • Bài 29 (trang 70 Sách bài tập Toán 7 Tập 1): Đố vui: trong một cuộc thi chạy tiếp sức ....

 • Bài 30 (trang 70 Sách bài tập Toán 7 Tập 1): Ba đội máy cày cày 3 cánh đồng với cùng diện tích ....

 • Bài 31 (trang 70 Sách bài tập Toán 7 Tập 1): Một bánh xe răng cưa với 24 răng quay được ....

 • Bài 32 (trang 71 Sách bài tập Toán 7 Tập 1): Hai bánh xe nối với nhau bởi một dây tời (hình dưới) ....

 • Bài 33 (trang 71 Sách bài tập Toán 7 Tập 1): Đố vui: hai bạn Bình và Minh đi tậu vở ....

 • Bài 34 (trang 71 Sách bài tập Toán 7 Tập 1): Hai xe máy cùng đi từ A tới B. ....

 • Bài tập bổ sung (trang 71 và 72)
 • Bài 4.1 (trang 71 Sách bài tập Toán 7 Tập 1): Hãy nối mỗi ô của cột A ....

 • Bài 4.2 (trang 71 Sách bài tập Toán 7 Tập 1): Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ ....

 • Bài 4.3 (trang 72 Sách bài tập Toán 7 Tập 1): Cho x và y là hai đại lượng ....

Đã với lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời thông minh
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Nhà băng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *