Bài 6 trang 6 SBT Toán 8 Tập 2
Bài 1: Mở đầu về phương trình

Bài 6 trang 6 sách bài tập Toán 8 Tập 2: Cho hai phương trình x2 - 5x + 6 = 0 (1) và x + (x - 2)(2x + 1) = 2 (2)

a. Chứng minh rằng hai phương trình mang chung nghiệm là x = 2.

b. Chứng tỏ x = 3 là nghiệm của (1) nhưng ko là nghiệm của (2).

c. Hai phương trình đã cho mang tương đương với nhau ko, vì sao?

Lời giải:

a. Thay x = Hai vào vế trái phương trình (1):

22 – 5.2 + 6 = 4 – 10 + 6 = 0

Vế trái bằng vế phải, vậy x = Hai là nghiệm của phương trình (1).

Thay x = Hai vào vế trái phương trình (2):

2 + (2 - 2) (2.2 + l) = 2 + 0 = 2

Vế trái bằng vế phải, vậy x = Hai là nghiệm của phương trình (2).

b. Thay x = 3 vào vế trái phương trình (1):

32 - 5.3 + 6 = 9 – 15 + 6 = 0

Vế trái bằng vế phải, vậy x = 3 là nghiệm của phương trình (1).

Thay x = 3 vào vế trái phương trình (2):

3 + (3 - 2) (2.3 + l) = 3 + 7 = 10

Vế trái khác vế phải, vậy x = 3 ko phải là nghiệm của phương trình (2).

c. Hai phương trình đó ko tương đương vì x = 3 là nghiệm của phương trình (1) mà ko phải là nghiệm của phương trình (2).

Những bài giải bài tập sách bài tập Toán 8 (SBT Toán 8) khác:

 • Bài 1 (trang 5 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Trong những số -2; -1,5; -1; 0,5; 2/3 ;2 ;3 số nào là nghiệm của mỗi phương...

 • Bài 2 (trang 5 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Hãy thử lại và cho biết những khẳng định sau mang đúng ko...

 • Bài 3 (trang 5 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Cho ba biểu thức 5x – 3; x2 – 3x + 12 và (x + 1)(x – 3)...

 • Bài 4 (trang 5 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Trong một shop bán thực phẩm, Tâm thấy cô bán hàng sử dụng một...

 • Bài 5 (trang 6 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Thử lại rằng phương trình 2mx - 5 = - x + 6m - Hai xoành xoạch...

 • Bài 6 (trang 6 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Cho hai phương trình x2 - 5x + 6 = 0 (1) và x + (x - 2)(2x + 1) = 2...

 • Bài 7 (trang 6 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Vì sao mang thể kết luận tập nghiệm của phương trình ...

 • Bài 8 (trang 6 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Chứng minh rằng phương trình x + |x| = 0 nghiệm đúng...

 • Bài 9 (trang 6 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Cho phương trình (m2 + 5m + 4)x2 = m + 4, trong đó m là một số...

 • Giải bài tập sgk Toán 8
 • Những dạng bài tập Toán 8 (mang đáp án)
 • Top 75 Đề thi Toán 8 mang đáp án

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *