Giải SBT Toán 8 Bài 4: Bất phương trình bạc nhất một ẩn
Giải SBT Toán 8 Bài 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn

Để học tốt Toán lớp 8, dưới đây liệt kê những bài giải bài tập Sách bài tập Toán 8 Bài 4: Bất phương trình bạc nhất một ẩn. Bạn vào tên bài hoặc để theo dõi bài giải sbt Toán lớp 8 tương ứng.

 • Bài 40 (trang 56 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Vận dụng quy tắc chuyển vế để giải những bất phương trình sau...

 • Bài 41 (trang 56 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Vận dụng quy tắc chuyển vế, giải những bất phương trình sau...

 • Bài 42 (trang 56 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Vận dụng quy tắc nhân để giải những bất phương trình sau...

 • Bài 43 (trang 56 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Vận dụng quy tắc nhân, giải những bất phương trình sau...

 • Bài 44 (trang 56 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Giảng giải sự tương đương...

 • Bài 45 (trang 56 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Cho hình vẽ...

 • Bài 46 (trang 57 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Giải những bất phương trình và trình diễn tập nghiệm trên trục số...

 • Bài 47 (trang 57 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Giải những bất phương trình...

 • Bài 48 (trang 57 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Giải những bất phương trình...

 • Bài 49 (trang 57 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Giải những bất phương trình...

 • Bài 50 (trang 57 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Viết bất phương trình hàng đầu một ẩn với tập nghiệm trình diễn bởi hình vẽ...

 • Bài 51 (trang 57 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Giải những bất phương trình...

 • Bài 52 (trang 57 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Giải những bất phương trình...

 • Bài 53 (trang 57 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Với những trị giá nào của x thì...

 • Bài 54 (trang 58 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Hãy cho biết số nào trong những số 2/3 ; 2/7 ; -4/5 là nghiệm của...

 • Bài 55 (trang 58 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Hai quy tắc biến đổi tương đương của bất phương trình cũng giống...

 • Bài 57 (trang 58 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Bất phương trình aane x: (5 + 5x) < 5(x + 2). Sở hữu thể nhận...

 • Bài 58 (trang 58 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): So sánh số a và số b nếu...

 • Bài 59 (trang 58 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Tìm số nguyên x to nhất thỏa mãn mỗi bất phương trình sau...

 • Bài 60 (trang 58 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Tìm số nguyên x bé nhất thỏa mãn mỗi bất phương trình sau...

 • Bài 61 (trang 58 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Với trị giá nào của m thì phương trình ẩn x...

 • Bài 62 (trang 58 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Giải những bất phương trình...

 • Bài 63 (trang 58 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Giải những bất phương trình...

 • Bài 64 (trang 58 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Tìm những số tự nhiên n thỏa mãn mỗi bất phương trình sau...

Bài tập bổ sung (trang 59)

 • Bài 4.1 (trang 59 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Khoang tròn vào chữ loại trước khẳng định đúng...

 • Bài 4.2 (trang 59 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Khoang tròn vào chữ loại trước hình đúng...

 • Bài 4.3 (trang 59 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Với trị giá nào của m thì phương trình ẩn x...

 • Bài 4.4 (trang 59 Sách bài tập Toán 8 Tập 2): Chứng minh hai bất phương trình sau ko...

Những bài giải bài tập sách bài tập Toán 8 (SBT Toán 8) khác:

 • Bài 3: Bất phương trình một ẩn
 • Bài 5: Phương trình chứa dấu trị giá tuyệt đối
 • Ôn tập chương 4
 • Bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác
 • Giải bài tập sgk Toán 8
 • Những dạng bài tập Toán 8 (với đáp án)
 • Top 75 Đề thi Toán 8 với đáp án

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Nhà băng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *