Giải bài 41 42 43 44 trang 58 sgk Toán 9 tập 2

Hướng dẫn giải Bài §8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình, Chương IV – Hàm số (y = ax^2 (a ≠ 0)). Phương trình bậc hai một ẩn, sách giáo khoa toán 9 tập hai. Nội dung bài giải bài 41 42 43 44 trang 58 sgk toán 9 tập Hai bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần đại số mang trong SGK toán để giúp những em học trò học tốt môn toán lớp 9.


Lý thuyết

1. Phương pháp giải

Để giải bài toán bằng cách lập phương trình, chúng ta làm theo những bước sau:

– Bước 1: Lập phương trình.

+ Chọn ẩn và đặt điều kiện cho ẩn.

+ Biểu lộ những đại lượng khác nhau theo ẩn.

+ Dựa vào đề bài toán, lập phương trình theo dạng đã học.

– Bước 2: Giải phương trình.

– Bước 3: So sánh kết quả tìm được và chọn nghiệm thích hợp.

2. Những dạng toán cơ bản

– Dạng toán chuyển động.

– Dạng toán kết hợp những đại lượng hình học.

– Dạng toán làm việc chung Một tập thể, làm việc tư nhân.

– Dạng toán nước chảy.

– Dạng toán tìm số.

– Dạng toán kết hợp vật lý, hóa học.

Dưới đây là phần Hướng dẫn trả lời những thắc mắc mang trong bài học cho những bạn tham khảo. Những bạn hãy đọc kỹ thắc mắc trước lúc trả lời nhé!


Nghi vấn

Trả lời thắc mắc Một trang 58 sgk Toán 9 tập 2

Một mảnh đất hình chữ nhật mang chiều rộng bé hơn chiều dài 4 m và diện tích bằng 320m2. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh đất.

Trả lời:

Chiều rộng của mảnh vườn là $x – 4 (m)$

Diện tích của mảnh vườn là 320m2 nên ta mang phương trình:

(eqalign{& xleft( {x – 4} right) = 320 cr & Leftrightarrow {x^2} – 4x – 320 = 0 cr & Delta ‘ = {2^2} + 320 = 324;,,sqrt {Delta ‘} = 18 cr & {x_1} = 2 + 18 = 20;,,{x_2} = 2 – 18 = – 16 cr} )

(x_2 = -16) ko thỏa mãn điều kiện của ẩn.

Vậy chiều dài của mảnh vườn là $20m$

Chiều rộng của mảnh vườn là $16m$

Dưới đây là Hướng dẫn giải bài 41 42 43 44 trang 58 sgk toán 9 tập 2. Những bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!


Bài tập

Giaibaisgk.com giới thiệu với những bạn đầy đủ phương pháp giải bài tập phần đại số 9 kèm bài giải chi tiết bài 41 42 43 44 trang 58 sgk toán 9 tập Hai của Bài §8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình trong Chương IV – Hàm số (y = ax^2 (a ≠ 0)). Phương trình bậc hai một ẩn cho những bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài tập những bạn xem dưới đây:

Giải bài 41 42 43 44 trang 58 sgk toán 9 tập 2

1. Giải bài 41 trang 58 sgk Toán 9 tập 2

Trong lúc học nhóm, bạn Hùng yêu cầu bạn Minh và bạn Lan mỗi người chọn một số sao cho hai số này hơn kém nhau là 5 và tích của chúng phải bằng 150. Vậy hai bạn Minh và Lan phải chọn những số nào ?

Bài giải:

Gọi số mà một bạn đã chọn là: (x) và số bạn kia chọn là: (x+5).

Tích của hai số là: (x(x+5))

Theo đầu bài ta mang phương trình:

(x(x+5)=150) hay ({x^2}+5x-150=0)

Lúc đó phương trình mang Hai nghiệm là: ({x_1}=10,{x_2}=-15)

Vậy: Nếu bạn Minh chọn số $10$ thì bạn Lan chọn số $15$ hoặc trái lại, nếu bạn Minh chọn số $-15$ thì bạn Lan chọn số $-10$ hoặc trái lại.


2. Giải bài 42 trang 58 sgk Toán 9 tập 2

Chưng Thời vay 2 000 000 đồng của nhà băng để làm kinh tế gia đình trong thời hạn một năm. Lẽ ra cuối năm chưng phải trả cả vốn lẫn lãi, song chưng đã được nhà băng cho kéo dài thời hạn thêm một năm nữa, số lãi của năm đầu được gộp vào với vốn để tính lãi năm sau và lãi suất vẫn như cũ. Hết hai năm chưng phải trả tất cả là 2 420 000 đồng. Hỏi lãi suất cho vay là bao nhiêu phần trăm trong một năm ?

Bài giải:

Tiền lãi sau một năm là: (2 000 000 . dfrac{x}{100}) hay (20000x) (đồng)

Sau Một năm cả vốn lẫn lãi sẽ là: (2 000 000 + 20000x) (đồng)

Tiền lãi riêng năm thứ hai phải chịu là:

((2 000 000 + 20000x)dfrac{x}{100}) hay (20000x + 200{x^2}) (đồng)

Số tiền sau hai năm chưng Thời phải trả là:

(2 000 000 + 20000x+20000x + 200{x^2}) = (2 000 000 + 40000x + 200x^2) (đồng)

Theo đầu bài ra ta mang phương trình:

(2 000 000 + 40 000x + 200x^2= 2 420 000)

hay (x^2+ 200x – 2 100 = 0)

Giải phương trình:

(Delta’ = 100^2 – 1 . (-2 100) )

(⇒ sqrt{Delta’}= 110)

nên ({x_1}=dfrac{-100-110}{1} = -210), ({x_2}=dfrac{-100+110}{1}= 10)

Vậy lãi suất là $10%$ một năm.


3. Giải bài 43 trang 58 sgk Toán 9 tập 2

Một xuồng du lịch đi từ thành phường Cà Mau tới Đất Mũi theo một đường sông dài (120) km. Trên phố đi, xuồng mang nghỉ lại Một giờ ở thị trấn Năm Căn. Lúc về, xuồng đi theo đường dài hơn đường lúc đi (5)km và với véc tơ vận tốc tức thời nhỏ hơn véc tơ vận tốc tức thời lúc đi là (5) km/h. Tính véc tơ vận tốc tức thời của xuồng lúc đi, biết rằng thời kì về bằng thời kì đi.

Bài giải:

Vì lúc đi mang nghỉ Một giờ nên thời kì lúc đi hết tất cả là: (dfrac{120}{x} + 1) (giờ)

Đường về dài: (120 + 5 = 125) (km)

Thời kì về là: (dfrac{125}{x-5}) (giờ)

Theo đầu bài mang phương trình: (dfrac{120}{x} + 1 =dfrac{125}{x-5})

Giải phương trình:

(x^2 – 5x + 120x – 600 = 125x Leftrightarrow x^2 – 10x – 600 = 0)

({x_1} = 5 – 25 = -20, {x_2} = 5 + 25 = 30)

Vậy véc tơ vận tốc tức thời của xuồng lúc đi là $30 km/h$.


4. Giải bài 44 trang 58 sgk Toán 9 tập 2

Đố em vừa tìm được một số mà một nửa của nó trừ đi một nửa đơn vị rồi nhân với một nửa của nó bằng một đơn vị.

Bài giải:

Gọi số phải tìm là (x).

Theo giả thiết một nửa của nó trừ đi một nửa đơn vị là: (dfrac{x}{2}-dfrac{1}{2})

Theo đầu bài ta mang phương trình: ((dfrac{x}{2}-dfrac{1}{2}))(dfrac{x}{2} =1 ) ( Leftrightarrow left( {x – 1} right)x = 2)

hay (x^2 – x – 2 = 0), mang (a – b + c = 1 – (-1) – 2 = 0) nên phương trình đã cho mang Hai nghiệm là: ({x_1} = -1, {x_2} = 2)

Vậy số phải tìm bằng (-1) hoặc (2.)


Bài trước:

 • Tập dượt: Giải bài 37 38 39 40 trang 56 57 sgk Toán 9 tập 2

Bài tiếp theo:

 • Tập dượt: Giải bài 45 46 47 48 49 50 51 52 53 trang 59 60 sgk Toán 9 tập 2

 • Những bài toán 9 khác
 • Để học tốt môn Vật lí lớp 9
 • Để học tốt môn Sinh vật học lớp 9
 • Để học tốt môn Ngữ văn lớp 9
 • Để học tốt môn Lịch sử lớp 9
 • Để học tốt môn Địa lí lớp 9
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 9
 • Để học tốt môn Tiếng Anh lớp 9 thí điểm
 • Để học tốt môn Tin học lớp 9
 • Để học tốt môn GDCD lớp 9

Chúc những bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 9 với giải bài 41 42 43 44 trang 58 sgk toán 9 tập 2!


“Bài tập nào khó đã mang giaibaisgk.com“


Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *