Một xuồng du lịch đi từ thành phố Cà Mau đến Đất Mũi theo môt đường sông dài 120km
Bài 8: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Video Bài 43 trang 58 SGK Toán 9 Tập 2 - Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Thầy giáo VietJack)

Bài 43 trang 58 SGK Toán lớp 9 Tập 2: Một xuồng du lịch đi từ thành phường Cà Mau tới Đất Mũi theo môt đường sông dài 120km. Trên phố đi, xuồng mang nghỉ lại Một giờ ở thị trấn Năm Căn. Lúc về, xuồng đi theo đường khác dài hơn đường lúc đi 5km và với véc tơ vận tốc tức thời nhỏ hơn véc tơ vận tốc tức thời lúc đi là 5km/h. Tính véc tơ vận tốc tức thời của xuồng lúc đi, biết rằng thời kì về bằng thời kì đi.

Lời giải

⇒ Véc tơ vận tốc tức thời của xuồng lúc về là x – 5 (km/h).

Thời kì đi là: (h)

Quãng đường về là: 120 + 5 = 125 km

Thời kì về là: (h)

Theo bài ra ta mang phương trình:

Mang a = 1; b = -10; c = -600 ⇒ Δ’ = (-5)2 – 1.(-600) = 625

Phương trình mang hai nghiệm phân biệt:

Trong hai nghiệm chỉ mang nghiệm x = 30 thỏa mãn điều kiện.

Vậy véc tơ vận tốc tức thời xuồng lúc đi là 30 km/h.

Tri thức vận dụng

 • Trả lời nghi vấn Toán 9 Tập Hai Bài 8 trang 58 : Một mảnh đất hình chữ nhật mang chiều....

 • Bài 41 trang 58 SGK Toán lớp 9 Tập 2: Trong lúc học nhóm, bạn Hùng yêu cầu bạn Minh và bạn Lan mỗi người ...

 • Bài 42 trang 58 SGK Toán lớp 9 Tập 2: Bác bỏ Thời vay 2 000 000 đồng của nhà băng để làm kinh tế gia đình ...

 • Bài 43 trang 58 SGK Toán lớp 9 Tập 2: Một xuồng du lịch đi từ thành phường Cà Mau tới Đất Mũi theo môt đường ...

 • Bài 44 trang 58 SGK Toán lớp 9 Tập 2: Đố. Đố em tìm được một số mà một nửa của nó trừ đi một nửa đơn vị ...

 • Bài 45 trang 59 SGK Toán lớp 9 Tập 2: Tích của hai số tự nhiên liên tục to hơn tổng của chúng là 109. ...

 • Bài 46 trang 59 SGK Toán lớp 9 Tập 2: Một mảnh đất hình chữ nhật mang diện tích 240 cm2. Nếu tăng chiều rộng ...

 • Bài 47 trang 59 SGK Toán lớp 9 Tập 2: Bác bỏ Hiệp và cô Liên đi xe đạp từ làng lên tỉnh trên quãng đường dài 30km, ...

 • Bài 48 trang 59 SGK Toán lớp 9 Tập 2: Từ một miếng tôn hình chữ nhật người ta cắt ở bốn góc bốn hình vuông ...

 • Bài 49 trang 59 SGK Toán lớp 9 Tập 2: Hai đội thợ quét sơn một ngôi nhà. Nếu họ cùng làm thì trong 4 ngày ...

 • Bài 50 trang 59 SGK Toán lớp 9 Tập 2: Miếng kim loại thứ nhất nặng 880g, miếng kim loại thứ hai nặng 858g. ...

 • Bài 51 trang 59 SGK Toán lớp 9 Tập 2: Người ta đổ thêm 200g nước vào một dung dịch chứa 40g muối thì nồng ...

 • Bài 52 trang 60 SGK Toán lớp 9 Tập 2: Khoảng cách giữa hai bến sông A và B là 30km. Một canô đi từ bến A ...

 • Bài 53 trang 60 SGK Toán lớp 9 Tập 2: Tỉ số vàng. Đố em chia được đoạn AB cho trước thành hai đoạn sao cho ...

Nhà băng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *