Bài 44 trang 54 SGK Toán 8 Tập 2
Ôn tập chương 4 (Nghi vấn - Bài tập)

B - Bài tập

Video Bài 44 trang 54 SGK Toán 8 tập 2 - Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Thầy giáo VietJack)

Bài 44 (trang 54 SGK Toán 8 tập 2): Đố:

Trong một cuộc thi đố vui, ban tổ chức quy định mỗi người dự thi phải trả lời 10 thắc mắc ở vòng sơ tuyển. Mỗi thắc mắc này sở hữu sẵn 4 đáp án, nhưng trong đó chỉ sở hữu Một đáp án đúng. Người dự thi chọn đáp án đúng sẽ được 5 điểm, chọn đáp án sai sẽ bị trừ Một điểm. Ở vòng sơ tuyển Ban tổ chức tăng cho mỗi người thi 10 điểm và quy định người nào sở hữu tổng số điểm từ 40 trở lên mới được dự thi ở vòng tiếp theo. Hỏi người dự thi phải trả lời xác thực bao nhiêu thắc mắc ở vòng sơ tuyển thì mới được dự thi tiếp ở vòng sau?

Lời giải:

Gọi x là số câu trả lời đúng (0 ≤ x ≤ 10, x ∈ ℕ)

Số câu trả lời sai: 10 – x (câu)

Trả lời đúng x câu được 5x (điểm), trả lời sai 10 – x (câu) bị trừ (10 - x) (điểm).

Do đó, sau lúc trả lời 10 câu cùng với 10 điểm cho sẵn thì người dự thi sẽ sở hữu: 5x – (10 – x) + 10 (điểm)

Để được dự thi tiếp vòng sau thì:

5x - (10 - x) + 10 ≥ 40.

⇔ 5x - 10 + x + 10 ≥ 40

⇔ 6x ≥ 40

⇔ x ≥

Vậy người dự thi phải trả lời xác thực ít nhất 7 thắc mắc thì mới được dự thi ở vòng sau.

Tham khảo những bài giải bài tập Toán 8 Bài Ôn tập chương 4 khác:

 • A - Nghi vấn ôn tập chương 4 (trang 52 SGK Toán 8 tập 2): 1. Cho ví dụ về bất đẳng thức ... 2. Bất phương trình hàng đầu một ẩn ...

 • Bài 39 (trang 53 SGK Toán 8 tập 2): Rà soát xem -Hai là nghiệm của bất phương trình nào trong những bất phương trình sau: ...

 • Bài 40 (trang 53 SGK Toán 8 tập 2): Giải những bất phương trình và biểu dienx tập nghiệm trên trục số: ...

 • Bài 41 (trang 53 SGK Toán 8 tập 2): Giải những bất phương trình: ...

 • Bài 43 (trang 53-54 SGK Toán 8 tập 2): Tìm x sao cho: a) Trị giá của biểu thức 5 - 2x là số dương; ...

 • Bài 44 (trang 54 SGK Toán 8 tập 2): Đố: Trong một cuộc thi đố vui, ban tổ chức quy định mỗi người dự thi phải ...

 • Bài 45 (trang 54 SGK Toán 8 tập 2): Giải những phương trình: a) |3x| = x + 8; ...

 • Ôn tập chương 4 (Nghi vấn - Bài tập)
 • Giải sách bài tập Toán 8
 • Lý thuyết & 700 Bài tập Toán 8 (sở hữu đáp án)
 • Top 75 Đề thi Toán 8 sở hữu đáp án

Nhà băng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *