Bài 51 trang 84 SGK Toán 8 Tập 2
Bài 8: Những trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Tập tành (trang 84-85)

Video Bài 51 trang 84 SGK Toán 8 tập 2 - Cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Thầy giáo VietJack)

Bài 51 (trang 84 SGK Toán 8 tập 2): Chân đường cao AH của tam giác vuông ABC chia cạnh huyền BC thành hai đoạn thẳng với độ dài 25 cm và 36 cm. Tính chu vi và diện tích của tam giác vuông đó (h.53).

Lời giải:

Ta với: BC = BH + HC = 25 + 36 = 61 (cm)

Xét ΔAHB và ΔCHA với:

AHB ^   = AHC ^  = 90 o

BAH ^ = ACH ^ (cùng phụ HAC ^ )

Do đó, ∆AHB ∆CHA (g.g)

⇒   AH CH   =   BH AH

⇒ AH2 = BH.CH = 25.36 = 900

⇒ AH = 30 (cm)

Diện tích tam giác ABC là:

S = Một 2 AH.BC = Một 2 .30.61 = 915 (cm2)

Ứng dụng định lí Py – ta - go vào hai tam giác vuông ABH và ACH ta được:

+) AB2 = BH2 + AH2

⇒ AB2 = 252 + 302 = 1525

⇒ AB = √1525 ≈ 39,05 (cm)

+) AC2 = CH2 + AH2

⇒ AC2 = 362 + 302 = 2196

⇒ AC = √2196 ≈ 46,86 (cm)

Chu vi tam giác ABC là:

P = AB + AC + BC ≈ 39,05 + 46,86 + 61 = 146,91 (cm).

Vậy chu vi tam giác ABC là 146,91 cm và diện tích tam giác ABC là 915 cm2.

Tri thức ứng dụng

Tham khảo những bài giải bài tập Toán 8 Bài 8 khác:

 • Bài 46 (trang 84 SGK Toán 8 tập 2): Trên hình 50 hãy chỉ ra những tam giác đồng dạng. Viết những tam giác ...

 • Bài 47 (trang 84 SGK Toán 8 tập 2): Tam giác ABC với độ dài những cạnh là 3cm, 4cm, 5cm. Tam giác A'B'C' đồng dạng ...

 • Bài 48 (trang 84 SGK Toán 8 tập 2): Bóng của cột điện trên mặt đất với độ dài là 4,5m. Cùng thời khắc đó, ...

 • Bài 49 (trang 84 SGK Toán 8 tập 2): Ở hình 51, tam giác ABC vuông ở A và với đường cao AH. ...

 • Bài 50 (trang 84 SGK Toán 8 tập 2): Bóng của một ống khói nhà máy trên mặt đất với độ dài là 36,9m. Cùng thời khắc ...

 • Bài 51 (trang 84 SGK Toán 8 tập 2): Chân đường cao AH của tam giác vuông ABC chia cạnh huyền BC thành ...

 • Bài 52 (trang 85 SGK Toán 8 tập 2): Cho một tam giác vuông, trong đó cạnh huyền dài 20cm và một cạnh góc ...

 • Tập tành (trang 84-85)
 • Bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng
 • Ôn tập chương 3 (Nghi vấn - Bài tập)
 • Bài 1: Hình hộp chữ nhật
 • Bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp)
 • Giải sách bài tập Toán 8
 • Lý thuyết & 700 Bài tập Toán 8 (với đáp án)
 • Top 75 Đề thi Toán 8 với đáp án

Nhà băng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 8 với đáp ánLeave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *